STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 4. afdelings arkiv
- illustration Perioden 1858-86
+ illustration Brandvæsensjournal
+ illustration Brandvæsenssager
+ illustration Journal for brolægnings- og vejvæsen
+ illustration Kopibog vedr. brolægning og vejvæsen
+ illustration Brolægnings- og vejvæsenssager
+ illustration Gasværksjournal
+ illustration Kopibog vedr. gasværket
+ illustration Gasværkssager
+ illustration Justerkammerjournal
+ illustration Kopibøger for justerkammeret
+ illustration Sager til justerkammerjournalen
illustration Reglementer, priser m.v. vedr. justerkammeret
+ illustration Regnskabsjournal for Justerkammeret
+ illustration Renovationsjournal
+ illustration Kopibøger for renovationen
+ illustration Sager til renovationsjournalen
+ illustration Vandvæsensjournaler
+ illustration Kopibog for vandvæsenet
+ illustration Vandvæsenssager
illustration Vandindlæg
illustration Reg. til vandindlæg
+ illustration Vandindlæg 1-4510
+ illustration Bilag til vandindlæg
+ illustration Bevilgede vandindlæg
illustration Ansøgninger om ansættelse
+ illustration Budgetter
illustration Regnskabsbog
illustration Ansøgninger om ansættelse
+ illustration Hovedjournal og kopibøger 1887ff
+ illustration A-G journaler 1887-1912(19)
+ illustration A-journal (personsager) 1911ff
+ illustration B-journal (Byggesager)
+ illustration H-journal -1974
+ illustration Øvrige journaler mv.
+ illustration Øvrige grupper 1858-1942
+ illustration Byggesagsekspeditionen 1926-39
+ illustration Øvrige grupper 1942ff
+ illustration Deklarationer
+ illustration Lokal- og byplaner
+ illustration Luftværn
+ illustration Regnskab
+ illustration Diverse

Forside > Magistratens 4. afdeling > Magistratens 4. afdelings arkiv > Perioden 1858-86 > Vandvæsenssager

illustration

Vandvæsenssager

Fra Til Omfang
1858 1886 67 pk.

Henlagt efter År, Journalnummer

Bemærkninger
Forrest i årgang 1861-65 findes hæfter over: ´Vand til Næringsbrug, Ekstrahaner, Pissoir, Maalere, nye vandindlæg etc. etc.´

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler . . . Læs mere

Bestillingsenheder

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Vandvæsenssager
Vandindlæg 1857-1861 (Magistratens 4. afdelings arkiv)
Vandindlæg 1-4510 1857-1874 (Magistratens 4. afdelings arkiv)
Bevilgede vandindlæg 1862-1883 (Magistratens 4. afdelings arkiv)
Journalsager 1806-1857 (Vandkommissionens arkiv)

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Vandvæsenssager
Journalsager 1887-1913 (Magistratens 4. afdelings arkiv)

Indgange hertil
Arkivserier, der kan anvendes som søgemiddel til Vandvæsenssager
Vandvæsensjournaler 1860-1886 (Magistratens 4. afdelings arkiv)
Kopibog for vandvæsenet 1859-1871 (Magistratens 4. afdelings arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter