STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938)
- illustration Korrespondance
+ illustration Indfødsret
+ illustration Indfødsret, Option
+ illustration Sessionsvæsen
+ illustration Højskoleunderstøttelse
+ illustration Beværterbevillinger
+ illustration Borgerskab og næringsadkomst
+ illustration Brændevinsafgift - deponering af borgerbreve
+ illustration Øvrige bevillinger
+ illustration Sønæring
+ illustration Firmaprotokoller 1862-89
+ illustration Handelsregistre 1889-1951
+ illustration Lavsvæsen
+ illustration Øvrigt vedr. næringsvæsen
+ illustration Vurdering, syn og skøn
+ illustration Værgebeskikkelse
+ illustration Prøvelse til vielse
+ illustration Borgerlig vielse
+ illustration Meddelelser om dødsfald i udlandet
+ illustration Lærlingesager
+ illustration Bestyrelsen af stiftelserne
+ illustration Legatvæsen
+ illustration Torvevæsenet
+ illustration U-sager (Udenrigsministerielle sager)
+ illustration Politiets omordning
+ illustration Regnskaber
+ illustration Øvrigt

Forside > Sekretariatet > Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938) > Korrespondance > Hovedjournalsager

illustration

Hovedjournalsager

Fra Til Omfang
1858 1938 1733 pk./æske

Henlagt efter År, Journalnummer

Bemærkninger
Rækken af hovedjournalsager er sager, der er indkommet og registreret i journalen (frem til 1876 kaldet referatprotokol).
. . . Læs mere

Bestillingsenheder

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Hovedjournalsager
Sessionssager 1858-1867 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Hovedjournalsager
Indfødsretsager 1912-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Beværtersager 1912-1939 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Hovedjournalsager 1939-1965 (Magistratens 1. afdeling, Direktoratets arkiv (1938-))
Værgemålssager 1904-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Journalsager for Vartov hospital 1859-1934 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Opfostringshussager 1859-1936 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Legatjournalsager 1887-1896 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))

Indgange hertil
Arkivserier, der kan anvendes som søgemiddel til Hovedjournalsager
Journaler 1858-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Register til ministeriebreve 1858-1859 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Kopibøger 1858-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Visdomsbøger 1858-1918 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Visdomsbøger 1911-1937 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Register over deponerede borgerbreve 1858-1870 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Kartotek over næringsadkomster 1932-1975 (Magistratens 1. afdeling, Direktoratets arkiv (1938-))
Protokol over udfærdigede bevillinger 1858-1932 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Forhandlingsprotokoller 1858-1876 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Værge kuratorbeskikkelser 1859-1875 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Værgemålsregister 1859-1903 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Protokol over arvesager fra udenrigsministeriet 1929-1937 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Forhandlingsprotokol for lærlingevoldgiftsretten 1890-1938 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter