STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Blegdamshospitalet

illustration

Blegdamshospitalet

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1879 1974 Blegdamshospitalet
Fra Til Forkortelser for navnet
1879 1974 BLH

Beskrivelse af Blegdamshospitalet Luk rammen
Blegdamshospitalet blev opført 1876-79 og taget i brug i 1879 som epidemihospital. Tidligere hørte epidemipatienter under Kommunehospitalets 2. afdeling. Blegdamshospitalet var oprindelig bestemt som epidemihospital for akutte, smitsomme sygdomme som kopper, dysenteri, eksantemisk tyfus (plettyfus) og lign. Disse sygdomme blev senere henvist til Øresundshospitalet. På Blegdamshospitalet behandlede man patienter med øvrige smitsomme sygdomme som f.eks. skarlagensfeber og difteritis.

Blegdamshospitalet blev udvidet flere gange, særligt i 1883-88, i 1891 og i 1899.

Fra 1940 blev samtlige smitsomme sygdomme behandlet på Blegdamshospitalet. Fra 1. september 1947, efter bestemmelse i Københavns Borgerrepræsentation, blev patienter med epidemiske sygdomme fra Frederiksberg Kommune og Københavns amt således indlagt på Blegdamshospitalet. Blegdamshospitalet blev især kendt under den store polioepidemi i 1952, da man indførte respiratorbehandling til at bekæmpe åndedrætslammelse i forbindelse med polio.

I slutningen af 1940erne og i 1950erne blev Blegdamshospitalet udvidet med flere afdelinger. Fra den 1. april 1948 blev 120 pladser inddraget til en permanent medicinsk afdeling og den 1. maj 1955 blev 126 pladser taget i brug til en børneafdeling.

I 1967 etableredes en centralskole for Københavns hospitalsvæsen i nogle lokaler på Blegdamshospitalets sygeplejerskebolig, og fra slutningen af 1973 overtog hospitalet endvidere en skolebygning i Vordingborggade 15. Det var skolens opgave at varetage grunduddannelsen af sygehjælpere og hospitalsportører samt afholde kurser for erhvervspraktikanter.

Pr. 1. april 1969 flyttede Blegdamshospitalets børneafdeling til nyindrettede lokaler på Rigshospitalet. Børneafdelingen blev drevet af Rigshospitalet, men Københavns Kommune visiterede patienterne til afdelingen.

Flytningen udgjorde 1. etape af Blegdamshospitalets overdragelse til staten, dvs. Rigshospitalet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

I 1974 blev hospitalet nedlagt og revet ned. I dag ligger Panum Instituttet på stedet, hvor Blegdamshospitalet lå.

Se også Borgerrepræsentationens forhandlinger
1876-77, s.406f.. 541f.. 564f., 598
1881-82, s. 87f.
1882-83, s. 375f.
1883-84, s. 307f.
1888-89, s. 943;
1889-90, s. 293.
1897-98, s. 42f.,
1938-39, s.1466f.,
1939-40, s. 281f.
1947-48, s.529f.
1947-48, s. 1787f., s. 1825.
1954-55, s. 2395.
1964-65, s. 587 ff., s. 916 ff. og tillæg s. 181 ff.Relevante links
Søg om adgang til at se patientjournaler
Se også Øresundshospitalet
Se også Kommunehospitalets 2. afdeling

Fra Til Arkiver skabt af Blegdamshospitalet
1879 1975 Blegdamshospitalets arkiv
Fra Til AV-materiale skabt af Blegdamshospitalet
1875 1961 Tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Blegdamshospitalet
Fra Til Overordnede arkivskabere
1879 1885 Magistratens 2. afdeling
1885 1974 Hospitalsdirektoratet
Fra Til Underordnede arkivskabere
1879 1974 Bogholderi
1879 1974 Epidemisk afdeling
1879 1974 Forstander
1879 1974 Inspektør
1879 1974 Maskinmester
1879 1974 Økonoma
1937 1974 Otologisk afdeling
1942 1974 Røntgenklinik
1946 1974 Medicinsk afdeling
1955 1969 Børneafdeling
1956 1974 Centrallaboratorium
1963 1971 Fysiurgisk klinik

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Blegdamshospitalet

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenheder
1936 149 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1945 258 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
Blegdamshospitalet 1889-1897 Bygge- og vedligeholdelsesregnskaber (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
161 pk. 1 C-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1873 926-1000 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1876 1509(244) pk. 1 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1881 326-425 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1882 545-600 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1888 626-ud Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1889 506-590 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1889 591-650 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1912 54-60 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1914 241-300 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1927 32-33 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1938 33.3.3 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
5-6 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
7-9 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
18-19 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
20-23 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
28-31 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1883 Regnskab m.v. Kapitalregnskab, Status. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1883 Regnskabsoversigt. Bilag 1-16 Kommunehospitalet. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1889 Underbilag til post 6c. Sundhedsvæsenet. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1891 Bilag 28 Regnskab m. antegnelser. + Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1892 Bilag 28 Byggeregnskab Blegdamshospitalet I Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1892 Bilag 28 Byggeregnskab Blegdamshospitalet II Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1892 Bilag 28 Bilag 259-392 Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1897 Bilag 26 Bilag 179-443 Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1902 Bilag 26 Regnskaber m. bilag vedr. Post II.B.10 (1) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1902 Bilag 26 Regnskaber m. bilag vedr. Post II.B.10 (2) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1902 Bilag 26 Regnskaber m. bilag vedr. Post II.B.10 (3) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1902 Bilag 26 Regnskaber m. bilag vedr. Post II.B.10 (4) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)

Henvisninger til AV-materiale
Der er fundet 1 postVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter