STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration NæstvedArkivernes arkiv
- illustration Bogsamlingen
+ illustration Fotos af ukendt oprindelse
+ illustration Afskrifter af kirkebøger
+ illustration Arkivfaglige undersøgelser
+ illustration Corona-indsamling
+ illustration Korrespondance
+ illustration F-registeringer
+ illustration Glaspladesamling

Forside > NæstvedArkiverne > NæstvedArkivernes arkiv > Bogsamlingen > Bogsamlingen

illustration

Bogsamlingen

Fra Til Omfang
1818 2022 1421 bd./læg

Henlagt efter Emne, Titel, Forfatter


Bestillingsenheder
Emne: Danmark

Titel

800 års jubilæumsudstilling
100 kulturmiljøer i Næstved Kommune
125 år blandt bøger
Alléregistrering i …
Aasø Skovgaard 1824-2022
Blade af Næstveds dagbog
Danmarkshistorie fra Næstved
Danske byer og sogne 13
Danske byer og sogne 6
Byen før
Danske slotte og herregårde
Bag Sandbjerget, en bydel opstår
Arbejdets folk i tre sogne
En trekant i den gamle bydel.Fuglebjerg
Danske byer og sogne 10
Danske byer og sogne 3
Bygningsregistrering 1986
Billeder fra Næstved
Boderne i Næstved
Danske byer og sogne 14
Danske byer og sogne 7
Danmarks Amter 1930
Danske slotte og herregårde - Præstø
Danmark
Atlas Danicus, Sydsjælland
Dybsø
Danske byer og sogne 11
Danske byer og sogne 4
De middelalderlige stenboder
Det gamle Næstved
Det hændte i Næstved 1935-1985
Danske byer og sogne 15
Danske byer og sogne 8
Danske byer og sogne 1
Det hændte i Næstved
Axeltorv
Der var en verden udenfor Fensmark
Danske byer og sogne 12
Danske byer og sogne 5
Div. Pjecer til borgerne i Næstved
Barndomserindringer
Byvandring i Næstved
Danske vandløb
Danske byer og sogne 9
Danske byer og sogne 2
Ejendomme i Næstved Købstad 1890
Fortællingen om Tappernøje
Fortegnelse over Præstø amts
Fremtidsmusik fra en gammel provinsby
Fra Vestjylland til Østsjælland
Fuglebjerg Kro - et skikkeligt værtshus
Før og nu. Fuglebjerg
Før og nu
Før og nu (II)
Grundtvig og Marie
Historien om Mågevej i Næstved
G - dur
Herregårde i Danmark
Grundejere i Næstved ca. 1910
Glimt fra gamle dages Næstved
Gavnøs Historie
Hammer og Thorup
Haldagermagle i glimt
Gavnø kloster og herregård
Historie og næringsliv
Historien om en landsbygade.Fuglebjerg
Historisk Samfund Sorø Amt (1912-1916)
Historisk Samfund Sorø Amt (1917-1922)
Historisk Samfund Sorø Amt (1923-1927)
Historisk Samfund Sorø Amt (1928-1932)
Historisk Samfund Sorø Amt (1933-1937)
Historisk Samfund Sorø Amt (1938-1942)
Historisk Samfund Sorø Amt (1943-1947)
Historisk Samfund Sorø Amt (1948-1953)
Historisk Samfund Sorø Amt (1954-1958)
Historisk Samfund Sorø Amt (1959-1963)
Historisk Samfund Sorø Amt (1964-1969)
Historisk samfund (1934)
Historisk samfund (2011)
Historisk samfund (2001)
Historisk samfund (1957)
Historisk samfund (2008)
Historisk samfund (1980)
Historisk samfund (1939)
Historisk samfund (2013)
Historisk samfund (2003)
Historisk samfund (1962)
Historisk samfund (1925)
Historisk samfund (2009)
Historisk samfund (1984)
Historisk samfund (1947)
Historisk samfund (2014)
Historisk samfund (2006)
Historisk samfund (1967)
Historisk samfund (1930)
Historisk samfund (2010)
Historisk samfund (1991)
Historisk samfund (1953)
Historisk samfund (2007)
Historisk samfund (1975)
Historisk samfund for (1921)
Kirken i middelalderen
Hotel Kirstine
Karrebæksminde
Historisk samfund(1943)
Kemikalieaffaldslokaliteter i Næstved by 1987
Historisk samfund for (1912)
Karrebæksminde Næstved ladeplads
Historisk samfund(1987)
Kemikalieaffaldslokaliteter i Næstved by - kort
Historisk samfund for (1916)
Huse i Karrebæksminde
Historisk samfund(1997)
Kemikalieaffaldslokaliteter i Næstved by - foto
Kirken og dens naboer.Fuglebjerg
Konkurrence om udvidelse..
Liv og Levn 25
Langs Susåen
Kompagnihuset
Liv og Levn 22
Kulturbilleder fra Sydsjælland 3
Lindersvold hovedgaard og gods
Landsbyen Ladbys historie
Kirker og klostre på Næstvedegnen
Liv og Levn 23
Kulturbilleder fra Sydsjælland
Kommuneatlas Næstved
Landsbyen Bistrup
Klostret i middelalderen
Liv og Levn 24
Landsbyliv i tyverne
Købmandsgården 1983 - 1953
Kompagnihuset i Næstved
Historisk samfund (2015)
Livsejllads mellem bord og bøjer
Lundebakkevej 4
Næstelsø Bys Historie. 2. del
Næstelsø Sogns Historie. 1.del
Præstøe Amt
Rønnebæksholm, Historier om et sted
Sandved - en stationsby og dens huse
Svinøbogen 1231-1984
Syng dig til et frejdigt mod
Sådan var det dengang!
Trap Danmark 6. udgave, bind 23, Slagelse-Næstved
Næstved ved århundredeskiftet
Susaalandet
Næstved
Sorøe Amt
Næstved købstads historie 1135-1870 1
Turen går til Sjælland
Susåens frilæggelse
Næstved. Købstaden i 1500-tallet
Skelby og Gunderslev 3
Turen går til Næstved
Trap Danmark (9-15)
Åen, Havnen og Kanalen
Præstø Amt 1947
Næstved i Middelalderen (II)
Tider og skikkelser i 3
Næstved i middelalderen
Made in Næstved
Susåen
Rønnebæk
Næstved Havn
Trap Danmark 1 - 5
Næstved - en byvandring
Næstved byvåben
Næstved købstads historie 1135-1870 2
Middelalderens spor i Storstrøms amt
Til søs gennem Sjælland
Sct. Peders Kirkeplads
Susaa Eventyret
Træk af Hyllinge sogns historie
Vildtbanen nr.1
Næstved by og egn på gamle postkort
Næstved 1870
hikuin
Tider og skikkelser i 4
Næstved en dansk middelalderby
Tal om kommunen, takster
Projekt ”Susåferie”
Rønnebæksholm en herregård ved Næstved
Skelby og Gunderslev
Næstved 1985 - 2010
Statistisk-topografisk
Nestved 1735
Sorø Amts Topografi 1921
Næstved 1135-1935
Tider og skikkelser i 1
Susåen fra kilde til havstok
Sct. Peders Kirke, Ladby, Bukkerup
Suså-guiden
Vallensveds Sogns Historie
Næstved på en time
Noget om Næstved set på gamle postkort
Næstved. En byvandring i fortid og nutid
Middelalderbyen Næstved
Tider og skikkelser i
Næstved købstads historie. Register
Renovation og miljø
Susålandet
Prospekter af
Skelby og Gunderslev 2
Næstved og omegn fra oven
Trap Danmark
Udstillings - Avisen 1935
Præstø Amts Topografi 1921
Næstved før og nu
Tider og skikkelser i 2
Næstveds udvikling 1930 -1950
Orientering om teknisk forvaltning
Susålandet/Das Suså-land
Skrevet i mandtal
Årsskrift
Årsskrift 2014
Årsskrift 2015
Årsskrift 2018
Årsskrift 2019
”Fra kærlighedssti og Brudeseng..”
Aversi sogn
Avisudklip om vejnavne Suså kommune
Axel Steensberg 1906 - 2006
Danmarks rejse og turistbog 1935
Danmarks større gårde 1
Danmarks større gårde 2
Danmarks større gårde 3
Danmarks større gårde 4
Danmarks større gårde 5
Danmarks større gårde 6
Danmarks større gårde 7. Haderslev amt. Supplement
Danske Gaarde. 2. samling. Bind 1
Danske Gaarde. 2. samling. Bind 2
Danske Gaarde. 2. samling. Bind 3
Danske Gaarde. 2. samling. Bind 4, 1
Danske Gaarde. 2. samling. Bind 4,2
Danske gaarde i tekst og billeder 1. 1923
Danske gaarde i tekst og billeder 2
Danske gaarde i tekst og billeder 3
Danske gaarde i tekst og billeder 4
De danske købstæder for to hundrede år siden
De danske købstæder for to hundrede år siden, 2
Fire landsbyer
Fladså i billeder og tekst. 1977
Fladså – fra sognekommune til storkommune
Folk og Kultur i Herluflille og Torpe
Forsvundne huse i Hammer. 1958
Fra husmandssted til lystejendom
Fuglebjerg i gamle postkort
Hammer et historisk rids. 1972
Hammer og Torup træk af to landsbyers historie 197
Herlufmagle
Herlufmagle. Folk og huse i Herlufmagle by indtil
Hjelmsøgaard
Holmegaard Gods
Holmegaard Kommune. Personalia, avisudklip
Holmegaard kommunes fremtid 1981
Holmegaard krøniken år 2000 en digterstafet
Holmegaard mose.
Hvor vejen sig slynger herfra jeg kom
Indeks til Røjlen 1996 - 2006
Kommuneatlas Suså
Krømlinges historie
Kulturspor omkring Dybsø Fjord og Gavnø
Landsbymiljø i 200 år
Liv og Levn 26
Lokalkultur og officiel ”kultur”
Meddelelser om Tjustrup og Haldagerlille sogne nr.
Mindeblade om Næsbyholm
Naturen i kulturen - Kulturen i Naturen
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1979
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1980
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1981
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1982
Liv og Levn 1
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1983
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1984 - 85
Liv og Levn 10
Liv og Levn 11
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1986
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1988
Liv og Levn 12
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1989
Liv og Levn 13
Nytårs Gave til Borupris’ venner 1991
Liv og Levn 14
Nytårsgave til Borupris’ venner 1996
Liv og Levn 15
Liv og Levn 16
Nytårsgave til Borupris’ venner 1997
Nytårsgave til Borupris’ venner 1998
Liv og Levn 17
Liv og Levn 18
Nytårsgave til Borupris’ venner 1999
Nytårsgave til Borupris’ venner 2000
Liv og Levn 19
Nytårsgave til Borupris’ venner 2001
Liv og Levn 2
Nytårsgave til Borupris’ venner 2002
Liv og Levn 20
Liv og Levn 21
Liv og Levn 3
Liv og Levn 4
Næstved Havn og Ladeplads
Om Fensmark og Rislev Sogne. 1930
Liv og Levn 5
Liv og Levn 6
Liv og Levn 7
Liv og Levn 8
Om Glumsø Sogn i gamle dage
Liv og Levn 9
Om Herlufmagle Sogn i ældre og nyere tid. (1.del)
Liv og Levn Forfatterregister
Om Herlufmagle Sogn i ældre og nyere tid. (2.del)
Om Herlufmagle Sogn og Ravnstrup i gamle dage
Om Herlufmagle Sogn og Ravnstrup i gamle dage, 2
Om Sandby og Vrangstrup sogne i gamle dage. 1930
Om Skelby Sogn i gamle dage. 1930
Omkring Aversi Kirke i 1000 år
Omkring Rønnebæksholms Aas.Kultur og naturbilleder
Optegnelser om Det gamle Askov. 1990
Optegnelser om Snesere Sogn. 1883
Orestenen i Tybjerg skov
Processen mod 4 bønder i Snesere 1772 - 1773
På min vej gennem Bavelse Sogn
Rundt om Gødstrup
Røjlen – træk af Holmegaard Kommunes historie. 199
Røjlen – træk af Holmegaard Kommunes historie. 200
Samling af fundationer og gavebreve
Sjælland, steder, personer, historie
Sjællands stifts landebog 1567
Snesere sogn
Suså Kommune. By- og kommunekort
Suså Kommune. Informationsmappe (1985)
Suså Kommunes gamle sogne
Suså kommune. Sjællands grønne hjerte 1970 - 2006
Sydsjælland
Sydsjælland rundt
Sydsjælland. Fugleflugts-trekanten
Søvejen til Næstved – en sejlads i historiens kølv
Trafik- og centerplan 1978
Tybjerg Sogn
Tyvelse pastorat
Vejnavne i Suså Kommune
Vejnavne i gl. Fuglebjerg Kommune 2008
”Der var engang..”
”Der var engang…” stumper af Fladsås historie
”Der var engang…” stumper af Fladsås lokalhistorie
Årsskrift 2003
Årsskrift 2004
Årsskrift 2005
Årsskrift 2006
Årsskrift 2007
Årsskrift 2008
Årsskrift 2009
Årsskrift 2010
Årsskrift 2011
Årsskrift 2012
”Omkring Landsbykirken”. Hammer og Lundby sognes h
Årsskrift 2013

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter