STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Magistratens 3. afdeling

illustration

Magistratens 3. afdeling

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1858 1997 Magistratens 3. afdeling
Fra Til Kaldenavne
1858 1997 Københavns fattigvæsen
1858 1997 Fattigvæsenet i København

Beskrivelse af Magistratens 3. afdeling

I 1858 blev magistratens 3. afdeling oprettet og overtog bestyrelsen af fattigvæsenet. Den overtog også fattigvæsenets institutioner og legater med nogle få undtagelser. Derefter hørte Overinspektøren ved fattigvæsenet, Almindelig hospital, . . . Læs mere


Fra Til Arkiver skabt af Magistratens 3. afdeling
1724 1982 Magistratens 3. afdelings arkiv
Fra Til AV-materiale skabt af Magistratens 3. afdeling
1872 1959 Kort, tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Magistratens 3. afdeling
Fra Til Overordnede arkivskabere
1858 1997 Kommunale institutioner
År Forgængere
1858 Københavns Fattigvæsen
År Efterfølgere
1933 Bidragskontoret
1933 Folkeforsikringskontoret
1933 Forsorgskontoret
Fra Til Underordnede arkivskabere
1858 1979 Almindelig hospital
1858 1891 Arbejdshusene
1858 1928 Bogholderkontor
1858 1997 Borgmesteren
1858 1891 Frelseren Sogns Arbejdshus og skole
1858 1928 Hovedkassererkontor
1858 1933 Kommunelæger ved distrikterne
1858 1860 Sankt Hans Hospital
1858 1871 Sekretariatet
1858 1997 Selvejende institutioner under Magistratens 3. afdeling
1858 1908 Tvangs- og arbejdsanstalten på Ladegården
1871 1928 1. sekretariat
1871 1928 2. sekretariat
1872 1894 Distrikter (Fattigvæsenet/Forsørgelsesvæsenet)
1885 1918 Sankt Johannes stiftelse
1891 1901 Frelseren og Nicolai Alderdomshjem
1891 1933 Kredsinspektører (Alderdomsforsørgelsen)
1901 1978 De Gamles By
1905 1933 Københavns Værgeråd
1908 1978 Sundholm
1910 1928 3. sekretariat
1917 1928 4. sekretariat
1917 1938 Københavns kommunes Folkekøkkener
1921 1933 Hjælpekassen for København
1922 1978 Helene Michaelsens Hjem for ældre kvinder
1928 1933 Central- og lokaladministrationen
1933 1976 Børne- og ungdomsnævnet 1933-76
1933 1976 Børneværnsdirektoratet
1933 1978 Socialdirektoratet
1938 1942 Centralarbejdsanvisningskontoret
1944 1978 Børne- og ungdomsdirektoratet
1945 1947 Centralkontoret for Særlige Anliggender for Storkøbenhavn
1953 1958 Plejehjemmet Gyvelholm
1960 1976 Revalideringscentret for København og Frederiksberg
1964 1997 Magistratens 3. afdelings sekretariat
1972 1973 Sundhedsdirektoratet
1973 1978 Planlægningskontoret
1973 1978 Plejecentret Bystævneparken
1973 1997 Socialdirektoratet (1992)
1975 1978 Personaleafdelingen
1985 1991 Diakonissestiftelsens geriatriske center

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Magistratens 3. afdeling

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier
3. afdelings revisions referatprotokol - (Fattigvæsenets arkiv)
Afskrivningsbog over legatrenters udbetaling - (Fattigvæsenets arkiv)
Alm. hospitals brændselsoplag og kørselsregnskab - (Fattigvæsenets arkiv)
Almisse- og forsørgelsessager - (Fattigvæsenets arkiv)
Ansatte distriktslæger og læger ved hospitaler - (Fattigvæsenets arkiv)
Ansatte v. Alm. hospital og Abel Cathrines stiftelse - (Fattigvæsenets arkiv)
Ansøgninger - (Fattigvæsenets arkiv)
Beretninger fra fattigvæsenets skoler - (Fattigvæsenets arkiv)
Bilag 12 Forsørgelsesvæsenet - (Kommunens regnskabs arkiv)
Designation over rentebærende kapitaler - (Fattigvæsenets arkiv)
Diverse dokumenter - (Fattigvæsenets arkiv)
Diverse vedr. skoler - (Fattigvæsenets arkiv)
Dødeprotokoller m. reg. - (Fattigvæsenets arkiv)
Faste plejebørn i København - (Fattigvæsenets arkiv)
Forsørgelsesprotokoller - (Fattigvæsenets arkiv)
Fortegnelse over ansatte - (Fattigvæsenets arkiv)
Fortegnelse over de under mag. 3. afd. sorterende embeder og bestillinger - (Fattigvæsenets arkiv)
Fortegnelse over forsørgelsesforstandere ved fattigvæsenet - (Fattigvæsenets arkiv)
Hovedbøger m. reg. - (Fattigvæsenets arkiv)
Husvildeprotokoller m. reg. - (Fattigvæsenets arkiv)
Husvildesager - (Fattigvæsenets arkiv)
Indberetninger til mag.3.afd. fra Ladegården, Alm. hospital m.v. om de anbragte - (Fattigvæsenets arkiv)
Indenbys og udenbys sygeprotokoller - (Fattigvæsenets arkiv)
Interimistiske plejebørn i Frelserens arbejdshus - (Fattigvæsenets arkiv)
Interimistiske plejebørn i København - (Fattigvæsenets arkiv)
Interimshjælp - (Fattigvæsenets arkiv)
Journalsager (Mag.3.afd.) - (Fattigvæsenets arkiv)
Kassebøger - (Fattigvæsenets arkiv)
Koncepter og genparter af panteobligationer, gældsbreve, vurderingsforretninger m.v. - (Fattigvæsenets arkiv)
Konfirmerede drenge under tilsyn med navneregister - (Fattigvæsenets arkiv)
Konfirmerede piger under tilsyn med navneregister - (Fattigvæsenets arkiv)
Kopibøger vedr. mag. 3. afd. - (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
Lønningsbog for mag.3.afd. - (Fattigvæsenets arkiv)
Lønningsbøger - (Fattigvæsenets arkiv)
Lønningsprotokol for ansatte embedsmænd og betjente under 3. afd. - (Fattigvæsenets arkiv)
Mag. 3. afd.s central-(og lokal)administration - (Revisionsdirektoratets arkiv)
Mulktbøger - (Fattigvæsenets arkiv)
Noteringsprotokol over tilstået ekstra almisse m. reg. - (Fattigvæsenets arkiv)
Pensionister m.fl. - (Fattigvæsenets arkiv)
Plejebørn på landet - (Fattigvæsenets arkiv)
Politikommissionsprotokoller - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over konfirmerede drenge på landet m. reg. - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over patienter på Almindelig hospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over patienter på Blegdamshospitalet og Dr. Louises børnehospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over patienter på Kommunehospitalet - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over patienter på Koppehospitalet - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over patienter på Øresundshospitalet - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over piger på landet m. reg. - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over plejebørn på landet uden register - (Fattigvæsenets arkiv)
Referatprotokol for fattiggården - (Fattigvæsenets arkiv)
Referatprotokoller A-B m.reg. (Mag.3.afd.) - (Fattigvæsenets arkiv)
Referatprotokoller for fattigvæsenets stiftelser - (Fattigvæsenets arkiv)
Referatprotokoller m.reg. (Mag.3.afd.) - (Fattigvæsenets arkiv)
Registre til Forsørgelsesprotokoller - (Fattigvæsenets arkiv)
Registre til Referatprot. for fattigvæsenets stiftelser - (Fattigvæsenets arkiv)
Regnskaber over legater og fonds - (Fattigvæsenets arkiv)
Regnskabsjournaler - (Fattigvæsenets arkiv)
Sager til sygeprotokollerne - (Fattigvæsenets arkiv)
Sager vedr. fattigvæsenets institutioner - (Fattigvæsenets arkiv)
Sager vedr. husene på Toldbodpladsen (Artilleriets ridebane) - (Fattigvæsenets arkiv)
Sager vedr. panteobligationer og prioriteter - (Fattigvæsenets arkiv)
Sager vedr. prioriteter udenfor Kbh. - (Fattigvæsenets arkiv)
Til- og afgangslister for konfirmerede og ukonfirmerede børn i Almindelig hospital samt for Christians Plejehus depot i - (Fattigvæsenets arkiv)Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter