STARBAS.net

FAQ om brug af billeder i Public Domain


Må jeg downloade billederne?

Ja, du må gerne hente ned til din PC alle billeder, som arkivet har tilført mærket Creative Commons Public Domain Mark (CC PDM). Billederne er efter arkivets opfattelse udenfor ophavsret, hvilket du kan læse mere om forneden under "Er billederne ophavsretligt beskyttet?"

Må jeg bruge dem kommercielt?

Ja, du må bruge alle billeder, som bærer mærket Creative Commons Public Domain Mark (CC PDM) såvel kommercielt som ikke kommercielt. Det vil sige, at du gerne må anvende billederne som led i dit erhverv, og du må gerne tjene penge på billederne. Husk blot på, at alle andre også må bruge billederne på samme måde.

Må jeg behandle dem digitalt?

Ja, du må behandle alle billeder, som bærer mærket Creative Commons Public Domain Mark (CC PDM), digitalt. Du må køre dem gennem software og ændre på dem, som det passer dig. Du må lade dem indgå i andre værker og sammenhænge. Billederne er udenfor ophavsret, hvilket du kan læse mere om forneden under "Er billederne ophavsretligt beskyttet?” Dette betyder, at du må lave afledte værker på grundlag af billederne.

Er billederne ophavsretligt beskyttet?

Nej, det er arkivets opfattelse, at alle de billeder, som arkivet har tilført mærket Creative Commons Public Domain Mark (CC PDM), ikke er beskyttet af ophavsret.

Billederne kan have fået tilført Creative Commons Public Domain Mark (CC PDM) af to grunde. Det kan enten være fordi ophavsmanden har været død i mere en 70 år, hvormed ophavsretten er udløbet. For fotografiernes vedkommende kan det også skyldes, at de ikke har værkshøjde. For at et fotografi kan betragtes som et værk, skal det være frembragt ved fotografens egne skabende indsats og være et udtryk for originalitet. Fotografier, der er taget før 1. januar 1970 og ikke er værker, er ikke længere beskyttet af ophavsret.

Hvem har rettighederne til et behandlet billede?

Hvis din behandling skaber et nyt værk, der har værkshøjde - altså har originalitet og er udtryk for din kreative indsats - så har du ophavsret til det behandlede billede. Det forhindrer dog ikke andre i fortsat at bruge det originale billede. Men husk, at arkivet ikke rådgiver dig juridisk om, hvorvidt du har opnået ophavsret eller ej. Det er dit eget ansvar at få dette undersøgt af en advokat eller andre.

Hvad er Creative Commons Public Domain Mark?

Creative Commons Public Domain Mark (CC PDM) er et mærke, som tilhører Creative Commons. Du kan læse mere om Creative Commons og om CC PDM her og her. CC PDM anvendes til at fortælle offentligheden, at materiale, f.eks. et fotografi, der ikke har værkshøjde, og som er taget før 1. januar 1970, ikke er omfattet af ophavsret. CC PDM viser således, at du kan bruge materiale uden de restriktioner, som brugere af ophavsretligt beskyttet materiale normalt mødes med. CC PDM er tilført billederne af arkivet, da det er arkivets opfattelse, at disse billeder ikke er omfattet af ophavsret, jvf. foroven under ”Er billederne ophavsretligt beskyttet?” Som det fremgår forneden under ”Er arkivet ansvarlig for billederne og deres indhold?” giver arkivet ingen garanti for, at det forholder sig således, og du kan ikke gøre noget ansvar overfor arkivet gældende, hvis det ikke forholder sig således.

Er arkivet ansvarlig for billederne og deres indhold?

Nej! arkivet har intet ansvar for billederne, herunder deres indhold, kvalitet, brugbarhed, lovlighed og så videre. Du henter billederne ned og bruger dem helt og aldeles på eget ansvar. Arkivet har specifikt intet ansvar for, hvis en tredjemand mod forventning skulle få ret i, at billederne er ophavsretligt beskyttet, og at de således benyttes af arkivet og dig uden tilladelse. Denne risiko løber du helt selv og ved at hente billederne ned accepterer du denne egen risiko.