STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Rådhusforvaltningens arkiv
+ illustration Alm. administration
+ illustration Samarbejdsudvalg
+ illustration Lokaler og inventar
+ illustration Kontorartikler
+ illustration Personale
+ illustration Lønninger
+ illustration Regnskaber
+ illustration Arkiv
- illustration Fotoalbum - Scrapbøger
+ illustration Film og lyd
+ illustration Personaleforeninger

Forside > Rådhusforvaltningen > Rådhusforvaltningens arkiv > Fotoalbum - Scrapbøger > Københavns Rådhus (scrapbog) > 1926-1930

illustration

Københavns Rådhus (scrapbog)


År: 1926-1930
Omfang: 1 bd.
Bemærkninger Luk rammen
Udklip fra diverse aviser:
- Jeppe Aakjær fra Jenle fejres ved en storstilet fest på Rådhuset i København, Politiken d. 1. september 1926
- Fest for Jeppe Aakjær, Politiken d. 1. september 1926
- En fest for Jeppe Aakjær på Rådhuset, Berlingske Morgen d. 1. september 1926
- Hovedstaden hylder Jeppe Aakjær, Socialdemokraten d. 1. september 1926
- Aakjær-festen på Rådhuset, København d. 11. september 1926
- Festen for Jeppe Aakjær på Rådhuset, Nationaltidende d. 11. september 1926
- Hovedstaden hylder hedens digter, Politiken d. 11. september 1926
- I faklernes skær foran byens hus, Politiken d. 11. september 1926
- Gyldendals fødselsdagsfest for Jeppe Aakjær, Politiken d. 11. september 1926
- En smuk og værdig fest i aftes for Jeppe Aakjær, Berlingske Tidende d. 11. september 1926
- Faklerne til Aakjær, Berlingske Tidende d. 11. september 1926
- Aakjær-festen i lysavisen, Berlingske Tidende d. 11. september 1926
- Hilsen til Jeppe Aakjær af Vilh. Andersen (referat af tale fra festen), Berlingske Tidende d. 11. september 1926
- Da Jeppe Aakjær blev modtaget på Rådhuset, Berlingske Tidende d. 11. september 1926
- Hele København deltog i den strålende hyldest til Jeppe Aakjær, Social Demokraten d. 11. september 1926
- Festen for Jeppe Aakjær, Social-Demokraten d. 11. september 1926
- Grundstenen til husassistenternes nye Skole nedlægges, Social Demokraten d. 8. september 1926
- Navne og Nyheder, …
- Aakjær-festen, Politiken d. 10. september 1926
- Til Aakjærs fødselsdag. Nye Udgaver hos Gyldendal, Politiken d. 10. september 1926
- Borgerrådets store debat i aftes om gas- og elektricitetspriser og om skattenedsættelse, Politiken d. 10. september 1926
- Et tårnur på Rådhuset, Politiken d. 4. september 1926
- Fakler på Rådhuspladsen, BT d. 11. september 1926
- I forbigående - Rådhusfesten, BT d. 11. september 1926
- Kaptajn Botved på Rådhuset, Nationaltidende d. 20. september 1926
- En dreven reklame - Aakjær-festen på Københavns Rådhus, Jyllandsposten d. 8. september 1926
- Navnet i den gyldne bog, Politiken d. 24. september 1926
- Rådhusuret, BT d. 25. september 1926
- Når den finske præsident kommer, Nationaltidende d. 25. september 1926
- En oprejsning for den gamle tårnur-fabrikant, Dagens Nyheder d. 25. september 1926
- Carlsbergfondets store festdag (50 års jubilæum), Nationaltidende d. 25. september 1926
- Præsident Relanders første dag i København, Berlingske Tidende d. 8. oktober 1926
- Præsident Relanders modtagelse på Rådhuset, Berlingske Tidende d. 8. oktober 1926
- Præsident Relander i Dansk-Finsk Forening, Berlingske Tidende d. 8. oktober 1926
- Den finske Præsident i København, København d. 8. oktober 1926
- Solskinspræsidentens besøg i København, København d. 8. oktober 1926
- Hos Præsident Relander på Amalienborg, Politiken d. 8. oktober 1926
- Præsidentens besøg på Rådhuset, Politiken d. 8. oktober 1926
- Vi mener det godt! (tegning og et par vittige ord), Politiken d. 8. oktober 1926
- Præsidentbesøgets første dag, Dagens Nyheder d. 8. oktober 1926
- Den finske Præsidents første danske dag, Socialdemokraten d. 8. oktober 1926
- Når fornemt besøg ventes (tegning og et par vittige ord), Politiken d. 11. oktober 1926
- Masse-afhøringer af national-korpsets medlemmer, Dagens Nyheder d. 19. oktober 1926
- Til bryllup på Rådhuset, Dagens Nyheder d. 24. oktober 1926
- Den umulige forbindelse mellem København og Amager. En levende debat om bytrafik og havnetrafik, Politiken d. 20. oktober 1926
- Rådhusets bryllupssal skal udsmykkes, Socialdemokraten d. 6. november 1926
- Rådhusuret standses i 8 dage, Socialdemokraten d. 11. november 1926
- Et savn (om Rådhusurets standsning i 8 dage), Politiken d. 11. november 1926
- Dekoration af bryllupssalen (tegning), Politiken d. 7. november 1926
- De nye bølgelænger (tegning), Dagens Nyheder d. 14. november 1926
- Koncerter, København d. 15. november 1926
- Prager-sangernes triumf. Koncerten i Rådhushallen, Nationaltidende d. 15. november 1926
- Gave til Rådhuset, Nationaltidende d. 9. december 1926
- Prisnedsættelse på nødtørftsanstalterne, Socialdemokraten d. 17. december 1926
- Stadsingeniørens jubilæum, Berlingske Tidende d. 1. december 1926
- Byens frokost (foto fra Rådhusbetjentenes frokoststue), BT d. 24. december 1926
- Til bogbinderne. Blokade, Socialdemokraten d. 30. december 1926
- Ang. fagforening og arbejdsforhold, Forbundet januar 1927
- En nytårsgratulant (tegning og kort tekst), Dagens Nyheder d. 2. januar 1927
- Helt gode udsigter for færing-besøget, Berlingske Tidende d. 12. februar 1927
- Øjebliksbillede (nogle vittige ord), Dagens Nyheder d. 17. januar 1927
- Stæren er kommen! (tegning og kort tekst), Dagens Nyheder d. 6. februar 1927
- De Baltiske delegerede var i går byens gæster, Socialdemokraten d. 16. marts 1927
- Randstaternes mænd i København, Politiken d. 16. marts 1927
- Købestævnets baltiske besøg, Nationaltidende d. 16. marts 1927
- Det baltiske besøg på købestævnet, København d. 16. marts 1927
- Frøken Teisen (vittige ord om skattelettelse for millionærer og godsejere), Socialdemokraten d. 26. marts 1927
- Skatteslaget i aften, BT d. 24. marts 1927
- Radikalt forræderi mod København, Socialdemokraten d. 26. marts 1927
- Hr. Hedebol og hr. Kaper, Socialdemokraten d. 26. marts 1927
- Borgmester Hedebol desavoueret, København d. 31. marts 1927
- Optrinet i Borgerrepræsentationen, Dagens Nyheder d. 31. marts 1927
- Sammenstødet i Borgerrepræsentationen, Socialdemokraten d. 31. marts 1927
- Hedebol og Dr. Kaper, Berlingske Tidende d. 31. marts 1927
- Hold nu op, mens legen er god, Socialdemokraten d. 1. marts 1927
- Borgmester Kaper som Metropolitanskolens rektor, Politiken d. 30. marts 1927
- Opsigtsvækkende afslutning på ``Borgmesterkrigen´´, Politiken d. 31. marts 1927
- Dagens Børn (tegning og vittige ord), Dagens Nyheder d. 1. april 1927
- I forbigående (tegning og vittige ord), BT d. 1. april 1927
- Den store fredsstifter og de to små Borgmestre, der ikke kan enes (tegning og vittige ord), Politiken d. 1. april 1927
- Forår i Rådhushaven, Dagens Nyheder d. 31. marts 1927
- En misfornøjet kunstner, Nationaltidende d. 12. april 1927
- Kommunal bygning ved Enghaveparken, Berlingske Tidende d. 30. april 1927
- Klange fra himlen (om klokkespil), Nationaltidende d. 22. oktober 1926
- Københavns Kommune låner 55 millioner i Amerika, Ekstrabladet d. 21. maj 1927
- Georg Brandes´ buste i Rådhusets søjlehal, Socialdemokraten d. 4. februar 1927
- Nyt ur og klokkespil på Rådhustårnet, Berlingske Tidende d. 2. juli 1927
- Det offentlige spise- og drikkeri, Skatteborgeren juli 1927
- En mindesten over J.A. Hansen, Berlingske Tidende d. 9. juli 1927
- Læserbreve vedr. badeanstalter og offentlige toiletter: Frisk vand – Skån vore næser, BT d. 2. august 1927
- Hvorfor? (om Borgmester P.J. Pedersen), Ekstrabladet d. 18. juli 1927
- At de ikke skammer sig! (om borgerrepræsentationsrejser til udlandet), Ekstrabladet d. 3. august 1927
- 70 år (Fødselsdagsportræt af Stadsingeniør Karsten), Berlingske Tidende d. 9. februar 1927
- Frk. Fritze Teisens tal (tegning og vittige ord), Socialdemokraten d. 9. februar 1927
- På Rådhuset (foto af kvindelige maskinskrivere), BT d. 9. februar 1927
- Læserbrev: Dyr Nødtørft, BT d. 12. august 1927
- Læserbrev: Nødtørftspriser, BT d. 16. august 1927
- Dansk-amerikanerne på Rådhuset, Berlingske Morgen d. 11. august 1927
- Fascisterne ville bekranse hr. Hedebol, Politiken d. 16. august 1927
- Rådhuset er overbefolket! BT d. 9. februar 1927
- Københavner-dag for de amerikanske Boys, Politiken d. 17. august 1927
- Skal Borgerrepræsentanterne på rekreation efter Wienerrejsen? Ekstra Bladet d. 16. august 1927
- Liv på Rådhuset, BT d. 23. februar 1927
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Indskrænkning i badelivet, Dagens Nyheder d. 21. august 1927
- Løbeseddel: Henrettelsen fuldbyrdet! (Madeiros, Sacco og Vanzetti), Nationaltidende d. 23. august 1927
- Vedr. rengøring / vinduespudsning (Christiansborg og Rådhuset), Ekstrabladet d. 3. september 1927
- De kommunale opsynsmænds organisation afholder ord. Halvårlig generalforsamling, Socialdemokraten d. 10. september 1927
- Bedsteborgerne og proletaren (tegning og vittige ord), Politiken d. 16. september 1927
- Sønderjydernes besøg i København, Politiken d. 14. september 1927
- Borgmesteren giver chokolade (Kaper), Politiken d. 20. september 1927
- Dansk-amerikanerne sender en tak, Berlingske Tidende d. 22. september 1927
- Sønderjyde-besøgets program, Berlingske Tidende d. 22. september 1927
- Svømmehallen kommer (tegning og vittige ord), Dagens Nyheder d. 29. september 1927
- Et kik i Københavns Rådhus gyldne bog (Rådhusets gæstebøger), Dagens Nyheder d. 3. oktober 1927
- 25 års jubilæer (formand Georg Hansen, Rådhusets oplysningskontor), Socialdemokraten d. 20. oktober 1927
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Badeanstalten i Valby (stemmeseddel om oprettelse af badeanstalt), ingen dato
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Den kommunale badeanstalt i Vigerslev skole, Valbybladet d. 7. oktober 1927
- Bymuseet på Rådhuset – udstilling af nyerhvervelser, Berlingske Tidende d. 17. oktober 1927
- En oplyst mand – 150 års mindedag for L.N. Hvidt, Fyns Tidende d. 25. oktober 1927
- Det bliver til alvor med det nye Rådhusur, Berlingske Tidende d. 2. november 1927
- Det store Bornholmerur i Rådhustårnet, Politiken d. 2. november 1927
- Det nye Rådhusur – Bertram Larsens forslag er nu færdigt, Folkets Avis d. 2. november 1927
- Rådhusets nye ur, Berlingske Tidende d. 2. november 1927
- Læserbrev: Svindeholdet på Sundholm, Skatteborgeren november 1927
- De hjemløse vil forhandle med Magistraten, Dagens Nyheder d. 3. november 1927
- Om fjorten dage kommer de færøske folkevisedansere, Politiken d. 11. november 1927
- Griseri (om den kommunale svineopdrætning på Sundholm), BT d. 14. november 1927
- Opsigtsvækkende spion-affære i den københavnske forretningsverden (L. Levison og co og aktieselskabet Kardex), Klokken 5 d. 3. december 1927
- Af søndagens billedereportage (Grundtvigstårnets indvielse), Dagens Nyheder – Nationaltidende d. 12. december 1927
- Juletræshandlen er i fuld gang, København d. 12. december 1927
- Kongens første aftenselskaber på Christiansborg, Nationaltidende d. 7. januar 1928
- Et festligt mindemøde på Rådhuset, Nationaltidende d. 7. januar 1928
- En kvinde ramt af et mystisk skud på rådhuspladsen, Nationaltidende d. 7. januar 1928
- Københavns Rådhus fejrer 25-års jubilæum, Kristeligt Dagblad d. 9. januar 1928
- Et mindemøde på Rådhuset, Socialdemokraten d. 8. januar 1928
- Borgerrepræsentationens 25 år i det nye Rådhus (fotografier fra Rådhuset), Socialdemokraten d. 8. januar 1928
- De kongelige repræsentationslokaler på Christiansborg tages i brug, Berlingske Tidende d. 13. januar 1928
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Læserbrev ang. spejle på badeanstalterne, BT d. 19. januar 1928
- Thorvaldsens Jason overgivet til Rom, Socialdemokraten d. 28. januar 1928
- Læserbrev: Forespørgsler, Valbybladet d. 10. februar 1928
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Badeanstalten i Vigerslev Allés kommuneskole, Valbybladet d. 10. februar 1928
- Firmamærket på konvolutterne skal stå forneden, Politiken d. 4. marts 1928
- Rådhushaven, Ekstrabladet d. 5. marts 1928
- Tegning med et par vittige ord, Politiken d. 1. april 1928
- Hjemløse kammerat! – Clauson-Kaas, flyveblad uden dato
- Skandalen i politiets 4. Afdeling, Ekstrabladet uden dato
- Kirken på Stevns Klint er delvis styrtet i havet, BT. d. 16. Marts 1928
- Overpræsident Jensen død, Folkets Avis d. 16. marts 1928
- Overpræsident Jensen død, Aftenbladet d. 16. marts 1928
- (overskrift ikke bevaret) kendte mænd udtaler sig ved båren (J. Jensens død), Klokken 5 d. 16. marts 1928
- Mindeord om Overpræsident Jensen, Ekstrabladet d. 16. marts 1928
- Overpræsident Jensen død, Kristeligt Dagblad d. 16. marts 1928
- Overpræsident Jensen død, København d. 16. marts 1928
- Overpræsident Jensen døde i nat, Dagens Nyheder - Nationaltidende d. 16. marts 1928
- Overpræsident J. Jensen død, Berlingske Tidende, d. 16. marts 1928
- Overpræsident J. Jensen død, Socialdemokraten d. 16. marts 1928
- Overpræsident Jensen døde i nat, Politiken d. 16. marts 1928
- Noter (vedr. J. Jensen), Socialdemokraten d. 16. marts 1928
- Det kommunale blomstergartneri ved Bispebjerg, Socialdemokraten d. 16. marts 1928
- En badetyv dømt, Berlingske Tidende d. 19. april 1928
- Apropos - ``Den gyldne bog´´ på Rådhuset, Berlingske Tidende d. 19. april 1928
- Det belgiske kongepar bydes velkommen på Københavns Rådhus, Berlingske Tidende d. 18. april 1928
- Den belgiske kongefamilies anden dag i København, København d. 18. april 1928
- På Rådhuset og i Det kgl. Teater - det belgiske kongepars anden dag i København, Dagens Nyheder d. 18. april 1928
- De belgiske dage i byen, Politiken d. 18. april 1928
- Kong Albert så i går København fra luften, Berlingske Tidende d. 19. april 1928
- Det belgiske kongepars afrejse, Berlingske Tidende d. 9. april 1928
- Kong Albert besøgte i morges Tøjhusmuseet og Orlogsværftet, Berlingske Tidende d. 9. april 1928
- Et kongeligt automobil påkørt, Berlingske Tidende d. 9. april 1928
- Fra de kongeliges udflugt i Nordsjælland i går, Berlingske Tidende d. 9. april 1928
- Dagens Børn (tegning og vittige ord), Dagens Nyheder d. 19. april 1928
- Borgerrepræsentationens studierejse, Dagens Nyheder d. 22. april 1928
- Ordensdekorationer, Dagens Nyheder d. 17. april 1928
- Den store Absalon-fest på Rådhuspladsen, Dagens Nyheder d. 19. juni 1928
- Den store Rådhusfest på lørdag, Berlingske Tidende d. 19. juni 1928
- Belysningsprøve på Rådhuset, Berlingske Tidende d. 21. juni 1928
- Mindefesten for Absalon, Kristeligt Dagblad d. 20. juni 1928
- St. Hansfesten på Rådhuspladsen, Socialdemokraten d. 19. juni 1928
- Absalon-festen foran Rådhuset, Morgenbladet København d. 21. juni 1928
- Absalonfesten på Rådhuspladsen på lørdag aften, Politiken d. 21. juni 1928
- Absalon-festen ved Rådhuset, Berlingske Tidende d. 22. juni 1928
- Absalon festen på Rådhuspladsen, Politiken d. 23. juni 1928
- Aftenens foredrag og musik, Berlingske Tidende d. 23. juni 1928
- Fra fiskerlejet Havn til vore dages København, Socialdemokraten d. 23. juni 1928
- Biskop Absalons 800 års dag, Socialdemokraten d. 23. juni 1928
- Absalonfesten i aften, Nationaltidende d. 23. juni 1928
- Kommunens mindefest for Absalon, Berlingske Tidende d. 23. juni 1928
- Tak! Politiken d. 25. juni 1928
- Absalonfesten på Rådhuspladsen, Socialdemokraten d. 24. juni 1928
- Byens vise fader (tegning og vittige ord), Socialdemokraten d. 24. juni 1928
- København leve, Socialdemokraten d. 24. juni 1928
- 50.000 københavnere fejrede i aftes byens grundlægger, Berlingske Tidende d. 24. juni 1928
- Den mægtige menneskemasse på Rådhuspladsen i aftes (foto), Berlingske Tidende d. 24. juni 1928
- Festlig Absalon-aften på Rådhuspladsen! (foto), Politiken d. 24. juni 1928
- Byens fest for biskop Absalon, Politiken d. 24. juni 1928
- Biskop Absalon inspicerer den til ære for ham opkaldte gade (tegning og vittige ord), Politiken d. 24. juni 1928
- Absalon-mindefesten i aftes foran byens hus (foto), Nationaltidende d. 24. juni 1928
- Da København fejrede Absalons 800 års minde foran byens hus, Nationaltidende d. 24. juni 1928
- Geolog-kongressens anden dag, Dagens Nyheder d. 27. juni 1928
- Den internationale geologkongres, Kristeligt Dagblad d. 27. juni 1928
- Geologernes kongres, Berlingske Tidende d. 27. juni 1928
- Københavns fest for geologerne, Socialdemokraten d. 27. juni 1928
- Geologerne organiserer samarbejdet, Morgenbladet d. 27. juni 1928
- Under Danmark flyder olie, Politiken d. 27. juni 1928
- De spartanske Rådhusfester, Dagens Nyheder d. 28. juni 1928
- Ekstra dyrtidstillæg til de kommunale tjenestemænd og en uges ferie til de ikke fast ansatte, Socialdemokraten d. 27. juni 1928
- Bort fra Monopolet på Grønttorvet, Politiken d. 27. juni 1928
- Planer om et Grønttorv med terrasse mod Ørstedsparken, Berlingske Tidende d. 23. juni 1928
- Nye blodsudgydelser i Agram - Gribende scener under de dræbte politikeres ligfærd, Berlingske Tidende d. 23. juni 1928
- Mordtruslerne i Parlamentet, Berlingske Tidende d. 23. juni 1928
- Den danske krise skræmmede - Poincaré forklarer sin kurs i valutapolitikken - Opskrivningens farer, Berlingske Tidende d. 23. juni 1928
- Passager-mytteriet på ``Jervis Bay´´, Berlingske Tidende d. 23. juni 1928
- Grønttorvs-planerne (fortsat fra forsiden), Berlingske Tidende d. 23. juni 1928
- Tevand, sodavand og saftevand, Ekstrabladet d. 28. juni 1928
- Attentatet på Ørstedsparken – Et ganske utilfredsstillende forslag om en udvidelse af Grønttorvet, Politiken d. 23. juni 1928
- Cementmur ud til Ørstedsparken (Grønttorvet), Politiken d. 23. juni 1928
- Vestre Gasværk (vedr. Grønttorvet), Politiken d. 23. juni 1928
- Oprigtig forargelse (tegning og vittige ord), Socialdemokraten d. 30. juni 1928
- Kaptajn Lundborg kommer hertil, Nationaltidende d. 20. juni 1928
- Da den store lægekongres blev åbnet, Morgenbladet København d. 31. juli 1928
- Lægekongressen hylder kongen med håndklap, Morgenbladet d. 31. juli 1928
- Øre-, Næse- og halslægernes kongres, Berlingske Tidende d. 31. juli 1928
- Gode manerer på Rådhuset – Da ørelægerne spiste citronfromage, Folkets Avis d. 1. august 1928
- Marius Kristensens bisættelse, Folkets Avis d. 1. august 1928
- Resolution nr. 5 og 6, Forbundet august 1928
- Den store lægekongres på Christiansborg, Politiken d. 31. juli 1928
- Første dag på den store lægekongres, Dagens Nyheder – Nationaltidende d. 31. juli 1928
- Vedr. påklædning, Dagens Nyheder d. 1. august 1928
- Vedr. receptioner og takt og tone, Dagens Nyheder d. 1. august 1928
- Lundborg og Schyberg i ``den gyldne bog´´, Dagens Nyheder d. 7. august 1928
- En stormende hyldest til Lundborg og Schyberg, Politiken d. 7. august 1928
- Den strålende festbanket for Lundborg og Schyberg, Politiken d. 7. august 1928
- Lundberg og Schyberg i København, Berlingske Tidende d. 7. august 1928
- Hyldesten til de svenske polarflyvere (foto), Berlingske Tidende d. 7. august 1928
- Kaptajn Lundborg og Schyberg i København, Socialdemokraten d. 7. august 1928
- De svenske flyverheltes æresdag i København, Dagens Nyheder d. 7. august 1928
- Flyverfruerne, Dagens Nyheder d. 7. august 1928
- Lundborgs og Schybergs dag i København, Dagens Nyheder d. 7. august 1928
- Flyverdagen, Dagens Nyheder d. 7. august 1928
- Flyverne i Tivoli og hos Nimb, Dagens Nyheder d. 7. august 1928
- 25.000 mennesker årlig i rådhustårnet, Folkets Avis d. 9. august 1928
- Hedebol konstitueret Overpræsident, Nationaltidende d. 22. August 1928
- 25 års Jubilæum: kasserer ved Rådhusforvalterens kontor, Dagens Nyheder d. 4. september 1928
- Festen på Rådhuset i aften, Berlingske Tidende d. 24. august 1928
- Byens fest i aftes, Nationaltidende d. 25. august 1928
- Rådhusfesten, Berlingske Tidende d. 25. august 1928
- De nordiske jurister på Universitetet, Morgenbladet København d. 25. august 1928
- 25 års jubilæum som restauratør (Frantz Christensen, Langelinie-Pavillonen), Berlingske Tidende d. 18. september 1928
- 25 års jubilæum (Frantz Christensen, Langelinie-Pavillonen), Nationaltidende d. 19. september 1928
- Til sporvejene i Essen (foto af Borgerrepræsentationens sporvogns-udvalg), Nationaltidende d. 26. september 1928
- Gamle københavnske Vesterbro-minder (om udstilling på Rådhusets Bymuseum), Nationaltidende d. 15. september 1928
- Fra 80-ernes København og før voldene faldt (om udstilling på Rådhusets Bymuseum), Nationaltidende d. 18. september 1928
- Kommunens nye hus (kommunal institutionsbygning ved Enghaveparken - grundstensnedlæggelse), Nationaltidende d. 26. september 1928
- Grundstensnedlæggelse mellem mure, Nationaltidende d. 26. september 1928
- Kommunens nye bygning ved Enghaven, Politiken d. 26. september 1928
- Den nye kommunale institutionsbygning (foto), Socialdemokraten d. 26. september 1928
- 32.000 nye lejligheder, bygget med støtte af Københavns Kommune, Socialdemokraten d. 26. september 1928
- Kommunal grundstensnedlæggelse på Vesterbro, Morgenbladet d. 26. september 1928
- Den kommunale institutionsbygning, Berlingske Tidende d. 26. september 1928
- En mindedag (79 årsdagen for Martin Nyrops fødsel), Nationaltidende d. 12. november 1928
- Vedr.: Landeværnsmærke-komiteen, Nationaltidende d. 12. november 1928
- Vedr.: 158-års-dagen for Bertel Thorvaldsens fødsel, Nationaltidende d. 12. november 1928
- Jubilar og ridder (direktør Frantz Christensen), Politiken d. 26. september 1928
- Billedgaven til Prag, Dagens Nyheder d. 21. oktober 1928
- Grundstensnedlæggelse mellem murerne, Nationaltidende d. 26. september 1928
- Til sporvejene i Essen, Nationaltidende d. 26. september 1928
- Kommunens nye hus, Nationaltidende d. 26. september 1928
- Københavns By-Museum, Socialdemokraten d. 27. december 1928
- Folkekøkkenernes ny leder (Valdemar Larsen), Morgenbladet d. 3. januar 1929
- Ny folkekøkken-chef (Valdemar Larsen), Berlingske Tidende d. 2. januar 1929
- Vedr. udnævnelse af ny chef for kommunens folkekøkkener (Vald. Larsen), Nationaltidende d. 3. januar 1929
- Vedr. udnævnelse af ny chef for kommunens folkekøkkener (Vald. Larsen), Aftenbladet d. 3. januar 1929
- Vedr. udnævnelse af ny chef for kommunens folkekøkkener (Vald. Larsen), Berlingske Tidende d. 3. januar 1929
- Chef for Folkekøkkenerne (Vald. Larsen), Politiken d. 3. januar 1929
- Folkekøkkenernes nye chef (Vald. Larsen), Socialdemokraten d. 3. januar 1929
- Kommunale forretninger (vedr.: folkekøkkenerne), Handelsavisen d. 5. januar 1928
- Vedr. udnævnelsen af ny chef for folkekøkkenerne (tegning og vittige ord), Morgenbladet d. 10. januar 1929
- De mærkelige kommunale udnævnelser (udnævnelsen af ny chef for folkekøkkenerne), Morgenbladet d. 9. januar 1929
- Et bevæget borgermøde i aftes (foreningen til Hovedstadens Forskønnelse), Politiken d. 26. januar 1929
- Forskønnelses-Foreningens borgermøde, Berlingske Tidende d. 26. januar 1929
- Voldsomt optrin på Forskønnelsens møde, Nationaltidende d. 26. januar 1929
- Borgmesteren vilde ikke (takster og forlængelse af sporvognslinjer), Politiken d. 26. januar 1929
- Idyl på Lyngbyvej – eller: Anthon Andersens drøm (vittig tegning og ord / Dagens tegning), Politiken d. 26. januar 1929
- Nye udnævnelser under Rådhusforvalteren, Nationaltidende d. 13. februar 1929
- Nødtørftsanstalterne (læsebrev), BT d. 19. marts 1929
- Liden påmindelse (vedr. byfornyelse og byplanlægning), Dagens Nyheder d. 9. februar 1929
- De arbejdsløse vil gå til Rådhuset! Aftenbladet d. 23. februar 1929
- Vedr. sprogkursus for Rådhusbetjentene: Sprogkyndige førere på Rådhuset, Politiken d. 27. marts 1929
- Vedr. sprogkursus for Rådhusbetjentene: De tre sprog på Rådhuset, Dagens Nyheder d. 27. marts 1929
- Vedr. sprogkursus for Rådhusbetjentene: Sprogkursus på Rådhuset, Kristeligt Dagblad d. 27. marts 1929
- Vedr. sprogkursus for Rådhusbetjentene: Rådhus-kursus (vittig tegning og ord), Politiken d. 28. marts 1929
- Vedr. sprogkursus for Rådhusbetjentene: Rådhusbetjentene lærer hovedsprogene, Berlingske Morgen d. 27. marts 1929
- Vedr. sprogkursus for Rådhusbetjentene: Dagens Børn (vittig tegning og ord), Nationaltidende d. 28. marts 1929
- Rådhusfunktionærernes sprogkursus, Socialdemokraten d. 28. marts 1929
- 70 år (fødselsdagsportræt af kunstneren Viggo Hansen), Politiken d. 30. marts 1929
- Billedhuggeren Viggo Hansen fylder i dag 70 år, Socialdemokraten d. 30. marts 1929
- 70 år – billedhuggeren Viggo Hansen, Berlingske Tidende d. 30. marts 1929
- Rødlige dampe på Rådhuset, Socialdemokraten d. 16. maj 1929
- Rød damp for 1.700 kr. (tegning og ord / dagens tegning), Politiken d. 16. maj 1929
- Røde dampe, BT d. 15. maj 1929
- I forbigående (vittig tegning og ord), BT d. 16. maj 1929
- Afskedigelserne i magistraten, Berlingske tidende d. 17. maj 1929
- Minen under Simon Koch, Berlingske tidende d. 17. maj 1929
- I dag – digter og embedsmand (Simon Kochs afskedigelse), Berlingske Tidende d. 17. maj 1929
- En opsigtsvækkende afskedigelse – direktør for Københavns Kommunes Ejendomsdirektorat Simon Koch opsiges med 3 måneders varsel, Socialdemokraten d. 17. maj 1929
- En opsigtsvækkende afskedigelse under kommunen (direktør Simon Kochs afskedigelse), Berlingske tidende d. 17. maj 1929
- Stürups chauffør, som kommunen måtte betale – sagens realiteter (direktør Simon Kochs afskedigelse), Berlingske tidende d. 17. maj 1929
- To opsigtvækkende kommunale afskedigelser (Koch og Stürup), Politiken d. 17. maj 1929
- Direktør Kochs afskedigelse, Socialdemokraten d. 18. maj 1929
- Direktør Simon Kochs afskedigelse – udtalelser af Borgmester Hedebol, Socialdemokraten d. 18. maj 1929
- Uro blandt kommunens tjenestemænd, Politiken d. 18. maj 1929
- Borgmester Hedebol og direktør Simon Koch, Berlingske Tidende d. 18. maj 1929
- Kommunalforeningen og de to afskedigelser (S. Koch og Stürup), Dagens Nyheder d. 24. maj 1929
- Kommunalforeningen rejser sig mod hr. Hedebol, Morgenbladet d. 25. maj 1929
- Kommunalforeningen og direktør Simon Kochs afskedigelse, Dagens Nyheder d. 25. maj 1929
- Direktør Simon Koch har ophørt at fungere, Berlingske Tidende d. 25. maj 1929
- Direktør Kochs afskedigelser, Politiken d. 25. maj 1929
- Hvad har jeg gjort? Spørger dir. Simon Koch, Politiken d. 26. maj 1929
- Direktør Simon Kochs afskedigelse, Dagens Nyheder d. 26. maj 1929
- Teatret – Dansk Korforenings nordiske stævne, Politiken d. 26. maj 1929
- Fra Universitetsjubilæet, Politiken d. 26. maj 1929
- Borgmester Hedebol og Simon Kochs afskedigelse, Dagens Nyheder d. 28. maj 1929
- Hvad sagde Borgmester Hedebol? (vedr. S. Koch) Berlingske tidende d. 28. maj 1929
- Det rene lystmord! (Koch og Hedebol), Politiken d. 28. maj 1929
- Græd ikke over Simon Koch, Folkets Avis d. 31. maj 1929
- Omkring afskedigelsen, Folkets Avis d. 31. maj 1929
- Borgmester Jensen – Kronik skrevet af Simon Koch, Politiken d. 8. juni 1929
- Dir. Simon Koch som skribent, Socialdemokraten d. 10. juni 1929
- Dagens børn (vittig tegning og ord), Dagens Nyheder d. 10. juni 1929
- 70 år (maskinmester Hans Hansen), Berlingske Tidende d. 18. juni 1929
- Fest på rådhuset, Socialdemokraten d. 22. juni 1929
- Købstadforeningens middag på Rådhuset, Dagens Nyheder d. 22. juni 1929
- Festen på Rådhuset i aftes, Politiken d. 22. juni 1929
- En festlig afslutning på den første dags forhandlinger, Berlingske Tidende d. 22. juni 1929
- Banket på Rådhuset, Morgenbladet d. 22. juni 1929
- Den internationale luftfartskongres, Morgenbladet d. 22. juni 1929
- Åndstemplet i Pilestræde – en utilfreds Ping-Ridder kritiserer Rådhusfesten, Socialdemokraten d. 25. juni 1929
- Rådhusfesten i aften, Berlingske Tidende d. 23. juni 1929
- Et skarpt angreb på kommunens st. Hansfest, BT d. 27. juni 1929
- De nordiske håndværker-lærere på Rådhuset, Dagens Nyheder d. 11. juli 1929
- Skolebørn fra Als på besøg i hovedstaden (foto), Berlingske Tidende d. 16. juli 1929
- De fremmede kirurger på Rådhuset (foto), Berlingske Tidende d. 16. juli 1929
- Fællesrepræsentationens 50 års jubilæum, Socialdemokraten d. 18. juli 1929
- Håndværkets store festdag – Hvorledes Fællesrepræsentationen i går fejrede sit 50 års jubilæum, Dagens Nyheder – Nationaltidende d. 18. juli 1929
- Fra Håndværkets store fest på Rådhuset (portrættegninger), Berlingske Tidende d. 18. juli 1929
- Håndværkets store jubilæumsfest, Berlingske Tidende d. 18. juli 1929
- En strålende festdag for håndværkets jubilerende organisation, Politiken d. 18. juli 1929
- Hymne til håndværket, Politiken d. 18. juli 1929
- Det nordiske naturforskermøde åbnedes på Rådhuset i går, Politiken d. 27. august 1929
- Professor Bohrs nye verdensbillede, Politiken d. 17. august 1929
- Naturforskermødet og offentligheden, Politiken d. 17. august 1929
- Livet, som det spejler sig i Rådhusets magistratskontor, Dagens Nyheder d. 21. september 1929
- Da det 200 mand store orkester musicerede på Rådhuspladsen (foto fra Genforeningsfesten med Sønderjylland), Dagens Nyheder d. 10. juli 1920
- A suffragist overseas – A visit to Denmark, The National Witness d. 13. juli 1929
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Tag et billigt brusebad! – kommunen reklamerer for badeanstalten i Sjællandsgade, Klokken 5 d. 18. november 1929
- Ang. Rådhusbetjent Holsts 70 års dag, Socialdemokraten d. 22. november 1929
- Tak (Ang. Rådhusbetjent Holsts 70 års dag), Socialdemokraten d. 26. november 1929
- Musikken kalder og børnene venter! – den prægtige Rådhuskoncert i dag, Socialdemokraten d. 8. december 1929
- Dagens Børn – borgmester Hedebol skyder skylden for al dårligdom på Frederiksberg Kommune (vittig tegning og digt), Dagens Nyheder november 1929
- Hvor skal istidsstenen stå? Politiken d. 4. januar 1930
- Virkelig flot nytårsgave (dagens tegning / vittig tegning og ord), Politiken d. 4. januar 1930
- Foto: de unge damer på Rådhusets maskinskrivningsstuer, Ekstrabladet d. 11. januar 1930
- Nikolaj tårn i elektrisk belysning, Socialdemokraten d. 11. januar 1930
- Joakim Skovgaard fortæller om bryllupsfreskerne på Rådhuset, Socialdemokraten d. 13. januar 1930
- De skønne tårne, BT d. 14. januar 1930
- Rådhustårnet skal belyses, Morgenbladet d. 14. januar 1930
- Dagbog: Lyset over tårnene, Berlingske Tidende d. 15. januar 1930
- Lys over byens tårne, Berlingske Tidende d. 14. januar 1930
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Københavnernes voksende renlighed, Aftenbladet d. 18. januar 1930
- Skal Rådhuspladsen flyttes? – En dristig plan til en fuldkommen omlægning af pladsen og etablering af rundkørsel, Politiken d. 17. januar 1930
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Vasker københavnerne sig ikke? – de offentlige badeanstalter søges kun fredag og lørdag, Aftenposten uden dato
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Byens talerstol: Dagens ti-krone – Badeanstalternes lukketid, BT d. 29. januar 1930
- Sejles København agterud af Stockholm? – De svenske blades stadige fremdragen af dette spørgsmål, Nationaltiende d. 30. januar 1930
- Stockholm eller København? Nationaltidende d. 30. januar 1930
- Svømmehallens udsmykning, Morgenbladet d. 10. februar 1930
- Læserbrev: I dag, Berlingske Tidende d. 1. februar 1930
- De oplyste facader, Berlingske Tidende d. 7. februar 1930
- Svømmehallen, Idrætsbladet d. 13. februar 1930
- Foto: Svømmehallen, Berlingske Tidende d. 11. februar 1930
- Byens Talerstol: Dagens ti-krone – Rådhusuret, BT d. 15. februar 1930
- Et vigtigt spørgsmål (vedr. sporvogne og omnibiler), Politiken d. 16. februar 1930
- Rundkørsel på Rådhuspladsen, Politiken d. 1. februar 1930
- Spørgsmålet om rundkørsel til debat på Dansk Trafik-Forenings møde, Politiken d. 19. februar 1930
- Rundkørsel eller trekant-kørsel på Rådhuspladsen? – Ingeniør Rolf Erslevs interessante plan om Rådhuspladsen under debat, Politiken d. 21. februar 1930
- Heller ikke denne gang? – Forslaget om Rådhuspladsens regulering volder vanskeligheder, Politiken d. 22. februar 1930
- Skal Professor Ejnar Nielsen udsmykke Rådhusets Festsal? Nationaltidende d. 24. februar 1930
- Sporvognene på Rådhuspladsen, Nationaltidende d. 22. februar 1930
- En kæmpe-mosaik til Rådhusets festsal af Prof. Einar Nielsen, Politiken d. 24. februar 1930
- I dag (vedr. Festsalens udsmykning), Berlingske Tidende d. 24. februar 1930
- Skal Rådhusets festsal udsmykkes? Borgmester Hedebol finder Professor Ejnar Nielsens udkast smukt – men kan ikke tænke sig det anvendt i festsalen, Politiken d. 25. februar 1930
- Byens Talerstol: Dagens ti-krone - Husnumrene på Rådhuspladsen, BT d. 25. februar 1930
- Ejnar Nielsens store mosaik, Nationaltidende d. 24. februar 1930
- Ejnar Nielsens plan, Politiken d. 25. februar 1930
- Udsmykning af Rådhusets festsal, Socialdemokraten d. 25. februar 1930
- Udsmykningen af Rådhusets festsal, Nationaltidende d. 24. februar 1930
- Rådhus-ungerne på rulleskøjter (foto), Morgenbladet d. 26. februar 1930
- Breve til redaktionen: en protest fra Rådhusungerne (læserbrev), Morgenbladet d. 28. februar 1930
- Fra byen og landet (om festsalen og Einar Nielsens udsmykningsforslag), Børsen d. 26. februar 1930
- Rådhusmalerne (om J. Skovgaard og Ejner Nielsen), BT d. 27. februar 1930
- Ang. udsmykning af Rådhuset – Skovgaard og Ejnar Nielsen, Klokken 5 d. 27. februar 1930
- Store arbejder på Frederiksberg (svømmehal, brandstation og nyt Rådhus), Politiken d. 5. marts 1930
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Læserbrev: Badeanstalterne, de gamle og syge, BT d. 5. marts 1930
- Skal Einar Nielsen alligevel ikke dekorere Rådhusets festsal? – en morgensamtale med professor Einar Nielsen, BT d. 6. marts 1930
- Tvivlen og troen på Rådhuset – kantaten til I.O.G.T.s store jubilæumsfest, Berlingske Tidende d. 7. marts 1930
- Den jugoslaviske delegation fejres, Morgenbladet d. 6. marts 1930
- Magistraten ønsker ikke Einar Nielsens dekoration af Rådhussalen, Berlingske Tidende d. 6. marts 1930
- Herskabeligt indbo, Berlingske Tidende d. 6. marts 1930
- Byens talerstol: Telefonautomat, BT d. 6. marts 1930
- Vedr. den jugoslaviske udstilling, Nationaltidende d. 6. marts 1930
- Vedr. badeanstalterne/renlighed: Byens talerstol: de kommunale badeanstalter, BT d. 8. marts 1930
- Mere parkeringsplads bag lurblæserne, Politiken d. 8. marts 1930
- Vedr. parkeringsplads ved Rådhuset, Nationaltidende d. 8. marts 1930
- Vedr. parkeringsplads ved Rådhuset – sløjfning af græsplæne, Nationaltidende d. 8. marts 1930
- Vedr. Einar Nielsens udsmykningsforslag, Politiken d. 10. marts 1930
- Jubilæum og fakkeltog, Politiken d. 11. marts 1930
- Læserbrev: Byens Talerstol: Absalon (statuen på Rådhuset), BT d. 11. marts 1930
- Parkeringspladsen på Rådhuspladsen udvides, Berlingske Tidende d. 11. marts 1930
- Rundkørsel på Sølvtorvet – et forsøg fra og med i morgen, Berlingske Tidende d. 12. marts 1930
- Einar Nielsen og Rådhusets festsal, Politiken d. 9. marts 1930
- Ejnar Nielsens forslag til Rådhus-festsalens udsmykning, Nationaltidende d. 11. marts 1930
- Kommunens nye ejendoms-direktør, Aftenbladet d. 13. marts 1930
- Vedr. rundkørslen på Sølvtorvet, Socialdemokraten d. 14. marts 1930
- Vedr. Rådhuspladsen, Politiken d. 14. marts 1930
- Før Charlottenborg åbner (Einar Nielsens udsmykningsforslag), Politiken d. 14. marts 1930
- Breve til redaktionen: Trafikal behændighed (Rådhuspladsen og den sidste sporvogn), Morgenbladet d. 17. marts 1930
- Charlottenborg – hvad man lægger mærke til på udstillingen, Ekstrabladet d. 14. marts 1930
- Dagens børn (vittig tegning og digt), Nationaltidende d. 15. marts 1930
- Charlottenborg i år: en usædvanlig seværdig udstilling, BT d. 15. marts 1930
- En bog om Ejnar Nielsen, Berlingske Tidende d. 14. marts 1930
- Forårsudstillingen på Charlottenborg, Børsen d. 15. marts 1930
- Forår på Charlottenborg, Nationaltidende d. 15. marts 1930
- Forårs-udstillingen på Charlottenborg, Socialdemokraten d. 16. marts 1930
- Charlottenborg-udstillingen 1930, Morgenbladet d. 16. marts 1930
- H.C. Andersen-festligheder i Københavns skoler, Berlingske Tidende d. 18. marts 1930
- Læserbrev / Byens Talerstol: Rådhushaven, BT d. 18. marts 1930
- Børnenes fest, Politiken d. 18. marts 1930
- Børnene skal fejre eventyrdigteren, Politiken d. 18. marts 1930
- Københavnske børn fejrer H.C. Andersen-dagen, Socialdemokraten d. 18. marts 1930
- Chokoladegildet på Rådhuset, Morgenbladet d. 19. marts 1930
- De københavnske skolebørn og H.C. Andersen-dagen, Morgenbladet d. 19. marts 1930
- Eventyr, BT d. 19. marts 1930
- Foto: Joachim Skovgaard, Hus og Hjem d. 20. marts 1930
- 70.000 børn på Rådhuspladsen (H.C. Andersen), Politiken d.19. marts 1930
- Vandalisme (indlæg om Arsenaløen af Poul Henningsen), Politiken d. 20. marts 1930
- H.C. Andersen-festlighederne på Rådhuset, Morgenbladet d. 20. marts 1930
- H.C. Andersen-festen på Rådhuset, Socialdemokraten d. 20. marts 1930
- Begivenheden, som skal følges af hele Europa (H.C. Andersens 125 årsdag), Politiken d. 20. marts 1930
- Om rulleskøjte-børnene ved Dragespringvandet på Rådhuspladsen, Berlingske Tidende d. 20. marts 1930
- Rådhuspladsens grønne plæner, Berlingske Tidende d. 20. marts 1930
- Læserbrev: Chokolade og boller til 60.000 børn (H.C. Andersens 125 årsdag), Politiken d. 20. marts 1930
- Børnene og H.C. Andersen-festen, Kristeligt Dagblad d. 20. marts 1930
- Dagens passiar – Borgmester Kaper om chokoladegildet på Rådhuset (H.C. Andersens 125 årsdag), Morgenbladet d. 20. marts 1930
- H.C. Andersen-festen på Rådhuset, Berlingske Tidende d. 20. marts 1930
- H.C. Andersen-festlighederne – Rådhusfest og to forestillinger på det kgl. Teater, Socialdemokraten d. 21. marts 1930
- H.C. Andersen, Borgmester Kaper og skoleinspektørerne – festen for eventyrdigteren planlægges på Rådhuset, Aftenbladet d. 21. marts 1930
- Den store H.C. Andersen-fest på Rådhuset, Morgenbladet d. 21. marts 1930
- H.C. Andersen-festlighederne – programmet for Rådhusfesterne, Berlingske Tidende d. 21. marts 1930
- Tivoligardens orkester i spidsen for eventyrprocessionen (H.C. Andersens 125 årsdag), Politiken d. 21. marts 1930
- Dagbog: Et samfunds-eventyr for børn, Berlingske Tidende d. 22. marts 1930
- Ejnar Nielsen-bog, Politiken d. 22. marts 1930
- Børnenes eventyr-fest – komiteen arbejder med stor energi, Politiken d. 22. marts 1930
- Verdenspressen og H.C. Andersen-festen på Rådhuset, Morgenbladet d. 23. marts 1930
- H.C. Andersen-festlighederne, Kristelig Dagblad d. 24. marts 1930
- H.C. Andersen-festerne, Berlingske Tidende 23. marts 1930
- Alfred Schmidts uge-revue – H.C. Andersen festlighederne på Rådhuset (vittig tegning med tekst), BT d. 24. marts 1930
- Udlandet og H.C. Andersen-festen – gaverne begynder at strømme ind til komiteen, Politiken d. 23. marts 1930
- Politikens Kronik: Forårs-udstillingerne I - den frie Udstilling (af Vilhelm Wanscher), Politiken d. 25. marts 1930
- Før H.C. Andersen-festen – forberedelserne til 2. april, Socialdemokraten d. 25. marts 1930
- Eventyrfest på skolerne, Politiken d. 25. marts 1930
- Eventyrfesten forberedes, Politiken d. 29. marts 1930
- H.C. Andersen og filmen, BT d. 28. marts 1930
- H.C. Andersen-film, Morgenbladet d. 29. marts 1930
- Eventyr-festen på Rådhuspladsen, Politiken d. 29. marts 1930
- H.C. Andersen og Nørrebro-børnene, Nationaltidende d. 29. marts 1930
- Politikens Kronik: Forårs-udstillingerne II - Charlottenborg (af Vilhelm Wanscher), Politiken d. 26. marts 1930
- Vore forfattere mangler fantasi, Morgenbladet d. 28. marts 1930
- På onsdag er det børnenes dag (H.C. Andersens 125 årsdag), Politiken d. 30. marts 1930
- Hvor H.C. Andersen-festerne forberedes, Nationaltidende d. 31. marts 1930
- Program for eventyrfesten på Rådhuset, Nationaltidende d. 30. marts 1930
- Programmet ved Rådhusets jubilæumsfest for H.C. Andersen, Klokken 5 d. 29. marts 1930
- Meddelelse om lukning af Rådhuset d. 2. april, Berlingske Tidende d. 30. marts 1930
- Rådhuset på festdagen, Politiken d. 30. marts 1930
- Rådhuslukning, Morgenbladet d. 30. marts 1930
- Planer om en svømmehal i Nyhavn, Berlingske Tidende d. 30. marts 1930
- 50 år (arkitekt O. Bang), Politiken d. 30. marts 1930
- Lille festlig hed på Rådhuset (viceskoledirektør Mathilde Jensens afsked), Aftenbladet d. 1. april 1930
- Onsdag er chokolade-dag, Ekstrabladet d. 31. marts 1930
- Den store børnefest på Rådhuspladsen - trafikændringer, Aftenbladet d. 1. april 1930
- H.C. Andersen-festen ved Rådhuset - trafikændringer, Nationaltidende d. 1. april 1930
- H.C. Andersen-festen – programmet i morgen, Politiken d. 1. april 1930
- Den ny bryllupssal på Rådhuset (artikel med foto om Joakim Skovgaards udsmykning), Politiken d. 30. marts 1930
- Dagens overraskelse til københavnerne (aprilsnar), BT d. 1. april 1930
- I morgen (H.C. Andersens 125 årsdag), Nationaltidende d. 1. april 1930
- H.C. Andersens fødselsdag og færdslen, Politiken d. 1. april 1930
- Rådhusfesten for vor store eventyrdigter, Morgenbladet d. 1. april 1930
- Borgerrepræsentationen fester, Morgenbladet d. 1. april 1930
- Til Chokoladegilde på digterens fødselsdag (H.C. Andersens 125 årsdag), Nationaltidende d. 1. april 1930
- H.C. Andersen-festen i morgen, Socialdemokraten d. 1. april 1930
- Rådhuspladsen og H.C. Andersen-festlighederne, Berlingske Tidende d. 1. april 1930
- H.C. Andersen-festerne i København, Berlingske Tidende d. 31. marts 1930
- H.C. Andersen-festlighederne i morgen, Kristeligt Dagblad d. 1. april 1930
- H.C. Andersen-festlighederne i dag, Socialdemokraten d. 2. april 1930
- Den store Digterdag i København, Aftenbladet d. 2. april 1930
- Dagens store H.C. Andersen-fest, BT d. 2. april 1930
- Dagens Radio nyheder: H.C. Andersen-udsendelserne i dag, Nationaltidende d. 2. april 1930
- Politiforanstaltningerne ved H.C. Andersen-festen, Aftenposten d. 2. april 1930
- Hvorledes skolerne fester (H.C. Andersens 125 årsdag), Politiken d. 2. april 1930
- Børnenes dag i dag (H.C. Andersens 125 årsdag), Nationaltidende d. 2. april 1930
- Den store digterfest i dag – Hvad man skal se på Rådhuspladsen (H.C. Andersens 125 årsdag), Morgenbladet d. 2. april 1930
- H.C. Andersens 125 års fødselsdag, Berlingske Tidende d. 2. april 1930
- Københavns H.C. Andersen-dag ud over verden, Politiken d. 2. april 1930
- Til Rådhuspladsen i dag, Politiken d. 2. april 1930
- En læser spørger…, Politiken d. 2. april 1930
- Komiteen for H.C. Andersen-festen har indbudt de blinde …, Politiken d. 2. april 1930
- Den store eventyrfest på Rådhuspladsen, Politiken d. 2. april 1930
- Foto: Morgentravlhed på Rådhuspladsen, BT d. 2. april 1930
- 60.000 mennesker på Rådhuspladsen hyldede eventyrdigteren (H.C. Andersens 125 årsdag), Politiken d. 3. april 1930
- Digterens dag og børnenes blomster (H.C. Andersens 125 årsdag), Nationaltidende d. 2. april 1930
- H. C. Andersen-festen i går blev et prægtigt eventyr, Socialdemokraten d. 3. april 1930
- Anna Pavlovas farvel, Politiken d. 3. april 1930
- Dagens billede – hvorledes klarede de 200 betjente sig på Rådhuspladsen i går? (H.C. Andersens 125 årsdag), Politiken d. 3. april 1930
- Dr. Kaper i urskoven (Dagens tegning / vittig tegning og ord), Politiken d. 3. april 1930
- Den store Andersen-dag: Alle flagede, vejret var koldt, men solen skinnede; om aftenen havde det kgl. Teater den røde lygte ude og kongen og alle prinsesserne sad i hoflogen …, Morgenbladet d. 3. april 1930
- Foto: Under gardens musik fra Politikens balkon, Politiken d. 3. april 1930
- Foto: Anna Pavlova i audiens og på Rådhuset, Berlingske Tidende d. 3. april 1930
- Fotografier: Den største fest, hovedstaden har oplevet (H.C. Andersens 125 årsdag), Politiken d. 3. april 1930
- Fotografier: Eventyrfesten for eventyrkongen (H.C. Andersens 125 årsdag), Aftenposten d. 3. april 1930
- Hvorledes hele Danmark i dag hyldede sin store eventyrdigter H.C. Andersen, Berlingske Tidende d. 2. april 1930
- Danmark hyldede i går eventyrdigteren – den storslåede fest på Rådhuset, Børsen d. 3. april 1930
- Eventyrets trylleverden levendegøres midt i hovedstaden (H.C. Andersens 125 årsdag), Aftenbladet d. 3. april 1930
- Fotografier: Da børn og voksne fejrede den store eventyr-digter, Nationaltidende d. 2. april 1930
- Historien om den grimme ælling – H.C. Andersens dag blev det dejligste eventyr, Ekstrabladet d. 2. april 1930
- Eventyret i kongens København (H.C. Andersens 125 årsdag), Kristeligt Dagblad d. 3. april 1930
- Et eventyr, vi aldrig glemmer – H.C. Andersen-festen i går for 50.000 københavnere og alverdens radiolyttere, Nationaltidende d. 3. april 1930
- 70-80.000 mennesker hyldede H.C. Andersen på Rådhuspladsen, Berlingske Tidende d. 3. april 1930
- Politikens Kronik: Tysk fascisme (af redaktør Georg Gretor), Politiken d. 3. april 1930
- Dagens billede (Det radikale Venstres 25 års jubilæum), Morgenbladet d. 5. april 1930
- Et hundredemands-politiorkester vil gæste København, Berlingske Tidende d. 5. april 1930
- Læserbrev: Byens talerstol – Nødtørftsanstalten på Rådhuspladsen, BT d. 5. april 1930
- Et politiorkester på 100 mand, Politiken d. 8. april 1930
- Dagens billede (Borgmester P.J. Pedersen 60 års fødselsdag), Morgenbladet d. 8. april 1930
- Akademiets legater uddeltes i går, Politiken d. 11. april 1930
- 90 år i morgen (fhv. Politidirektør Eugen Petersen), Politiken d. 10. april 1930
- Publikum anmelder Charlottenborg, Berlingske Tidende d. 9. april 1930
- Rådhuspladsens kastanjer …, Politiken d. 13. april 1930
- Eventyrfesten (bymuseets fotografisamling sikret billedmateriale fra festlighederne), Politiken d. 13. april 1930
- De Charlottenborg billeder, publikum udtaler sin mening om (foto), Berlingske Tidende d. 9. april 1930
- Om H.C. Andersen-festen, Politiken d. 11. april 1930
- Rådhuset: Påskelukket, Politiken d. 15. april 1930
- Læserbrev: Byens talerstol – Hold badet åbent, BT d. 23. april 1930
- Det 7. Nordiske pressekursus, Politiken d. 20. april 1930
- En ny plan for Rådhuspladsen, Politiken d. 23. april 1930
- Læserbrev: Byens talerstol – Nødtørftsanstalten på Rådhuspladsen og turisterne, BT d. 22. april 1930
- Foto: En stille formiddagsidyl fra Rådhuspladsen, Ekstrabladet d. 12. april 1930
- Foto: børn i det fri – bl.a. i Rådhushaven, Ekstrabladet d. 12. april 1930
- Læserbrev: En protest (pressefotografierne fra H.C. Andersen-festen og madam Pavlova), Nationaltidende d. 13. april 1930
- Forår i luften, Vore Damer og Ekko d. 15. april 1930
- Jeppe Aakjær vil få en storstilet bålfærd, Politiken d. 24. april 1930
- La Garde republicaines første koncert, Morgenbladet d. 24. april 1930
- Ejnar Nielsen og festsalen på Rådhuset (af Louis Levy), Nationaltidende d. 24. april 1930
- Prof. Ejnar Nielsens udsmyknings-udkast kunstnerisk bedømt, Socialdemokraten d. 25. april 1930
- Vartov som Rådhus-filial, Nationaltidende d. 25. april 1930
- I dag (kommunens køb af Vartov), Berlingske Tidende d. 25. april 1930
- Ang. kastanjerne på Rådhuspladsen, BT d. 25. april 1930
- Foredrag i Bymuseet, Nationaltidende d. 24. april 1930
- For sidste gang, Jeppe Aakjær! Politiken d. 26. april 1930
- Vedr. Rådhusets mangel på flagning ved Aakjærs bisættelse, Politiken d. 27. april 1930
- Fiasko (ang. Aakjær og flagning), Morgenbladet d. 27. april 1930
Personaleinfo
23/2003
R1 O 30 6 2

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter