STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 3. afdelings arkiv
+ illustration Borgmester og direktion
+ illustration Referatprotokoller med tilhørende sager
+ illustration Alm. administration
+ illustration Personale
- illustration Hovedregistrant
+ illustration Arkiv
+ illustration Børn
+ illustration Enkebørnsunderstøttelse
+ illustration Fast hjælp
+ illustration Folkekøkkener
+ illustration Husvilde
+ illustration Invalide
+ illustration Midlertidig hjælp
+ illustration Mosaisk Fattigvæsen
+ illustration Politikommission
+ illustration Sindssyge
+ illustration Skifteprotokoller
+ illustration Stiftelser
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Sygekasser
+ illustration Ældre
+ illustration Bygninger, inventar m.v.
+ illustration Øvrigt
+ illustration Regnskab
+ illustration Personale- og lønregnskab m.v.
+ illustration Legater, fonde m.v.
+ illustration Regnskaber for forskellige områder/institutioner 1892-1916
+ illustration Almindelig hospital m. underliggende institutioner
+ illustration De Gamles By
+ illustration Helene Michaelsens Hjem
+ illustration Inspektoratet for kommunens Børneinstitutioner
+ illustration Optagelseshjemmet Emdrupgaard
+ illustration Optagelseshjemmet Folehavehøj
+ illustration Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde
+ illustration Børnehjemmet Hvidegaard
+ illustration Børnehjemmet Spanager
+ illustration Børnehjemmet Solhuset
+ illustration Københavns Kommunes Fredehjem Toppen
+ illustration Københavns Kommunes Ungdomshjem i Espergærde
+ illustration Kystsanatoriet Kastaniegaarden
+ illustration Kommunens Fritidshjem
+ illustration Børnehaven og Fritidshjemmet i Prinsesse Charlottes Gade
+ illustration Børnegaarden i Utterslev
+ illustration Københavns Værgeraad
+ illustration Asserbolejren
+ illustration Ungdomsarbejdslejren i Nærum
+ illustration Husvildeforsorgen
+ illustration Nærumgård børnehjem
+ illustration Ungdomsforanstaltningen i Utterslev Mose

Forside > Magistratens 3. afdeling > Magistratens 3. afdelings arkiv > Hovedregistrant > Fattigvæsenets trykte hovedregistrant

illustration

Fattigvæsenets trykte hovedregistrant

Fra Til Omfang
1881 1948 18 bd.

Henlagt efter År, Navn


Forgængere (0) Efterfølgere (0)
Er indgang til (19) Indgange hertil (0)
Bemærkninger
1881-1940 opstillet på læsesalen.


Bestillingsenheder

Er indgang til
Arkivserier, som Fattigvæsenets trykte hovedregistrant kan anvendes som søgemiddel til
Sekretariatets A-protokol 1881-1934 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sekretariatets B-protokol 1881-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
OPT-protokol 1885-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Almisseprotokol 1855-1915 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Udenbys almisse 1893-1928 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Fattigvæsenets forsørgelsesprotokol 1881-1891 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Husvildeprotokol 1882-1928 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Interimshjælp for indenbys 1881-1925 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Uegentlig fattighjælp 1893-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
VH-protokol 1932-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sct. Hans Hospital protokol 1883-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Stiftelsernes referatprotokol 1883-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Indenbys sygeprotokol 1881-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Udenbys sygeprotokol 1881-1892 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Indenbyes epidemijournal 1916-1921 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet 1881-1882 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sygejournal for Kommunehospitalet 1881-1882 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sygekassejournal 1924-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Værgerådsprotokoller, nr 1-7100 1905-1933 (Københavns Værgeråds arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter