STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Lav og fagforeninger

Tilbage til Emneoversigt
 1. Adolf Magni Agerbæks arkiv 1962-1962
 2. Arbejderforeningen af 1860s arkiv 1661-1965
 3. Bagerlavets arkiv 1565-1875
 4. Barberlavets arkiv 1668-1926
 5. Belysnings- OG Vandværks- Funktionærernes Fagforenings arkiv 1906-1990
 6. Belysningsvæsenets Klubs arkiv 1933-1970
 7. Blikkenslagerlavets arkiv 1669-1895
 8. Blytækkerlavets arkiv 1681-1862
 9. Bogbinderlavets arkiv 1646-1994
 10. Brandfolkenes klub, Københavns arkiv 1970-2005
 11. Brolæggerlavets arkiv 1660-1782
 12. Bryggerlavets arkiv 1706-1805
 13. Brændevinsbrænderlavets arkiv 1698-1940
 14. Buntmagerlavets arkiv 1623-1982
 15. Bødkerlavets arkiv 1744-1963
 16. Centralorganisationen af Købmandsforeninger i København og Omegns arkiv 1947-1954
 17. Centralorganisationen af Købmandsforeninger øst for Storebælts arkiv 1901-1981
 18. De af det Teologiske Fakultet ansatte ligbæreres arkiv 1792-1861
 19. De handelskyndige revisorer ved Sø- og Handelsrettens arkiv 1872-1898
 20. Den Danske Handelsstands Enkefonds arkiv 1909-1923
 21. Det Borgerlige Liig-societets arkiv
 22. Det store vognmandslavs arkiv 1641-1771
 23. Dragerforeningens arkiv 1905-1994
 24. Drejerlavets arkiv 1652-1940
 25. Dugmagerlavets arkiv 1704-1898
 26. Felberederlavets arkiv 1731-1861
 27. Fiskehandlerforeningen for København og omegns arkiv 1904-2011
 28. Foreningen af Frihavnsfunktionærers arkiv 1913-1980
 29. Foreningen af juridiske og statsvidenskabelige kandidater under Københavns kommunes arkiv 1918-1968
 30. Foreningen af ledere ved Københavns kommunes døgninstitutioners arkiv 1985-1988
 31. Foreningen af ordenspolitibetjente i Københavns arkiv 1916-1921
 32. Foreningen af Over- og Inspektionsbetjente i Københavns Politis arkiv 1916-1939
 33. Foreningen af vurderingsmænd til ejendomsværdi i København og Frederiksbergs arkiv 1913-1981
 34. Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses arkiv 1930-1930
 35. Færgelavets arkiv 1652-1792
 36. Garverlavets arkiv 1635-1980
 37. Gas- og vandarbejdernes fagforenings arkiv 1875-1912
 38. Glarmesterlavets arkiv 1697-1799
 39. Glashandlerlavets arkiv 1817-1855
 40. Guldsmedelavets arkiv 1429-1895
 41. Gørtlerlavets arkiv 1719-1936
 42. Handskemagerlavets arkiv 1622-1932
 43. Hattemagerlavets arkiv 1726-1976
 44. Hjul- og karetmagerlavets arkiv 1662-1980
 45. Hørkræmmerlavets arkiv 1722-1901
 46. Isenkræmmerlavets arkiv 1759-1807
 47. Kandestøberlavets arkiv 1654-1876
 48. Knapmagerlavets arkiv 1674-1869
 49. Kobbersmedelavets arkiv 1714-1745
 50. Kommissionen af 1769 vedr. stridigheder mellem Vandtmagerlavet og Klædehallens bestyrelses arkiv 1769-1769
 51. Kommissionen ang. lavenes arkiv 1730-1731
 52. Kommiteen ang. forandr. i lavs- og korporationsvæsens arkiv 1840-1848
 53. Kopisamling af lavsarkivalier 1567-1926
 54. Københavns Almenskolelærerforenings arkiv 1873-1937
 55. Københavns Hjælpeskolers Lærerforenings arkiv 1954-1981
 56. Københavns Kommunal-Assistent Forenings arkiv 1901-1969
 57. Københavns Kommunale Juristforenings arkiv 1918-1922
 58. Københavns kommunale Sanglærerforening/Dansk Sanglærerforenings arkiv 1906-1957
 59. Københavns Kommunale Skoleembedsmandsforenings arkiv 1981-1997
 60. Københavns Kommunalforenings arkiv 1899-1907
 61. Københavns Kommunes Sekretærforenings arkiv 1936-1961
 62. Københavns Politiforenings arkiv 1893-1992
 63. Københavns Skoleembedsmandsforenings arkiv 1997-2004
 64. Københavns Viceskoleinspektørforenings arkiv 1981-1997
 65. Landsforeningen af ledere m.fl. ved Forsorgsinstitutioner i Danmarks arkiv 1959-1962
 66. Linnedvæverlavets arkiv 1622-1894
 67. Lygtetændernes faglige klub, Vesterbro afd.s arkiv 1915-1931
 68. Lysestøberkorporationens arkiv 1818-1870
 69. Malerlavets arkiv 1681-1990
 70. Marineforeningens arkiv 1913-1961
 71. Murer- og stenhuggerlavets arkiv 1623-1918
 72. Musikerforeningens arkiv 1868-1912
 73. Møllerlavets arkiv 1750-1933
 74. Nagelsmedelavets arkiv 1734-1907
 75. Nålemagerlavets arkiv 1763-1931
 76. Opsynsmændenes Klub for Magistratens 3. afdelings arkiv 1921-1995
 77. Parykmagerlavets arkiv 1740-1914
 78. Possementmagerlavets arkiv 1630-1966
 79. Privatseminarieforeningens arkiv 1947-1965
 80. Rebslagerlavets arkiv 1735-1939
 81. Remisearbejdernes afd. i Københavns arkiv 1913-1918
 82. Rodemesterforeningens arkiv 1918-1921
 83. Sandagerlavets arkiv 1834-1856
 84. Sejl- flag- og kompasmagerlavets arkiv 1688-1894
 85. Silke- ulden og lærredskræmmerlavets arkiv 1592-1863
 86. Skomagerlavets arkiv 1843-1875
 87. Skorstensfejerlavets arkiv 1777-1949
 88. Skrædderlavets arkiv 1662-1955
 89. Slagterlavets arkiv 1571-1967
 90. Smedelavets arkiv 1629-1970
 91. Snedkerlavets arkiv 1630-1937
 92. Stolemagerlavets arkiv 1735-1980
 93. Strømpevæverlavets arkiv 1751-1882
 94. Søfyrbødernes Forbunds arkiv 1923-1932
 95. Te- porcelæns- og pottehandlerlavets arkiv 1818-1862
 96. Tobaksspinderlavets arkiv 1779-1919
 97. Tohundredemandsforeningen af 4/4 1923 arkiv 1956-1965
 98. Tøjmagerlavets arkiv 1741-1891
 99. Tømrerlavets arkiv 1682-1886
 100. Ulrich Harald Sørensens arkiv 1957-1959
 101. Urmagerlavets arkiv 1704-1932
 102. Urtekræmmer- og sukkerbagerlavets arkiv 1804-1893
 103. Urtekræmmerforeningens arkiv 1862-1991
 104. Vinhandlerforeningens arkiv 1844-1929
 105. Vinhandlerlavets arkiv 1653-1862Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter