STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Næstved Kommune 1970-2006

illustration

Næstved Kommune 1970-2006

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1970 2006 Næstved Kommune 1970-2006

Beskrivelse af Næstved Kommune 1970-2006
1970 Oprettet ved sammenlægning af Næstved Købstad, Marvede, Hyllinge, Fodby, Vallensved og Herlufsholm kommuner samt Rislev sogn fra Holmegaard Kommune og Rønnebæk og Vejlø sogne fra Fladså Kommun . . . Læs mere


Fra Til Arkiver skabt af Næstved Kommune 1970-2006
Næstved Kommune 1970-2006s arkiv
Fra Til Digitale arkiver skabt af Næstved Kommune 1970-2006
1992 Arbejdsformidlingssystem - KOMMA, KMD
1995 2005 Bistandssystem, KMD
2006 Børn og Voksne
2006 Elevadministrationssystem
1997 2009 ESDH-system (eDoc)
1998 2006 GoPro
1992 Journal og notatark
2002 2006 Journal og notatark
2001 2006 KMD Aktiv
2004 2006 KMD Elevsystemet
1992 KMD Institution
1979 KMDs Sags- og Advissystem
1992 1998 Prosa
1989 2006 Tabulex TEA
2004 2006 Zealand Cares Uniq Omsorg
Fra Til AV-materiale skabt af Næstved Kommune 1970-2006
1975 1990 Film


Fra Til Overordnede arkivskabere
1970 2006 Kommuner
År Forgængere
1923 Sct. Mortens landdistrikt
1924 Sct. Peders landdistrikt
1969 Karrebæk Kommune
1970 Fodby Kommune
1970 Herlufsholm Kommune
1970 Hyllinge Kommune
1970 Marvede Kommune
1970 Næstved Købstadskommune
1970 Vallensved Kommune
År Efterfølgere
2007 Næstved Kommune 2007-
Fra Til Underordnede arkivskabere
Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Bevillingsnævnet
Bistandsafdelingen
BorgerService
Brandkommissionen
Byggeudvalg
Byplanafdelingen
Byrådet
Børn og Unge-udvalget
Børne- og Ungdomsværnet
Børnehaven Nattergalen
Børnehuset Ved Diget
Børnevirke
Center for Visitation
Centralforvaltningen
Centraludvalget
Den Kommunale Sundhedstjeneste
Det sociale brugerråd/Den sociale forbrugergruppe
Det Sociale Udvalg
Det Sociale Udvalg
Ejendomsudvalget
Energiudvalget
Familieplejen
Folkeoplysningsudvalget
Fritidsnævnet
Fællessekretariatet
Handicap-team
Havneudvalget
Hjemmeplejen
Hjemmesygeplejen
Hjælpemiddelkontoret
Hovedsamarbejdsudvalget
Hovedteknologiudvalget
Huslejenævnet
Informationsafdelingen
Institutionsudvalget
Integrationsudvalget
IT-Udvalget
Klagerådet
Kommunaldirektøren
Kommuneforeningen
Kommunikationsafdelingen
Kontaktudvalget mellem socialsektor og fritidssektor
Koordinationsudvalget
Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats
Kulturelt udvalg
Lokalradionævnet
Lokaludvalg for Hyllinge, Marvede og Vallensved
Markgruppen
Miljøadministrationen
Miljøudvalget
Myndighedsafdelingen
Ny Holstedhjemmet
Næstved Ungdomsskole
Nøddeskovskolen
Omsorgsudvalget
Pensionist- og Ældrerådet
Personaleafdelingen
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Rådhusudvalget
Samarbejdsudvalg 3.1.1 - Børn og Unge Kontoret
Sammenlægningsudvalget
Servicecenteret
Sikkerhedsudvalget
Sikkerhedsudvalget S-11 - Skole- og kulturforvaltningen
Sjølundsskolen
Skatte- og Serviceforvaltningen
Skolekommissionen
Skolenævnet
Socialudvalget
Styregruppen for dialogplanlægning af arealerne omkring Næstved Havn
Styregruppen vedr. Gardehusarkasernen
Styringsgruppen vedr. Grønnegades Kasernes fremtidige anvendelse
Sundhedskommissionen i Næstved
Taxinævnet
Tilsynsudvalget for Sct. Elisabeth Hjem
Trafikafdelingen
Udvalget for Børn og Kultur
Udvalget for ejendomme og lokalplanlægning
Udvalget for Kommunale Virksomheder
Udvalget for Kompetence og Teknologi
Udvalget for Sociale Anliggender
Udvalget for teknik og miljø
Udvalget for Teknisk Anliggender
Udvalget vedr. Flygtninge- og Indvandrerområdet
Udvalget vedr. indretning af nyt hovedbibliotek
Udvalget vedr. nyt skolebyggeri
Udvalget vedr. Ålestoksgårdens udbygning
Uglebroskolen
Underudvalg for Personale og Organisation
Underudvalget for Kultur og Fritid
Underudvalget for nye opgaver
Underudvalget for personale og organisation
Underudvalget for Økonomi og Servicefunktioner
Ungdomsbyrådet
Ungdomsskolenævnet
Voksenundervisningsnævnet
Økonomiforvaltningen
Økonomiudvalget
§17, stk. 4 - udvalget
1970 2006 Beboerklagenævnet
1970 2006 Børne- og Kulturforvaltningen
1970 2006 Kalbyrisskolen
1970 1987 Ny Holsted Skole
1970 1989 Skatteinspektoratet
1970 2006 Skole- og Kulturforvaltningen
1970 2006 Social- og sundhedsforvaltningen
1970 2006 Teknisk Forvaltning
1970 2006 Teknisk Udvalg
1972 1996 Fritidshjemmet Kalbyrisvej 55
1976 1990 Ligningskommissionen
1977 2005 Centralforvaltningen
1990 2003 Skatteankenævn
2005 2006 Udviklingssekretariatet


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter