STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
- illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Referatprotokoller for fattigvæsenets stiftelser
+ illustration Registre til Referatprot. for fattigvæsenets stiftelser
- illustration Hovedmandtalsprotokoller m.reg.
+ illustration Hovedmandtalsprotokoller m.reg.
illustration Rekapitulation over summerne af ekstrakten af Kbh. fattigvæsens hovedmandtalbøger
+ illustration Forsørgelseskommissionens protokoller
+ illustration Forsørgelsesprotokoller
+ illustration Registre til Forsørgelsesprotokoller
+ illustration Interimshjælp
+ illustration Noteringsprotokol over tilstået ekstra almisse m. reg.
+ illustration Almisse- og forsørgelsessager
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Forsørgelse og fattighjælp > Hovedmandtalsprotokoller m.reg. > Almisseprotokol 1-963

illustration

Hovedmandtalsprotokoller m.reg.


År: 1799-1815
Indhold: AlmisseprotokolLøbenummer: 1-963
Bestillingsnummer: FV 1315
Omfang: 1 bd.

Kopieksemplarer: Mikrofilm S10-1 Sikkerhedsfilm 0911, Mikrofilm S10-1 Sikkerhedsfilm 0912
Bemærkninger
Indeholder på hver side rubrikker for løbenummer, de understøttedes navne, alder religion, etat, bopæl, den tid, understøttelsen har varet, hvori understøttelsen har bestået, og endelig en rubrik for anmærkninger. Løbenummeret var den pågældend. . . Læs mere

Blokeret for bestilling
Digitaliseret

Materialet kan ikke bestilles. Prøv et andet eksemplar
Personaleinfo
162/1968
HT 0.4 4103 3 1

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter