STARBAS.net

Bornholms Ø-arkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Emneoversigt

Tallet i parantes viser hvor mange arkiver, der er inden for et emne.
Klik på emnet for at se arkiverne.
 • Politik og overordnet forvaltning
 • Politisk ledelse (0)
 • Valgte forsamlinger (0)
 • Afholdelse af valg (0)
 • Magistraten (0)
 • Kommunens administration (1)
 • Enkelte politikere og embedsmænd (0)
 • Sognekommune-arkiver (0)
 • Politiske partier og foreninger (0)
 • Kommissioner, nævn og udvalg (0)
 • Tværkommunalt samarbejde (0)
 • Bydelsforsøg (0)
 • Økonomi og regnskab
 • Regnskab (0)
 • Skat (4)
 • Revision (0)
 • Statistik (0)
 • Løn og pension (0)
 • Ejendomme (0)
 • Indsamlinger. Kollekter (0)
 • Legater. Stiftelser (0)
 • Edb (0)
 • Arbejdsmarkedsforhold. Erhverv
 • Arbejdsmarkedsforhold (0)
 • Arbejdsanvisning. Fæstekontorer (0)
 • Bekæmpelse af arbejdsløshed (0)
 • Næringsvæsen (0)
 • Lav og fagforeninger (0)
 • Enkelte virksomheder og forretninger (1)
 • Autoriserede embeder (0)
 • Uddannelse
 • Overordnet uddannelsesforvaltning (0)
 • Grundskoler og gymnasier (2)
 • Kontoruddannelser (0)
 • Erhvervsuddannelser (0)
 • Sundhedsuddannelser (0)
 • Sundhed og sygdom
 • Overordnet sundhedsforvaltning (0)
 • Hospitaler (1)
 • Lægevæsen (0)
 • Sundhedspleje (0)
 • Medicin, apoteker (0)
 • Sygesikring. Sygekasser (0)
 • Social bistand
 • Overordnet socialforvaltning (0)
 • Fattige (0)
 • Gamle (0)
 • Enlige kvinder. Mødre (0)
 • Børn og unge (1)
 • Fysisk og psykisk handikappede (0)
 • Syge (0)
 • Foreninger til social bistand (0)
 • Bolig og bebyggelse. Brandvæsen
 • Overordnet byggeforvaltning (0)
 • Boligforhold. Sanering (0)
 • Huslejeregulering (0)
 • Privat byggeri. Boligforeninger (0)
 • Kommunalt byggeri (0)
 • Matrikulering (0)
 • Ekspropriation. Syn og skøn (0)
 • Brandsikring. Brandforsikring (0)
 • Brandvæsen (0)
 • Enkelte ejendomme (1)
 • Byplanlægning. Trafik
 • Byplanlægning. Trafikplanlægning (0)
 • Anlæg og drift af veje (0)
 • Brolægning (0)
 • Sporveje og busdrift (0)
 • Miljø. Forsyning. Drift
 • Overordnet miljøforvaltning (0)
 • Miljøkontrol. Miljøpolitik (0)
 • Belysning og varmeforsyning (0)
 • Vandforsyning (0)
 • Renovation. Kloakker (0)
 • Kommunale driftsenheder (0)
 • Militær. Civilforsvar
 • Militær. Borgervæbning (0)
 • Civilforsvar (0)
Tilbage til top
 

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter