STARBAS.net

Frederiksberg Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Politisk ledelse

Tilbage til Emneoversigt
 1. Afdelingen for Børneværns arkiv 1933-2003
 2. AIDS-sekretariatet/AIDS og Alkoholsekretariatets arkiv 1980-1999
 3. Anker Petersens arkiv 1883-1958
 4. Arbejdsmarkedsområdets arkiv 1914-2019
 5. Arkitekt- og Ingeniørafdelingens arkiv 1902-2022
 6. Beskæftigelsessekretariatets arkiv 1992-2007
 7. Bogholderiet - Hovedbogholderiets arkiv 1858-1917
 8. Bolig- og Ejendomsafdelingens arkiv 1873-2014
 9. Boligkommissionens arkiv 1930-1982
 10. Boligsikring og Boligydelse/Sundheds- og Omsorgsområdets arkiv 1967-2010
 11. Borgmesterens forkontor - Borgmesterkontorets arkiv 1926-2010
 12. By- og Miljøområdets stabs arkiv 1768-2020
 13. Bygge- Plan- og Miljøafdelingens arkiv (Miljø) 1809-2017
 14. Bygge-, Plan- og Miljøafdelingens arkiv (Bygge og Plan) 1848-2015
 15. Byplanafdelingens arkiv 1854-2011
 16. Civilt Beredskab/Civilforsvarets arkiv 1926-1988
 17. Dagpengekontorets arkiv 1976-2009
 18. Dagtilbudsafdelingens arkiv 1969-2014
 19. De Fattiges Kasses arkiv 1875-1914
 20. Den kommunale Dagplejes arkiv 1967-2006
 21. Direktoratets Kontor (Juridisk Direktorat)s arkiv 1863-1995
 22. Døckers Skoles arkiv 1879-1904
 23. Fattigvæsenet, Frederiksberg-Hvidovres arkiv 1840-1858
 24. Fattigvæsenets arkiv 1843-1936
 25. Fattigvæsenets kasse- og regnskabsvæsens arkiv 1873-1906
 26. Forebyggelsessekretariatets arkiv 1996-2003
 27. Forvaltningen af de kommunale værkers arkiv 1890-1995
 28. Frederiksberg Brandvæsens arkiv 1817-2011
 29. Frederiksberg Bys gårdmænds arkiv 1651-1869
 30. Frederiksberg Folkeregisters arkiv 1923-2005
 31. Frederiksberg Forsynings arkiv 1849-2002
 32. Frederiksberg Hospitals arkiv 1871-1998
 33. Frederiksberg Huslejenævns arkiv 1944-2012
 34. Frederiksberg Kirkes arkiv 1868-1898
 35. Frederiksberg Kommunes Bibliotekers arkiv 1887-2014
 36. Frederiksberg Kommunes Hjælpekasses arkiv 1908-1934
 37. Frederiksberg Kulturby 96s arkiv 1992-1997
 38. Frederiksberg Stadsarkivs arkiv 1951-2020
 39. Frederiksberg-Hvidovre Fattigkommissions arkiv 1802-1847
 40. Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskabs arkiv 1817-1860
 41. HR-afdelingens arkiv 1909-2023
 42. Huslejenævnenes arkiv 1916-1931
 43. Kasserer- og Skattekontorets arkiv 1858-1963
 44. Kommunalbestyrelsens Sekretariats arkiv 1858-2022
 45. Kommunegartnerens arkiv 1901-2007
 46. Kontoret for Alderdomsunderstøttelsessagers arkiv 1891-1934
 47. Kontoret for bærende konstruktioners arkiv 1905-1997
 48. Kontoret for hjælp til arbejdsløses arkiv 1914-1947
 49. Kontoret for sundhedsmæssige anliggenders arkiv 1971-2006
 50. Kultur, Fritid og Erhvervs arkiv 1935-2014
 51. Levnedsmiddelkontrollens arkiv 1907-2004
 52. PUCs arkiv 1938-2009
 53. Revisionskontorets arkiv 1950-1991
 54. Rådhusservices arkiv 1919-2015
 55. Sekretariatet for Skattedirektoratets arkiv 1865-2006
 56. Sekretariatet for Storkøbenhavns Kommunale Mælkeudvalgs arkiv 1940-1978
 57. Skatteankenævnets arkiv 1990-2004
 58. Skatterådets arkiv 1892-1990
 59. Skattevæsenet, Almindelig ligning / Skattemandtals arkiv 1909-2003
 60. Skattevæsenet, Dødsboer m.m.s arkiv 1955-1998
 61. Skattevæsenet, Efterbetaling / Udpantnings arkiv 1940-1960
 62. Skattevæsenet, Ejendomsbeskatnings arkiv 1925-2006
 63. Skattevæsenet, Erhvervs- og Selskabsbeskatnings arkiv 1903-1999
 64. Skattevæsenet, Kirkeskats arkiv 1899-1922
 65. Skattevæsenet, Ligning af særlige og ekstraordinære skatters arkiv 1908-1992
 66. Skattevæsenet, Regnskabslignings arkiv 1954-1969
 67. Skattevæsenet, Skatteopkrævnings arkiv 1909-1989
 68. Skattevæsenet, Udenlandske personers arkiv 1999-1999
 69. Skoleafdelingens arkiv 1854-2011
 70. Skolevæsenet, Frederiksberg-Hvidovres arkiv 1823-1951
 71. Socialdemokratiet. Frederiksberg. 1. Kredss arkiv 1961-1989
 72. Socialkontorets arkiv 1796-1979
 73. Stadsdirektør Kastbergs embedsarkivs arkiv 1967-1996
 74. Sundheds- og Omsorgsområdets (Børnebidrag) arkiv 1933-2009
 75. Sundheds- og Omsorgsområdets (Pension) arkiv 1921-2009
 76. Sundhedskommissionen for Frederiksbergs arkiv 1831-1974
 77. Sygesikringsafdelingen/Sundhedsafdelingens arkiv 1987-2004
 78. Tegnestuen for opførelsen af Frederiksberg Rådhus arkiv 1926-2003
 79. Vej- og Parkafdelingens arkiv 1866-2013
 80. Økonomiafdelingens arkiv 1890-2007Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter