STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Bøgers arkiv
- illustration (kun én gruppe)
illustration Magistratens vedtægtsbog
illustration Valkendorfs bog (Afskrifter af stadens privilegier m.v.)
illustration Jordebog over stadens og dens stiftelsers ejendomme
illustration Afskrifter af diplomer 1275-1602
illustration Oversættelser af latinske diplomer samt afskrifter af danske m.v.
illustration Original på de fattiges forråd udi København for rette husarme fattige, umyndige forældreløse fattige børn udi
illustration Original på de fattiges forråd udi København for rette husarme fattige, umyndige forældreløse fattige børn udi
illustration Jordebog
illustration Københavns privilegier, våben, regering etc.
illustration Københavns beskrivelse
illustration Københavns rådhus, byting, arresthus, slutteri, rettersted, torve, magistrat, byfogeder, rådstueskriver, byskriver,
illustration Om de rette fattiges i København handel og underholdning
illustration Københavns fattiges handels II.bog
illustration Bog om Københavns husarme såvidt som rådstuen vedkommer
illustration Bog om Københavns husarme såvidt som rådstuen vedkommer
illustration Kort underretning om de fattiges midler her i staden, som efter Frederik IIs fundation er under 4 direktørers opsyn
illustration Bog om Vor Frue Skole
illustration Bog om Vor Frue Skole
illustration Københavns bortskyldige gæld fra år 1659 til 11/12 1684 med dets årlige forandring og betaling
illustration Københavns laugs gamle og nye privilegier, tom.2
illustration Københavns stads bog om Københavns ferske og brøndvand, samlet og opsat i nogle år og nu endelig forfærdiget af
illustration Københavns ferske og brøndvands bog
illustration Københavns inskriptioner, gamle og ny, på epitafier, ligsten, ligkister, lysekroner, klokker etc., både i kirker-
illustration En rigtig fortegnelse på Københavns gamle og nye privilegiers originalbreve
illustration Christianshavns beskrivelse
illustration Christianshavns bog
illustration Københavns og Christianshavns nye grundtakst 1689
illustration Originaler og afskrifter af privilegier og breve
illustration Brandkompagniets artikler
illustration Genparter af kgl. næringsprivilegier m.v.
illustration Forklaring over 80.000 rdr. hollandske satisfaktionspenge
illustration Forklaring over 114.152 rdr 26 sk. engelske satisfaktionspenge
illustration Kommissionsprotokol med dom i sag mellem søkvæsthuset og bergråd Niels Mechlenborg
illustration Kommissionsprotokol med dom i sag om nogle af de husarmes og skolernes kapitaler
illustration Kommissionsprotokol med dom i sag om skellet mellem København og Valby
illustration Sager vedr. striden om skellet mellem København og Valby
illustration Kommissionsprotokol med dom i sag mellem Københavns magistrat og Mette Reetz om Avnstrup overdrev m.v.
illustration Kommissionsprotokol med dom i sag mellem magistraten og Niels Holm om dennes ret til at holde auktioner
illustration Kommissionsdom om Ordrup sø 1759
illustration Jordebog over stadens indenbys og udenbys grunde
illustration Jordebog over stadens indenbys og udenbys grunde (afskrift)
illustration Jordebog over stadens indenbys og udenbys grunde (koncept)
illustration Sammenligning mellem grundtaksterne 1689 og 1755
illustration Protokol over de af det kgl. Zahlkammer udgivne kvitteringer på de kapitaler kuratorerne for stervboerne har
illustration Der Stadt Dantzig Wilkühr
illustration Afskrifter af Helsingørs privilegier 1422-1647
illustration H.S. Knop om mønt-, bank- og vekselvæsenet
+ illustration Afskrifter af privilegier og vedtægter for magistraten og de 32 mænd
illustration Acta ved regeringens forandring på Københavns mode fra 10/9 til 17/11 anno 1660
illustration Indskrifter i Roskilde domkirke
- illustration Corpus diplomaticum Hafniense, tomus I og II
illustration Tomus I
illustration Tomus II
illustration Genparter af Københavns stads privilegier 1567-1758
illustration Genparter af magistratens privilegier, dok. vedr. søtønderne, accissen og skifterne 1533-1754
illustration Register på afg. Chr. Aalborgs efterladte gods
illustration Register over adskillige fundationer
illustration Tjenester og bestillinger, bortgivet af magistratens enkelte medlemmer
illustration Jordebog over stadens udenbys grunde
illustration Jordebog over stadens inden og udenbys jorder (koncept)
illustration De 32 mænds privilegier og artikler 1659-1765
illustration Beregninger over Københavns gaders kvadratindhold
illustration H. Malling: Københavnske vielser
illustration Københavnske stednavne 1682 fra markbøgerne, udenbys
illustration Stadens betjeninger
illustration Stadens inventariums protokol
illustration Til- og afgang i magistraten
illustration Tegnebog vedkommende Københavns borgerlige væsen
illustration Tegnebog vedkommende Københavns borgerlige væsen
illustration Den suveraine kongelov
illustration Afskrifter af Københavns bys privilegier og stadsretter 1443-1660
illustration Tegnebog vedkommende Københavns borgerlige væsen forfattet anno 1794 i oktober måned af J.Th.F.

Forside > Bøger > Bøgers arkiv > Corpus diplomaticum Hafniense, tomus I og II > Tomus II

illustration

Corpus diplomaticum Hafniense, tomus I og II


År: 1758-1758
Bindnummer: Tomus II
Bestillingsnummer: Bøger 44.2
Omfang: 1 bd.

Kopieksemplar: Mikrofilm S10-1 Sikkerhedsfilm 0025


Personaleinfo
HA M 27 1 2

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter