STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Smedelavets arkiv
- illustration (kun én gruppe)
+ illustration Laugsprotokoller (m.reg.)
illustration Forhandlingsprotokol for Smedemestrenes Bestyrelse og Repræsentantere
illustration Formular- og visdomsbog m.v.
illustration Protokol over tiltrædelse og afgang af oldermænd og bisiddere
illustration Mandtaller over mestre
illustration Udgiftsbog
illustration Regnskabsbog
illustration Lavsartikler (div.år)
illustration Forordninger, plakater m.v. (trykte)
illustration Indkomne sager
illustration Diverse sager
illustration Ligkasseprotokol med register
illustration Indtægtsbog og protokol for tilrejsende og udlærte svende
+ illustration Forhandlingsprotokoller for foreningen af grovsmedesvende i Kbh.
illustration Diverse dokumenter vedr. grovsmedesvendene
illustration Register til laugsprotokol
+ illustration Registre til ind- og udskrivningsprotokoller for lærlinge
+ illustration Lavsartikler m.v.
illustration Oldermand Jørgen Boumands regnskab
+ illustration Mandtaller over Smedemesterforeningens interessenter
+ illustration Forhandlingsprotokoller for Smedemesterforeningen
illustration Regnskabsbog for oldermanden ved grov- og kleinsmedlauget
illustration Regnskabsbog
+ illustration Indskrivninger til svendeprøver
illustration Kassebog
illustration Kopibog
illustration Adressebog for Smedemesterforeningen
illustration Ligbog
illustration Legatprotokol
illustration Afskrift af fundatser for legaterne
illustration Diverse dokumenter
illustration Uddrag af Kjøbenhavns Smedelaugs Historie 1512-1912 / Albert D. Schæbel
+ illustration Protokoller vedr. Conradtske legat
illustration Inventarium
illustration Diverse registre (udskrift: Smedelaugets Inventarliste)
illustration Regnskab over bidrag til A.W. Holms jubilæumsgave og festen 18/1 1892
+ illustration Adresser til A. W. Holm
+ illustration Fortegnelse over mestre samt regnskab (trykt)
+ illustration Forhandlingsprotokoller for Kleinsmedemester- og Mekanikerforeningen
illustration Forhandlingsprotokol for Kleinsmedemestrenes lovudvalg
illustration Ændringer i reglerne for svendeprøver i Kleinsmedemester- og Mekanikerforeningen
+ illustration Forhandlingsprotokoller for Vogn- og Beslagsmedemester- foreningen
illustration Eksamensprotokol for eksamen i beslaglære
illustration Forhandlingsprotokol for Vogn- og Beslagsmedemester- foreningen i samarbejde med Østifternes Smedemesterforening
illustration Forhandlingsprotokol med referat af fællesmøde 20/10 1904 mellem Vogn- og Beslagsmedemesterforeningen og Grovsmedenes
illustration Kladdeprotokol for Vogn- og Beslagsmedemesterforeningen
illustration Svendeprøveprotokol for beslagsmede
+ illustration Trykte bøger (div.år)
illustration Indskrivningsprotokol for drengene ved smedelauget
illustration Bog over udstedte svendebreve fra Kleinsmede- og Mekanikerforeningen for Kbh. og omegn
illustration Kleinsmede- og Mekanikerforeningens gæstebog
- illustration Regnskabsbøger for stiftelsen i Meinungsgade 17A og B
+ illustration Bøger over obligationer
illustration Diverse
illustration Telegrammer m.v. i anl. af laugets 400-års jubilæum
illustration Sange, invitationer, adresser m.v. fra festligheder
illustration Tryksager
illustration Borgerbrev m.v. for kleinsmedemester Carl Ludvig Nielsen
illustration Følgebrev til punschske

Forside > Smedelavet > Smedelavets arkiv > Regnskabsbøger for stiftelsen i Meinungsgade 17A og B > 1944-1949 maj 44 - dec. 49

illustration

Regnskabsbøger for stiftelsen i Meinungsgade 17A og B


År: 1944-1949
Måned: maj 44 - dec. 49
Bestillingsnummer: 83
Omfang: 1 bd.

OBS! * nr. 36, 43, 45, 70 tilgængelig efter reglerne for personfølsomme oplysninger
Hvis materialet indeholder oplysninger om private forhold, er det først offentligt tilgængeligt efter 75 år.

Du kan søge om tilladelse til at se materialet

Personaleinfo
90/1986
HA M 22 6 4

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter