STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Abel Cathrines stiftelse

illustration

Abel Cathrines stiftelse

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1675 1874 Abel Catrines Boder
1874 1949 Abel Cathrines stiftelse

Beskrivelse af Abel Cathrines stiftelse Luk rammen
Abel Cathrines Stiftelse blev oprettet i 1675. Den blev opkaldt efter Abel Cathrine von der Wisch (1626-1676), der var enke efter proviantskriveren på Københavns slot Hans Hansen. Hun havde ved sin død fået et bygget et hus til fattige folk og testamenterede en del af sin formue til at fortsætte stiftelsen.

Abel Cathrines Stiftelse var én af Københavns finere stiftelser for syge og sengeliggende fattige folk. Den blev også kaldt Abel Cathrines Hospital. Stiftelsen lå i Dronningens Tværgade ved det nuværende nr. 39 og bestod af 6 lejligheder. I årene 1726-1770 blev den udvidet med 18 lejligheder og en kirke.

I de første år var stiftelsen underlagt Konventhusdirektionen, som var Københavns fattigdirektion. Den bestyrede de penge, der blev givet til de fattige, og de særlige huse, beregnet til de fattige. Det drejede sig om stiftelser, lejeboder, der blev udlejet til fattige, eller sjæleboder, hvor de fattige fik friboliger.

I 1771 blev Den Almindelige Plejeanstalt oprettet. Stiftelsen blev lagt ind under plejeanstalten, men allerede 10 år efter blev plejeanstalten nedlagt. Fra 1781 hørte Abel Cathrines Stiftelse under Københavns Fattigvæsens administration.

I 1857 blev Abel Cathrines Stiftelse lagt ind under Magistratens 1. afdeling i Københavns Kommune. Ejendommen i Dronningens Tværgade blev solgt i 1884, og Stiftelsen flyttede til en nyopført bygning i Abel Cathrines Gade 13.

I 1949 blev stiftelsen i Abel Cathrines Gade solgt til Magistratens 3. Afdeling. Samtidigt blev den nedlagt og erstattet med 12 friboliger, kaldet Abel Cathrines Friboliger i Gammel Kloster på Lersø Park Allé.Fra Til Arkiver skabt af Abel Cathrines stiftelse
1770 1950 Abel Cathrines stiftelses arkiv


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Abel Cathrines stiftelse
Fra Til Overordnede arkivskabere
1675 1857 Københavns Fattigvæsen
1858 1949 Stiftelser
År Efterfølgere
1949 Gammel Kloster

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Abel Cathrines stiftelse

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier
Ansatte v. Alm. hospital og Abel Cathrines stiftelse - (Fattigvæsenets arkiv)
Antegnelser til regnskaber for Vartov hospital og Abel Cathrines stiftelse - (Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv)
Antegnelserne til regnskaber for Vartov hospital, Abel Cathrines stiftelse, Kommunehospitalet og Opfostringshuset - (Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv)
Beretning om Abel Cathrines hospitals legater og fonds - (Fattigvæsenets arkiv)
Bihovedbog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Budgetter for Vartov hospital, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv)
Dokumenter vedr. Almindelig hospital, Abel Cathrines stiftelse, Bleggården, Pesthuset m.v. - (Fattigvæsenets arkiv)
Dokumenter vedr. Almindelig hospital, Abel Cathrines stiftelse, Uldmagasinet og friskolerne - (Fattigvæsenets arkiv)
Fundatser m.v. - (Legatvæsens arkiv)
Gager, lønninger og pensioner vedk. Vartov, Abel Cathrines hospital og Opfostringshuset - (Hovedkassens arkiv)
Gager, lønninger og pensioner vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Hovedbog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse, Opfostringshuset og J. Lunds legat - (Bogholderkontorets arkiv)
Journal for Vartov, Abel Cathrines stiftelse, Opfostringshuset og legater - (Bogholderkontorets arkiv)
Journal over ordrer vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Kapitaler og ejendomme - (Fattigvæsenets arkiv)
Kassebog for stiftelser - (Bogholderkontorets arkiv)
Kassebog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Kontrakassebog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Københavns fattiges handels II.bog - (Bøgers arkiv)
Legatsager, Aa-B - (Fattigvæsenets arkiv)
Obligationsprotokol vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Register over adskillige fundationer - (Bøgers arkiv)
Regnskaber for Vartov hospital, Abel Cathrines stiftelse, Opfostringshuset, Jens Hansen Lunds og Baron Hambroes legat - (Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv)
Renteliste for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Magistratens Legatkontors arkiv)
Renteliste for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Magistratens Legatkontors arkiv (-1938))
Renteliste for Vartov, Opfostringshuset, Abel Cathrines stiftelse, Jens Hansen Lunds legat og Hambroes legat - (Bogholderkontorets arkiv)

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenhederVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter