STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938)
+ illustration Korrespondance
+ illustration Indfødsret
+ illustration Indfødsret, Option
+ illustration Sessionsvæsen
+ illustration Højskoleunderstøttelse
+ illustration Beværterbevillinger
- illustration Borgerskab og næringsadkomst
+ illustration Brændevinsafgift - deponering af borgerbreve
+ illustration Øvrige bevillinger
+ illustration Sønæring
+ illustration Firmaprotokoller 1862-89
+ illustration Handelsregistre 1889-1951
+ illustration Lavsvæsen
+ illustration Øvrigt vedr. næringsvæsen
+ illustration Vurdering, syn og skøn
+ illustration Værgebeskikkelse
+ illustration Prøvelse til vielse
+ illustration Borgerlig vielse
+ illustration Meddelelser om dødsfald i udlandet
+ illustration Lærlingesager
+ illustration Bestyrelsen af stiftelserne
+ illustration Legatvæsen
+ illustration Torvevæsenet
+ illustration U-sager (Udenrigsministerielle sager)
+ illustration Politiets omordning
+ illustration Regnskaber
+ illustration Øvrigt

Forside > Sekretariatet > Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938) > Borgerskab og næringsadkomst > Register til borgerskabsprotokoller

illustration

Register til borgerskabsprotokoller

Fra Til Omfang
1860 1932 17 bd.

Henlagt efter År

Bemærkninger
1A 2215-2231.
Opstillet på læsesalen. Fortsættelse af 2. sekr.s Borgerskabsregistre 1785-1859 (2S 1482-1490).
Alfabetisk efter 1. bogstav; derunder kronologisk.

Bestillingsenheder

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Register til borgerskabsprotokoller
Registre til borgerskabsprotokollerne 1785-1859 (Magistratens 2. sekretariats arkiv)

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Register til borgerskabsprotokoller
Kartotek over næringsadkomster 1932-1975 (Magistratens 1. afdeling, Direktoratets arkiv (1938-))

Er indgang til
Arkivserier, som Register til borgerskabsprotokoller kan anvendes som søgemiddel til
Borgerskabsprotokoller 1860-1932 (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter