STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Lav og fagforeninger

Tilbage til Emneoversigt
 1. Adolf Magni Agerbæks arkiv 1962-1962
 2. Arbejderforeningen af 1860s arkiv 1661-1965
 3. Bagerlavets arkiv 1565-1875
 4. Barberlavets arkiv 1668-1926
 5. Belysnings- OG Vandværks- Funktionærernes Fagforenings arkiv 1906-1990
 6. Belysningsvæsenets Klubs arkiv 1933-1970
 7. Blikkenslagerlavets arkiv 1669-1895
 8. Blytækkerlavets arkiv 1681-1862
 9. Bogbinderlavets arkiv 1646-1994
 10. Brolæggerlavets arkiv 1660-1782
 11. Bryggerlavets arkiv 1706-1805
 12. Brændevinsbrænderlavets arkiv 1698-1940
 13. Buntmagerlavets arkiv 1623-1982
 14. Bødkerlavets arkiv 1744-1963
 15. Centralorganisationen af Købmandsforeninger i København og Omegns arkiv 1947-1954
 16. Centralorganisationen af Købmandsforeninger øst for Storebælts arkiv 1901-1981
 17. De af det Teologiske Fakultet ansatte ligbæreres arkiv 1792-1861
 18. De handelskyndige revisorer ved Sø- og Handelsrettens arkiv 1872-1898
 19. Den Danske Handelsstands Enkefonds arkiv 1909-1923
 20. Det Borgerlige Liig-societets arkiv
 21. Det store vognmandslavs arkiv 1641-1771
 22. Dragerforeningens arkiv 1905-1994
 23. Drejerlavets arkiv 1652-1940
 24. Dugmagerlavets arkiv 1704-1898
 25. Felberederlavets arkiv 1731-1861
 26. Fiskehandlerforeningen for København og omegns arkiv 1904-2011
 27. Foreningen af Frihavnsfunktionærers arkiv 1913-1980
 28. Foreningen af juridiske og statsvidenskabelige kandidater under Københavns kommunes arkiv 1918-1968
 29. Foreningen af ledere ved Københavns kommunes døgninstitutioners arkiv 1985-1988
 30. Foreningen af ordenspolitibetjente i Københavns arkiv 1916-1921
 31. Foreningen af Over- og Inspektionsbetjente i Københavns Politis arkiv 1916-1939
 32. Foreningen af vurderingsmænd til ejendomsværdi i København og Frederiksbergs arkiv 1913-1981
 33. Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses arkiv 1930-1930
 34. Færgelavets arkiv 1652-1792
 35. Garverlavets arkiv 1635-1980
 36. Gas- og vandarbejdernes fagforenings arkiv 1875-1912
 37. Glarmesterlavets arkiv 1697-1799
 38. Glashandlerlavets arkiv 1817-1855
 39. Guldsmedelavets arkiv 1429-1895
 40. Gørtlerlavets arkiv 1719-1936
 41. Handskemagerlavets arkiv 1622-1932
 42. Hattemagerlavets arkiv 1726-1976
 43. Hjul- og karetmagerlavets arkiv 1662-1980
 44. Hørkræmmerlavets arkiv 1722-1901
 45. Isenkræmmerlavets arkiv 1759-1807
 46. Kandestøberlavets arkiv 1654-1876
 47. Knapmagerlavets arkiv 1674-1869
 48. Kobbersmedelavets arkiv 1714-1745
 49. Kommissionen af 1769 vedr. stridigheder mellem Vandtmagerlavet og Klædehallens bestyrelses arkiv 1769-1769
 50. Kommissionen ang. lavenes arkiv 1730-1731
 51. Kommiteen ang. forandr. i lavs- og korporationsvæsens arkiv 1840-1848
 52. Kopisamling af lavsarkivalier 1567-1926
 53. Københavns Kommunal-Assistent Forenings arkiv 1901-1969
 54. Københavns Kommunale Juristforenings arkiv 1918-1922
 55. Københavns kommunale Sanglærerforening/Dansk Sanglærerforenings arkiv 1906-1957
 56. Københavns Kommunale Skoleembedsmandsforenings arkiv 1981-1997
 57. Københavns Kommunalforenings arkiv 1899-1907
 58. Københavns Kommunes Sekretærforenings arkiv 1936-1961
 59. Københavns Politiforenings arkiv 1893-1992
 60. Københavns Skoleembedsmandsforenings arkiv 1997-2004
 61. Københavns Viceskoleinspektørforenings arkiv 1981-1997
 62. Landsforeningen af ledere m.fl. ved Forsorgsinstitutioner i Danmarks arkiv 1959-1962
 63. Linnedvæverlavets arkiv 1622-1894
 64. Lygtetændernes faglige klub, Vesterbro afd.s arkiv 1915-1931
 65. Lysestøberkorporationens arkiv 1818-1870
 66. Malerlavets arkiv 1681-1990
 67. Marineforeningens arkiv 1913-1961
 68. Murer- og stenhuggerlavets arkiv 1623-1918
 69. Musikerforeningens arkiv 1868-1912
 70. Møllerlavets arkiv 1750-1933
 71. Nagelsmedelavets arkiv 1734-1907
 72. Nålemagerlavets arkiv 1763-1931
 73. Parykmagerlavets arkiv 1740-1914
 74. Possementmagerlavets arkiv 1630-1966
 75. Privatseminarieforeningens arkiv 1947-1965
 76. Rebslagerlavets arkiv 1735-1939
 77. Remisearbejdernes afd. i Københavns arkiv 1913-1918
 78. Rodemesterforeningens arkiv 1918-1921
 79. Sandagerlavets arkiv 1834-1856
 80. Sejl- flag- og kompasmagerlavets arkiv 1688-1894
 81. Silke- ulden og lærredskræmmerlavets arkiv 1592-1863
 82. Skomagerlavets arkiv 1843-1875
 83. Skorstensfejerlavets arkiv 1777-1949
 84. Skrædderlavets arkiv 1662-1955
 85. Slagterlavets arkiv 1571-1967
 86. Smedelavets arkiv 1629-1970
 87. Snedkerlavets arkiv 1630-1937
 88. Stolemagerlavets arkiv 1735-1980
 89. Strømpevæverlavets arkiv 1751-1882
 90. Søfyrbødernes Forbunds arkiv 1923-1932
 91. Te- porcelæns- og pottehandlerlavets arkiv 1818-1862
 92. Tobaksspinderlavets arkiv 1779-1919
 93. Tohundredemandsforeningen af 4/4 1923 arkiv 1956-1965
 94. Tøjmagerlavets arkiv 1741-1891
 95. Tømrerlavets arkiv 1682-1886
 96. Ulrich Harald Sørensens arkiv 1957-1959
 97. Urmagerlavets arkiv 1704-1932
 98. Urtekræmmer- og sukkerbagerlavets arkiv 1804-1893
 99. Urtekræmmerforeningens arkiv 1862-1991
 100. Vinhandlerforeningens arkiv 1844-1929
 101. Vinhandlerlavets arkiv 1653-1862Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter