STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Rettigheder og brug af fotos i naesbas


NæstvedArkivernes fotosamlinger rummer både billeder, hvor ophavsretten er udløbet, og dermed må bruges frit, samt billeder stadig beskyttet af ophavsret.

NæstvedArkiverne har i kraft af en licensaftale med Visuelle Rettigheder Danmark - VISDA (tidligere Copydan) tilladelse til at vise billederne på naesbas.dk, men ikke nødvendigvis ophavsretten.

Vi kan derfor ikke altid give tilladelse til brug af billedet. Med brug menes fx, at du deler et fotografi på Facebook, bruger et billede på din hjemmeside eller trykker et billede i en bog eller i et tidsskrift. Disse eksempler udgør ikke en udtømmende liste over brug.

Husk at du selv er ansvarlig for at overholde ophavsretsloven, når du bruger et billede fra naesbas.dk. Er du tvivl om, hvad du må og ikke må, kan du henvende dig til VISDA.


Ophavsret på fotos
Fotografer beskyttes efter §§ 1 og 70 i Ophavsretsloven og hænger sammen med originalitetskravet. Originalitetskravet går ud på, at et fotografi skal have en vis originalitet, før det kan betegnes som et originalt værk.

Det betyder, at fotografiet skal være et resultat af ophavsmandens personlige og skabende indsats – som tommelfingerregel skal et fotografi være skabt af en professionel fotograf for at det kan betegnes som originalt fotografisk værk.

§1: Ophavsretten for fotografier, der opfylder originalitetskravet, varer i 70 år efter ophavsmandens dødsår.

§70 Ophavsretten for fotografier, der ikke opfylder originalitetskravet, varer i 50 år efter ophavsmandens dødsår.

Undtagelsen er fotografier optaget før 1.1.1970, der ikke opfylder originalitetskravet (jf. §91, stk. 5 af ophavsretsloven). Disse må frit bruges.

Du kan læse mere om ophavsretsloven og originalitetskravet i forhold til fotografisk materiale på Kulturministeriets hjemmeside og finde selve lovteksten her.


Personfølsomme fotos
Nogle billeder kan være omfattet af Persondataforordningen (GDPR) og arkivlovens tilgængelighedsfrister. Det kan fx være personfølsomme billeder fra børne- og opdragelseshjem.

Denne type billeder kan derfor ikke bestilles, medmindre der er søgt om dispensation til at se materialet. Læs mere om personfølsomt materiale og søg om tilladelse her.


Kreditering
En god billedtekst krediterer fotografen og giver læseren mulighed for at genfinde billedet på den kulturinstitution, der opbevarer det. NæstvedArkiverne skal altid krediteres, når fotografiet stammet fra arkivets samlinger.


Er du ophavsmand eller rettighedshaver til fotografier på naesbas.dk?
Alt ophavsretsbeskyttet materiale på naesbas er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i §24a.

Ønsker du ikke, at materiale du har rettigheder til, skal vises på naesbas.dk, kan du skrive til os på arkiv@naestved.dk. Husk også at underrette VISDA om, at du nedlægger forbud om at materiale, du har rettigheder til, gengives med hjemmel i aftalelicensbestemmelserne.

Som rettighedshaver kan du også indgå en aftale med NæstvedArkiverne om at lade dit materiale være frit tilgængeligt på naesbas.dk.

Frit tilgængeligt materiale giver forfattere, skoleelever, studerende, kunstnere, forskere, formidlere og mange andre mulighed for at bruge dit materiale uden vederlag til de formål, de ønsker.

Frit materiale bliver derfor brugt langt mere hyppigt og forvandles dermed til en større kulturhistorisk ressource, end materiale, hvor ophavsretten benyttes mere restriktivt.

Skriv til arkiv@naestved.dk hvis du er interesseret i at vide mere.


Sådan finder du fotos i naesbasVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter