STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > NæstvedArkiverne

illustration
Foto nr. N-B 10428/46-89


Ingen
illustrationTekniske data 156 stk., papir, sort/hvid
Fotograf:
B 10.428-46 Borgen Paulsen og Aage Møller. . . Læs mere
Datering 1973
Beskrivelse
Luk rammen
46. KYSE GL. SKOLE
Kyse Bygade 2
matr. nr.: 13a, Kyse by, Vallensved sogn
Oprettet: 1859
Nedlagt: ?
A: Skolebygning set fra vejen
B: Skolebygning, set fra vejen
C: Skolebygning, gårdspladsen med parkerede biler
Der er vedlagt negativer

47. LADBY GL. SKOLE
Ladbyvænget 6
matr. nr.: 1a + 1e af Ladby by, Herlufsholm sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolebygning, havesiden
B: Skolebygning, set fra vejen
C: Skolebygning, havesiden
D: Skolebygning, gården
E: Skolebygning, gården
F: Skolebygning, havesiden

48. LADBY NY SKOLE (Børnehave)
Ladbyvej 47 B
matr. nr.: 14a, Ladby by, Herlufsholm sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolebygning med gården, til venstre cykelskure
B: Skolebygning, set fra indkørslen

49. GL. LOV SKOLE
matr. nr.: ?
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolebygning, havesiden
B: Skolebygning, gårdspladsen
C: Skur, Vaskehus med vandpost
D: Skur med 2 fuglekasser og vandpost

50. LOV GL. SKOLE
Landevejen 10
matr. nr.: 4d Lov by, Hammer sogn
Oprettet: 1898
Nedlagt: 1960
A: Skolebygning, ombygget og husede SETA plastic

51. MARVEDE CENTRALSKOLE
Menstrup Bygade 60
matr. nr.: 10b, Menstrup by, Marvede sogn
Oprettet: 1939
Nedlagt: ?
A: Skolebygning, gården
B: Skolebygning, gården
C: Skolebygning, havesiden

52. MENSTRUP SKOLE
Bjergvej 1, (bag gadekæret)
matr. nr.: 3a Menstrup by, Marvede sogn
Oprettet: 1848
Nedlagt: ?
A: Skolebygning, gadekæret i forgrunden
B: Skolebygning, gadekæret i forgrunden, postkort

MENSTRUP POGESKOLE
Marvedevej 28, ved siden af gadekæret
matr. nr.: 6o Menstrup by, Marvede sogn 1890

53. NÆSBY SKOLE
Skelbyvej 137
matr. nr.: 8b Næsby by, Næsby sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: 1970
A: Udhus og skolebygning, gårdspladsen
B: Skolebygning, havesiden
C: Skolebygning og udhus
D: Skolebygning, havesiden
E: Ladebygning, set fra haven
F: Ladebygning/toiletbygning
G: Ladebygning og udhus med gyngestativ

54. NÆSBY GL. SKOLE
?
matr. nr.: ?
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolebygning med hovedindgang
B: Skolebygning og udhus

55. NÆSTELSØ GL. SKOLE
Holmevej 33
matr. nr.: 2d Næstelsø by, Næstelsø sogn
Oprettet: 1854
Nedlagt: 1926
A: Skolebygning set fra den nye skole bygningerne stråtækte
B: Udhusbygning og skolebygning, gårdspladsen
C: Udhusbygning og skolebygning, på gavlen årstallet 1854
D: Skolebygning og udhus set fra øst, der er en stor stak strå til tækning
E: Skolebygning set fra vejen

56. PEDERSTRUP GL. SKOLE
Pederstrupvej 29? (nr. 29 findes ikke)
matr. nr.: ?
Oprettet: 1850
Nedlagt: 1940
A: Skolebygning set fra urtehaven. Huset er stråtækt. Foto E. Larsen Demuth

57. RING SKOLE
Ringvej 14
matr.nr. 3o Ring by, Hammer sogn
Oprettet: 1878
Nedlagt: 1960
A: Skolebygning, i forgrunden gadekæret
B: Skolebygning, frugttræer i forgrunden
C: Udhus, gårdspladsen

58. RISLEV SKOLE
Havrebjergvej 3
matr. nr. 1b, Rislev by, Rislev sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: ca. 1980
A: Skolebygning fra havesiden
B: Skolebygning fra havesiden, udsnit
C: Lege- eller gymnastikredskab, gårdspladsen0
D: Skorsten med vindfløj med børn
E: Halvtag med cykelstativ
F: Drikkefontæne
G: Skolebygning, gårdspladsen med drikkefontæne


62. SANDBY GL. SKOLE
?
matr. nr.: ?
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolebygning, gårdsiden, til venstre et forfaldent udhus
B: Skolebygning med hovedtrappen
C: Skolebygning med hovedtrappen
D: Skolebygning, havesiden
På en seddel står i brug indtil 1896. Beliggende over for kirken mod nord-øst. Nu stuehus til en gård, der driver skolelodden og præstegårdsjorden. Huset stråtækt.

63. SANDBY SKOLE
Ølsevej 12 A-B
matr. nr.: 1h Sandby by, Sandby sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: 1960
A: Skolebygnng, gårdsiden
B: Skolebygning, havesiden
C: Skolebygning, set fra marken
D: Skolebygning, havesiden
E: Skolebygning, gårdsplasen
F: Skoletavler og kort
G: Skoletavle i klasseværelse, der ses et harmonium
H: Udhus, en bil parkeret foran

64. SKELBY GL. FORSKOLE OG SKOLE
?
matr. nr.:
Oprettet:
Nedlagt:
A: Forskolen, gårdsiden
B: Forskolen set fra marken
C: Hovedskolen fra havesiden
D: Forskolen set fra hovedskolen
E: Hovedskolen, gårdspladsen
F: Hovedskolen, gårdspladsen

65. SKRAVERUP FORSKOLE
Saltø Skovvænge 45
matr. nr.: 7c Skraverup by, Fodby sogn
Oprettet: 1914
Nedlagt: ?
A: Skolebygning med hovedtrappe
B: Skolebygning, gårdsiden
C: Ur, blomster i vaser og potter på skab
D: Udendørs gymnastikredskab
E: Udendørs gymnastikredskab

68. STAUNSTRUP FORSKOLE
Staunstrupvej 3
matr. nr.: 3g, Staunstrup by, Everdrup sogn
Oprettet: 1914
Nedlagt: 1970
A: Skolebygning, gårdsiden
B: Skolebygning, havesiden
C: Skolebygning, set fra indkørslen
D: Retirader, knallerter parkeret udenfor
E: Drikkevandskumme i en mellemgang

69. STAUNSTRUP GL. SKOLE
Staunstrupvej 1
matr. nr.: 3b, Staunstrup by, Everdrup sogn
Oprettet: 1862
Nedlagt: 1960
A: Udhus og skolebygning set fra vejen
B: Skolebygning, gavl med hoveddør
C: Udhus

70. STENSTRUP SKOLE
Englebjergvej 67, 1. hus th fra industriområde
matr. nr.: 4b, Stenstrup by, Rønnebæk sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolebygning, gårdsiden
B: Skolebygning, havesiden med planeværker
C: Skolebygning, gavl, havesiden
D: Skolebygning, næsten som B
E: Skolebygning, havesiden
F: Udhus, gårdspladsen

71: SVENSTRUP SKOLE (fra 2000 efterskole)
Dybsøvej 64, 64A
matr. nr.: 4n Basnæs by, Vejlø sogn
oprettet: ?
Nedlagt: 1990
A: Indgangsdør til skolebygning
B: Mindetavle på husmur (fra V. Egesborg Skole, rytterskole)
C: Skolebygning, gymnastiksal, cykelskure og drikkefontæne
D: Noget af skolen set fra legepaldsen
E: Legeplads

72. SØRUP GL. SKOLE
Sørupvej (en længe på Fattiggården)
matr. nr.: ?
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Hovedbygning set fra indkørslen
B: Hovedbygningen, gårdsplads
C: Udlænger med urtehave i forgrunden

73. SØRUP GL. SKOLES LÆRERBOLIG
Huset er stråtækt og grundmuret
matr. nr.: ?
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolelærerbolig set fra vejen, til venstre udlænge
B: Huset med have. Der går høns i haven.

74. TOKSKVÆRD SKOLE
Toksværd Bygade 10
matr. nr.: 10b Toksværd by, Toksværd sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolebygning fra havesiden med kirken bagved. Skolen var stråtæk. Billede klæbet op på pap.

75. TOKSVÆRD SKOLE BRUUNSMINDE
Dystedvej 3 B
matr. nr.: 2a, Toksværd by og sogn
Oprettet: 1875
Nedlagt: 1908
A: Beboelse og skolebygning, gårdspladsen
B. Skolebygning og beboelse set nede fra engen
C: Beboelse set fra haven
D: Gavl af skolebygning og del af beboelse set fra haven
E: Sidelænge set fra haven, huset er stråtætk
F: Hovedhuset og sidelængen, gårdspladsen
G: Gammelt skolebillede, affotografering af avis

76.TYBJERG SKOLE
Tybjerg Bygade (59 findes ikke)
matr. nr.: ?
Oprettet: 1888
Nedlagt: ?
A: Skolebygning, lærerbolig, gårdspladsen
B: Bygning, gårdspladsen
C: Skolebygning, gavl set fra haven
D: Skolebygning set fra haven. Tekst på seddel bagpå Skolestuens vinduer er smukt blændede. Man skal jo kun koncentrere sig om det, der foregår inde i klassen.

77. TYBJERGLILLE SKOLE
Tybjerglillevej 28, 4160 Herlufmagle
matr. nr.: 3b, Tybjerglille by, Tybjerg sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: 1967
A: Hovedbygning, gårdspladsen, der står bile parkeret
B: Hovedbygningen fra havesiden
C: Udhus, muret, set fra indkørslen
D: Udhuset set fra gårdspladsen
E: Et sidehus, gårdspladsen

78. TYVELSE FORSKOLE
Tyvelse Bygade 16, 4171 Glumsø
matr. nr.: 46b Tyvelse by, Tyvelse sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: ?
A: Skolebyging, set fra haven
B: Skolebygningen med hovedindgangen
C: Vandpost og tørrestativ i haven

79. TYVELSE GL. SKOLE
Tyvelse Bygade 2, 4171 Glumsø
matr. nr.: 45 Tyvelse by, Tyvelse sogn
Oprettet: 1871
Nedlagt: ?
A: Skolebygningen klos op ad vejen
B: Gårdspladsen, man ser en sidebygning med toiletter
C: Del af skolebygning, legeredskaber, gårdspladsen
D: En del som C
E: En del som C

81. VALLENSVED CENTRALSKOLE (nu heldagsskole)
Slagelsesvej 252 A, B, C
matr. nr.: 11e, Vallensved by, Vallensved sogn
Oprettet: 1940
Nedlagt: ?
A: Lærerbolig, del af skolebygning, gårdspladsen
B: Lærerboligen
C: Skolebygning, gårdspladsen
D: Skolebygning og gymnastiksal
E: Lidt som D
F: Skoleklokke monteret på mur

82. VALLENSVED GL. SKOLE
Vallensved Bygade 42
matr. nr.: 2, Vallensved by, Vallensved sogn
Oprettet: 1842
Nedlagt: 1939
A: Skolebygning set fra vejen
B: Skolebygningen set fra gårdspladsen
C: Skolebygningen set fra vejen
D: Udhus og skolebygning set fra indkkørslen

83. DEN PLESSENSKE SKOLE, Vallensved
Vallensved Bygade 45
matr.nr. : 3a Vallensved by, Vallensved sogn
Oprettet: 1724
Nedlagt: ?
A: Skolebygning med hovedindgangen. Huset er stråtækt
B: Skolebygningen, direkte kik på indgangen
C: Skolebygningen set fra vejen

84. VEJLØ SKOLE
Vejløvej 59 A, ved siden af kirken
matr. nr.: 2a, Vejlø by, Vejlø sogn
Oprettet: 1870
Nedlagt: 1962
A: Skolebygning fra havesiden
B: Skolebygningen set fra vejen
C: Skolebygningen set fra haven
D: Skolebygningen, gården, affaldsbeholder
E: Sidebygning set fra haven
F: Sidebygningen set fra indkørslen
G: Skolepult med fast bænk og skriveplade


86. VESTER EGESBORG FORSKOLE
Vordingborg Landevej 8
matr.nr.: 11b V. Egesborg by, V. Egesborg sogn
Oprettet: 1940
Nedlagt: 1973
A: Skolebygning set fra vejen
B: Skolebygningen, gårdspladsen, over hoveddøren årstallet 1939
C: Udlænge med ribber, cykelstativ, stige på væggen

87. VESTER EGESBORG SKOLE
Gadevang 15
matr.nr.: 1 V. Egesborg by, V. Egesborg sogn
Oprettet: 1724 (oprindelig rytterskole)
Nedlagt: 1898
Hvornår denne bygning er opført ikke oplyst
A: Skolebygning set fra haven
B: Skolebygning med tidl. plads for mindetavle, der
er flyttet til Svenstrup skole (71)
C: Skolebygning, beboelse, ladebygning
D: Ladebygning

88. ÅSØ SKOLE
Åsø Bygade 18
matr. nr.: 30 a Åsø by,Glumsø sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: ca. 1958
Fotograferet mens Elsa Gress og Clifford Wright boede der.
A: Beboelse og skolestue
B: ,, ,, ,,
C: ,, ,, ,,
D: ,, ,, ,,
E: ,,
F: Gymnastiksal og retirade
G: ,, ,, ,,
H: Decenter
I: ,,
J: ,,

89: VRANGSTRUP SKOLE
Bækgårdsvej 2
matr. nr.: 6b Vrangstrup by, Vrangstrup sogn
Oprettet: ?
Nedlagt: C. 1960
A: Skolebygningen set fra haven

Sted Næstved kommune
Placering Billedsamling (Næstved), Billedsamling -, 1-ud (1 ks.)


Materialet kan ikke bestilles
Personaleinfo
RH 04
*1095/1973


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter