STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Næstved Kommune, Teknisk Forvaltnings arkiv
- illustration Kommunal forvaltning
illustration Brogade 4 - arkæologisk undersøgelse udført af Næstved Museum
+ illustration Journalsager - serie A
- illustration Fotos: Teknisk forvaltnings fotodokumentation
illustration Omfartsvej ved Næstved, OPP-vurdering
illustration Fotos: Områder og veje i Næstved
illustration Historiske fotos fra Susåen i strækningen fra det Gule Pakhus til Store Bro
+ illustration Tekniske journalsager (Odder)
+ illustration Tekniske journalsager (ScanJour)
+ illustration Diverse emnesager
+ illustration Anlægsregnskaber
+ illustration Journalsager - Affald, Renovation
+ illustration Journalsager, Affald (ScanJour)
+ illustration Journalsager - Affald og tilslutningspligter (GoPro)
+ illustration Vej og trafik
+ illustration Oversigtskort over Næstved by med hus- og matrikelnumre
+ illustration Journalkort over deklarationer
+ illustration Regnskaber vedr. veje, grunde, bygninger mv.
illustration Journalindgang til tekniske sager
illustration Brandvedtægt
+ illustration Husholdningsaffald - Standpladser og adgangsveje
illustration Kloakbetalingsvedtægt for Næstved Kommune
+ illustration Journalsager (GoPro) Serie C
+ illustration Journalsager (GoPro) samt ScanJour Serie D
+ illustration Tegninger over nyt rådhus, Næstved havn mv.
illustration Placering af TV2-Øst i Næstved
illustration Næstved Forbrændingsanlæg Transmissionsledning
+ illustration Næstved Storcenter
illustration Det hydrologiske forskningsprojekt i Susåens opland
+ illustration Emnesag Holsted Nord
illustration Status på teknisk tjeneste
illustration Beredskab i tilfælde af mund- og klovsyge
+ illustration Register over nedgravede olietanke
illustration Fokusdage (el- og vand)
+ illustration Hegnssynssager, Huslejenævnssager - journalkort
illustration Maglemølle
+ illustration Husholdningsaffald - konkrete renovationssager
+ illustration Anlæg, vedligeholdelse, udstykninger af veje mv.
+ illustration Køb,salg, forpagtning, udleje af grunde og ejendomme
+ illustration Fællesantenneanlæg - Stofa
illustration Chefgruppemøde Fasan
+ illustration Sct. Peders Kirkeplads, byfornyelse
illustration Grundejerforening Holsted Nord
+ illustration Hyllinge- Menstrup Kraftvarmeværk
+ illustration Idrætsanlægget på Nygårdsvej
illustration Koordineringsmøder
+ illustration Husholdningsaffald - Standpladser og adgangsveje
+ illustration Rønnebæksholm
illustration Holsted Nord - geoteknisk rapport
+ illustration Byggeskadefonden: 5 års eftersyn
+ illustration Spildevand, Journalsager GoPro og Scanjour
illustration Boligbebyggelse Kalbyrisvej
illustration Renovation
illustration Pilegården, geoteknisk rapport
+ illustration Byggemodning
illustration Byfornyelse
+ illustration Salgsbetingelser
illustration Centralrenseanlæg, tegninger
+ illustration Journaliseringsnøgler til Teknisk forvaltnings arkiv samt til Havnens arkiv
illustration Affaldsdepoter på Ydernæs
illustration K-depot Hjarnøvej
illustration Svinglen 9-35
illustration Forurening Ramsherred 4
illustration Deklarationer
illustration Ændring af sognegrænser
illustration Planer for Q8, McDonalds og motel
illustration Aflysning af lokalplan
+ illustration Oversigtskort med vejnavne
illustration Varmeplanlægning
+ illustration Entreprise-kontrakter
illustration Oversigt over forurenende virksomheders placering
+ illustration Fotos: Gader og bygninger
+ illustration Byggesager
+ illustration Erhvervsaffald
+ illustration Naturgas
+ illustration Havnen
+ illustration Elværk
+ illustration Vandværker
+ illustration Gasværk
+ illustration Kommunale ejendomme
+ illustration Udstykninger, køb og salg af jord
+ illustration Vandløb

Forside > Teknisk Forvaltning > Næstved Kommune, Teknisk Forvaltnings arkiv > Kommunal forvaltning > Fotos: Teknisk forvaltnings fotodokumentation > Adelsvej-Brotorvet

illustration

Fotos: Teknisk forvaltnings fotodokumentation


År: 1950-1999
Vejnavne: Adelsvej-Brotorvet
AV-indhold: 96 fotos
Bestillingsnummer: Fotos 1
Omfang: 1 æske
Bemærkninger
A-B

Blokeret for bestilling
Fotos kan bestilles enkeltvis

Materialet kan ikke bestilles
Personaleinfo
179/2015
RH 04

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter