STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
- illustration Diverse (FV100-145)
illustration Børnehusets kapitaler og ejendomme
illustration Direktørens kvittering for Christianshavns fattiges obligationer, skøder og adkomster 1714 samt mandtal 1773
illustration Kvitteringer for fattigpenge af rådstuefattigbøssen
illustration Sager vedr. Fattigvæsenets overgang fra Plejeanstalten til Magistraten
illustration Generalregnskab og kvittancer
illustration Summarisk ekstrakt af regnskaberne for staden Københavns Fattigvæsens hovedkasse for Aaret ...
illustration Københavns Almindelige Fattigvæsens og underliggende stiftelsers, arbejdshuses og skolers indtægter og udgifter
illustration Kjøbenhavns Fattigvæsens budget
illustration Dokumenter vedr. fattigkommissioner m.v.
illustration Memorialer
illustration Diverse dokumenter
+ illustration Vor Frue sogns plejekommission, forhandlingsprotokol og kopibog
+ illustration Dokumenter vedr. Almindelig hospital, Abel Cathrines stiftelse, Bleggården, Pesthuset m.v.
+ illustration Fattigvæsenets bygninger
illustration Dokumenter ang. Kommissionen af 10/4 1795 til at undersøge fattigvæsenets nærværende indretning i staden København
+ illustration Rådstuens fattigbøsse
illustration Register over ujournaliserede sager
+ illustration Ujournaliserede sager
illustration Sager vedr. fattigvæsenets institutioner
+ illustration Indberetninger til mag.3.afd. fra Ladegården, Alm. hospital m.v. om de anbragte
+ illustration Landetatens pensionister
illustration Pensionister m.fl.
+ illustration Landetatens pensionister
+ illustration Søetatens pensionister
+ illustration Chatolkassernes pensionister
- illustration Sager vedr. løn og pension til ansatte under fattigvæsenet og deres enker
illustration 1806-1857
illustration 1858
+ illustration Partikulære dokumenter
+ illustration Fattigvæsenets styrelse
+ illustration Kapitaler og ejendomme
+ illustration Kancelliråd Henning Augusts samlinger vedr. fattigvæsenet
+ illustration Kollektbøger
+ illustration Dokumenter vedr. Almindelig hospital, Abel Cathrines stiftelse, Uldmagasinet og friskolerne
+ illustration Dokumenter vedr. Almindelig hospital m.v.
+ illustration Dokumenter vedr. Almindelig hospital
illustration Alm. hospitals brændselsoplag og kørselsregnskab
illustration Sager indgået til Plejeanstalten fra sognekommissionerne
+ illustration Sager indgået til magistraten fra sognekommissionerne
illustration Sygejournal for 1. hoveddistrikt
illustration Direktør H.H. Herforths forslag til indretning af Almindelig hospital
illustration Betænkning af 29/5 1832 om Ladegårdens indretning
illustration Til- og afgangslister for konfirmerede og ukonfirmerede børn i Almindelig hospital samt for Christians Plejehus depot i
illustration Fortegnelse over det københavnske fattigvæsens stiftelsers og legaters kapitaler
illustration Opgørelse af Københavns Fattigvæsens stiftelsers og legaters formue den 31. december 1835
illustration Afskrift af FV 144a
illustration Diverse dokumenter vedr. fatttigvæsen
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Diverse (FV100-145) > Sager vedr. løn og pension til ansatte under fattigvæsenet og deres enker > 1858

illustration

Sager vedr. løn og pension til ansatte under fattigvæsenet og deres enker


År: 1858-1858
Bestillingsnummer: FV 123B
Omfang: 1 æske
Bemærkninger
Sagerne er ordnet alfabetisk efter de ansattes navne.
Tidligere kaldet Pensioner m.v. u.å., nr 23.


Personaleinfo
HA M 23 4 4

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter