STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

illustration

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1998 2005 Sundhedsforvaltningen
2006 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Fra Til Forkortelser for navnet
SUF
1998 SuF

Beskrivelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
1998 Oprettet.
2003 Organisationsændringer.
2006 Navneændring. Børnetandplejen overgået til Børne- og Ungdomsforvaltningen.
. . . Læs mere


Fra Til Arkiver skabt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arkiv
Fra Til Digitale arkiver skabt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
1997 2005 Cirius 2000
2007 2018 CSC Sundhed Vitae Suiten
1999 eDoc
2010 HD Winlog
2008 2016 HD Winlog Move
2011 2020 KMD Care
2002 KOS1
2003 2010 Novax
1982 2018 Sundhedsforvaltningens Visitationssystem


Fra Til Overordnede arkivskabere
1998 Kommunale institutioner efter 1998
År Forgængere
1998 Københavns Sundhedsdirektorat
1998 Socialdirektoratet (1992)
År Efterfølgere
2006 Børne- og Ungdomsforvaltningen
Fra Til Underordnede arkivskabere
1998 Arbejdsmiljø København
1998 Borgmesteren
1998 2000 Byggekontoret
1998 2003 Center for Politik og Ledelse
1998 Direktionen
1998 2006 Epidemikommissionen
1998 2003 Forstanderrådets forretningsudvalg
1998 Hjælpemiddelcentret
1998 2003 Intern Service
1998 2003 IT-kontoret
1998 1999 Københavns Kommunes Træningsenhed
1998 2003 Omsorgstandplejen
1998 2003 Pension og Omsorg / Hjemmeplejen
1998 2003 Personale- og uddannelseskontoret
1998 2003 Planlægnings- og Folkesundhedskontoret
1998 2009 Plejehjem m.v.
1998 2003 Praksiskontoret
1998 2009 Selvejende institutioner under Sundhedsforvaltningen
1998 2009 Selvejende Plejehjem
1998 2005 Skoletandplejen
1998 2001 Social- og Sundhedsskolen
1998 2000 Stadslægeembedet
1998 2006 Stiftelser
1998 2001 Ældrefagligt kontor
1998 2003 Økonomiafdeling
1998 2003 Økonomistaben
1999 2000 Fysiurgiske Klinikker
1999 2009 Træningscentre
1999 2009 Visitationsteams
2000 2003 Ryg- og Genoptræningscenter København
2000 2003 Udførerkontoret
2001 2003 Ældrestaben
2002 2009 Hjemmeplejen
2003 Administrationscentret
2003 Centralforvaltningen
2003 2006 Folkesundhed København
2003 2009 Pension og Omsorg
2003 2009 Ældrekontorer
2004 Voksentandplejen
2005 2009 Centralkøkkenet i De Gamles By
2005 2009 Københavns Madservice a la carte
2006 2006 Social- og Sundhedsskolen
2009 Lokalområdekontorer
2009 2010 Pension København


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter