STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Sekretariatet

illustration

Magistratens 1. afdeling, Sekretariatet

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1858 1947 Sekretariatet (Magistratens 1. afdeling)
1947 1995 Direktoratet for stadens almindelige øvrighedsforretninger
1996 1997 Direktoratet for magistratens 1. afdeling
Fra Til Kaldenavne
1858 1997 Bryllupskontoret
1947 1997 Øvrighedsdirektoratet

Beskrivelse af Magistratens 1. afdeling, Sekretariatet Luk rammen
Sekretariatet blev oprettet som sekretariat for Magistratens 1. afdeling i 1858. Sekretariatet tog sig af opgaver vedrørende lærlingesager (herunder lærlingevoldgiftssager), borgerligt ægteskab, værgeforhold,ejendomsvurderinger, valg, indfødsret (statsborgerskab) og næringsvæsen (borgerskab, næringstilladelse og handelsregistre).

Sekretariatet havde desuden en lang række andre opgaver. Det drejede sig om skoler, biblioteker, torvevæsen, kirker og begravelsesvæsen. En stor gruppe sager drejede sig om stiftelser (dvs. kommunale institutioner) og legater. Desuden tog sekretariatet sig af borgerklager over prostitution. Enkelte af sekretariatssagerne kan være ordnet i særlige samlinger eller indgå i institutionsarkiverne.

Sekretariatets arkiv er delt i to dele, Sekretariatets arkiv -1938 og Direktoratets arkiv 1938-. Skellet skyldes, at man i 1938 gennemførte en forfatningsreform af Københavns Kommunes styre. Der er, som det vil fremgå, ældre materiale i begge arkiver, både før og efter 1938.

I 1947 skiftede sekretariatet navn til Direktoratet for stadens almindelige øvrighedsforretninger (jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 27. marts 1947). I 1995 fik det navnet Direktoratet for magistratens 1. afdeling. Sekretariatet eller direktoratet blev nedlagt i 1997.

En væsentlig del af sekretariatets eller direktoratets opgaver var øvrighedsopgaver eller myndighedsopgaver, dvs. opgaver, hvor kommunen træffer afgørelser med retsvirkning.Relevante links
Sekretariatets opgaver

Fra Til Arkiver skabt af Magistratens 1. afdeling, Sekretariatet
1712 1997 Magistratens 1. afdeling, Direktoratets arkiv (1938-)
1694 1939 Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938)
Fra Til AV-materiale skabt af Magistratens 1. afdeling, Sekretariatet
1985 1985 Tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Magistratens 1. afdeling, Sekretariatet
Fra Til Overordnede arkivskabere
1858 1997 Magistratens 1. afdeling
År Efterfølgere
1951 Fælleskontoret for De Københavnske Huslejenævn
Fra Til Underordnede arkivskabere
1993 1994 Kulturkontoret
1993 1997 Sekretariatskontoret
1993 1997 Øvrighedskontoret
1996 1997 IT-Enheden
1997 1997 Kommunikationsfunktionen
1997 1997 Tværgående konsulentfunktion
1997 1997 Uddannelses- og personalefunktionen

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Magistratens 1. afdeling, Sekretariatet

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserierVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter