STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938)
- illustration Korrespondance
+ illustration Indfødsret
+ illustration Indfødsret, Option
+ illustration Sessionsvæsen
+ illustration Højskoleunderstøttelse
+ illustration Beværterbevillinger
+ illustration Borgerskab og næringsadkomst
+ illustration Brændevinsafgift - deponering af borgerbreve
+ illustration Øvrige bevillinger
+ illustration Sønæring
+ illustration Firmaprotokoller 1862-89
+ illustration Handelsregistre 1889-1951
+ illustration Lavsvæsen
+ illustration Øvrigt vedr. næringsvæsen
+ illustration Vurdering, syn og skøn
+ illustration Værgebeskikkelse
+ illustration Prøvelse til vielse
+ illustration Borgerlig vielse
+ illustration Meddelelser om dødsfald i udlandet
+ illustration Lærlingesager
+ illustration Bestyrelsen af stiftelserne
+ illustration Legatvæsen
+ illustration Torvevæsenet
+ illustration U-sager (Udenrigsministerielle sager)
+ illustration Politiets omordning
+ illustration Regnskaber
+ illustration Øvrigt

Forside > Sekretariatet > Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938) > Korrespondance > Journaler

illustration

Journaler

Fra Til Omfang
1858 1938 90 bd.

Henlagt efter År, Bindtitel

Bemærkninger
I journalerne indførtes de enkelte sager. Frem til 1876 blev de kaldt referatprotokoller. Journalerne, som de kom til at hedde, kaldes også hovedjournaler for at afskille dem fra de sagligt afgrænsede journaler (for eksempel beværterjournal, journal f. . . Læs mere

Bestillingsenheder

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Journaler
Optionsjournal 1920-1922 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Sessionsjournal 1858-1867 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Journaler
Journal til indfødsretsager 1912-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Beværterjournal 1912-1939 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Journaler (hovedjournaler) 1939-1965 (Magistratens 1. afdeling, Direktoratets arkiv (1938-))
Fortegnelse over deponerede borgerbreve og frasigelser af brændevinshandel 1871-1885 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Fortegnelse over udlevering af borgerbreve samt anmeldelse af ret til brændevinshandel 1871-1885 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Værgejournaler 1904-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Journal for Vartov hospital 1859-1934 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Opfostringshusjournaler 1859-1936 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Legatjournal 1887-1896 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))

Er indgang til
Arkivserier, som Journaler kan anvendes som søgemiddel til
Hovedjournalsager 1858-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))

Indgange hertil
Arkivserier, der kan anvendes som søgemiddel til Journaler
Kopibøger 1858-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Journalekstrakter 1894-1902 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Visdomsbøger 1858-1918 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Visdomsbøger 1911-1937 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Register over deponerede borgerbreve 1858-1870 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Protokol over udfærdigede bevillinger 1858-1932 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Forhandlingsprotokoller 1858-1876 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Værge kuratorbeskikkelser 1859-1875 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Værgemålsregister 1859-1903 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Protokol over arvesager fra udenrigsministeriet 1929-1937 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Forhandlingsprotokol for lærlingevoldgiftsretten 1890-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Kopibog for stiftelser og legater 1878-1894 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter