STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Lav og fagforeninger

Tilbage til Emneoversigt
 1. A/S Hesteavlsforeningen for Fuglebjerg og Omegns arkiv 1914-1914
 2. A/S Strandhotellet,s arkiv 1943-1944
 3. Aaside og Omegns Kontrolforenings arkiv 1925-1925
 4. Aktieforeningen til indkøb af Hingste, Haldagerlilles arkiv 1870-1907
 5. Almindelig Dansk Gartnerforenings arkiv 1902-1949
 6. Amtsudvalget for landøkonomisks arkiv 1964-1964
 7. Arbejdernes fællesorganisation Næstveds arkiv 1877-1991
 8. Arbejdernes Fællesorganisations arkiv 1937-1938
 9. Arbejdsmændenes Fagforenings Hjælpekasses arkiv 1931-1970
 10. Axeltorv-foreningen, Næstved.s arkiv 1970-1978
 11. Bageri- og Konditoriarbejdernes Forbunds arkiv 1905-1985
 12. Bagermesterforeningen for Næstved og Omegns arkiv 1894-1994
 13. Beværterforeningen for Næstved og Omegns arkiv 1884-1962
 14. Bjeverskov med tilgrænsende Herre-s arkiv 1866-1963
 15. Blikkenslagernes Fagforenings arkiv 1919-1974
 16. Bogbinderi- og Kartonagearbejdernes Forbund i Næstved, Legatfondens arkiv 1960-1983
 17. Bogbinderi- og kartonagearbejdernes Forbund i Næstveds arkiv 1944-1992
 18. Bruun (Hans??)s arkiv 1846-1846
 19. Bygningshaandværkerforeningen for Næstved og Omegns arkiv 1910-1920
 20. Bøgesø Tyreforenings arkiv 1909-1917
 21. Centerforeningen i Sct. Jørgens Parks Butikscents arkiv 1967-1995
 22. City Shop foreningen, Næstveds arkiv 1978-1983
 23. D.A.S.F.s arkiv 1915-1970
 24. D.A.S.F.s Sygehjælpeforsikrings arkiv 1938-1959
 25. Dansk Aften- og Ungdomsskoleforenings arkiv 1976-1978
 26. Dansk Andels Ægexports kreds 709, Hyllinge og omegns arkiv 1933-1948
 27. Dansk Arbejdsgiverforening i Næstveds arkiv 1914-1989
 28. Dansk Arbejdsmands Forbund (Skelby-Gunderslev)s arkiv 1934-1970
 29. Dansk Arbejdsmands Forbund, Herlufmagle afd.s arkiv 1918-1970
 30. Dansk Arbejdsmands Forbund, Hårslev-Tingjellinges arkiv 1934-1971
 31. Dansk Arbejdsmands Forbunds arkiv 1934-1970
 32. Dansk Arbejdsmands Forbunds arkiv 1937-1970
 33. Dansk Arbejdsmands Forbunds arkiv 1915-1980
 34. Dansk Arbejdsmands Forbunds arkiv 1942-1980
 35. Dansk Arbejdsmands Forbunds arkiv 1936-1947
 36. Dansk Arbejdsmands og Specialarbejder Forbund, Toksværds arkiv 1932-1971
 37. Dansk Arbejdsmands- og Specialar ejder Forbund, Fodby afd.s arkiv 1923-1966
 38. Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund, Herlufsholm afd.s arkiv 1936-1967
 39. Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund, Hyllinge afd.s arkiv 1918-1970
 40. Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund, Karrebæksminde afd.s arkiv 1899-1968
 41. Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejderforbund, Næstved afd.s arkiv 1955-1990
 42. Dansk Frugtavl, Sydsjællands arkiv 1932-1932
 43. Dansk Fyrbøderforenings arkiv 1938-1959
 44. Dansk Glasarbejderforbund Holmegård afdelingens arkiv 1919-1971
 45. Dansk Håndværks Kvinders arkiv 1969-2000
 46. Dansk jernbaneforbund, Næstved afdelingens arkiv 1924-1989
 47. Dansk Jernbaneforbund, Næstved Fællesafdelings arkiv 1899-1985
 48. Dansk Landmandsforening fors arkiv 1918-1919
 49. Dansk Lokomotivførerforenings arkiv 1938-1970
 50. Dansk Metalarbejderforbund, Næstved afd.s arkiv 1894-1994
 51. Dansk Stenografiforening, Næstved-Kreds arkiv 1946-1960
 52. Dansk Tjenestemands Forbund, Næstved Afdeling, toldbetjentgruppens arkiv 1969-1990
 53. Dansk Typograf-Forbund, Næstved afd.s arkiv 1882-1993
 54. Dansk Tømrerforbunds arkiv 1901-1970
 55. Danske Undermejeristers Forbund, Kreds 69, Næstveds arkiv 1914-1928
 56. Den Sjællandske Bondestands Sparekasse, Fodby afd.s arkiv 1906-1927
 57. Detailhandlerforeningen for Næstved og Omegns Understøttelsesfonds arkiv 1906-1955
 58. Erik Jørgensen, Køng hold 2.s arkiv
 59. Everdrup - Bårse - Sneseres arkiv 1964-1972
 60. Everdrup Husmandsforenings arkiv 1914-1956
 61. Everdrup Landboungdomsforenings arkiv 1925-1926
 62. Everdrup og Omegns arkiv 1925-1956
 63. Everdrup Sogns Husmandsforenings arkiv 1938-1948
 64. Everdrup Sogns Husmandsforenings arkiv 1914-1949
 65. Everdrup Tyreforenings arkiv 1910-1919
 66. Fagteknisk Samvirke Næstved Gruppens arkiv
 67. Fensmark - Holme-Olstrup Husmandsforenings arkiv
 68. Fensmark Biavlerforenings arkiv 1914-1960
 69. Fensmark Fjernvarmeværk A.m.b.as arkiv 1997-2003
 70. Fensmark Sogns Husmandsforenings arkiv 1904-1966
 71. Fiskernes Fællessalg, Karrebæksmindes arkiv 1921-1924
 72. Fladså Husmandsforenings arkiv 1965-1976
 73. Fladså Husmandsforenings arkiv 1965-1965
 74. Fodby Husmandsforenings Hushold-s arkiv 1930-1970
 75. Fodby Sogns Husmandsforenings arkiv 1902-1969
 76. Fodbygård og omegns kontrolforenings arkiv 1903-1962
 77. Foreningen af Arbejdsgivere ved Næstved Havns arkiv 1911-1986
 78. Foreningen af arbejdsledere i Danmark Lokalafdeling for Næstved og omegns arkiv 1919-1995
 79. Foreningen af Gæstgivere og Land-s arkiv 1915-1924
 80. Foreningen af værkstedsfunktionæreri Jernindustrien i Danmark, Næstved afd.s arkiv 1930-1992
 81. Foreningen til Malkearbejdets fremme i Præstø Amt.s arkiv 1899-1926
 82. Fællesdyrskuet i Slagelse 1894s arkiv 1894-1894
 83. Fællesledelsen af kontrolforeninger-s arkiv 1924-
 84. Fællesorganisationen i Holmegård kommunes arkiv 1931-1977
 85. Førslev Sogns Husmandsforenings arkiv 1908-1967
 86. GASA, Næstved - Ambas arkiv 1943-1978
 87. Gelsted og omegns kontrolforenings arkiv 1901-1957
 88. Glasmestersvendenes Forbunds arkiv 1944-1974
 89. Glumsø Håndværker,- Handels- ogs arkiv 1926-1962
 90. Glumsø og omegns Biavlerkreds arkiv 1909-1963
 91. Glumsøegnens Kontrolforenings arkiv 1910-1969
 92. Gruppekassen for Næstved Stations arkiv 1956-1956
 93. Gågadeforeningen Torvestræde, Næstveds arkiv 1969-1980
 94. H.K.s Ungdomsgruppe, Næstveds arkiv 1941-1967
 95. Haldagermøllen, Fuglebjerg Kommunes arkiv 1886-2003
 96. Hammer Sogns Husmandsforenings arkiv 1907-1971
 97. Havebrugsudvalgs arkiv 1925-1969
 98. Havnelauget i Karrebæksmindes arkiv
 99. Herluflille Frysehus arkiv 1950-1994
 100. Herluflille Vindmøllelaug I/S arkiv 1986-2002
 101. Herlufmagle sogns Husmandsforenings arkiv 1914-1982
 102. Herlufsholm Husholdningsudvalgs arkiv 1923-1959
 103. Herlufsholm Husmandsforenings arkiv 1904-1977
 104. Herlufsholm Kommunelærerforenings arkiv 1946-1957
 105. Hesteavlerforeningen i Næstelsø ogs arkiv 1893-1955
 106. Hesteavlsforeningen fors arkiv 1924-1935
 107. Hesteforsikringen fors arkiv 1894-1980
 108. HK, Handels- og kontorfunktionærernes Forbund, Næstveds arkiv 1907-2008
 109. HK-Klubben ved Told og Skat, Næstveds arkiv 1983-1991
 110. Holme-Olstrup Andelsfrysehus arkiv 1951-1991
 111. Holme-Olstrup Tyreholdsforenings arkiv 1933-1948
 112. Husmandsforeningen for Glumsø og Omegns arkiv 1914-1972
 113. Husmandsrejser U/De Samvirkende Sjællandske Husmandsforeninger.s arkiv 1884-1979
 114. Hustømrerforeningen fors arkiv 1895-1969
 115. Hustømrerforeningens arkiv 1899-1970
 116. Hustømrernes Fagforening for Næstved og Omegns arkiv 1888-1988
 117. Hyllinge Andelsmejeri, Smøreksportforening.s arkiv 1910-1926
 118. Hyllinge og Omegns Hesteavlsforenings arkiv 1918-1918
 119. Hyllinge og Omegns kontrolforenings arkiv 1921-1970
 120. Hyllinge Sogns Husmandsforenings arkiv 1910-1969
 121. Håndværkerforeningen for Næstved og Omegns arkiv 1880-1984
 122. I/S Åsø Vindmøllelaugs arkiv 1987-2007
 123. Industri- og Håndværkerforeningens arkiv 1983-1995
 124. Industri- og Håndværkets Hus A/S arkiv 1992-1994
 125. Industrisammenslutningen for Næstved og Omegns arkiv 1962-1985
 126. Juridisk Forening for Syd- og Midsjælland samt Møns arkiv 1941-2001
 127. Karleforeningen i Næstveds arkiv 1906-1906
 128. Karrebæk Fiskeriforenings arkiv 1903-2003
 129. Karrebæk Frysehus, Karrebæks arkiv 1954-1970
 130. Karrebæk Husmandsforenings arkiv 1912-1969
 131. Karrebæksminde Snefogedkreds arkiv 1938-1960
 132. Keramisk Forbund Næstveds arkiv 1919-1986
 133. Klubben af administrationspersonale ved Næstved Rådhus arkiv 1974-1996
 134. Klubben for adminstrationspersonalet ved Næstved Rådhus, fællesklubbens arkiv 1967-1986
 135. Kontrolforeningen Enigheden, Fodby sogns arkiv 1908-1948
 136. Kontrolforeningen for Lov og omegns arkiv 1905-1970
 137. Kontrolforeningen i Buskes arkiv 1917-1920
 138. Kontrolforeningen Prøven, Vallensveds arkiv 1905-1962
 139. Kontrolforeningen Prøvens arkiv 1905-1906
 140. Kontrolforeningen Virkelysts arkiv 1905-1960
 141. Krummerup Frysehuss arkiv 1958-1996
 142. Kvindelig Arbejderforbund. Ledvogternes afd. Sjælland-Falsters arkiv 1919-1931
 143. Kvægavlsforeninger for Hammerhusenes arkiv 1925-1925
 144. Landarbejdernes Fagforening, Everdrups arkiv 1918-1924
 145. Landboforeningen for Næstved og Omegns arkiv 1894-1996
 146. Landboungdommen for Lundby og Udbys arkiv 1936-1972
 147. Landboungdommen for Mern-Ørslevs arkiv 1964-1971
 148. Landboungdommen i Køng Sogns arkiv 1937-1964
 149. Landboungdommen på Næstvedegnens arkiv 1917-1989
 150. Landboungdommen Øst for Storebælts arkiv 1954-1954
 151. Landbrugernes Sammenslutning for Næstved og Omegns arkiv 1932-1943
 152. Landbrugernes Sammenslutnings arkiv 1931-1931
 153. Landbrugsorganisationernes Landbrugsorganisationernes arkiv 1929-1946
 154. Landpostbudenes Centralforening, Kreds 38s arkiv 1910-1978
 155. Landsbylærerforeningen for Sorø Amts arkiv 1958-1964
 156. Lars Nielsen, Svinø pr. Lundbys arkiv
 157. Ledernes Hovedorganisation, Næstved Afdelings arkiv 1990-2000
 158. Livsforsikringsforeningen for Heste i Skelby, Rislev og tilgrænsende sognes arkiv 1907-1962
 159. Livsforsikringsforeningen fors arkiv 1895-1957
 160. Lou Biavlerkredss arkiv 1913-2006
 161. Lund og Omegns Kontrolforenings arkiv 1914-1974
 162. Lægekredsen for Storstrøms Kreds arkiv 1845-1985
 163. Lærerkredsen for Næstved og Omegns arkiv 1917-1998
 164. Lærlingeafdelingen under Dansk Typografforbunds arkiv 1920-1984
 165. Lærlingeklub, Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, Næstveds arkiv 1938-1968
 166. Malernes Fagforening, Næstveds arkiv 1926-1997
 167. Marvede og Hyllinge kommunes 11. Snekastningskreds, Menstrups arkiv 1891-1891
 168. Marvede og Hyllinge Kommunes 5. Snekastningskreds, Agerups arkiv 1891-1944
 169. Mern-Ørslev Unge Pigers arkiv
 170. Midtsjællands Smedemesterforenings arkiv 1913-1990
 171. Murer- og Tømrermestrenes Lokalforening i Næstveds arkiv 1883-1916
 172. Møn - Bogø Landboungdoms arkiv 1941-1945
 173. Nordisk Ventilator, Næstveds arkiv 1947-2011
 174. Næsby - Tyvelse Husmandsforenings arkiv 1935-1973
 175. Næsby-Tyvelse Arbejderforenings arkiv 1887-1887
 176. Næsby-Tyvelse Vindmøllelaug I/S arkiv 1984-2003
 177. Næsbyholms Landboforenings arkiv 1870-1895
 178. Næstelsø-Mogenstrups arkiv 1927-1965
 179. Næstved City, City Shop Forening Næstveds arkiv 1984-1998
 180. Næstved Distriktstoldkammer, Næstved Distriktstoldkammers arkiv 1966-1990
 181. Næstved Fjerkræklubs arkiv 1972-1987
 182. Næstved Glarmesterforenings arkiv
 183. Næstved Handels- og Kontoristforenings arkiv 1872-1926
 184. Næstved Handelsforenings arkiv 1893-1955
 185. Næstved Handelsgartnerforenings arkiv 1963-1968
 186. Næstved Handelsstands Forening.s arkiv 1883-2006
 187. Næstved Håndsætterklubs arkiv 1933-1977
 188. Næstved Industriforenings arkiv 1861-1986
 189. Næstved Industriforenings Understøttelsesfonds arkiv 1861-1965
 190. Næstved Kommunelærerforenings arkiv 1924-1947
 191. Næstved Købmandsforenings Understøttelsesfonds arkiv 1954-1954
 192. Næstved Malerlaugs arkiv 1898-1988
 193. Næstved Maskin- og Fotosætterklubs arkiv 1936-1987
 194. Næstved Murermesterforenings arkiv 1891-1968
 195. Næstved og Omegns Biavlerforenings arkiv 1914-1978
 196. Næstved og Omegns Husmandsforenins arkiv 1969-1969
 197. Næstved og omegns Lærerpensionistforenings arkiv 1967-2005
 198. Næstved Reklameforenings arkiv 1951-1951
 199. Næstved Salgs- og Reklameforeningens arkiv 1951-1974
 200. Næstved Textilhandlerforenings arkiv 1937-2003
 201. Næstved Tjenerforenings arkiv 1971-1981
 202. Næstved Told- og Skatteforbunds arkiv 1990-1993
 203. Næstved Troldelaugs arkiv 1985-1989
 204. Næstved Trykkerklubs arkiv 1929-1979
 205. Næstved Typoteknikerklubs arkiv 1977-1994
 206. Næstved Tømrermesterforenings arkiv 1918-1999
 207. Næstvedegnens Jerseyforenings arkiv 1952-1952
 208. Næstvedkredsen Husmandsforenings Husholdningsudvalgs arkiv 1932-1984
 209. Næstvedkredsens Husmandsforenings arkiv 1912-1972
 210. Olstrup Sogns Husmandsforenings arkiv 1902-1970
 211. Oplysningsforeningen for Handel og Haandværk for Næstved og Omegns arkiv 1930-1930
 212. Personaleforbundets arkiv 1962-1976
 213. Personaleforeningen ved Daginstitutionerne i Næstved, Holmegård og Suså Kommunes arkiv 1962-1981
 214. Personaleforeningen ved Næstved Distriktstoldkammers arkiv 1987-1990
 215. Planteavlsudvalget for Sydsjællands arkiv 1907-1985
 216. Præmieforeningen for Præstø og Sorøs arkiv 1874-1874
 217. Præstø Amts Bogtrykkerforenings arkiv 1945-1991
 218. Præstø Amts Kvægavlsforenings arkiv 1915-1961
 219. Præstø Amts Kørelærerforenings arkiv 1933-1983
 220. Præstø Amts Landboforenings arkiv 1979-1980
 221. Præstø Amts Mejeristforenings arkiv 1928-1938
 222. Præstø Amts Urmager og Optiker-s arkiv 1900-1985
 223. Præstø Amts årskursus for læreres arkiv 1934-1970
 224. Ramsherred, gadebelysnings arkiv 1922-1960
 225. Rislev og omegns Tyreholdsforenings arkiv 1930-1931
 226. Rislev sogns Hesteforsikringsforenings arkiv 1884-1944
 227. Rønnebæk Sogns Husmandsforenings arkiv 1924-1959
 228. Sandby og Omegns arkiv 1905-1968
 229. Sandby-Vrangstrup Husmandsforenings arkiv 1908-1972
 230. Savværks- og Maskinsnedkernes fagforenings arkiv 1902-1909
 231. SID Fensmark Specialarbejdernes Fagforenings arkiv 1908-1998
 232. SIDs arkiv 1970-1994
 233. Sipperup-Stenstrups arkiv 1950-1965
 234. Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforenings arkiv 1916-1968
 235. Skelby Sogns Husmandsforenings arkiv 1915-1965
 236. Skræddernes Fagforening i Næstved og Omegns arkiv 1887-1958
 237. Snedker- og Tømrerforbundet Afd. 37, Næstved. ST forb.s arkiv 1968-1988
 238. Snedkerforbundets afd. i Steges arkiv 1909-1970
 239. Snedkerforbundets afd. is arkiv 1952-1970
 240. Snedkernes Fagforening, Næstveds arkiv 1890-1965
 241. Snesere Sogns Husmandsforenings arkiv 1913-1956
 242. Snesere Sogns Ægsalgskreds arkiv 1923-1965
 243. Snesere Østre Sogns kontrolforenings arkiv
 244. Socialdemokratisk Fagforening i Skelbys arkiv 1909-1949
 245. Sorø Dyrskue 1914s arkiv 1914-1914
 246. Specialarbejderforbundet i Danmark Næstved afd.s arkiv 1894-1976
 247. Størlinge og Krymplinge Tyreholdsforenings arkiv 1927-1927
 248. Størlinge og Omegns Tyreforenings arkiv 1918-1918
 249. Størlinge Tyreholdsforenings arkiv 1923-1923
 250. Syd- og Østsjællands Smedemesterfor-s arkiv 1940-1940
 251. Sydsjællands Biavlerforenings arkiv 1887-1985
 252. Sydsjællands Frøudvalgs arkiv 1940-1969
 253. Sydsjællands Landboforenings arkiv 1862-1962
 254. Sydsjællands og Møns Skræddermester-s arkiv 1927-1959
 255. Sydsjællands og Næstvedegnens arkiv 1936-2001
 256. Telefonstandens Klub, Næstveds arkiv 1990-1990
 257. Toksværd Husmandsforenings arkiv 1902-1971
 258. Træindustriarbejderforbundet, Haslev afds arkiv 1939-1971
 259. Træindustriarbejderforbundet, Langebæk afd.s arkiv 1919-1971
 260. Træindustriarbejderforbundet, Vordingborg afd.s arkiv 1912-1971
 261. Træindustriarbejderforbundets arkiv 1901-1978
 262. Træindustriarbejderforbundets arkiv 1970-1990
 263. Tybjerg Sogns Husmandsforenings arkiv 1902-1960
 264. Tybjerg Vindmøllelaugs arkiv 1987-2002
 265. Tyreforeningen i Præstø Amts arkiv 1899-1899
 266. Tyreholdsforeningen fors arkiv 1898-1974
 267. Tømrerforeningen fors arkiv 1933-1970
 268. Tømrernes Lærlingeforenings arkiv 1938-1970
 269. Udvalget vedr. Sammenlægningens arkiv 1969-1970
 270. Unge landmænd for Allerslev og Merns arkiv 1936-1972
 271. Unge landmænd for Stensveds arkiv 1947-1947
 272. Unge landmænd for Sværdborg - Køngs arkiv 1964-1971
 273. Unge landmænd for Sværdborg sogns arkiv 1935-1971
 274. Unge landmænd i Hammer-Mogenstrups arkiv 1946-1964
 275. Unge landmænd i Præstø Amts arkiv 1938-1979
 276. Vallensved Gymnastikforening Husmandsforenings arkiv 1902-1969
 277. Vejlø-Vester Egesborg Biavlerforenings arkiv 1958-1975
 278. Vikarordnings arkiv 1974-1982
 279. Vinstrup Andelsfrydehuss arkiv 1951-1969
 280. Vægtergården, riddergade 4, Næstveds arkiv 1959-1983
 281. Østifternes Forening til Frugtavlens Fremmes arkiv 1892-1950Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter