STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Legater. Stiftelser

Tilbage til Emneoversigt
 1. A/S Diskonto-, Låne- og Sparebanken for Næstved og omegnslegat for fortjenstfuld virksomhedi Næstved kommunes tjeneste eller interesses arkiv 1935-1935
 2. Amerika Fond Næstved (Næstved Bicycle Club)s arkiv 1980-2009
 3. Cohen Legatets arkiv 1902-1942
 4. Den kommunale forenings legat for værdige, trængende borgere i Næstved eller deres enkers arkiv
 5. Enkefru Thora Elise Marie Balfour, født Lorentzens legat til fordel for fattige i Næstved kommunes arkiv 1912-1914
 6. Fælleslegat for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommunes arkiv 1980-1980
 7. Fælleslegat for værdigt trængende i Suså kommunes arkiv 1882-1988
 8. Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommunes arkiv 1865-1993
 9. Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs legat til fordel for elever fra Margretheskolen, Fodby pr. Næstveds arkiv 1980-1980
 10. Håndværkerstiftelsen i Fuglebjergs arkiv 1931-1931
 11. Jens Gotfredsens og hustrus Legats arkiv 1867-1998
 12. Kancellist Hans Chr. Wittes Legat, Farimagsvej 24, Næstveds arkiv 1927-1970
 13. Kobbersmedemester Johan Christian Lillegaards og hustru Marie Christine Elise Lillegaard født Tubbs legas arkiv 1892-1900
 14. Kulturfond Susås arkiv 2002-2007
 15. Købmand Hans Hansen og hustru Birthe Mindelegats arkiv 1929-1929
 16. Landfysikus Christian Leths og hustrus Legat til fordel for Stiftelsen for værdige ægtefolk og mænds arkiv 1896-1896
 17. Legat Lauget udi Næstveds arkiv 1936-1990
 18. Legat-lauget. Diskontobankens Legat-laug. Næstved Disontobanks Jubilæumslegats arkiv 1935-2006
 19. Maren Dorthea Hansens legats arkiv 1889-1890
 20. Møllebygger H. Bergstrøm Jensens Fonds arkiv 1979-1979
 21. Næstved Dannevirkes Fonds arkiv 1983-1998
 22. Næstved Murermesterforenings Understøttelsesfonds arkiv 1952-1952
 23. Næstvedegnens Landbrugsfonds arkiv 1964-2014
 24. Regnbue Fondens arkiv 1977-1990
 25. Rentier Peder Didrich Henriksens og hustru Karen Nielsine Hendriksen, f. Christensens Konfirmations- og Brudeudstyrslegat for Fodby Sogns arkiv 1922-1922
 26. Sct. Mortens Kirke, Næstveds arkiv 1859-1995
 27. Sct. Peders Kirke, Næstveds arkiv 1660-1997
 28. Selskabet De Danske Vaabenbrødres byggefond i Næstveds arkiv 1870-1953
 29. Skrædermester Martin Vilhelm Smidts Legats arkiv 1903-1905
 30. Sognefoged i Hyllinge, Aksel Jensen og søster, Sofie Jensens legats arkiv 1972-1972
 31. Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd i Næstveds arkiv 1852-1979
 32. Stipendiefond til fordel for studiebesøg i venskabsbyerne Gjøvik, Gävle og Raumos arkiv 1969-1969
 33. Stud. polit Alfred Pedersens Mindelegats arkiv 1916-1976
 34. Studie- og Helserejsefondens arkiv 1969-1996
 35. Vaabenbrødrenes Stiftelse for Næstved og Omegns arkiv 1912-2002
 36. Wilhelmine Borchsenius legats arkiv 1873-1940
 37. Wittes Stiftelse, Farimagsvej 24, Næstveds arkiv 1902-1999Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter