STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 3. afdelings arkiv
+ illustration Borgmester og direktion
+ illustration Referatprotokoller med tilhørende sager
+ illustration Alm. administration
+ illustration Personale
+ illustration Hovedregistrant
+ illustration Arkiv
+ illustration Børn
+ illustration Enkebørnsunderstøttelse
+ illustration Fast hjælp
+ illustration Folkekøkkener
+ illustration Husvilde
+ illustration Invalide
+ illustration Midlertidig hjælp
+ illustration Mosaisk Fattigvæsen
+ illustration Politikommission
+ illustration Sindssyge
+ illustration Skifteprotokoller
+ illustration Stiftelser
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Sygekasser
+ illustration Ældre
+ illustration Bygninger, inventar m.v.
+ illustration Øvrigt
- illustration Regnskab
+ illustration Hovedbøger
+ illustration Regnskabsjournaler
+ illustration Kassebøger
+ illustration Kassebøger
+ illustration Underregnskab
+ illustration Regnskab med underregnskab
+ illustration Budgetkontrol
+ illustration Opgørelser til konteringsbog for mellemregningsforhold
+ illustration Konteringsbog - mellemregnings-forhold vedr. forsørgelsesv.
+ illustration Sammendrag til konteringsbog vedr. forsørgelsesvæsenet
+ illustration Sammendrag og kont.bog for regnskabsoversigter for inst.
+ illustration Specifikation til mellemregningsforhold
+ illustration Mellemregningsforhold II
+ illustration Ordrebog for mellemregningsforhold
illustration Sammendrag til ordrebog og mellemregningsforhold
illustration Sammendrag til ordrebog
+ illustration Indholdsfortegnelse til regnskabs- og ordrebøgerne
+ illustration Ordrebog for
- illustration Ordrebog for
illustration Bibog til ordrebog M
+ illustration Rescontro vedr. udlæg i.h.t. lov om off. forsorg
+ illustration Rescontro vedr. offentlig forsorg
+ illustration Rescontro vedr. udlæg i.h.t. forsikringsloven
+ illustration Rescontro vedr. refusionskrav - restancer
+ illustration Rescontro vedr. foreløbig henstående beløb
illustration Rescontro vedr. opgørelse over værgerådsudgifter
illustration Rescontro over kontingenthjælp
illustration Kassebog for Oplysningskontoret
illustration Kassebog for Centralarbejdsanvisningskontoret
illustration Kassebog for Københavns Kommunes Børneværn
+ illustration Kassebog for distrikterne
+ illustration Kassekontrolbog for distrikterne. 2. distrikt
illustration Refusionskrav - bibog til kontrolkassebog
illustration Kassekontrolbog (udgift)
illustration Kasserestance - afstemningsbog
illustration Indtægter
illustration Hovedbog over statstilskud til Mag. 3. afdeling
+ illustration Periodiske anvisninger til varebog
illustration Periodiske anvisninger til lønbog, varebog mv.
illustration Diverse anvisninger
illustration Noteringsbog for kontantanvisninger og afregningsordrer
+ illustration Fortegnelse over dokumentkassens effekter vedr fonds og legater
+ illustration Fortegnelse over dokumentkassens effekter vedr. deponenter
illustration Dokumentkassen: beholdning af værdipapirer
illustration Protokol vedr. dokumentkassen
illustration Dokumentkassen: obligationer, aktier, etc. tilh. 3.afd.
illustration Fortegnelse over embedskautioner, leverandørers deposita, mv
+ illustration Edb-udskrifter vedr. børnetilskud
illustration Anvisninger til Livsforsikringsselskabet m. fl.
+ illustration Præmier til Statsanstalten for livsforsikring
illustration Arbejdsløshedskontingent - regnskaber
+ illustration Bog over ind- og udlevering af ernæringskort, mv.
+ illustration Beholdningsbog for ernæringskort
+ illustration Kassekontrolbog vedr. indløsning af levnedsmiddelkort
illustration Diverse bøger vedr. rationering
+ illustration Auktionsprotokol fra Sundholm
+ illustration Sparekassebøger og deposita - 3. afdelings hovedkasse
illustration Specifikation af cto: uddeling af legatportioner
illustration Mag. 3. afdelings ejendomme
+ illustration Likvidation med Frederiksberg
illustration Kasseregnskab for anonym institution
+ illustration Personale- og lønregnskab m.v.
+ illustration Legater, fonde m.v.
+ illustration Regnskaber for forskellige områder/institutioner 1892-1916
+ illustration Almindelig hospital m. underliggende institutioner
+ illustration De Gamles By
+ illustration Helene Michaelsens Hjem
+ illustration Inspektoratet for kommunens Børneinstitutioner
+ illustration Optagelseshjemmet Emdrupgaard
+ illustration Optagelseshjemmet Folehavehøj
+ illustration Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde
+ illustration Børnehjemmet Hvidegaard
+ illustration Børnehjemmet Spanager
+ illustration Børnehjemmet Solhuset
+ illustration Københavns Kommunes Fredehjem Toppen
+ illustration Københavns Kommunes Ungdomshjem i Espergærde
+ illustration Kystsanatoriet Kastaniegaarden
+ illustration Kommunens Fritidshjem
+ illustration Børnehaven og Fritidshjemmet i Prinsesse Charlottes Gade
+ illustration Børnegaarden i Utterslev
+ illustration Københavns Værgeraad
+ illustration Asserbolejren
+ illustration Ungdomsarbejdslejren i Nærum
+ illustration Husvildeforsorgen
+ illustration Nærumgård børnehjem
+ illustration Ungdomsforanstaltningen i Utterslev Mose

Forside > Magistratens 3. afdeling > Magistratens 3. afdelings arkiv > Regnskab > Ordrebog for > Kasseudgifter

illustration

Ordrebog for


År: 1933-1934
Bindtitel: Kasseudgifter
Omfang: 1 bd.


Personaleinfo
15/1997
HT 0.3 3160 1 2

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter