STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 4. afdelings arkiv
+ illustration Perioden 1858-86
+ illustration Hovedjournal og kopibøger 1887ff
+ illustration A-G journaler 1887-1912(19)
+ illustration A-journal (personsager) 1911ff
+ illustration B-journal (Byggesager)
+ illustration H-journal -1974
+ illustration Øvrige journaler mv.
- illustration Øvrige grupper 1858-1942
+ illustration KT-journal
illustration Lønjournal
+ illustration L-sager
illustration Journal til Nedrivningssager m.v.
+ illustration N-sager
illustration Gasværkets ugentlige rapporter over gasproduktionen
+ illustration Udtog af gasværkets kasseregnskab, samt angivelse af mængden og lysstyrken af den udsendte gas
- illustration Rapporter over vandbeholdningen
illustration 1858-1866
illustration 1867-1875
+ illustration Rapporter over vandbeholdningen
illustration Instrukser for gas- og vandmestre 1895 og andragender om nedsættelse af gasprisen 1888
illustration Opmålingsbog vedr. gader
illustration Kopier af skatteberegninger for ejendomme
illustration Stenbeholdningen
illustration Udestående fordringer for brolægning af nye gader
illustration Brolægning af gader
illustration Referatprotokol
illustration Licitationsprotokol
illustration Protokol over åstedsforretninger til regulering af vandløb
illustration Kvittering vedr. fejning af Havnegade 1885-88 og kontrakter og tilbud vedr. dagrenovation 1888-99
illustration Fortegnelse over Magistratens 4. afdelings arkivsager
illustration Fort.ov. den fra Mag. 4. afd. til Raadstuearkivet afleverede kortsamling
illustration Protokol over mæglings- og voldgiftskendelser i sager ang. faglig strid
illustration Henstandsbegæringer i anledning af gaders brolægning
illustration Forskellige papirer
illustration Register over udhængsskabe, automater o.l.
+ illustration Avisudklip
+ illustration Byggesagsekspeditionen 1926-39
+ illustration Øvrige grupper 1942ff
+ illustration Deklarationer
+ illustration Lokal- og byplaner
+ illustration Luftværn
+ illustration Regnskab
+ illustration Diverse

Forside > Magistratens 4. afdeling > Magistratens 4. afdelings arkiv > Øvrige grupper 1858-1942 > Rapporter over vandbeholdningen > 1858-1866

illustration

Rapporter over vandbeholdningen


År: 1858-1866
Omfang: 1 pk.

Blokeret for bestilling
Ses kke april 2015

Materialet kan ikke bestilles
Personaleinfo
R1 O 33 6 2

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter