STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 3. afdelings arkiv
+ illustration Borgmester og direktion
+ illustration Referatprotokoller med tilhørende sager
+ illustration Alm. administration
+ illustration Personale
+ illustration Hovedregistrant
+ illustration Arkiv
+ illustration Børn
+ illustration Enkebørnsunderstøttelse
+ illustration Fast hjælp
+ illustration Folkekøkkener
+ illustration Husvilde
+ illustration Invalide
+ illustration Midlertidig hjælp
+ illustration Mosaisk Fattigvæsen
+ illustration Politikommission
+ illustration Sindssyge
+ illustration Skifteprotokoller
+ illustration Stiftelser
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Sygekasser
+ illustration Ældre
+ illustration Bygninger, inventar m.v.
+ illustration Øvrigt
- illustration Regnskab
+ illustration Hovedbøger
+ illustration Regnskabsjournaler
+ illustration Kassebøger
+ illustration Kassebøger
+ illustration Underregnskab
+ illustration Regnskab med underregnskab
+ illustration Budgetkontrol
+ illustration Opgørelser til konteringsbog for mellemregningsforhold
+ illustration Konteringsbog - mellemregnings-forhold vedr. forsørgelsesv.
+ illustration Sammendrag til konteringsbog vedr. forsørgelsesvæsenet
+ illustration Sammendrag og kont.bog for regnskabsoversigter for inst.
+ illustration Specifikation til mellemregningsforhold
+ illustration Mellemregningsforhold II
+ illustration Ordrebog for mellemregningsforhold
illustration Sammendrag til ordrebog og mellemregningsforhold
illustration Sammendrag til ordrebog
+ illustration Indholdsfortegnelse til regnskabs- og ordrebøgerne
+ illustration Ordrebog for
+ illustration Ordrebog for
illustration Bibog til ordrebog M
+ illustration Rescontro vedr. udlæg i.h.t. lov om off. forsorg
+ illustration Rescontro vedr. offentlig forsorg
+ illustration Rescontro vedr. udlæg i.h.t. forsikringsloven
+ illustration Rescontro vedr. refusionskrav - restancer
+ illustration Rescontro vedr. foreløbig henstående beløb
illustration Rescontro vedr. opgørelse over værgerådsudgifter
illustration Rescontro over kontingenthjælp
illustration Kassebog for Oplysningskontoret
illustration Kassebog for Centralarbejdsanvisningskontoret
illustration Kassebog for Københavns Kommunes Børneværn
+ illustration Kassebog for distrikterne
+ illustration Kassekontrolbog for distrikterne. 2. distrikt
illustration Refusionskrav - bibog til kontrolkassebog
illustration Kassekontrolbog (udgift)
illustration Kasserestance - afstemningsbog
illustration Indtægter
illustration Hovedbog over statstilskud til Mag. 3. afdeling
+ illustration Periodiske anvisninger til varebog
illustration Periodiske anvisninger til lønbog, varebog mv.
illustration Diverse anvisninger
illustration Noteringsbog for kontantanvisninger og afregningsordrer
+ illustration Fortegnelse over dokumentkassens effekter vedr fonds og legater
+ illustration Fortegnelse over dokumentkassens effekter vedr. deponenter
illustration Dokumentkassen: beholdning af værdipapirer
illustration Protokol vedr. dokumentkassen
illustration Dokumentkassen: obligationer, aktier, etc. tilh. 3.afd.
illustration Fortegnelse over embedskautioner, leverandørers deposita, mv
+ illustration Edb-udskrifter vedr. børnetilskud
illustration Anvisninger til Livsforsikringsselskabet m. fl.
+ illustration Præmier til Statsanstalten for livsforsikring
illustration Arbejdsløshedskontingent - regnskaber
+ illustration Bog over ind- og udlevering af ernæringskort, mv.
+ illustration Beholdningsbog for ernæringskort
+ illustration Kassekontrolbog vedr. indløsning af levnedsmiddelkort
illustration Diverse bøger vedr. rationering
+ illustration Auktionsprotokol fra Sundholm
+ illustration Sparekassebøger og deposita - 3. afdelings hovedkasse
illustration Specifikation af cto: uddeling af legatportioner
illustration Mag. 3. afdelings ejendomme
+ illustration Likvidation med Frederiksberg
illustration Kasseregnskab for anonym institution
+ illustration Personale- og lønregnskab m.v.
+ illustration Legater, fonde m.v.
+ illustration Regnskaber for forskellige områder/institutioner 1892-1916
+ illustration Almindelig hospital m. underliggende institutioner
+ illustration De Gamles By
+ illustration Helene Michaelsens Hjem
+ illustration Inspektoratet for kommunens Børneinstitutioner
+ illustration Optagelseshjemmet Emdrupgaard
+ illustration Optagelseshjemmet Folehavehøj
+ illustration Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde
+ illustration Børnehjemmet Hvidegaard
+ illustration Børnehjemmet Spanager
+ illustration Børnehjemmet Solhuset
+ illustration Københavns Kommunes Fredehjem Toppen
+ illustration Københavns Kommunes Ungdomshjem i Espergærde
+ illustration Kystsanatoriet Kastaniegaarden
+ illustration Kommunens Fritidshjem
+ illustration Børnehaven og Fritidshjemmet i Prinsesse Charlottes Gade
+ illustration Børnegaarden i Utterslev
+ illustration Københavns Værgeraad
+ illustration Asserbolejren
+ illustration Ungdomsarbejdslejren i Nærum
+ illustration Husvildeforsorgen
+ illustration Nærumgård børnehjem
+ illustration Ungdomsforanstaltningen i Utterslev Mose

Forside > Magistratens 3. afdeling > Magistratens 3. afdelings arkiv > Regnskab > Underregnskab

illustration

Underregnskab

Fra Til Omfang
1912 1934 22 bd.

Henlagt efter År


Forgængere (0) Efterfølgere (1)
Er indgang til (0) Indgange hertil (0)

Bestillingsenheder

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Underregnskab
Regnskab med underregnskab 1933-1944 (Magistratens 3. afdelings arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter