STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Overordnet socialforvaltning

Tilbage til Emneoversigt
 1. Bistandsafdelingens arkiv 1973-1992
 2. Børne- og ungdomsdirektoratets arkiv 1923-1978
 3. Børne- og Ungdomsværnet, Familievejledningens arkiv 1965-1976
 4. Børneværnskontorets arkiv 1924-1982
 5. Centralkontoret for Særlige Anliggenders arkiv 1945-1947
 6. Den opsøgende sociale hjælpetjenestes arkiv 1970-1984
 7. Diverse regnskaber, Fattigvæsenets arkiv 1762-1838
 8. FAF. 6. Kontor. Kontoret for Service til børnefamiliers arkiv 1990-1999
 9. Fattigvæsenets arkiv 1508-1926
 10. Forsørgelsesdirektoratet, Central- og lokaladministrationens arkiv 1928-1932
 11. Indre Nørrebro Bydel, Børne- og Ungdomsforvaltningens arkiv 1999-2002
 12. Institutionsafdelingens arkiv 1909-1992
 13. Kommissionen af 1828 vedr. Fattigvæsenets udgifters arkiv 1828-1831
 14. Kontoret for boligsikrings arkiv 1953-1983
 15. Magistratens 3. afdeling, 4. sekretariats arkiv 1920-1928
 16. Magistratens 3. afdeling, Bogholderkontorets arkiv 1885-1930
 17. Magistratens 3. afdeling, Sekretariatets arkiv 1929-1988
 18. Magistratens 3. afdelings arkiv 1724-1982
 19. Mødrehjemmet i Valbys arkiv 1902-1976
 20. Omsorgsafdelingen, Hjemmeplejeafsnits arkiv 1971-1988
 21. Omsorgsafdelingens arkiv 1973-1992
 22. Personaleafdelingens arkiv 1944-1992
 23. Planlægningsafdelingens arkiv 1902-1994
 24. Revaliderings- og pensionsnævnets sekretariats arkiv 1976-1991
 25. Sct. Stefans Rådgivningscenters arkiv 1978-1983
 26. Sikringsafd., Afsnit for børnetilskud og andre familieydelsers arkiv 1975-1987
 27. Sikringsafdelingen, Afsnittet for boligtilskuds arkiv 1960-1986
 28. Sikringsafdelingens arkiv 1934-1990
 29. Socialdir. Centralkontoret for Regnskabsvæsens arkiv 1925-1977
 30. Socialdirektoratet, 1. kontors arkiv 1966-1977
 31. Socialdirektoratet, 2. kontors arkiv 1967-1977
 32. Socialdirektoratet, Bidragskontorets arkiv 1917-1991
 33. Socialdirektoratet, Forsorgskontorets arkiv 1933-1973
 34. Socialdirektoratet, Lokalforvaltningens arkiv 1976-1982
 35. Socialdirektoratet, Oplysningskontorets arkiv 1941-1950
 36. Socialdirektoratet, Pensionskontorets arkiv 1928-1982
 37. Socialdirektoratet, Socialkontorernes arkiv 1933-1975
 38. Socialdirektoratets arkiv 1864-1981
 39. Socialdirektørembedets arkiv 1983-1997
 40. Socialfaglig afdelings arkiv 1984-1998
 41. Udvalget ang. tilsyn med herberger, arbejdshjem m.v. i Københavns arkiv 1936-1975
 42. Vesterbroprojektets arkiv 1978-2003
 43. Åge Christian Thomsen, overlæges arkiv 1982-1996Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter