STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Københavns Fattigvæsen

illustration

Københavns Fattigvæsen

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1549 1857 Københavns Fattigvæsen
Fra Til Kaldenavne
1549 1857 Fattigvæsenet

Beskrivelse af Københavns Fattigvæsen Luk rammen
Københavns Fattigvæsen har rødder tilbage til 1549, hvor fattigvæsnet fik sin første ordning. Den indebar bl.a., at Københavns Magistrat sammen med Helligåndshospitalet og byfogeden udnævnte 12 tilsynsmænd til at være forstandere for byens fattige. Et overblik over de mest interessante dele af Fattigvæsenets arkiv i Københavns Stadsarkiv fås på Stadsarkivets Wiki (se link nedenfor).

Fattigvæsenet administrerede en række institutioner (kaldet stiftelser). Det drejede sig for eksempel om Almindeligt Hospital, Det kongelige Opfostringshus, tvangsarbejdsanstalten Ladegården m.fl. Arkiver efter de enkelte institutioner kan findes ved at søge på institutionens navn eller klikke på linket nedenfor (Underordnede arkivskabere).

Et overblik over Københavns Fattigvæsen, historie og udvikling fås hos Peter Henningsen: Det københavnske Fattigvæsen..., 2007 (se link nedenfor). Her findes også transskriptioner af de vigtigste forordninger o.a. for det københavnske fattigvæsen 1629-1828.

Lovgivning før og efter denne periode findes i Københavns Diplomatarium (frem til 1728), Samlingen af kongelige Reskripter (1660-1865), Schous Forordninger (1670-1849) og Love og Anordninger (1850-1871).

Fattigvæsenet blev nedlagt pr. 1. januar 1858. Administrationen af fattigvæsenet blev flyttet til Magistratens 3. afdeling. Lovgrundlaget var Lov om Bestyrelsen af Kjøbenhavns kommunale anliggender af 4. marts 1857 og Vedtægt for Bestyrelsen af Staden Københavns communale Anliggender af 30. december 1857.Relevante links
Peter Henningsen: Det københavnske Fattigvæsen, 2007

Fra Til Arkiver skabt af Københavns Fattigvæsen
1762 1838 Diverse regnskaber, Fattigvæsenets arkiv
1508 1926 Fattigvæsenets arkiv


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Københavns Fattigvæsen
Fra Til Overordnede arkivskabere
1857 Kommunale institutioner indtil 1858
År Efterfølgere
1858 Magistratens 3. afdeling
Fra Til Underordnede arkivskabere
1857 Arbejdshusene
1296 1857 Vartov hospital
1675 1857 Abel Cathrines stiftelse
1753 1857 Det kongelige Opfostringshus
1759 1770 Børnehuset
1767 1857 Christians plejehus
1769 1857 Almindelig hospital
1799 1857 Sankt Hans Hospital
1822 1857 Tvangs- og arbejdsanstalten på Ladegården

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Københavns Fattigvæsen

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenhederVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter