STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Legater. Stiftelser

Tilbage til Emneoversigt
 1. Abel Cathrines stiftelses arkiv 1770-1950
 2. Anna Dorothea Haacks legats arkiv 1889-1900
 3. Baronesse Caroline Maria Hambro, født Gostenhofers legats arkiv 1855-1900
 4. Baronesse Krüdener født Hallings legats arkiv 1849-1896
 5. Bartholomæus Jensens legats arkiv 1740-1770
 6. Bestyrelsen for Ebberødgård Åndsvageanstalts Bødekasses arkiv 1955-1970
 7. Bestyrelsen for Suhrs og Blochs legaters arkiv 1938-1981
 8. Boertmannske legaters arkiv 1771-1856
 9. Bogtrykker H.G. Brills og hustrus legats arkiv 1877-1890
 10. Bonsachs legats arkiv 1839-1845
 11. Boppenhausens legats arkiv 1823-1856
 12. Borgerrepræsentationen, Legatkontorets arkiv 1805-1976
 13. Borgerrepræsentationen, Legatudvalgets arkiv 1893-1971
 14. Brygger Jens Nielsen Halds legaters arkiv 1705-1857
 15. Brygger Peter Cornelius Høyers og hustrus legat I-II arkiv 1883-1900
 16. Brødrene Soldenfeldts stiftelses arkiv 1894-2004
 17. Brødrene Thomsens legaters arkiv 1821-1843
 18. Budolphi Klosters arkiv 1784-1936
 19. C. S. Harboes og hustrus legats arkiv 1888-1900
 20. Carl Hambroes legats arkiv 1850-1862
 21. Cathrine Reiersen og Hanne Zeuthens legats arkiv 1864-1888
 22. Cr. Fr. Raagaards legats arkiv 1911-1936
 23. De Getreuerske stiftelsers arkiv 1726-1983
 24. Det Beyerske Legats arkiv 1954-1971
 25. Det Harboeske Enkefrueklosters arkiv 1682-1977
 26. Det Høedtske legats arkiv 1887-1889
 27. Det Jacobsenske Familielegats arkiv 1818-1856
 28. Det Mandixske familielegats arkiv 1831-1851
 29. Det Rehlingske legats arkiv 1789-1857
 30. Det Rydendahlske legats arkiv 1878-1901
 31. Diverse regnskaber, Trøstens bolig i klærkegades arkiv 1811-1857
 32. Diverse regnskaber, Vartov Hospitals arkiv 1779-1934
 33. Dorthea Jørgensens legats arkiv 1879-1900
 34. Edvard Julius Hvidts og hustrus legats arkiv 1884-1889
 35. Efterslægtssamfundets arkiv 1887-1930
 36. Efterslægtssamfundets Legats arkiv 1930-1998
 37. Enkefru Laura Jacobsen født Holsts legaters arkiv 1888-1889
 38. Enkefru N.C.Madsen og møller Jørgen Madsens legaters arkiv 1902-1977
 39. Enkens legats arkiv 1870-1898
 40. Etatsråd Niels Henrik Weinwich og hustrus legats arkiv 1878-1900
 41. Etatsrådinde Lugges legaters arkiv 1825-1856
 42. Etatsrådinde Marie Kofoeds legaters arkiv 1850-1889
 43. Fhv. guldsmedemester Peter Rothenborgs legats arkiv 1877-1894
 44. Fhv. kjøbmand Christian Nobel Linaaes legats arkiv 1842-1853
 45. Frederik Ferdinand v. Juels og hustrus legats arkiv 1870-1899
 46. Fru Juliane Caroline Weck, født Ungers legats arkiv 1889-1889
 47. Fru Laura Wroblewskis legats arkiv 1890-1890
 48. Frøken Caroline Louise Ferys legats arkiv 1880-1892
 49. Frøken H. A. Schackes legats arkiv 1876-1889
 50. Frøken Sarah Bybergs legats arkiv 1876-1897
 51. Frøken Sophie Maria Augusta Henrica Petersens legats arkiv 1873-1908
 52. Frøken Sophie Sweders legats arkiv 1775-1849
 53. Gammel Klosters arkiv 1933-1972
 54. Garver Niels Kønsbergs legats arkiv 1782-1894
 55. Garvermester Mich. Meyers og hustrus legats arkiv 1890-1900
 56. Geheimerådinde Margrethe Elisabeth Stampes legats arkiv 1818-1857
 57. Generalinde von Støckens legat for tjenestepigers arkiv 1842-1900
 58. Grosserer B. Goldschmidts og hustrus stiftelses arkiv 1894-1977
 59. Grosserer E. le Maires og hustrus legats arkiv 1887-1888
 60. Grosserer Jochum Schous enkes legats arkiv 1808-1895
 61. Grosserer Niels Brock og hustru Lene Bredahls legaters arkiv 1805-1900
 62. Grøns stiftelses arkiv 1800-1938
 63. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legat for værdige trængende i København og Viborgs arkiv 1933-1988
 64. Guldsmedemester Lauritz Falcks legats arkiv 1885-1893
 65. H.J. Andersens og hustrus stiftelses arkiv 1928-1977
 66. Harry O. Salomonsen og hustrus guldbryllupslegats arkiv 1931-1942
 67. Henrik Jacobsen og hustrus legats arkiv 1881-1894
 68. Heymans stiftelses arkiv 1871-1975
 69. Hosekræmmer Thomas Christian Lassens legats arkiv 1836-1851
 70. Håndværkernes pensions- og lånekasses legats arkiv 1871-1929
 71. Ida Wilhelmine Rottbølls legats arkiv 1889-1900
 72. Ing. Johan Theodor Petersens legats arkiv 1935-1938
 73. J.E Modewegs og hustru A.E. Modeweg, født Gudmanns legats arkiv 1883-1889
 74. Jacob og Helene Michaelsens Fonds arkiv 1924-1987
 75. James og Jenny Schilbys legats arkiv
 76. Jens Steffensen Kaass legaters arkiv 1863-1901
 77. Johan Gudmanns og hustru Catharina Gudmanns legats arkiv 1883-1889
 78. Johannes Suhr og hustru Caroline Falcks legaters arkiv 1860-1948
 79. Jomfru Catharina Smidts og søster Elisabeth Smidts legats arkiv
 80. Jomfru Kirstine Hoffmanns legaters arkiv 1816-1855
 81. Joseph Hambros legats arkiv 1879-1900
 82. Jubellegatets arkiv 1761-1866
 83. Julie Linds legats arkiv 1882-1889
 84. Justitsråd Peder Lassens legats arkiv 1738-1857
 85. Justitsråd, over-landinspektør Søren Bruuns legats arkiv 1832-1854
 86. Justitsrådinde Cecilia Rosteds legats arkiv 1826-1858
 87. Kaptajn Albrecht Carl Adolf From Møllers legats arkiv 1884-1901
 88. Kollektfondens arkiv 1821-1838
 89. Kommercerådinde Marie Sophie Lunds, født Muncks, legats arkiv 1837-1837
 90. Konferentsråd, borgmester Just Henrik Mundts legats arkiv 1881-1881
 91. Københavns Tobaksspinderlavs legats arkiv 1860-1898
 92. L.N. Hvidts legats arkiv 1849-1900
 93. L.N. Hvidts og Therese Lorchs legats arkiv 1857-1900
 94. Lassens stiftelses arkiv 1941-1942
 95. Legater, Brændevinshandler Søren Andersen Bjerres legats arkiv 1843-1900
 96. Lottorevisor, justitsråd Bruuns legats arkiv 1828-1888
 97. Louis Petersens legats arkiv 1796-2007
 98. M. E. Grøns og hustrus legats arkiv 1869-1900
 99. Madam Anne Marie Sabels legat arkiv 1848-1898
 100. Madame Ane Marie Jacobsens legats arkiv 1854-1889
 101. Madame Anna Elisabeth Børner, født Baldewaters legats arkiv 1849-1890
 102. Madame Cathrine Elisabeth Jacobsens legats arkiv 1853-1897
 103. Magdalene Bornowskys legats arkiv 1821-1857
 104. Magistratens Legatkontors arkiv 1784-1999
 105. Magistratens Legatkontors arkiv (-1938) 1880-1938
 106. Margarethe Byssings legaters arkiv 1771-1948
 107. Martin Siersteds og hustru Johanne Siersteds stiftelses arkiv 1948-1977
 108. Maskinfabrikant I. Chr. Myginds legats arkiv 1931-1937
 109. Michael Andreas Kierkegaards legats arkiv 1868-1888
 110. Moltkeske præmielegat for Efterslægtens arkiv 1818-1925
 111. Moritz Kloss og hustru Christiane, født Aarhuus legats arkiv 1878-1899
 112. Mundts stiftelses arkiv 1862-1949
 113. N. F. Bonnesens legats arkiv 1874-1899
 114. Nissenske Stiftelses arkiv 1663-1962
 115. Oberst Hirschnachs og frue M. Wandals legats arkiv 1739-1857
 116. Oberst Sandholt og hustrus legats arkiv 1879-1888
 117. Oberstløjtnant Caspar Müllers og enkes legats arkiv 1879-1900
 118. Opfostringshusets arkiv 1685-1991
 119. Overlæge Lauritz Clemetsen og hustrus legaters arkiv 1879-1899
 120. P.B. Lunds legats arkiv 1870-1888
 121. Peter Waagensen Gjelstrups legats arkiv 1845-1857
 122. Poul Fechtels hospitals arkiv 1570-1969
 123. Rabens legats arkiv 1881-1900
 124. Schioldanns stiftelses arkiv 1899-1981
 125. Scholtens legat til den Classenske Legatskoles arkiv 1858-1919
 126. Sct. Peders og Vor Frue gæstehjems arkiv 1882-1910
 127. Sekretær Johan Christian Kalls og frøken J.E.C. Kalls legats arkiv 1837-1837
 128. Silke- og klædekræmmer Peter Gleerups legats arkiv 1838-1852
 129. Silke-, ulden- og lærredskræmmer Jens Hansen Lunds legats arkiv 1853-1896
 130. Skibskaptajn Knud Christian Yttrichs og hustrus legats arkiv 1784-1852
 131. Skipskaptajn og brygger Daniel Casper Kønnemanns legats arkiv 1833-1858
 132. Skoleinspektør Johan Jürgen Jürgensen og enkes legats arkiv 1923-1935
 133. Skomagermester J.E. Spannjers legaters arkiv 1878-1901
 134. Soldins stiftelses arkiv 1852-1976
 135. Stiftelsen for gamle håndværksmestre og deres enker i trange kårs arkiv 1835-1993
 136. Stiftelsen for nødlidende enker og fattige....børns arkiv 1827-1855
 137. Søren Pedersen Dons og hustrus legats arkiv 1834-1834
 138. Theophilos Hansens Legats arkiv 1892-2007
 139. Thorups stiftelses arkiv 1895-1900
 140. Tømmermester og borgerrepræsentant Fr. Thymanns legats arkiv 1876-1900
 141. Understøttelsesfondens arkiv 1856-1856
 142. Understøttelseslegat for trængende lærerinders arkiv 1864-1899
 143. Urtekræmmer L.C. Müllers legats arkiv 1880-1889
 144. v. Zingelmanns legats arkiv 1865-1900
 145. Vartov Hospitals arkiv 1570-1934
 146. Vilhelmine Friedtstedts legats arkiv 1847-1897
 147. Welanderhjemmenes Fonds arkiv 1917-2000Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter