STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Sankt Hans Hospital

illustration

Sankt Hans Hospital

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1766 1994 Sankt Hans Hospital
Fra Til Kaldenavne
1766 Claudi Rossets Stiftelse
1766 1994 Sct. Hans hospital
Fra Til Forkortelser for navnet
1766 1994 SHH

Beskrivelse af Sankt Hans Hospital
Den første slags forsorg for sindssyge i København var stadsdårekister indrettet i 1527-28 hvor de syge blev spærret inde. Fra cirka 1620 blev pesthuset, Københavns eneste sygehus, hvor fattige med pest eller kønssygdomme blev indlagt, også brugt s . . . Læs mere

Relevante links
Register til patienter og lemmer, 1808-1894
Register til patienter og lemmer, 1808-1935
Register til patienter og lemmer, 1916-1934

Fra Til Arkiver skabt af Sankt Hans Hospital
1793 1894 Sankt Hans Hospitals (på Bistrupgård) arkiv
1736 1829 Sankt Hans Hospitals (på Ladegården) arkiv
1790 1979 Sankt Hans Hospitals arkiv (Reg.1970)
Fra Til AV-materiale skabt af Sankt Hans Hospital
1794 1985 Fotos, kort, tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Sankt Hans Hospital
Fra Til Overordnede arkivskabere
1799 1857 Københavns Fattigvæsen
1858 1860 Magistratens 3. afdeling
1860 1919 Magistratens 2. afdeling
1919 1990 Hospitalsdirektoratet
1991 1994 Københavns Sundhedsdirektorat
Fra Til Underordnede arkivskabere
1994 Bogholderi
1994 Driftschef
1994 Gartner
1994 Hospitalschef
1994 Håndværksafdeling
1994 Inventarkontor
1994 Klinisk Psykologisk afdeling
1994 Maskinmester
1994 Patientkontor
1994 Personalekontor
1994 Økonoma
1860 1919 Kurhuset
1860 1872 Plejestiftelsen, afdeling 1
1860 1872 Plejestiftelsen, afdeling 2
1872 1919 Kvindeplejestiftelsen
1872 1919 Mandsplejestiftelsen
1894 1915 Epidemiafdeling
1919 1950 Kvindehospitalet
1919 1950 Mandshospitalet
1936 1970 Plejehospitalet Stubberupgård
1944 Røntgenklinik
1950 1982 Afdeling A
1950 1987 Afdeling B
1950 1982 Afdeling C
1950 1982 Afdeling D
1950 1987 Plejehjemmet Holme
1951 1994 Tandklinik
1955 1992 Ambulatorium for udskrevne patienter på Forchhammersvej
1957 1982 Afdeling E
1963 1982 Afdeling F
1969 1992 Medicinsk afdeling
1970 1992 Afdeling G
1971 1982 Afdeling H
1972 1979 Klinisk-kemisk afdeling
1983 1988 Afdeling 1
1983 1988 Afdeling 2
1983 1987 Plejehospitalet Lindegården
1985 1992 Københavns Kommunes ambulatorium for stofmisbrugere
1986 1994 Lønkontor
1989 1994 Afdeling K
1989 1994 Afdeling M
1989 1994 Afdeling P
1989 1994 Afdeling R
1989 1994 Afdeling U
1992 1994 Edb-chef
1993 1994 Erhvervsterapi

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Sankt Hans Hospital

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier
Ansatte læger ved tvangsarbejdsanstalten og Skt. Hans hospital - (Fattigvæsenets arkiv)
Beretning om St. Hans hospital og Claudi Rosets stiftelses legater og fonde - (Fattigvæsenets arkiv)
Beretning om St. Hans hospitals og Claudi Rossets stiftelsers legater og fonds - (Fattigvæsenets arkiv)
Betalingsbog vedr. Sct. Hans hospital - (Hovedkassens arkiv)
Bikassebog for Sct. Hans hospital - (Hovedkassens arkiv)
Bilag 14 Sindssygeanstalten / Sindssygevæsenet - (Kommunens regnskabs arkiv)
Digital samling - (Per Lunds samling vedrørende Sankt Hans Hospital 1520-2014)
Fortegnelse over deponerede summer vedr. patienters kur på Sct. Hans hospital - (Hovedkassens arkiv)
Hospital, Sankt Hans - (Revisionsdirektoratets arkiv)
Hovedbog vedr. patientfonden på Sct.Hans hospital - (Hovedkassens arkiv)
Hovedkassen. Sct. Hans hospital - (Kommunens regnskabs arkiv)
Indkomne sager vedr. Skt. Hans hospital (Mag.2.afd.) - (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
Journal vedr. Sct. Hans hospital - (Hovedkassens arkiv)
Journal vedr. Skt. Hans hospital (Mag. 2. Afd.) - (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
Journaler, St. Hans hospital - (Hospitalsdirektoratets arkiv)
Journalsager for St. Hans hospital - (Hospitalsdirektoratets arkiv)
Kapitaler og ejendomme - (Fattigvæsenets arkiv)
Kopibog vedr. arbejder på Sct. Hans, Kommunehospitalet og Vestre fængsel - (Stadsingeniørens direktorats arkiv)
Kopibog vedr. Skt. Hans hospital (Mag. 2. Afd.) - (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
S.H.H. ambulant - (Blegdamshospitalets arkiv)
Sager vedr. St.Hans hospitals og Claudi Rossets stiftelses legater og fonds - (Fattigvæsenets arkiv)
Sct. Hans Hospital protokol - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sct. Hans hospital skifteprotokol - (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sct. Hans hospital. Regnskaber m. bilag - (Kommunens regnskabs arkiv)
Sct. Hans hospitals særlige indtægter. Regnskaber - (Kommunens regnskabs arkiv)
Sindsygeanstalten. Regnskab m. bilag - (Kommunens regnskabs arkiv)
Udskrift af kommissionsberetning ang. St. Hans hospital og Claudi Rossets stiftelses legater og fonds - (Fattigvæsenets arkiv)

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenheder
1929 261 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1936 202 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1939 7 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1948 115 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
Hospitaler og stiftelser. Reglementer m.v. 1778-1919 Blanketsamling (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Sct. Hans hospitals udvidelse 1903/04-1903/04 Bygge- og vedligeholdelsesregnskaber (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
114 C-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
275 pk. 1 C-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1859 1051-1200 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1922 30-65 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1925 50-63 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1926 346-370 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1936 34-36 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1874 Underbilag pk. 2 Hovedkassen. Bilag til journal (Kommunens regnskabs arkiv)
1879 Underbilag Hovedkassen. Bilag til journal (Kommunens regnskabs arkiv)
131-220 Journalsager, nr 1-404 (Almindelig hospitals arkiv (seddelreg.))
1820 1101-1500 (287) 1101 - 1269 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1820 1101-1500 (287) 1270 - 1500 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1821 1-450 (291) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 1-375 (295) 1 - 243 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1822 1-375 (295) 244 - 375 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1824 1-500 (301) 1 - 297 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1824 1-500 (301) 298 - 500 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1824 501-1000 (303) 645 - 1000 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1825 551-900 (307) 664 - 900 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1825 1251-1550 (307) 1251 - 1368 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1826 651-1000 (309) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1826 1641- (309) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1827 1-500 (313) 1 - 242 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1827 1-500 (313) 243 - 500 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1827 1241-1485 (313) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1827 1486-1800 (313) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1827 876-1240 (313) 876 - 990 Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1827 1801- (313) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1830 1-265 (323) Sager til administrerende direktions sagprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 1401-2125 (209) 1401 - 1870 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 1401-2125 (209) 1871 -2125 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1801 2126- (209) Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1805 1301-1800 (216) 1301 - 1674 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1805 1301-1800 (216) 1675 - 1800 Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1806-1807 1401- (217) Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
1807-1808 301-500 (218) Sager til formænds forsamlingsprotokoller (Fattigvæsenets arkiv)
16-45 Sager vedr. legater og fonds (Fattigvæsenets arkiv)
1885 Bilag 27 Regnskab m. antegnelser. Bilag Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1893 Bilag 28 Bilag 172-173: Sct. Hans Hospitals udvidelse Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1894 Bilag 28 Bilag 413-416 (I) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1894 Bilag 28 Bilag 413-416 (II) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter