STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Vartov hospital

illustration

Vartov hospital

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1296 1607 Helligånds Hospital
1607 1934 Vartov hospital
Fra Til Forkortelser for navnet
1607 1934 VH

Beskrivelse af Vartov hospital
Vartov hospital hed oprindeligt Helligånds Hospital eller Helligåndshus. Det blev oprettet ca. 1296 af biskop Johannes Krag som et plejehus med formålet at tage sig af fattige, der ramtes af sygdom eller ulykke. Hospitalet lå omtrent, hvor Helligånds . . . Læs mere

Relevante links
Wikipedia om Vartov

Fra Til Arkiver skabt af Vartov hospital
1779 1934 Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv
1570 1934 Vartov Hospitals arkiv
Fra Til AV-materiale skabt af Vartov hospital
1915 1929 Tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Vartov hospital
Fra Til Overordnede arkivskabere
1296 1857 Københavns Fattigvæsen
1858 1934 Stiftelser
År Efterfølgere
1934 Gammel Kloster

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Vartov hospital

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier
Beretning om Helligånds hospitals (Vartov hospital) legater og fonds - (Fattigvæsenets arkiv)
Bihovedbog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Budgetter for Vartov Hospital - (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Fundatser m.v. - (Legatvæsens arkiv)
Gager, lønninger og pensioner vedk. Vartov, Abel Cathrines hospital og Opfostringshuset - (Hovedkassens arkiv)
Gager, lønninger og pensioner vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Hovedbog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse, Opfostringshuset og J. Lunds legat - (Bogholderkontorets arkiv)
Jordebog over stadens og dens stiftelsers ejendomme - (Bøgers arkiv)
Journal for Vartov hospital - (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Journal for Vartov, Abel Cathrines stiftelse, Opfostringshuset og legater - (Bogholderkontorets arkiv)
Journal over ordrer vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Journal over Vartovsenge - (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Kassebog for stiftelser - (Bogholderkontorets arkiv)
Kassebog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Kontrakassebog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Kopibog for Vartov og 1935-41 Gl. Kloster - (Magistratens 1. afdeling, Direktoratets arkiv (1938-))
Obligationsprotokol vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Om de rette fattiges i København handel og underholdning - (Bøgers arkiv)
Register over adskillige fundationer - (Bøgers arkiv)
Renteliste for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Magistratens Legatkontors arkiv)
Renteliste for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Magistratens Legatkontors arkiv (-1938))
Renteliste for Vartov, Opfostringshuset, Abel Cathrines stiftelse, Jens Hansen Lunds legat og Hambroes legat - (Bogholderkontorets arkiv)
Vartov Hospital Ansøgningsprotokoller - (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Vedr. beboerne - (Gammel Klosters arkiv)

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenheder
1948 100 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
Vartov Hospitals legater og fonds Afskrifter af korte oversigter i beretninger om legater og fonds (Fattigvæsenets arkiv)
1858 801-900 Hovedjournalsager (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
1868 801-1025 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
II Pastor R. P. Rasmussens manuskripter, notater og breve m.v. vedr. Alm.hosp. (Almindelig hospitals arkiv (seddelreg.))
1816 1-400 (273) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1821 451-900 (291) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 1-375 (295) 1 - 243 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 1-375 (295) 244 - 375 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 376-760 (295) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1823 1051-1400 (299) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1824 1-500 (301) 1 - 297 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1824 1-500 (301) 298 - 500 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1824 1726- (303) 1726 - 1878 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 701-1262 (206) 703 -999 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 701-1262 (206) 1000 - 1262 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 601-ud (207) 601 - 1013 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 601-ud (207) 1014 - ud Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 1-725 (209) 1 - 345 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1800 726-1400 (209) 982 - 1400 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 1401-2125 (209) 1401 - 1870 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 1401-2125 (209) 1871 -2125 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 1-750 (211) 1 - 379 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 1-750 (211) 380 - 750 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801-1802 751-2500 (211) 751 - 2037 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1804 1-500 (216) 1 - 201 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1806-1807 1401- (217) Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1807 1-300 (218) 1 - 197 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1807 1-300 (218) 198 - 300 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808 501-900 (218) 501 - 741 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808 501-900 (218) 742 - 900 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808-1809 901-1300 (218) 901 - 1162 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808-1809 901-1300 (218) 1163 - 1300 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1809 1301- (218) Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1810 901- (220) 901 - 1075 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1810 901- (220) 1076 - ud. Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1811 401-900 (222) 401 - 639 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1811 401-900 (222) 640 - 900 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1812-1813 1301-1800 (222) 1301 - 1629 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
48-95 Sager vedr. legater og fonds (Fattigvæsenets arkiv)Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter