STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 3. afdelings arkiv
+ illustration Borgmester og direktion
+ illustration Referatprotokoller med tilhørende sager
+ illustration Alm. administration
+ illustration Personale
- illustration Hovedregistrant
+ illustration Arkiv
+ illustration Børn
+ illustration Enkebørnsunderstøttelse
+ illustration Fast hjælp
+ illustration Folkekøkkener
+ illustration Husvilde
+ illustration Invalide
+ illustration Midlertidig hjælp
+ illustration Mosaisk Fattigvæsen
+ illustration Politikommission
+ illustration Sindssyge
+ illustration Skifteprotokoller
+ illustration Stiftelser
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Sygekasser
+ illustration Ældre
+ illustration Bygninger, inventar m.v.
+ illustration Øvrigt
+ illustration Regnskab
+ illustration Personale- og lønregnskab m.v.
+ illustration Legater, fonde m.v.
+ illustration Regnskaber for forskellige områder/institutioner 1892-1916
+ illustration Almindelig hospital m. underliggende institutioner
+ illustration De Gamles By
+ illustration Helene Michaelsens Hjem
+ illustration Inspektoratet for kommunens Børneinstitutioner
+ illustration Optagelseshjemmet Emdrupgaard
+ illustration Optagelseshjemmet Folehavehøj
+ illustration Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde
+ illustration Børnehjemmet Hvidegaard
+ illustration Børnehjemmet Spanager
+ illustration Børnehjemmet Solhuset
+ illustration Københavns Kommunes Fredehjem Toppen
+ illustration Københavns Kommunes Ungdomshjem i Espergærde
+ illustration Kystsanatoriet Kastaniegaarden
+ illustration Kommunens Fritidshjem
+ illustration Børnehaven og Fritidshjemmet i Prinsesse Charlottes Gade
+ illustration Børnegaarden i Utterslev
+ illustration Københavns Værgeraad
+ illustration Asserbolejren
+ illustration Ungdomsarbejdslejren i Nærum
+ illustration Husvildeforsorgen
+ illustration Nærumgård børnehjem
+ illustration Ungdomsforanstaltningen i Utterslev Mose

Forside > Magistratens 3. afdeling > Magistratens 3. afdelings arkiv > Hovedregistrant > Seddelregistratur 1888-95

illustration

Seddelregistratur 1888-95

Fra Til Omfang
1888 1895 14 ks.

Henlagt efter Navn


Bestillingsenheder

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Seddelregistratur 1888-95
Seddelregistratur 1881-87 1881-1887 (Magistratens 3. afdelings arkiv)

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Seddelregistratur 1888-95
Hovedregistranten (født 1881ff) 1896-1948 (Socialdirektoratet, Arkivets arkiv)

Er indgang til
Arkivserier, som Seddelregistratur 1888-95 kan anvendes som søgemiddel til
Sekretariatets A-protokol 1881-1934 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sekretariatets B-protokol 1881-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
OPT-protokol 1885-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Almisseprotokol 1855-1915 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Udenbys almisse 1893-1928 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Fattigvæsenets forsørgelsesprotokol 1881-1891 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Husvildeprotokol 1882-1928 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Interimshjælp for indenbys 1881-1925 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Uegentlig fattighjælp 1893-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sct. Hans Hospital protokol 1883-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Stiftelsernes referatprotokol 1883-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Indenbys sygeprotokol 1881-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Udenbys sygeprotokol 1881-1892 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet 1881-1882 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sygejournal for Kommunehospitalet 1881-1882 (Magistratens 3. afdelings arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter