STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Svend Henning Petersen

illustration
Foto nr. FU-B 20080


Ingen
illustrationTekniske data Negativ, sort/hvid
Datering 1968-1992
Beskrivelse
Luk rammen
861 KTAS's nye automatiske telefoncentral i Fuglebjerg. Datering 17.9.1968
862 Næstvedvej, Sandvedvej, Krummerupvej Fuglebjerg. Datering september 1968.
863 Sandvedvej, Torvet Fuglebjerg. Datering september 1968.
864 Sandvedvej, Krummerupvej Fuglebjerg. Før anlæg af vej A 22.
865 Præstegårdsarkiver landsarkivet Sydvestsjælland. Datering 13.9.1968.
866 Brandsirenen Fuglebjerg. Datering 12.9.1968.
867 Lindevej Sandved. Datering 11.9.1968.
868 Asfaltarbejde Sorøvej Fuglebjerg. Datering ukendt.
869 Sneddineg mølle. Datering ukednt.
870 Glænødæmningen. Datering ukendt.
871 Pløjestævne Krummerupgård. Datering ukendt.
872 Boliger i Fugleparken (?), Fuglebjerg. FDB-supermarked, anlæg af vej A 22.
873 Læskur for skolebus Haldagermagle Mark. Datering ukendt.
874 Sorø amts skolecentral i Slagelse indvies 30.11.968.
875 Kraftværk. Personer E. Begtson og K. Neergård. Datering ukendt.
876 Sydvestsjællands ungdomsskole i Hårslev ved 25 års jubilæet 2.11.1968.
877 Diverse motiver fra Dalmose og Hyllested. Datering ukendt.
878 Ungdomsskolefest i Fuglebjerghalælen. Personer lærer Ole Hvid og Jørgen Soelberg. Datering ukendt.
879 Fuglebjerg ungdomsskole på tur til Oxbøl. Datering ukendt.
880 FIF-indestævne. Datering ukendt.
881 Nyt stadion for FIF, Fuglebjerg. Datering ukendt.
882 Tystrup by set fra søen. Datering ukendt.
883 Skolebustavler. Datering ukendt.
884 Provst Lykkegård Nielsen Tystrup-Handagerlille og biskop Vestergård Madsen København stift ved provstimøde i Sandved. Datering ukendt.
885 Hallederparret Inge og Poul Davidsen, Fuglebjerghallen. Datering ukendt.
886 Luciaoptog Krummerup kirke. Datering ukendt.
887 Lotte Ligeglad, Kirkeskovskolen. Datering ukendt.
888 Nøddebo præstegård på FIF-scenen, Fuglebjerg. Datering ukendt.
889 Juletid i Sandved. Datering ukendt.
890 TV-gymnastik fra Fuglebjerghallen. Datering ukendt.
891 Fuglebjerg kirke. Datering ukendt.
892 Fuglebjerg rådhus. Datering ukendt.
893 Fuglebjerg fjerkræklub. Januar 1969.
894 Stationsleder Høegh, FALCK/ZONEN Skælskør. Datering ukendt.
895 Lystagertorp-vejkrydset. Datering ukendt.
896 Kapskydning Fuglebjerg Skytteforening 2.2.1969.
897 Rejsegilde FDB's supermarked i Fuglebjerg. 12.2.1969.
898 Udgravning til amtsplejehjemmet i Rude. Datering ukendt.
899 Tornemark ungdomsklub. Datering ukendt.
900 Vejsving Bisserup strandvej. Datering ukendt.
901 Diskussion Hindholm realskole. 26.2.1969.
902 Korsørvej, Fuglebjerg. Datering ukendt.
903 Brand på Kammergave v/Sorø. Datering ukendt.
904 Dilettant Sandved Idrætsforening (SIF). Datering ukendt.
905 Holsteinborg trinbræt. Datering ukednt.
906 Købmand Gunner Christensen og manukfakturhandler R. Nielsen, Sandved Håndværkerforening. Datering ukednt.
907 Bogholder Friis med del af fly, styret ned i Venslev 9.4.1944. Datering ukednt.
908 Am,tsopvisning (gymnastik) i Fuglebjerghallen. 8.4.1969.
909 Sangstævne Gerlev (Sorø amts skoler) 18.4.1969
910 Hashøj bryggegrunde 19.4.1969
911 Gyldenholm slot
912 Start af landevej A 22 uden om Fuglebjerg og tørvemose ved denne vej.
913 Udskiftning af elmaster25.4.1969.
914 Ved ibrugtagning af FDB's supermarked samt bestyrelse og uddeler. 25.4.1969.
915 Nedlagte brugsforeninger i Virkelyst, Haldagerlille og Tystrup 25.4.1969.
916 Forårsmesse Fuglebjerg 26.4.1969.
917 KFUM-ulveunger, turnering i Tofteskoven 16.5.1969.
918 Liselund, Slagelse. Gen¨åbning efter ombygning 22.5.1969.
919 Flagfest Antvorskov med bl.a. kongeparret 16.6.1969.
920 SASG & I Søskovstævnet 16.6.1969.
921 Lotte-øvelse ved "Kig-op" 16.6.1969.
922 Viceskoleinspektør Hermann Bjørnvad og hustru 18.6.1969.
923 Uddeler Hansen og hustru Menstrup brugsforening ved deres guldbryllup 20.6.1969.
924 Regulering af Krummerupvej ved A 22 25.6.1969.
924 A Mannequinopvisning ved afslutningsfest Sydvestsjællands Ungdomsskole, Hårslev, 20.6.1969.
924 B Realklasser og 9. klasse Hindholm realskole 1969.
924 C Næstved Tidendes redaktion i Fuglebjerg.
924 D Indeholder ingen fotos.
925 Brandøvelse på Fredensvej Fuglebjerg 26.6.1969.
926 Fuglebjerg kommuneas første pensionistboliger indvies. Personer Anna og Alfred Jensen, fhv. Rejnstrup. 28.6.1969.
927 Børnedyrskue "4 H" i Fårdrup (30.6.1969) og i Ringsted (5.6.1969).
928 Første kvindelige installatør Hanne Bringgård, Kongskilde, 2.7.1969.
929 Bisserup lystbådehavn under udbygning 8.7.1969.
930 Bisserup omfartsvej forlænges, landevejen gennem Rude skov, genforeningssten Rude skov 10.7.1969.
931 Kloakering i Bisserup. Fiskerne Steen og Kaj Rasmussen bøder garn. 12.7.1969.
932 Istandsættelse af Sandved gadekær 11.7.1969.
933 Gammelt kapel nedrives på Fuglebjerg kirkegård 18.7.1969.
934 Arbejder ved Fuglebjerg station 24.7.1969.
935 25 års jubilæum Fuglebjerg Jagtforening 24.7.1969.
936 Vejlaboratoriet på A 22 12.7.1969.
937 937 Tingjellinge forsamlingshus istandsættes 25.7.1969.
938 Tilslutning af nyt vandværk i Rejnstrup 26.7.1969.
939 Kvindelig lastbilchauffør Jytte Petersen, Kongskilde, 26.7.1969.
940 Aflæsning af turbine og transformator til Stigsnæsværket 29.7.1969.
941 Den gyldne ål, Bisserup. Strandhotellet, Bisserup. Havnefest Bisserup. Holsteinborg brugsforening. 27.7.1969.
942 FIF-scenen opfører Eventyr på fodrejsen ved Tadse august 1969.
943 Møllesøen med tømmer ved Tadse 1969.
944 Grethe og Harry Carl (Carls Møbler), Sandved, 1969.
945 Næstved-landevej ved Karlshøjgård og Sneslevgård før regulering af A 22. 1969.
946 Forlægning af A 22 ved Hindholm.1969.
947 Afslutning af restaurering af Fuglebjerg kirke 14.8.1969.
948 Lysmaster på Fuglebjerg stadion 6.8.1969.
949 Afskafning af skraldespande i Fuglebjerg. Prikning af idrætspladsen, Fuglebjerg. 1969.
950 Rejsegilde på De Gamles Hjem, Fuglebjerg. 8.9.1969.
951 Arbejde ved amtsplejehjemmet, Rude, 13.9.1969.
952 Spjellerup forsamlingshus inden salg. 20.9.1969.
953 KTAS-kabelarbejde evd gl. telefoncentral, Fuglebjerg, 10.9.1969.
954 Ny parkeringsplads, Tornemark, 20.9.1969.
955 A 22 ved Rosenhøj. Næstved-Krummerupvej, Sandvedvej. 24.9.1969.
956 Skoleidrætsstævne Herlufsholm stadion med Fuglebjerg skole m. fl., 24.9.1969.
956 A Sandved station. 1969.
956 B Hestekøretøj på landevej.
956 C Centergården, Hyllinge.
956 D Asfaltering Solvænget (Fuglebjerg ?).
957 Sydvestsjællands Andels Grovvareforening, Dalmose, 23.9.1969.
958 Skolepavilloner, Fuglebjerg, 25.9.1969.
959 Ny lysfabrik, Dalmose, 27.9.1969.
960 Stort græskar, Sdr. jellinge, og abnorm svamp, Fuglebjerg. 30.9.1969.
961 Tog ved signaler Sandved station, 30.9.1969.
962 Viadukt over jernbanen ved Enghavevej, Hyllested, 30.7.1969.
963 Hyllested missionshus Arken inden salg. 25.9.1969.
964 Konfirmander Ting Jellinge kirke 5.10.1969.
965 Sidste dag Hyllinge mejeri 2.10.1969.
966 SIF-revy, Sandved, 9.10.1969.
967 Kirstine Stage, Nyrup, 18.10.1969.
968 Fuglebjerg ungdomsskoles Slesvig-tur 20.10.1969.
969 Loppetorv Tornemark idrætsforening 20.10.1969.
970 Ledvogter Kristine Nielsen, Hårslev, 20.10.1969.
971 Organist Anna Maria Skadhauge, Fuglebjerg, 21.10.1969.
972 Fuglebjerg brandvæsen 1969.
973 Fuglebjerg telefoncentral før og efter nedlæggelsen. Oktober 1969.
974 Fuglebjerg alderdomshjem 31.10.1969.
975 Fuglebjerg gl. rutebilstation (ægteparret K. Lindholm), Sorøvej 2, og ny rutebilstation. 1969.
976 Fotos mangler.
977 Holsteinorg brugsforening. Nybyggeri Rude. 1969.
978 Anlæg af A 22 ved Karlshøjgård, Fuglebjerg, 1969.
979 Rejsegilde på ny sygeplejeskole, Slagelse, 13.11.1969.
980 Rejsegilde på konsulenthus for Skælskøregnens Landboforening 25.11.1969.
981 Pastor Elise Krogh Hyllinge kirke 4.12.1969.
982 Horsebøg-viadukten over jernbanen ved Parnas (Sorø) 6.12.1969.
983 Juletræ og kirken, Fuglebjerg torv. Korsørvej, Fuglebjerg. 10.12.1969.
984 Ny brandsirene Fuglebjerg vandtårn. 1969.
985 Lucia-optog Sandved husmoderforening 17.12.1969.
986 Klippe julepynt til juletræ, Krummerup missionshus, 17.12.1969.
987 Juletog Sandved station. Nisseorkester, Sandved. 21.12.1969.
988 Lucia-fest, Sandved. 1969.
989 Forældrefest, KFUM-spejderne. 1969/70.
990 Beskæring af frugttræer, Tornemark, 6.1.1970.
991 Fjerkræudstilling Fuglebjerg, 10.1.1970.
992 Snerydning Bendslev/Hårslev 18.1.1970.
993 Holsteinorg brugsforening 100 år. 21.1.1970.
994 Vejregulering Hammersmølle. Fuglebjerg vandtårn. 1970.
995 Fastelavnsfest pensionistklubben Fuglebjerg 15.2.1970.
996 FIF amtsmestre i håndbold 1970.
997 Amts- & kommunevalg, Fuglebjerg, 3.3.1970.
998 SASG & I amtsopvisning, Fuglebjerg-hallen, 1970.
999 Mindesten for Anders og Dorothea Stephansen. Førslev kirkegård. 1970.
1000 Fuglebjerg torv før regulering. 1970.
1001 Byhornet i Hyllested. April 1970.
1002 FIF damejunior. Ollerup april 1970.
1003 25 års fest KFUM-spejderne i Tornemark missionshus 25.4.1970.
1004 Indvielse Holsteinborg brugsforening. 1970.
1005 Otto Poulsen, Korsørvej, 80 år, 1970.
1006 Flugtbilist havareret ved Hesbjerg 7.5.1970.
1007 Grusbil på Fuglebjerg stadion 1970.
1008 Fuglebjerg ny tømmerhandel 1970.
1009 Gymnastiklandskamp Danmark-Italien, Fuglebjerg maj 1970.
1010 Svaner i Sneslev gadekær 1970.
1011 Fuglebjerg vandværks boring, Lundevej Fuglebjerg, 1970.
1012 Sandved IF 50 år 31.5.1970.
1013 Lundevej, Sorøvej, Sandvedvej, vandværket Fuglebjerg 1970.
1014 Malergruppens udstilling Førslev centralskole. Fisker Kaj Rasmussen, Bisserup. 1970.
1015 Hindholm realskole. 3. realklasse, 9. klasse og 10. klasse. 1970.
1016 Får Hindholm skole. Jens P. Hansen. 1970.
1017 SASG og I Søskovstævne. FIF håndbold (dame serie 2). Juni 1970.
1018 Markvandring Arne Mølledal, Skafterup, 1970.
1019 Indvielse af konsulenthus Skælskøregnens Landboforening. 1970.
1020 Pigespejderne i Fuglebjerg 1970.
1021 Færdselsuheld Dalmose 1970.
1022 Statue kong Frederik d. 7. Fuglebjerg torv. 1970.
1023 Købmandsgården og ERKA supermarked Fuglebjerg 1970.
1024 Arløse brugsforening. 1970.
1025 Partiet Venstres sidste generalforsamling i Skælskør-kredsen. Eggeslevmagle forsamlingshus 26.6.1970.
1026 Vejskilte og sommerhus Bisserup. A. Christiansen. 1970.
1027 Forbudsskilte Bisserup strand 1970.
1028 Strandengen, Peter Andersens hus (KFUM og K-center), badebro Bisserup 1970.
1029 Paradis Fuglebjerglund 1970.
1030 FIF håndbolddamer serie 2 1970.
1031 Glænø Fed 1970.
1032 Show-opvisning Menstrup S-IF 1970.
1033 Hylelsted brugsforening 85 år 6.7.1970.
1034 Plejehjemsbyggeri Rude 5.7.1970.
1035 Tystrupvejens tilstand. Tadse Møllegård. 14.7.1970.
1036 Ny skolepavillonsbyggeri Fuglebjerg 15.7.1970.
1037 Kunstmaler m.v. Leonardo Pedersen, Bisserup. 13.7.1970.
1038 Virkelyst Skumplast, fabrikant Oluf Jensen. 16.7.1970.
1039 Ponyer og æsler ved Røde Hus 18.7.1970.
1040 ØH's havevandring Snekkerup. Konsulent Carl Å. Sørensen. 1970.
1041 SASG og I gymnastikfest Fuglæebjerg. Partiet Venstres 100 års fest Fuglebjerg. Juli 1970.
1042 Partiet Vesntre i Sorøkredsen 20.7.1970.
1043 Præmievinder ved købmand i Sandved 24.7.1970.
1044 Fuglereservat Aage Sørensen Haldagermark 25.7.1970.
1045 Havnefest (kapsejlads) Bisserup 26.7.1970.
1046 Fuglebjerghallen males 27.7.1970.
1047 FIF-scenen opfører Landmandsliv juli 1970.
1048 Kapellanboligen Bisserup 28.7.1970.
1049 Skovriddet L. Vigen Holsteinborg 30.7.1970.
1050 Støvbolde hos Poul Jørgensen, Haldagermagle, 30.7.1970.
1051 Amatørmalere, Knurrevang, 3.8.1970.
1052 Broccolihøst hos H. K. Dalgård, Hårslev, 5.8.1970.
1053 Ny sygeplejeskole Slagelse, 7.8.1970.
1054 SASG og I amtsskydning for kvinder, Skovsø 9.8.1970.
1055 Veteranbiler og FIF-scenens opførelse af De goe gamle dage ved Tadse 16.8.1970.
1056 Byfest Dalmose 16.8.1970.
1056 A Parti fra Knurrevang 1970.
1056 B Arbejde emd vej A 22 ved Fuglebjerg. 1970.
1056 C Partiet Venstre i Sorøkredsen 1970.
1056 D Rutebilskur Fuglebjerg 1970.
1057 Ulla Kofoed med præmiepudler 1970.
1058 Byfest Fuglebjerg, brugsen Fuglebjerg 23.8.1970.
1059 Fabrikant Ole Maisted, Højbjerg Forcromning 25.9.1970.
1060 Rekordgræskar vognmand P. B. Hansen, Sneslev, 28.9.1970.
1061 Dalmose jernbanestation 28.9.1970.
1062 Sidste dag Arløse brugs 30.9.1970.
1063 Nyt køkken Fuglebjerg kro. 1970.
1064 Forskoler Skafterup og Kvislemark. 1970.
1065 Legeplads Anne Marievej, Fuglebjerg, 1970.
1066 Veterantogkørsel Køge-Haslev 2.10.1970.
1067 Ny fabrikshal A/S Flemstofte 1970.
1068 Ny fabrikshal A/S Flemstofte 1970.
1069 Fjerkræbedømmelse Fuglebjerg 1970.
1070 Bygning af skolepavillon Fuglebjerg skole 1970.
1071 Skolegård Fuglebjerg skole 1970.
1072 Rådhus og hal Sandvedvej Fuglebjerg 1970.
1073 HJV's hundepatrulje 25.10.1970.
1074 Konfirmander Ting Jellinge kirke efterår 1970.
1075 Gunnar Jürgens, Fuglebjerg IF 1970.
1076 Havn og hotel Bisserup 1970.
1077 Afrikansk præsidentbesøg Førslevgård 15.11.1970.
1078 Christine Nielsen Oreby, 11-årig sangstjerne, 15.11.1970.
1079 Skilte og afspærringer vej A 22 Fuglebjerg 1970.
1080 Ingen negativer.
1081 Krummerup missionshus 50 års jubilæum 1970.
1082 Afslutningsfest FIF 5.12.1970.
1083 Lensgreve Erik Holsteins begravelse Holsteinborg 17.12.1970.
1084 Håndboldkamp Korsør-Fuglebjerg (herreserie 3) 6.12.1970.
1085 Fodermester Erland Olsen, Fuglebjerggård, 16.12.1970.
1086 Amtsplejehjemmet, sygehuset Rude. Jul i Førslev skole. 1970.
1087 Pensionistjulefest Fuglebjerg forsamlingshus 1970.
1088 Fuglebjerg forsamlingshus 1970.
1089 Skafterup brugsforening 1970.
1090 Dalmose lysfabrik 1970.
1091 Sadelmager O. M. Pedersens guldbryllup Tornemark 1970.
1092 Ingen negativer.
1093 Åbning af vej A 22 Fuglebjerg 22.12.1970.
1094 Juletræ Fuglebjerg torv 1970.
1095 Sydvestsjællands Fjerkræklubs 25 års jubilæum 9.1.1971
1096 Vestsjællands planlægningscenter Sorø 14.1.1971.
1097 Håndarbejdsudstilling Gerlev IH. Gerda Nielsen. 19.1.1971.
1098 Fuglebjerg husmandsforening opfører Den lille mand 20.1.1971.
1099 Indefodboldstævne Fuglebjerg IF 17.1.1971.
1100 Ingen negativer.
1101 Anne Marievej Fuglebjerg 1.2.1971.
1102 Bisserup havn februar 1971.
1103 Rensningsanlæg Bisserup februar 1971.
1104 Postekspedition Sandved station februar 1971.
1105 A/S Hans Lüth Store Merløse 9.3.1971.
1106 Veterantog Dalmose station 14.3.1971.
1107 HJV-møde Kobæk Strand marts 1971.
1108 Rejsegilde på hovedbygning for Holsteinborg Sparekasse i Skælskør 1971.
1109 Kandidatopstilling partiet Venstre i Sorøkredsen 18.3.1971.
1110 Møde i håndboldudvalg FIF 18.3.1971.
1111 Gangbro Saltø å Sandved 1971.
1112 Arbejde ved rensningsanlæg og udløb i Saltø å, Sandved, 1971.
1113 Kampagne for salg af boliggrunde, Sandved, 1971.
1114 Konfirmander Hårslev kirke april 1971.
1115 Menstrup telefoncentral 20.4.1971.
1116 HAKA skifter navn til LÜTH. Aktion for bevarelse af politi i Korsør. 30.4.1971.
1117 Sønderjyske foreningers møde i Sandved 4.5.1971.
1118 Standerhejsning Bisserup sejlklub 1.5.1971.
1119 Lottegrundskole Thomasminde, Fuglebjerg, 1.5.1971.
1120 Tystrup præstegård (leden rives ned). 11.5.1971.
1121 KFUM-spejderne i Hyllinge 10 års jubilæum 16.5.1971.
1122 Axel Madsen Lynge Eskildstrup 15.5.1971.
1123 Opsamling af sten på FIF-stadion, Fuglebjerg, 20.5.1971.
1124 Indvielse af nyt rensningsanlæg Bisserup 19.5.1971.
1125 Sandved jernbanestation 22.5.1971.
1126 Dalmose station 22.5.1971.
1127 Hyllinge station 25.5.1971.
1128 Slagelse og Næstved stationer 22.5.1971.
1129 Ny postekSandved 24.5.1971.
1130 Poul Hartlibng på partiet Venstres amtsgeneralforsamling i Slagelse 26.5.1971.
1131 Realklasser og 9. klasse Hindholm realskole 1971.
1132 Emneuge i Førslev skole 1971.
1133 Vandskiklub i Bisserup 3.6.1971.
1134 Lone Hansen, Røde Hus. Pianist hos Flensted Jensen. 4.6.1971.
1135 Nyvej Sandved 7.6.1971.
1136 Marie og Hans Jensen, Haldagermagle, ved deres guldbryllup. 10.6.1971.
1137 Redaktør Chr. H. Pedersen, Rude, ved hans 60 års fødselsdag 15.6.1971.
1138 Afslutning på Kirkeskovsskolen 16.6.1971.
1139 SASG og I Søskovstævne 20.6.1971.
1140 Afslutning Hindholm seminarium og højskole 23.6.1971.
1141 Faneindvielse Tornemark IF 23.6.1971.
1142 Ingen negativer.
1143 Søndagsskolehus i Venslev 9.7.1971.
1144 Motiver ikke anført.
1145 Uddeler Orla Rasmussen og hustru, Sneslev, i forbindelse med jubilæum 13.7.1971.
1146 SASG og I kontorindvielse i Fjenneslev 19.7.1971.
1147 FIF-scenen opfører Frøken Nitouche ved Røde Hus, Tadse, 20.7.1971.
1148 Guldbrudepar i Nyrup 19.7.1971.
1149 Skinnecykeltur på jernbanen Sandved-Næstved 22.7.1971.
1150 SASG og I landstævnehold (gymnastik) i Fuglebjerg 31.7.1971.
1150 A Havnefest, vandskiopvisning og speedbådsejlads Bisserup juli 1971.
1150 B Pokal- og præmieskydning Sandved Jagtforening 28.7.1971.
1151 Bisværm hos parcellist Poul Jørgensen, Haldagermagle, juli 1971.
1152 Rejnstrup brugsforening juli 1971.
1153 Ny håndboldbane Fuglebjerg station juli 1971.
1154 Byagervej Fuglebjerg juli 1971.
1155 Vejskilt Sdr. Jellinge/Hyllested.
1156 Hans Jensen, Bøgelunde, 28.7.1971.
1157 Gammelt gartneri Sandved.
1158 FIF, håndbold amtsmestre, 8.8.1971.
1159 Ingen negativer.
1160 Byfest Fuglebjerg august 1971.
1161 Vejreguleringplan Bisserup strand 1971.
1162 Bisserup havn 1971.
1163 Udgravning af grund til Fuglebjerg børnehave 1971.
1164 Nyplantning af træ ved majbænk, Vinstrup, 16.8.1971.
1165 Kvislemark brugsforening 25.8.1971.
1166 Købmandsgården Fuglebjerg september 1971.
1167 Postbude ved Fuglebjerg postkontor 1971.
1168 Nyt hovedkontor for Holsteinborg Sparekasse i Skælskør 13.9.1971.
1169 Chauffør Henrik Jensen, Pandekagehuset, Rude, 22.9.1971.
1170 Svend Dyhre Rasmussen ved galge, 1971.
1171 Ingen negativer.
1172 Ejendomsmægler, bygmester Leif Christensen, Sneslev 1971.
1173 Legestillads Fuglebjerg skole 2.10.1971.
1174 Langgade Sandved 2.10.1971.
1175 Forældredag Krummerupskolen 1971.
1176 Adler Nielsen iskiosken Bisserup 23.10.1971.
1177 Standerstrygning i sejlklubben, Bisserup, 23.10.1971.
1178 Sparekassen SKS Tornemark 1971.
1179 Marie og Poul Poulsen, Brorup, ved deres guldbryllup 8.11.1971.
1180 Ingen negativer.
1181 Lystagertorp-krydset 11.11.1971.
1182 FIF-scenen i Sandved 1971.
1183 Ingen negativer.
1184 Ingen negativer.
1185 Dalmose Lysfabrik efter brand 25.11.1971.
1186 FIF-børn klipper til julestue november 1971.
1187 Kammeratskabspokaler FIF 5.12.1971.
1188 Ingen negativer.
1189 Kvislemark præstegård 3.1.1971.
1190 Fuglebjerg postkontor (splitflag på halv p.g.a. kongens død) 14.1.1971.
1191 Formænd Skælskøregnens Landboforening februar 1971.
1192 FIF (drenge er sjællandsmestre i håndbold) marts 1971.
1193 Jubilæumsfest i Fuglebjerg socialdemokratiske forening 1972.
1194 Brand i Tornemark Lysfabrik 3.4.1971.
1195 Konfirmander i Hårslev kirke og pastor J. Warring april 1972.
1196 Konfirmander Fyrendal kirke og pastor J. Warring april 1972.
1197 Skyttefamilien Jensen, skydehuset Sandved, 4.5.1972.
1198 Diamantbrudepar i Agerup 4.5.1972.
1199 Standerhejsning Bisserup Sejlklub 6.5.1972.
1200 Biavlermøde i Øster Flakkebjerg herred, Holsteinborg slotspark, 6.5.1972.
1201 Propagandaskydning Fuglebjerg skytteforening i Sandved. 7.5.1972.
1202 Cirkus Royal Fuglebjerg 11.5.1972.
1203 Ulveunger i Harrested skov 11.5.1972.
1204 Malerskole i Kirkerup 26.5.1972.
1205 Ting Jellinge telefoncentral 30.5.1972.
1206 Indvielse af rensningsanlæg i Arløse m.v. 2.6.1972.
1207 Filmsoptagelse til Præsten i Vejlby i Knurrevang 5.6.1972.
1208 Ingen negativer.
1209 Erik Bøgh's hus Sneslev juni 1972.
1210 Bryllup Else Marie Nielsen og Otto Poulsen, Fyrendal kirke, juni 1972. Medlemmer af Sandved-Tornemark IF.
1211 SASG og I Søskovstævnet 11.6.1972.
1212 Ellen Warring (student fra Herlufsholm), Hårslev. Datter af pastor J. Warring. 18.6.1972.
1213 Jernbanevej Sandved 20.6.1972.
1214 SASG og I, skydebanen i Søskoven 21.6.1972.
1215 Sandved jernbanestation 22.6.1972.
1216 Kondimarch Sandved-Tornemark 23.6.1972.
1217 Damptogsudflugt Slagelse-Høng 25.6.1972.
1218 Otto Hansen, Ringsted. (SASG og I). 28.6.1972.
1219 DSB-rutebilchauffør Jens Hansen, Fuglebjerg, 28.6.1972.
1220 Fuglebjerg børnehave 8.7.1972.
1221 Svalevej-kvarteret Fuglebjerg 7.7.1972.
1222 Sognepræst Aa. Lambert-Jensen, Skælskør (tidligere Kvislemark-Fyrendal) i forbindelse med 70 års fødselsdag 13.7.1972.
1223 Havnefest Bisserup 1972.
1224 Hr. Wessel, stokroser i have, 1972.
1225 FIF-scenen 1972.
1226 Erik T. Jensen emd selvbygget lystyacht 1972.
1227 P. T. Jensen, Hindholm, 1972.
1228 Tystofte forsøgsstation 19.7.1972.
1229 ØH havevandring, Kyse, 1972.
1230 Byfest Dalmose 1972.
1231 Tystrup præstegård 1972.
1232 Lynge Eskildstrup 1972.
1233 Stenbrud H + H (Henriksen + Henriksen ?) 1972.
1234 Dalmose Lysfabrik 1972.
1235 Indvielse Fuglebjerg børnehave 1972.
1236 Diverse vejskilte Fuglebjerg kommune 1972.
1237 Bisserup missionshus 1972.
1238 FIF trambolinspring 1972.
1239 Skælskør højskole 1972.
1240 Rideforeningens rævejagt 15.10.1972.
1241 Sandveds skamplet (gl. gartneri ?) 1972.
1242 Ingen negativer.
1243 Marvede spare- & lånekasse 1972.
1244 Fuglebjerg rådhus 1972.
1245 Modeopvisning Fuglebjerg_hallen 1972.
1246 Konfirmation Ting Jellinge kirke 1972.
1247 Pløjedemonstration Gyldenholm 1972.
1248 Skælskør-hallen 1972.
1249 Reklame på bil vedrørende medlemskab af EF 1972.
1250 Kvislemark kirke efter restaurering 1972.
1251 Sportshest Ørebjerggård 1972.
1252 Marianne og Niels Chr. Jørgensen, frugtdemonstration 1972.
1253 Dalsgård, Fuglebjerg, 1972.
1254 Rude ting- og arresthus 1972.
1255 Motiv ikke anført.
1256 Motiv ikke anført.
1257 Fuglebjerg missionshus 1972.
1258 Direktør Hans Hougaard 1972.
1259 Motiv ikke anført.
1260 Motiv ikke anført.
1261 Overrækkelse af FIF-pokal 5.12.1972.
1262 Eigil Andersen og Jens Ancher Krøjerup, Sydvestsjællands Fjerkræklub. 17.7.1972.
1263 Motiv ikke anført.
1264 Skøjteløbere Fuglebjerg gadekær 1972.
1265 Freddy Damsted med cykelbil, Sdr. Jellinge, 1972 (?).
1266 J. de Neergård, Aa. Lawetz og Pilegård Larsen, Landøkonomisk Selskab, Sorø amt. 6.2.1973.
1267 Pensionistforeningen Sandved 1973.
1268 "Carls Møbler", Sandved, 1973.
1269 FIF gymnastikopvisning 17.3.1973.
1270 Hollandstur 28.2.1973.
1271 Kirkeklokke, Fuglebjerg, marts 1973.
1272 Vestsjællands amtsråds sal 1972.
1273 Amtsgården Sorø 12.3.1973.
1274 Politistationen Slagelse 30.3.1973.
1275 Ingen negativer.
1276 Flemstofte Maskinfabrik 12.4.1973.
1277 Konfirmation Hårslev forår 1973.
1278 L. Vigen, Holsteinborg, 8.5.1973.
1279 Skælskør jernbanestation of rutebilstation 1973.
1280 Lærer Knud Pøhl Nielsen, Hindholm, 1973.
1281 Konfirmation Krummerup forår 1973
1282 Børnehaven 9.5.1973
1283 Jette
1284 Sandvedvejs istandsættelse sommer 1973.
1285 Bisserup-lejren, byggeri. 9.5.1973
1286 Krummerup præstegård 6.5.1973.
1287 Krummerup kirke og gamle skole. 6.5.1973
1288 Sandved station med stationsforstander A. G. Rasmussen og skuespiller Poul Kern. 30.4.1973.
1289 Filmsoptagelse til Forandringen i Sandved 30.4.1973.
1290 Rensningsanlæg i Arløse 20.5.1973.
1291 Himalaya-udstilling i Sørbymagle 25.5.1973.
1292 Modelflyvere Sandved 28.5.1973.
1293 Erhvervsgrunde i Fuglebjerg 28.5.1973.
1294 Mønstringsøvelse KFUM- og KFUK 4. division ved Bromme Lillesø 31.5.1973.
1295 Boligbyggeri Fuglebjerg syd.
1296 KFUM & KFUK spejdergård Fuglebjerg.
1297 Delicious Conserves Krummerup 8.6.1973.
1298 Rejsning af fællesantenne 8.6.1973.
1299 Dyrskueheste Fuglebjergegnens Køre- og rideforening. 8.6.1973.
1300 3. realklasse og 9. klasse Hindholm realskole 1973.
1301 Luftfotos af Fuglebjerg 16.6.1973
1302 SASG & I Søskovsstævne 17.6.1973.
1303 Guldbryllup for Anna og Alfred Christensen, Møllebakken Sandved, 18.6.1973.
1304 Sidste eksamenshol Kirkeskovsskolen Rude.
1305 Skoleinspektør O. Frosbjerg og lærerinde Ellen Nielsen, Kirkeskovsskolen, Rude.
1306 Michael Bentzen Førslev skole. 22.6.1973
1307 Brand i Alléhuset, Holsteinborg, 23.6.1973.
1308 Afslutning på seminariet, Hindholm. 23.6.1973
1309 KFUM & KFUK's Bisseruplejr 24.6.1973.
1310 Negativer mangler
1311 Lys på Tværvej, Fuglebjerg, 19.7.1973
1312 Vejrhave i Bisserup og det gamle mejeri i Tornemark. 18.7.1973.
1313 Bisserup nye lystbådehavn 17.7.1973.
1314 Sandved købmandsgård 18.7.1973.
1315 Galleri Stalden (Leonardo Pedersen) Bisserup. 19.7.1973.
1316 Omø havn m.v. 21.7.1973.
1317 SASG og I Omø-lejr 20.7.1973.
1318 Sandved Brevdueforening 28.7.1973.
1319 Kvindelig postbud Birgit W. Jensen Arløse. 26.7.1973.
1320 Havnefest Biosserup 29.7.1973.
1321 Præmieuddeling Landboforeningen, Slagelse 2.8.1973.
1322 Flakkebjerg ungdomshjem 7.8.1973.
1323 Høve bageri 100 år. 7.8.1973.
1324 Brand i Gimlinge 7.8.1973.
1325 Lynge Eskildstrup losseplads med Søren Thomsen 9.8.1973.
1326 Første skoledag for Helle Andersen og Nina Jacobsen. 10.8.1973.
1327 Byfest 16.-20.8.1973
1328 Viggo Jørgensen og vægmaleri 17.8.1973.
1329 Fjernvarmearbejde Anne Marievej 22.8.1973.
1330 KFUM og KFUK's spejdergård i Fuglebjerg 26.8.1973.
1331 Slagelse kaserne 27.8.1973.
1332 Emil Dall Fuglebjerg.
1333 Landsforeningen til bevarelse af provinsens jernbaner. Slagelse 1.9.1973.
1334 Fuglebjerg skole og Sandvedvej 8.9.1973.
1335 Færdselsuheld Kathrineholm Bro 8.9.1973.
1336 Gunderslevholm 9.9.1973.
1337 Tornemark alderdomshjem.
1338 Rude amtsplejehjem.
1339 Stianlæg Fuglebjerg syd 12.9.1973.
1340 Sorøvej Fuglebjerg.
1341 Lynge Eskildstrup losseplads. Demonstarion 14.9.1973.
1342 Hårslev kirke med nyt tag.
1343 Lokomotivremise Dalmose station.
1344 Negativer mangler
1345 Hyllinge rideklub 25.9.1973.
1346 Hulebækken og O. Maisted 1.10.1973.
1347 FIF, nyoprykket serie 2-hold (fodbold) 2.10.1973.
1348 Negativer mangler
1349 ØH-udstilling Fuglebjerg oktober 1973.
1350 FIF-bestyrelse (50 års jubilæum) 10.10.1973.
1351 Fuglebjerg gamle sportsplads 17.10.1973.
1352 Lapland i Hårslev. Mai-Doris og Cai Rumpi. 24.10.1973.
1353 Møllers hjørne Korsørvej/Sandvedvej Fuglebjerg 2.11.1973.
1354 Guldbryllup fhv. brødkusk Thv. Nielsen og hustru Fuglebjerglund 8.11.1973.
1355 FIF juniorsjællandsmesterhold (SBU) 12.11.1973.
1356 Tornemark centralskole 14.11.1973.
1357 Sporvognstransport Slagelse-Skælskør 11.11.1973.
1358 Menstrup SIF skytteafdeling (pokalvindere) 9.11.1973.
1359 Menighedsrådsvalg Krummerup 20.11.1973.
1360 Spejderjulemarked Hyllinge 24.11.1973.
1361 Brand i Hårslev 22.11.1973
1362 Toldopsynsmand Sigvald Andersen.
1363 Strædet, Bisserup.
1364 Marie Hansen, Hyllinge.
1365 Diamantbrudeparret Axel Petersen og hustru Sandved. 31.1.1974.
1366 Skælskør Bank, Sandved, 12.1.1974.
1367 Lundgren (DGF-kursus) 22.1.1974.
1368 Skelsten ved Herlufsholm, kæmpehøj (Troldebjerg) ved Holløse.
1369 Fastelavnsridning Højbjerg 23.2.1974.
1370 Antvorskov ny kaserne 26.2.1974.
1371 Bødstrup (militært øvelsesområde) 26.2.1974.
1372 Dalmose lysfabrik 1.3.1974.
1373 FIF-opvisning 16.3.1974.
1374 FIF-håndbold (herre ynglinge, sjællandsmestre) 16.3.1974.
1375 Aftenskoleafslutning LOF og FOF, Førslev. 22.3.1974.
1376 Botanisk sensation hos Sofus Andersen, Rude. 23.3.1974.
1377 Børneopvisning FIF-scanen, Sandved. 26.3.1974.
1378 Jubilæum graver Poul Larsen, Tornemark. 27.3.1974.
1379 H. P. Hansen, Lerbækgården, Venslev. 28.3.1974.
1380 K. Hegnby, Hindholm. 10.4.1974.
1381 Skorstensfejerbryllup Førslev kirke 4.5.1974.
1382 LOLLANDSBANENs Y-tog 7.5.1974.
1383 Oberst Hjerting Slagelse kaserne 8.5.1974.
1384 Mindesten (de Neergård), Rugkrogen, 17.5.1974.
1385 Ulla Kofoed, udstilling i Puddelklubben. 16.5.1974.
1386 KFUM-ulveturnering Broby Vesterskov 23.5.1974.
1387 Rutebilejer Kurt Larsen, Bisserup, 23.5.1974.
1388 Kredsmøde i Forsvarsbrødrene, Sandved. 23.5.1974.
1389 Damplokomotiv C 710 og signaler Næstved station. Motiver fra omkring Storstrømsbroen. 1974.
1390 Galleri Stalden (Leonardo Pedersen og Ib Orla Pedersen), Bisserup. 28.5.1974.
1391 Grundlovsmøde Fuglebjerggård 5.6.1974.
1392 Realklasser, 9. klasse og 10. klasse Hindholm realskole 10.6.1974.
1393 Negativer mangler
1394 Invielsesplaner Fuglebjerg stadion 11.6.1974.
1395 Gamle billeder fra jernbanen Slagelse-Næstved.
1396 Gamle billeder fra jernbanen Slagelse-Næstved.
1397 Anlæg af legeplads Førslev skole. 15.6.1974.
1398 Årsafslutning Hindholm realskole 15.6.1974.
1399 Jæger-Pub, Fuglebjerg 18.6.1974.
1400 Skoleidrætsstævne Førslev-Tornemark.
1401 Jernalderovne Hindholm realskole 19.6.1974.
1402 K. Ryttergård, SAG Dalmose, 27.6.1974.
1403 Lotter tager kørekort. 27.6.1974.
1404 Kapsejlads (junior-DM) Bisserup. 8.7.1974.
1405 Campingplads, stejleplads, havnen, Smøgen, Bisserup. 9.7.1974.
1406 Sandved tømmerhandel m.v.
1407 Rutebil ved postekspeditionen, Sandved. 9.7.1974.
1408 Bebyggelse på gartnergrunden, Nyvej, Sandved. 9.7.1974.
1409 Annelise og Leonardo Pedersen Bisserup. 14.7.1974.
1410 Havnefest Bisserup 29.7.1974.
1411 Skytteforeningens markørgrav sprænges, Sandved. 24.8.1974.
1412 Forlængelse af Parkvej, Sandved. 24.8.1974.
1413 Byfest Fuglebjerg 1974.
1414 Menstrup skytteforening.
1415 Cypern-indsamling LION CLUB, Fuglebjerg.
1416 Fuglebjerg køre- og rideforening.
1417 Fuglebjerg skole (elever i erhvervspraktik, Fuglebjerg autoværksted). 9.9.1974.
1418 Åstedsforretning for P-plads, Tystrup sø. 5.9.1974.
1419 Sandved skole (Sogne- og ungdomsgård). 4.9.1974.
1420 Spejdergården Fuglebjerg indvies 2.9.1974.
1421 Nedrivning af Henning Larsens gamle gård, Kvislemark 15.10.1974.
1422 Bog om perlebroderi, Hyllinge skole, oktober 1974.
1423 Bordtennisturnering, Hyllinge skole, oktober 1974.
1424 Skiltevirvar Bisserup oktober 1974.
1425 Lisbeth Bjerrum (Bissekræmmeren), Bisserup 9.10.1974.
1426 Fuglebjerggård oktober 1974.
1427 Udskiftning af skilt, Fuglebjerg postkontor. Oktober 1974.
1428 Fuglebjerg Bygningsfirma (John Hansen, Ove Hansen). Oktober 1974.
1429 Henning Hennecke, Hageskov. 25.11.1974.
1430 Fodboldhold Hyllinge IF. 24.11.1974.
1431 Lundevej, Fuglebjerg, november 1974.
1432 Ophaling Bisserup sejlklub. November 1974.
1433 Gårdejer Egon Jensen, Vinstrup. November 1974.
1434 Pigespejdere Hyllinge november 1974.
1435 Dalmose jernbanestation/Hashøj Radio. December 1974.
1436 Lise Østergård, Bisserup Antik. December 1974.
1437 Kaninudstilling Kvislemark 7.12.1974.
1438 Vejoversvømmelse Ravnebjerg 9.12.1974.
1439 Sydvestsjællands Ungdomsskole, Hårslev. Besøg fra Lapland 10.12.1974.
1440 Anlæg af vejkryds Lystagertorp. 28.12.1974.
1441 Skolepatrulje Fuglebjerg 20.12.1974.
1442 Biluheld Hårslev 31.12.1974.
1443 Skure i Fuglebjerg før nedrivning januar 1975.
1444 Kondiløb fra Fyrendal skovpavillon (STIF) 12. januar 1975.
1445 Guldbryllup for forstander Chr. Hansne og hustru Slagelse. Januar 1975.
1446 Kåre Mølbak. Januar 1975.
1447 Bisserup Camping februar 1975.
1448 Rejsegilde ny lærerbolig Sydvestsjællands Ungdomsskole, Hårslev, 24.2.1975.
1449 Sandved mejeri (ny skorsten), 23.2.1975.
1450 Børneteaterafslutning, FIF-scenen, marts 1975.
1451 Væltet træ ved Krummerup præstegård februar 1975.
1452 Gods fra Flemstofte Maskinfabrik på Sandved station 1975.
1453 Borgnmester Jens Chr. Pedersen, Haldagermagle, 60 år, 22.4.1975
1454 Åbent hus Fuglebjerg skole 12.4.1975.
1455 Konfirmander Hårslev april 1975.
1456 Konfirmander Krummerup april 1975.
1457 Prøve af ny sporvedligeholdelsesmaskine Sandved april/maj 1975.
1458 Direktør Bunde Hansen Flemstofte maj 1975.
1459 Parkering ved Sandved station maj 1975.
1460 50 års jubilæum Sorø Amts Husmandsforeninger 28.5.1975.
1461 Knurrevang, Borup Riis, 24.5.1975.
1462 Standerhejsning Bisserup sejlklub 3.5.1975.
1463 Flag og blomster Fuglebjerg torv 5.5.1975.
1464 Guldbryllup Henry Håkonsen og hustru Arløse Skovhuse 29.5.1975.
1465 Gademotiver Sandved april/maj 1975.
1466 Gademotiver Sandved april/maj 1975.
1467 Realklasser og 9. og 10. klasse Hindholm kost- & realskole 1975.
1468 Købmand Villy Jensen Tornemark 8.6.1975.
1469 Speditør Jens Nielsen, Sandved Shipping & Trading juni 1975.
1470 Carsten Holberg Sandved Radio TV juni 1975.
1471 Sandved autoværksted juli 1975.
1472 Bogholder Poul Hansen, Spare- og Lånekassen for Hyllested, Hårslev m. fl. Sogne juli 1975.
1473 Søskovstævnet 15.6.1975.
1474 Operation flagstang Sandved 15.6.1975.
1475 Eventyr-Kiosken Korsørvej Fuglebjerg 1975.
1476 Negativer mangler
1477 Dampskibet Skjelskør i Skælskør 1975.
1478 Annelise og Leonardo Petersen galleri Stalden, Bisserup, juli 1975.
1479 Fuglebjerg stadion sommer 1975.
1480 Hærværk Sandved station 1.8.1975.
1481 Havnefest Bisserup juli 1975.
1482 Byfest Fuglebjerg august 1975.
1483 Åbent hus Holsteinborg slot ca. 15.8.1975.
1484 Fuglebjerg frysehus (købt af fjernvarmeværket) 1975.
1485 Magleby kirkelade 1975.
1486 Sandved missionshus 26.8.1975.
1487 Negativer mangler
1488 Lastbilparkeringsplads, skiltning m.v. Fuglebjerg 1975.
1489 Hovedstiforbindelsen Fuglebjerg september 1975.
1490 "Landsbyhuset" (John og Dines Hansen) Fuglebjerg 1975.
1491 Hjemmeværnsparade og orkester Sandved oktober 1975.
1492 Guldbryllup Bertha og Aksel Nielsen, Nyvej 35 Sandved, 8.10.1975.
1493 Guldbryllup Chr. Madsen og hustru, Nyvej 32 A, Sandved, 1975.
1494 Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed, afdeling Nattergalevej og Kærsangervej, 1975.
1495 Slagtermester Peter Larsen, Tornemark, 1.11.1975.
1496 Fuglebjerg skoletandklinik november 1975.
1497 Jubilæum FALCK, Skælskør, 12.11.1975.
1498 Købmand Andersen, Agerup. Forretningen lukkes. September 1975.
1499 Negativer mangler
1500 Negativer mangler
1501 Spejdernes julemarked, Hyllinge, 1975.
1502 Jægerpub Fuglebjerg 2.12.1975.
1503 Rejsning af juletræ Sandved 1.12.1975.
1504 Juletræssalg i skoven for Sandved-Tornemark IF 13.12.1975.
1505 Bissekræmmeren, Holsteinborg brugsforening, Bisserup 18.12.1975.
1506 Bageriet Dannebrog Sandved 27.12.1975.
1507 Postkontor Jernbanevej Sandved januar 1976.
1508 Hother Larsen, Margrethevej, Fuglebjerg. Formand for pensionistforeningen. 1976.
1509 Auktion på Castrupgård 1976.
1510 Negativer mangler
1511 Gymnastikopvisning Fuglebjerg IF 20.3.1976.
1512 Lynettetog Sandved station 21.3.1976.
1513 Afslutning Fuglebjerg aftenskole m.v. 28.3.1976.
1514 Rejsegilde Hyllinge Træindustri 25.3.1976.
1515 Sandved set fra fællesantennen marts 1976.
1516 Natursamlingen Bendslev 3.4.1976.
1516 A Negativer mangler
1516 B Partimøde (?) i Fuglebjerg 8.4.1976.
1516 C Castrupgård marts 1976.
1516 D Hingsten Flott (?) Førslevgård 1976.
1517 Omsorgsarbejde Sandved skole april 1976.
1518 Postbud Chr. Hansen, Arløse Skovhuse, 28.4.1976.
1519 Kævlelæsning Sandved station maj 1976.
1520 Modernisering Sandved Jagtforening 18.5.1976.
1521 TATOL i sandved lukker maj 1976.
1522 Formand P. Maglegård og forretningsfører K. Ryttergård SAG Dalmose 21.5.1976.
1523 Dobbelt guldbryllup i Hyllinge 31.5.1976.
1524 Ølmuseumm (Ejv. Sørensen) Arløse 1976.
1525 Ponyklubben, Thomasminde, 5.6.1976.
1526 Mindesten for Karl Elmegård og omklædningsbygning Søskoven 10.6.1976.
1527 Indvielse af nybyggeri Hyllinge Træindustri 10.6.1976.
1528 Nijmegen-march ved Fuglebjerg 11.6.1976.
1529 Jubilarhold 1951-1976 skolen på Hindholm 12.6.1976.
1530 Nyt skydehus for SASG og I i Søskoven 12.6.1976.
1531 Søskovstævne 13.6.1976.
1532 Ingeborg og Ejner Erbe Fodby 1976.
1533 Sportsuge Sandved-Tornemark IF 19.6.1976.
1534 Færdselspolitidemonstration i Tornemark (Sandved-Tornemark IF) 21.6.1976.
1535 Postnummerhold Sandved 21.6.1976.
1536 Leg uden grænser FIF-scenen 26.6.1976.
1537 FIF-tur til Norge 10.7.1976.
1538 Godsvogne på Flemstofte Maskinfabrik juli 1976.
1539 Bisserup-lejren (særforsorgshold fra Lolland-Falster) juli 1976.
1540 Nyt hus Skydevænget Sandved Bygge A/S juli 1976.
1541 Barak Førslev skole juli 1976.
1542 Sandved Bank (skal lukkes) 1976.
1543 Sølvbryllup Bisserup camping 25.7.1976.
1544 Havnefest Bisserup 24.7.1976.
1545 Søbo skindfabrik, Kvislemark 26.7.1976.
1546 Guldbryllup Andreas Nielsen og hustrup Spjellerup 1976.
1547 Rutebil Bisserup-Slagelse i Hyllested/Ting Jellinge. Ruten 50 år 1.8.1976.
1548 Dalmosehallen 1.8.1976.
1549 ØSJK-udflugtstog i Dalmose 7.8.1976.
1550 Charlotte og Helene Petersen Sandved 12.8.1976.
1551 Børnehaveklasse Fuglebjerg skole 13.8.1976.
1552 4-mandstandem Slagelse-Fuglebjerg 14.8.1976.
1553 Loppemarked Centergården Hyllinge 28.8.1976.
1554 Ringridning Sandved 1976.
1555 Nyt klubhus Tornemark brevdueforening 30.9.1976.
1556 Sandved Shipping 24.9.1976.
1557 Ågård Stauder v/Poul Petersen Sdr. Jellinge 5.10.1976.
1558 Fuglebjerg ny plejehjem 6.10.1976.
1559 Indvielse af Dalmose-hallen 2.10.1976.
1560 Skovfoged Madsen, Fyrendal, fylder 60 år. 1976.
1561 Tanzania-præst i Fyrendal 10.10.1976.
1562 Konfirmander Ting Jellinge 10.10.1976.
1563 Avisbud Ole Nielsen Sandved (Avisbudenes dag) 15.10.1976.
1564 Standerhejsning Bisserup sejlklub 30.10.1976.
1565 Negativer mangler
1566 Mads Amby, Flemstofte. 25 års jubilæum 25.10.1976.
1567 Skælskør Bank 14.11.1976.
1568 Wasa-udstilling Hårskev efterskole 13.11.1976.
1569 Fyrendal kirke og slot 1976.
1570 Købmand Gunner Christensen Sandved 26.11.1976.
1571 Julearrangement (STIF) Fyrendal skov 13.12.1976.
1572 Smedevænget Sandved 14.12.1976.
1573 Sandved hotel og station 1976.
1574 Sandved grillbar (nedlægges) 2.1.1977.
1575 Halmtransport Sandved station 12.2.1977.
1576 Fastelavnsridning Højbjerg 1977.
Uden nr. Afslutningsfest FIF 2.4.1977
Uden nr. Sommer i Tyrol 2.5.1977
1577 Tornemark skole Folk og røvere i Kardemomme by.
1578 Beplantning Hyllinge børnehave.
1579 Fyrendal slot og kirke 21.5.1977
1580 Niels Mortensens planteskole Egemosegård 25.5.1977
1581 Dalmose alderdomshjem
1582 Indvielse Fuglebjerg ny stadion 30.5.1977
1583 Sti ved Røde Hus (Hekkenfeldt-huset) 28.5.1977
1584 Redaktion for Næstved Tidende Fuglebjerg.
1585 VGJ-skinnebus Sandved station.
1586 Gravernes dag Fuglebjerg kirkegård
1587 Fuglebjerg børnehaveklasseudflugt til Fyrendal skov 4.6.1977
1588 FIF-scenens forberedelse til Sommer i Tyrol på Sandved skole 5.6.1977.
1589 Valdemar Olsen, Slagelse, fylder 90 år.
1590 Byggeri og nyt skydebaneanlæg Fuglebjerg skytteforening 15.6.1977
1591 Sorøvej, Fuglebjerg
1592 Fuglebjerg nye plejehjem, Nattergalevej
1593 SASG og I pokalstævne Slagelse 5.6.1977
1594 Børnedyrskue Fuglebjerg 12.6.1977
1595 Søskovstævne 12.6.1977
1596 Oldtidslandsby, Skolen på Hindholm.
1597 Skolen på Hindholm.
1598 Tamburkorps ved byfest i Sandved 18.6.1977
1599 Sidste skoledag Tornemark skole
1600 Sommerfest Tornemark 23.6.1977
1601 Lis Åvang Petersen, Hårslev, inden USA-rejse. 20.6.1977
1602 Brødkusk Erik Christensens sidste tur, Tornemark
1603 Professor A. Steensberg og Gritt Lercke Knurrevang 1977
1604 S-tog Sandved station
1605 Skydevænget, Sandved
1606 Rejsegilde nybyggeri Hårslev efterskole 1.7.1977
1607 Negativer mangler
1608 Danmarksmesterskab 5-0-5 både Bisserup 28.7.1977
1609 Havnefest Bisserup 30.7.1977
1610 Jagtprøve Sandved jagtforening
1611 Ny postekspedition med personale Nyvej Sandved.
1612 Ny urmager Ejvind Petersen Fuglebjerg
1613 FIF-scenen opfører Sommer i Tyrol.
1614 Dåb af veteranmotorvogn Dalmose station
1615 Væltet lastbil Fuglebjerg
1616 Byfest Dalmose4 13.8.1977
1617 Gårdejer Poul Hansen, Hyllested, og slagter Erik Olsen Dalmose. 13.8.1977
1618 Veterantog Sandved-Slagelse 13.8.1977
1619 Byfest Fuglebjerg
1620 Vejarbejde Hårslevvej
1621 Indvielse Fuglebjerg skydebane 3.9.1977
1622 Bryllup i ponyklubben 3.9.1977
1623 Sandved hotel.
1624 Negativer mangler
1625 Kloakering i Tornemark og ledningsarbejde ved Sandved 16.9.1977
1626 Rejsegilde ny bygning Skælskør Bank i Sandved 17.9.1977
1627 Rævejagt Sandved og ringridning september 1977
1628 Fortov og mindesten i Sneslev
1629 Negativer mangler
1630 Bisserup 24.9.1977
1631 Operation kartoffelhøst
1632 Negativer mangler
1632A Købmand H. H. Mathiesen og hustru Lillian 12.10.1977
1643B Meta Kir5kebjerg med instruktørpokal (SASG og I)
1632C Næstved Tidende Fuglebjerg 1977
1632D Fuglebjerg ny plejehjem.
1633 Savværksgrund Sandved 21.10.1977
1634 Marcharrangement på jernbanen Sdr. Bjærge-Tjæreby 24.10.1977
1635 Dalsgård-udstykning Fuglebjerg 25.10.1977
1636 Negativer mangler
1637 Karen Hansen, Bendslev, LOF 9.11.1977
1638 Leslie Christensen og Geert Hansen Røde Hus/Sandved Hotel 12.10.1977
1639 Ravnsøgård, Hyllested, 19.11.1977
1640 Biblioteksbyggeri m.v. Sandvedvej Fuglebjerg 24.11.1977
1641 Hyllested forskole (solgt) 25.11.1977
1642 Jubilæum Rude missionshus 30.11.1977
1643 renovering Fuglebjerg alderdomshjem 24.12.1977
1644 Juletræ Sandved 24.12.1977
1645 Negativer mangler
1646 Negativer mangler
1647 Flemstofte savværk
1648 Jette Kløcker Næstved Tidende
1649 Indlægning af åbro Sandved 2.5.1978
1650 Klubhusbyggeri FIF 31.5.1978
1651 Sporarbejde Skælskørbanen 3.6.1978
1652 Kloakering Tornemark 10.6.1978
1653 Indvielse af landvejsforlægning Nyrup 10.6.1978
1654 Gitterbro (GULF-pier) og færger Stigsnæs 10.6.1978
1655 SASG og I Søskovstævne 12.6.1978
1656 Børnedyrskue Fuglebjerg 12.6.1978
1657 Biblioteksbyggeri Sandvedvej Fuglebjerg 15.6.1978
1658 Klubhusrejsegilde FIF 23.6.1978
1659 Brødkusk Holger Wisholm slutter, Tornemark 30.6.1978
1660 Jordbærplukkere fra Hindholm skole, Kvislemark, 30.6.1978
1661 Filmoptagelse Slægten Sdr. Bjærge station 4.7.1978
1662 Damplokomotiv F 500 Sandved station 30.6.1978
1663 Sommerdag Fuglebjerg 29.7.1978
1664 Borgmester J. Chr. Pedersen på cykel 29.7.1978
1665 Byfest Fuglebjerg 20.8.1978
1666 Klubhusbyggeri FIF 31.5.1978
1667 Reservepostbud Benedikte Kerrigan, Tornemark 25.7.1978
1668 Poul Petersen, Ågård Stauder
1668A Forældrefest, Fuglebjerg-spejdere 14.6.1978
1668B Pony som sangskjuler Sandved hotel (køre- og rideforningen)
1668C Sandved købmandsgård 23.6.1978
1668D Fuglebjerg apotek 1978
1669 Pyromanbrand Tornemark oktober 1978
1670 Kaninudstilling Dalmose centralskole
1671 Indsneede godsvogne Sandved station 6.2.1979
1672 Snerydning Sandved-Fuglebjerg februar 1979
1673 Fuglebjerg Bank (lukker 6.4.) 20.2.1979
1674 Sne Anne Marievej 25.2.1979
1675 Ødelagte vejskilte (snerydning)
1676 Snerydning banestrækningen Sandved-Dalmose 15.3.1979
1677 Saltø å ved Røde Bro 20.3.1979
1678 Caja Jacobsen Rude posthus 25.3.1979
1679 Fuglebjerg-hallen 25.3.1979
1680 Fældet lindetræ Hindholm skole 28.3.1979
1681 C. Lundsgård. 25 års jubilæum som kommunalpolitiker
1682 Klubhusbyggeri FIF 1979
1683 Guldbryllup Elly og Ejner Rasmussen, røgeriet i Bendslev 16.6.1979
1684 Negativer mangler
1685 Oldtidsgrav Hårslev efterskole 1979
1686 Færdselslære Fuglebjerg skole 1980
1687 Negativer mangler
1688 FIF-dag 1980
1689 Guldbryllup slagter Peter Larsen (død 1982) og hustru, Tornemark, 1980
1690 Veteranbilløb Tystrup sø 1980
1691 Veteranbilløb Tystrup sø 1980
1692 Veteranbilløb Tystrup sø 1980
1693 FIF's Venners bus. Efterår 1980
1694 Fuglebjerg set fra luften 1980
1695 Partiet Venstre i Sorøkredsen (bl.a. Elsebeth Koch-Petersen), Dalmose 1980
1698 Skoleleder N. Å. Christensen, Førslev skole, 1980
1699 Indvielse Grønbro stadion. 12.4.1981
1700 Tekst mangler
1701 Sandved hotel marts/april 1981
1702 Negativer mangler
1703 Søskoven 1981
1704 Omklædningsrum Fuglebjerghallen
1705 FIF-dag ved klubhuset
1706 FIFs venner
1707 Helle Pøhl, Hindholm. Rejser til New Zealand. August 1981.
1708 Negativer mangler
1709 Katrineholm gamle smedie
1710 Hårslev kirke
1711 Veteranmotorvogne VLTJ M 4-6 Sandved station august 1981
1712 Negativer mangler
1713 Negativer mangler
1714 Negativer mangler
1715 Pony-klubben Fuglebjerg
1716 Negativer mangler
1717 Tekst mangler
1718 Negativer mangler
1719 Legeplads Hindholm skole 1980
1720 Bymarken tilsås Hårslev 1980
1721 Negativer mangler
1722 Negativer mangler
1723 Entreprenør Helge Rasmussen
Uden nr. Vikingefund Hørhaven
Uden nr. Sept 1981 (?)
1724 Nye trøjer til FIF september 1981
1725 Glænø-dæmningen 100 år
1726 Høstmarked, Fuglebjerg forsamlingshus september 1981
1727 Grev Ib Holsteins begravelse (død 25.1.1982) 30.1.1982
1728 Holsteinborg slot
1729 Isskruninger Bisserup 30.1.1982
1730 Skolen på Hindholm april 1982
1731 Afgangshold Hindholm skole 1982
1732 Negativer mangler
1733 Negativer mangler
1734 Filmsoptagelse Sandved station februar 1983
1735 Negativer mangler
1736 Brand Ruglexxvej 8 marts 1983
1737 Negativer mangler
1738 Snedinge mølle
1739 Ørslevvej Snedinge
1740 Skafterup mølle
1741 Styringsgruppe for kultur Vestsjællands amt. 2.4.1983
1742 Plant træ-kampagne 16.4.1983
1743 Bytræ ved rådhuset.
1744 Knæk-et-træ-vandaler ved Fuglebjerg skole.
1745 Negativer mangler
1746 Skolen på Hindholm 1983
1747 Indsamling af ølkapsler STIF. Oktober 1983
1748 Vibeke og Dorthe Davidsen FOK, rævejagt 1983
1749 Foderhuse Christiansholmskoven november 1983
1750 Fuglebjerg torv oktober 1983
1751 Negativer mangler
1752 Tekst mangler
1753 Redaktion for Næstved Tidende flytter til Lundevej 2, Fuglebjerg. 30.10.1983.
1754 Negativer mangler
1755 Næstved Tidende m.v. 25 år i Fuglebjerg 17.11.1983
1756 Næstved Tidende m.v. 25 år i Fuglebjerg 17.11.1983
1757 Næstved Tidende m.v. 25 år i Fuglebjerg 17.11.1983
1758 Negativer mangler
1759 Banevogterhus 17 Hårslev (glatføreuheld) januar 1984
1760 Negativer mangler
1761 Negativer mangler
1762 Negativer mangler
1763 Busterminal Fuglebjerg 1983
1764 Negativer mangler
1765 Bisserup Strandvej sommer 1984
1766 KFUM og KFUK koloni Bisserup sommer 1984
Uden nr. "Næstved Tidende" redaktion Lundevej 2, Fuglebjerg
1767 Kirke og redaktion for "Næstved Tidende" Fuglebjerg juli 1984
1768 Høfder og strand Christiansholm, Bisserup, juli 1984
1769 Strand, Bisserup, juli 1984
1770 Lodskroen Bisserup juli 1984
1771 Havnefest Bisserup 1984
1772 Finn Riis/SOK
1773 Bisserup set fra Glænø Fed 1984
1774 Ejner Jensen, formand for Bisserup Fiskerforening, under indsejling til Bisserup havn
1775 Veteranbaneremise Skælskør station og nyt springvand Skælskør. 1984
1776 Alliker Fuglebjerg kirke, Fuglebjerg kro, august 1984
Uden nr. Afgangshold Hindholm skole 1984
1777 Lastbiluheld Katrineholm 1984
1778 Byfest 1984
1779 Sorøvej og Fuglebjerg kro 1984
1780 SAG-kornlager Dalmose september 1984
1781 Lærer og forfatter Anne Lorentzen 1984
1782 Negativer mangler
1783 Fuglebjerg folkedansere 1984
1784 Negativer mangler
1785 Oprensning Sneslev gadekær
1786 Sneslev gamle mølle
1787 Juleguilander Fuglebjerg torv og kro 1985
1788 Indvielse af damplokomotiv SNNB 3, Skælskør 25.5.1986
1789 Fuglebjerg halmvarmeværk eftersommer 1985
1790 Genforeningssten Hyllested 12.6.1986
1791 Hyllested Brugsforening (lukker 17.6.1986)
1792 Sparekassefilial og mindesten på kirkegården Hyllested
1793 Sydvestsjællands Ungdomsskole Hårslev 10.6.1986
1794 Hyllested kirke 15.6.1986
1795 Søskove 1986
1796 Fuglebjerg torv og kirke
1797 Negativer mangler
1798 Sidste åbningsdag Tornemark brødfabrik
1799 Fuglebjerg torv med flag (FHH 100 år). April 1987
1800 Fæstegård september 1987
1801 Cirkus Dannebrog i Fuglebjerg sommer 1987
1802 Fuglebjerg kirke hvidtes sommer 1987
1803 Fuglebjerg folkedansere på torvet (FHH 100 år). April 1987
1804 Haldager mølle juni 1988
1805 Nyt boligkvarter Krummerupvej juni 1988
1806 Bendslev mølle indvies 30.7.1988
1807 Rude postkontor 1989
1808 Gammel Estrup
1809 Tekst mangler
1810 Tekst mangler
1811 Tekst mangler
1812 Tekst mangler
1813 Tekst mangler
1814 Tekst mangler
Uden nr. Tekst mangler
Uden nr. Hårslev sparekasse oktober 1992
Uden nr. Blå flag Christiansholm m. v. 1992

Placering Svend Henning Petersens arkiv, Negativsamling -, 1 (1 læg)


Materialet kan ikke bestilles
Personaleinfo
Fugl K005 2
156/2016


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter