STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse

illustration

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse

Privat virksomhed/forening
Fra Til Officielle navne
1880 Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse
Fra Til Forkortelser for navnet
1880 FUHU

Beskrivelse af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Luk rammen

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU) blev stiftet i 1880 med det primære formål at uddanne butiksmedhjælpere til en handelsmæssig karriere i Danmark og udlandet. Man var midt i depressionen efter den økonomiske krise i 1870’erne, og mange ledende købmænd havde en følelse af, at der måtte gøres noget for at højne handelsuddannelserne.

To fremtrædende erhvervsfolk, etatsråd Harald Fritsche og nationalbankdirektør Moritz Levy, stod bag foreningens oprettelse i 1880. Inspirationen til en sådan forening havde Fritsche fået fra Stettin, hvor man dengang havde en forening, der sørgede for en systematisk undervisning af unge handelsmænd og for rejsestipendier til fremmede, især oversøiske lande.

Levy stod både økonomisk og mentalt bag ideen, og sammen med en række andre erhvervsmænd stiftede de foreningen i Grosserer-Societetets komitéværelse på Børsen. Foreningens fødselsdag er den 3. november 1880.

I begyndelsen tilbød foreningen de unge mænd, som allerede var ansat på handelskontorer, undervisning i en aften- og søndagsskole. Især blev der undervist i fremmedsprog med henblik på ansættelse på fremmede handelspladser – spansk var i disse år særlig vigtig på grund af den ekspanderende handel med Sydamerika.

Bogholderi var også et vigtigt fag. Elevtallet voksede, derfor blev de Brockske Handelsskoler oprettet med tilbud om dagundervisning. Skolen blev stiftet af C.F. Tietgen i år 1888. I begyndelsen var der en vis konkurrence mellem FUHUs skole og de Brockske skoler: Drengeskolen og den såkaldte Handelshøjskole. En konkurrencesituation, der nogle år senere (1908) skulle føre til, at FUHU fik overdraget disse skoler.
Men først skulle FUHUs købmandsskole have egne lokaler.

FUHUs meget driftige formand Holger Petersen foreslog i 1899 bestyrelsen, at man købte de Styhr og Kjærske ejendomme på hjørnet af Nørre Voldgade og Fiolstræde for 400.000 kr. Den 11. januar 1902 kunne den nye Købmandsskole indvies. Holger Petersen havde skaffet pengene, rejst huset og som den kyndige forretningsmand han var, sørgede han for at markedsføre projektet så godt, at hans mere konservative standsfæller for alvor fik øjnene op for, hvor vigtig uddannelse af ungdommen er, og elevtallet begyndte at vokse.

Den dag Købmandsskolen blev indviet, gav Holger Petersen en stor middag for alle, der havde hjulpet ham i hans slidsomme arbejde for at skaffe foreningen og skolen sit eget hus. Menukortet til de mange hundrede gæster stod i en porcelænsfigur, der forestillede Købmandsskolen, som den ville komme til at se ud, når byggeriet var fuldført – ifølge planen hen ad Nørre Voldgade. Tre år efter på Foreningens 25 års jubilæum stod det hele færdigt, som vi ser det i dag.

Siden Niels Brocks Handelsskole i 1908 blev overført til Købmandsskolen på Nørre Vold, fulgtes de to skoler ad med hensyn til de ydre rammer: Til Julius Thomsens Plads i 1939, til Sylows Allé i 1957 og til Nyropsgade i 1972. Handelshøjskolen blev udskilt i 1917, og frem til 1965 blev den drevet af FUHU, som var ansvarlig for dens økonomi. Foreningen flyttede fra sin oprindelige adresse i Fiolstræde i 1942 til Julius Thomsens Plads 10 og senere til Olof Palmes Gade (1990), hvorfra den i 1999 flyttede tilbage til Fiolstræde.

Selv om Niels Brock og Handelshøjskolen i 1965 overgik til staten, har FUHU bevaret en tæt tilknytning til de to skoler. FUHU sidder i dag i Niels Brocks Styrelse og i Handelshøjskolens Styrelsesråd. I de mellemliggende år har Foreningen opfyldt det andet af sine to mål, at drive skoler for unge handelsmænd i udlandet.

I 1933 åbnede FUHU egen skole i London ”Danish Commercial College”, og i 1953 kunne man komme i gang i Tyskland med ”Dänishe Kaufmannschule´ Bremen efterfulgt i 1969 med ”Ecole Commerciale Danoise” i Paris. Under betegnelsen ”Udlandsprogrammerne” udvikledes fra 1986 flere nye 3-måneders studieprogrammer på et videregående niveau i henholdsvis Madrid 1987, Paris 1988, München 1989 og Milano 1991.

Der indgår nu volontørprogrammer i udlandet for unge under erhvervsuddannelse samt efter- og videreuddannelse af erhvervsfolk ved udenlandske uddannelsesinstitutioner. Herudover har FUHU i de senere år etableret samarbejde med førende universiteter i Monterey (Californien), Singapore, Shanghai og Skt. Petersborg omkring kortere sommerprogrammer, nu under betegnelsen ”FUHU International Summer University”.

På det nationale plan er FUHUs rolle at være iværksætter. FUHU igangsatte i 1962 merkonomuddannelsen. FUHU introducerede i 1990’erne masteruddannelserne i Danmark, som gode efteruddannelsestilbud til erhvervsfolk i deres midt-karriere. Scandinavian International Management Institute (SIMI) blev rammen om disse lederuddannelser. Siden er masteruddannelserne blevet udbredt til handelshøjskoler og universiteter.

I 2001 måtte Niels Brock som følge af ´Tvindloven´ flytte fra Fiolstræde 44, og i stedet kunne FUHU flytte ind i sine oprindelige lokaler. Siden er fulgt en stor ombygning. Samme år skiftede Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse navn til FUHU – Vi fremmer viden, og under dette brand skal der nu igen drives efter- og videreuddannelse i det nye videnhus’ konferencecenter med alle dets muligheder.Fra Til Arkiver skabt af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse
1930 1930 Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses arkiv
Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter