STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Det kongelige Opfostringshus

illustration

Det kongelige Opfostringshus

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1753 1917 Det kongelige Opfostringshus
1918 2005 Det Kgl. Opfostringshus og den Thorupske stiftelse
Fra Til Kaldenavne
1753 2005 Opfostringshuset
1918 2005 Thorupske stiftelse
1953 2005 Skorpeskolen

Beskrivelse af Det kongelige Opfostringshus Luk rammen
Det Kongelige Opfostringshus blev oprettet i København i 1753. Det skete på initiativ af lensgreve J.H.E. Bernstorff. To år senere, i 1755, flyttede Opfostringshuset ind i Søkvæsthuset (i dag kendt som Orlogsmuseet).

Opfostringshuset var en kostskole. Der blev optaget ca. 200 fattige drenge fra 7 års alderen. De fik undervisning i læsning, skrivning og regning. Drengene skulle også tjene på fabrikker og hos handelsmænd og søfolk. En del af skolens formål var at hjælpe dansk erhverv og handel.

Undervisningen blev økonomisk understøttet af indsamlinger og private gaver. I den forbindelse fik Opfostringshuset en lotteritilladelse. Det lagde grunden til det moderne klasselotteri. Frem til år 2000 var det Opfostringshusets drenge, der udtrak gevinsterne.

I 1771 fik Opfostringshuset frataget sit privilegium. Det skete med en af Struensees over 2200 kabinetsordrer, som han udstedte i perioden 1770-72. Struensee overdrog med ordren forvaltningen af lotteriet fra Opfostringshuset til staten, der således fik lotteriets overskud. I 1784 blev privilegiet afløst af et årligt statsligt tilskud på 6000 rigsdaler, betalt af lotteriets indtægter.

I 1771 blev Den Almindelige Plejeanstalt oprettet. Opfostringshuset blev lagt ind under plejeanstalten, men allerede 10 år efter blev Plejeanstalten nedlagt. Fra 1781 hørte Opfostringshuset under Københavns Magistrat. Arkivet efter Plejeanstalten findes hos Rigsarkivet.

I 1799 blev fattigforsørgelsen i København reformeret. Det betød, at fattigvæsnet nu tog sig direkte af opfostringshusets administration. Fattigvæsnet bestemte, at stiftelsen skulle fungere som en belønningsskole for byens dygtigste drenge. Det ophørte, da opfostringshuset i 1857 blev underlagt Magistratens 1. afdeling i Københavns Kommune.

I 1878 stiftede lærer og kancelliråd Ole Thorup et legat, særligt målrettet opdragelse og uddannelse. Legatet blev administreret af Københavns Magistrat. I 1918 vedtog Magistraten at bruge renterne af legatet til gavn for opfostringshuset. Det betød, at opfostringshuset dette år skiftede navn til Det Kgl. Opfostringshus og den Thorupske Stiftelse.

Opfostringshuset har haft skiftende adresser i København. I 1776 flyttede Opfostringshuset fra Søkvæsthuset til Store Kongensgade, i 1880 flyttede det til Randersgade 10 på Østerbro, og i 1953 flyttede det til Hellebækgård i Hellebæk.

Opfostringshuset blev nedlagt i 2005.


Relevante links
Klassebilleder 1870-1983 og andre fotos fra Opfostringshuset findes digitalt på denne side.

Fra Til Arkiver skabt af Det kongelige Opfostringshus
1685 1991 Opfostringshusets arkiv
1753 2004 Opfostringshusets arkiv (afleveringer efter 2003)
Fra Til AV-materiale skabt af Det kongelige Opfostringshus
1755 1991 Film, tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Det kongelige Opfostringshus
Fra Til Overordnede arkivskabere
1753 1857 Københavns Fattigvæsen
1858 1997 Stiftelser
1998 2005 Observationskolonier

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Det kongelige Opfostringshus

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier
Ansatte lærere ved Opfostringshuset, Trinitatis og Nikolaj arbejdshuse - (Fattigvæsenets arkiv)
Antegnelserne til regnskaber for Vartov hospital, Abel Cathrines stiftelse, Kommunehospitalet og Opfostringshuset - (Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv)
Beretning om Det kongelige Opfostringshus legater og fonds - (Fattigvæsenets arkiv)
Bihovedbog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Budgetter for opfostringshuset - (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Budgetter for Vartov hospital, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv)
Fundatser m.v. - (Legatvæsens arkiv)
Gager, lønninger og pensioner vedk. Vartov, Abel Cathrines hospital og Opfostringshuset - (Hovedkassens arkiv)
Gager, lønninger og pensioner vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Hovedbog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse, Opfostringshuset og J. Lunds legat - (Bogholderkontorets arkiv)
Journal for Vartov, Abel Cathrines stiftelse, Opfostringshuset og legater - (Bogholderkontorets arkiv)
Journal over ordrer vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Kassebog for stiftelser - (Bogholderkontorets arkiv)
Kassebog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Kontrakassebog for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Obligationsprotokol vedr. Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Bogholderkontorets arkiv)
Opfostringshuset - (Revisionsdirektoratets arkiv)
Opfostringshusjournal - (Magistratens 1. afdeling, Direktoratets arkiv (1938-))
Opfostringshusjournaler - (Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv (-1938))
Opfostringshussager - (Magistratens 1. afdeling, Direktoratets arkiv (1938-))
Regnskaber for Vartov hospital, Abel Cathrines stiftelse, Opfostringshuset, Jens Hansen Lunds og Baron Hambroes legat - (Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv)
Renteliste for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Magistratens Legatkontors arkiv (-1938))
Renteliste for Vartov, Abel Cathrines stiftelse og Opfostringshuset - (Magistratens Legatkontors arkiv)
Renteliste for Vartov, Opfostringshuset, Abel Cathrines stiftelse, Jens Hansen Lunds legat og Hambroes legat - (Bogholderkontorets arkiv)
Soignering og vask (inventarregnskab) - (Sundholms arkiv)

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenheder
15-17 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1817 1-325 (279) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1817 1301-1800 (279+281) 1301 - 1662 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1817 1301-1800 (279+281) 1663 - 1800 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1831 2286-2675 (330) 2286-2550 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1806 1001-1400 (217) 1001 - 1214 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1806 1001-1400 (217) 1215 - 1400 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1807 1-300 (218) 1 - 197 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1807 1-300 (218) 198 - 300 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808 501-900 (218) 501 - 741 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808 501-900 (218) 742 - 900 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808-1809 901-1300 (218) 901 - 1162 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1808-1809 901-1300 (218) 1163 - 1300 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1809 1-500 (220) 1 - 213 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1809 1-500 (220) 214 -500 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1810 901- (220) 901 - 1075 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1810 901- (220) 1076 - ud. Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1810-1811 1-400 (222) 1 - 202 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1810-1811 1-400 (222) 203 - 400 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1812 901-1300 (222) 901 - 1067 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1812 901-1300 (222) 1068 - 1300 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
48-95 Sager vedr. legater og fonds (Fattigvæsenets arkiv)Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter