STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Almindelig hospital

illustration

Almindelig hospital

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1769 1933 Almindelig hospital
1933 1941 Københavns Almindelige Hospital og Plejestiftelse
1941 1957 Nørre Hospital og Københavns Plejehjem
1957 1978 Nørre Hospital
Fra Til Kaldenavne
1769 1941 Almindeligt Hospital
Fra Til Forkortelser for navnet
1769 1978 AH

Beskrivelse af Almindelig hospital
Almindelig Hospital (AH) blev indviet d. 9. april 1769 som plejestiftelse og arbejdshus i en nyopført bygning i Amaliegade, som også husede Fattigvæsenets Centraladministration. I 1775 flyttede AH til Sølvgades Kaserne, men allerede i 1785 flyttede ho . . . Læs mere


Fra Til Arkiver skabt af Almindelig hospital
1813 1945 Almindelig hospitals arkiv (Reg. 1970)
1777 1940 Almindelig hospitals arkiv (seddelreg.)
1920 1989 Nørre hospitals arkiv
Fra Til AV-materiale skabt af Almindelig hospital
1765 1892 Tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Almindelig hospital
Fra Til Overordnede arkivskabere
1769 1857 Københavns Fattigvæsen
1858 1979 Magistratens 3. afdeling
År Forgængere
1884 Vor Frue Sogns Arbejdshus og Skole
1892 Frelseren Sogns Arbejdshus og skole
1892 Nicolai Sogns Arbejdshus
År Efterfølgere
1886 1. afdeling
1979 Plejecentret Sølund
Fra Til Underordnede arkivskabere
1894 1913 Filialer for åndssvage i Vanløse
1908 1944 Kommunens børnehjem og børneoptagelseshjem
1914 1944 Børnehaver
1915 1944 Vuggestuer
1938 1944 Fritidshjem

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Almindelig hospital

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier
Alm. hospitals brændselsoplag og kørselsregnskab - (Fattigvæsenets arkiv)
Annotationer og beregninger vedr. Almindelig hospitals legater m.v. - (Fattigvæsenets arkiv)
Ansatte læger ved Alm. hospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Ansatte lærere ved Alm. hospitals og Bredgadens skole - (Fattigvæsenets arkiv)
Ansatte v. Alm. hospital og Abel Cathrines stiftelse - (Fattigvæsenets arkiv)
Anvisningsbog vedr. løn for Alm. Hosp. og andre inst. - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Anvisningsbog vedr. varer for Alm. Hospital og andre inst. - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Betænkning afgiven af den til at gøre forslag om Almindelig Hospitals reorganisation ved reskript af 9/12 1853 nedsatte - (Fattigvæsenets arkiv)
Checkbog for Alm. Hospital og andre institutioner - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Direktør H.H. Herforths forslag til indretning af Almindelig hospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Dokumenter vedr. Almindelig hospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Dokumenter vedr. Almindelig hospital m.v. - (Fattigvæsenets arkiv)
Dokumenter vedr. Almindelig hospital, Abel Cathrines stiftelse, Bleggården, Pesthuset m.v. - (Fattigvæsenets arkiv)
Dokumenter vedr. Almindelig hospital, Abel Cathrines stiftelse, Uldmagasinet og friskolerne - (Fattigvæsenets arkiv)
Hospital, Nørre - (Revisionsdirektoratets arkiv)
Hovedbog 1 - Almindelig Hospital - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Hovedbog for Almindelig hospital - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Indberetninger til mag.3.afd. fra Ladegården, Alm. hospital m.v. om de anbragte - (Fattigvæsenets arkiv)
Indtægter for Alm. Hospital og andre institutioner - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Inventarium og montering - (Komiteen til opførelse af Københavns Kommunehospitals arkiv)
Journal for Alm. Hospital og andre institutioner - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Kassebog for Alm. Hospital og andre institutioner - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Konteringsbog for indtægter - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Konteringsbog for varer for Alm. Hosp. og andre inst. - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Mag. 3. afd., Kbh.alm.hosp. og plejestiftelse, Børneopt.hj. Kildevang m.filialer, Daghjem f.småbørn, Fritidshjemmene - (Revisionsdirektoratets arkiv)
Mandtal over lemmer i Alm. hospital - (Christians plejehus arkiv)
Omordning af Alm. hospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol over patienter på Almindelig hospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Protokol vedr. Lars Wilders legat til Almindelig hospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Register over patienter 1. afd. - (Rudolph Berghs hospital (Vestre hospital)s arkiv)
Register til Almindelig Hospital Nr. 121 + 122 - (Samlinger 6. Hjælpemidler og registre)
Regnskab for Alm. Hospital og andre institutioner - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Regnskab for Almindelig hospital - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Regnskab for Nørre hospital, Københavns plejehjem og optagelseshjemmene - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sager vedr. fattigvæsenets institutioner - (Fattigvæsenets arkiv)
Soignering og vask (inventarregnskab) - (Sundholms arkiv)
Specifikation af regnskab for Almindelig hospital - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Til- og afgangslister for konfirmerede og ukonfirmerede børn i Almindelig hospital samt for Christians Plejehus depot i - (Fattigvæsenets arkiv)

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenheder
1932 151 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
Alm. Hosp. Instrukser, kapital- og legatoversigt 1806-1911 Blanketsamling (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Alm. hospital. Reglementer m.v. 1808-1900 Blanketsamling (Magistratens 3. afdelings arkiv)
1805 Breve og dokumenter (Opfostringshusets arkiv)
1850-1851 Breve og dokumenter (Opfostringshusets arkiv)
Almindelig hospital med filialer 1888-1902 Bygge- og vedligeholdelsesregnskaber (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1883 451-550 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1854-1872 C: 3976-4120 Hovedjournalsager A-Ø (Borgerrepræsentationens arkiv)
Almindelig Hospital og De Gamles By Lønningsbog (Magistratens 3. afdelings arkiv)
1817 1-325 (279) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1818 1001-1450 (283) 1001 - 1192 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1818 1001-1450 (283) 1193 - 1450 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1819 1-1275 (285) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1819 1276-1600 (285) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1819 1601- (285) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1821 1201- (291) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 1-375 (295) 1 - 243 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 1-375 (295) 244 - 375 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 376-760 (295) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 761-1075 (295) 761 - 875 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 761-1075 (295) 876 - 1075 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 1401- (295) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1823 1-400 (297) 164 - 400 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1826 651-1000 (309) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1827 1241-1485 (313) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1828 401-750 (317) 434-750 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1828 401-750 (317) 401-433 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1830 1-265 (323) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1837 1001-1080 (361) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1837 1163-1200 (361) 1163.323-1200 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 601-ud (207) 601 - 1013 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 601-ud (207) 1014 - ud Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 1-725 (209) 1 - 345 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 726-1400 (209) 982 - 1400 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 1401-2125 (209) 1401 - 1870 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 1401-2125 (209) 1871 -2125 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1803 1701- (212) Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1804-1805 901-1300 (216) Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1805 1301-1800 (216) 1301 - 1674 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1805 1301-1800 (216) 1675 - 1800 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808 501-900 (218) 501 - 741 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808 501-900 (218) 742 - 900 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1-15 Sager vedr. legater og fonds (Fattigvæsenets arkiv)
1884 Bilag 27 Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1894 Bilag 28 Bilag 468-470 (I), Regninger Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1894 Bilag 28 Bilag 468-470 (II), konduktør Wrisberg Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1894 Bilag 28 Bilag 468-470 (III) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1894 Bilag 28 Bilag 468-470 (IV), Stadsingeniøren Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1894 Bilag 28 Bilag 468-470 (V), ingeniøren Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1901 Bilag 26 Post II.B.19-ud, II.C og II D Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter