STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Enkelte virksomheder og forretninger

Tilbage til Emneoversigt
 1. A/S Game Shipping ApS Game Shippings arkiv 1970-1989
 2. A/S General Charterings arkiv 1965-1978
 3. A/S General Coasting (ApS General Coasting)s arkiv 1969-1979
 4. A/S General Tramping, ApS General Trampings arkiv 1970-1986
 5. A/S Genship ApS Genship fra 1975s arkiv 1969-1980
 6. A/S Gilships arkiv 1964-1986
 7. A/S Goership ApS Goerships arkiv 1969-1986
 8. A/S Grimstrup Farvehandel & engroslagers arkiv 1949-1966
 9. A/S Guideship (ApS Guideship 1975)s arkiv 1969-1978
 10. Abel Schrøder-komiteen, Næstveds arkiv 1971-2008
 11. Adolph Christian Petersens arkiv 1872-1873
 12. Agerup udflytteres Elektricitetslåneforenings arkiv 1938-1942
 13. Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, Gammel Maglemølle, Ny Maglemølle, marketenderis arkiv 1959-1980
 14. Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, Gammel Maglemølle, Ny Maglemølles arkiv 1823-1992
 15. Aktieselskabet Industri- og Sparebanken for Næstved og Omegns arkiv 1866-1986
 16. Aktuelt, Sydsjællands Socialdemokrat, Jernbanegade 3, Næstveds arkiv 1898-1971
 17. Albert E. Nielsen, Motor- og Maskinfabrik, Fabriksvej 20, Næstveds arkiv 1933-1971
 18. Alexsander Hansen, Fuglebjergs arkiv 1892-1946
 19. Alfred Christiansens Træsko- og Cykelforretning, Fensmarks arkiv 1912-1926
 20. Alm. Brand,s arkiv 1860-1981
 21. Andelsselskabet Herlufmagle Selvbetjeningsvaskeri.s arkiv 1953-1967
 22. Anders Hansens arkiv 1865-1871
 23. Anders Jacobsens arkiv 1875-1875
 24. Anders Søndergård Sørensens arkiv 1925-1946
 25. Arbejderpartiets Bogtrykkeri, Jernbanegade 3, Næstveds arkiv 1889-1989
 26. Arkitekt Jens Vestergaard Jensen, Kindhestegade 9, Næstveds arkiv 1943-1981
 27. Arkitekt Knud Andersen, Gallemarksvej 29, Næstveds arkiv 1946-1950
 28. Arnold Nielsens arkiv 1930-1938
 29. Automobilforhandler Chr. Rahbek, Kindhestegade 6-12, Næstveds arkiv 1928-1974
 30. Axel Theodor Zimmermanns arkiv 1847-1849
 31. Banken for Fuglebjerg & Omegn, Filial af Handels- og Landbrugsbanken A/S, Slagelses arkiv 1957-1957
 32. Bavelse Sogns Elektricitets Lånefor-s arkiv 1935-1960
 33. Bernhard Theodor Emil Petræus arkiv 1850-1855
 34. Bertel Sophus Sørensens arkiv 1834-1834
 35. Blikkenslager Julius Christensen, Sct. Peders Kirkeplads arkiv 1900-1908
 36. Blomster i Næstved-hallens arkiv 1963-1987
 37. Blomsterforretningen Violas arkiv 1925-1968
 38. Boghandler Carl Hinding, Næstveds arkiv 1900-1914
 39. Boghandler K. Blum Hansen, Østergade 18, Næstveds arkiv 1940-1959
 40. Boghandlerne i Næstveds arkiv 1898-1898
 41. Bogtrykkeriet , Riddergade 7, Næstveds arkiv 1848-1992
 42. Boligudstillinger i Næstved 1948-1988s arkiv 1948-1988
 43. Boserup Købmandshandels arkiv 1927-1976
 44. Boserup Vindmølles arkiv 1902-1902
 45. Braaes Boghandel, Brødrenes Friis, Ringstedgade 6, Næstveds arkiv 1923-1950
 46. Brd. Johannsen manufakturhandel, Næstveds arkiv 1900-1916
 47. Brødusalget i Toksværds arkiv 1937-1967
 48. Byport, Næstved, overslag over materialer, 1795s arkiv 1795-1795
 49. Bøje Nielsen Koncernen, Vadestedet 1, Næstveds arkiv 1974-1980
 50. C. Schous Fabrikker A/S Udsalg, Fuglebjergs arkiv 1918-1947
 51. C.F. Petersen, skibsmægler, Næstveds arkiv 1870-1891
 52. C.M.Wittusens arkiv 1846-1846
 53. Carl August Plougs arkiv 1845-1845
 54. Carl Christian Hansens arkiv 1850-1850
 55. Carl F. Bonaventura Ross arkiv 1836-1836
 56. Carl Frederik Maylands arkiv 1849-1849
 57. Carl Wilhelm Gyemoes arkiv 1853-1854
 58. Chr. Jacobsen, købmand, Vinhusgade, Næstveds arkiv 1906-1906
 59. Chr. Lundager-Christensen Herreekviperingsforretnins arkiv 1894-1970
 60. Christen Frederik Valdemars arkiv 1906-1906
 61. Christian Bonnesens arkiv 1827-1827
 62. Christian Wilhelm Rodians arkiv 1844-1868
 63. Christine Thureholm, fotograf, Næstveds arkiv 1910-1923
 64. Conrad Ferdinand Petersens arkiv 1854-1859
 65. Creditkassen for landejendomme i Østifterne, Præstø Amt.s arkiv 1967-1968
 66. Cykelsmed og Lillebilvognmand Holger Pedersen, Herlufmagles arkiv 1929-1976
 67. Dania Pensionat, Ringstedgade 1, Næstveds arkiv 1948-1955
 68. Daniel Jacobsens arkiv 1849-1855
 69. Dansk Folkeferies arkiv 1943-1990
 70. De forenede Jernstøberier, Marketenderiets arkiv 1954-1974
 71. De Hvide Svaners arkiv 1972-1990
 72. De sydsjællandske konservatives arkiv 1915-1915
 73. Demants Vaskeri, Kindhestegade 7, Næstveds arkiv 1934-1971
 74. Den mindre hesteforsikring for Hammer med tilgrænsende sognes arkiv 1913-1967
 75. Den Sjællandske Bondestands Sparekasse, Hyllinge afd.s arkiv 1908-1969
 76. Det Røde Pakhus i Riddergade, Næstveds arkiv 1958-1986
 77. Detailhandler Laurits Michaelsen, Kolonial og Grovva, Sandbys arkiv 1930-1955
 78. DFJs arkiv 1892-1985
 79. Diderich Jahnikes arkiv 1848-1848
 80. Dideriksen, Ove Busks arkiv 1947-1960
 81. Drejermester, Paraplyfabrikant Søren Anton Bangs arkiv 1806-1995
 82. Driftslåneforeningen Førslevs arkiv 1926-1930
 83. Egedius Ferdinand Sander, Købmand, Rinstedgade 24-26s arkiv 1853-1911
 84. Ejler Damgaard, købmand, Axeltorv 11, Næstveds arkiv 1929-1965
 85. Elektricitetslåneforeningen for Hyllinge og Agerups arkiv 1914-1938
 86. Ellen Digmans arkiv 1916-1919
 87. Erik Frederik Larsen Demuth, boghandler/papirgrosserers arkiv 1898-1976
 88. Ernst Davidsen, købmands arkiv
 89. Everdrup Laaneforenings arkiv 1930-1935
 90. Everdrup Sogns Spareforenings arkiv 1899-1900
 91. F. Jacobsen, farver, Farvergade 8s arkiv 1841-1841
 92. Fensmark Sogns Låneforenings arkiv 1937-1950
 93. Flemstofte Maskinfabrik, Flemstoftes arkiv 1944-1967
 94. Flintemose og Bøgesø Laaneforenings arkiv 1930-1935
 95. Fodby Spareforenings arkiv 1934-1939
 96. Forsikringsforening for Stormskade i Skelby sogns arkiv 1923-1972
 97. Forsikringsforeningen Ly. Næstveds arkiv 1909-1917
 98. Fotograf Carl Christian Nielsen, Farvergade 7, Næstveds arkiv 1929-1955
 99. Fotograf Chr. Christensen, Farvergade/Lille Brogade, Næstveds arkiv 1905-1905
 100. Fotograf Knud Chr. Knudsen, Axeltorv 2, Næstveds arkiv 1903-1971
 101. Frederik Bernhoff Jacobsens arkiv 1849-1849
 102. Frederik Petersens arkiv 1838-1866
 103. Frigoscandia A/S, Næstveds arkiv 1942-1982
 104. Fuglebjerg Apoteks arkiv 1952-1961
 105. Fuglebjerg Bryggeri, Fuglebjergs arkiv 1974-1996
 106. Føniks Bryggeriet i Næstved, Vordingborgvej 11s arkiv 1934-2006
 107. Førslev Sogns arkiv 1871-1895
 108. General Transport Aps arkiv 1972-1982
 109. Georg Christensens Boghandel, Axeltorv 10, Næstveds arkiv 1851-1992
 110. Glarmester og forgylder Niels Madsen Fraas, Næstveds arkiv 1858-1858
 111. Glarmester Willy Petersen, Vinhusgade 3, Næstveds arkiv 1908-1966
 112. Glasværkets Spareforening, Fensmarks arkiv 1910-1975
 113. Glumsø Savværk og Stavefabriks arkiv 1910-1967
 114. Glumsø Selvbetjeningsvaskeris arkiv 1954-1971
 115. Glumsø Spånpladefabrik A/S arkiv 1961-1986
 116. Grethe Pedersen, Sorøs arkiv 1898-2003
 117. Grønnegade 2, Sorterups Gård, Næstved Købstad.s arkiv 1856-1858
 118. Guldsmed G. Christiansens eftf.s arkiv 1964-1984
 119. Gulerodshusets arkiv 1990-2004
 120. Gunderslev Sogns Låneforenings arkiv 1919-1939
 121. Gunnar Christensen, Købmand, Sneslevs arkiv 1936-1944
 122. Gustav Lundstein Ibsen, Kirkestræde 6, 2., Næstveds arkiv 1902-1973
 123. H.O. Birksted, købmandsgård, Brogade 2, Næstveds arkiv 1888-1990
 124. Haandværkerbanken, Jernbanegade 9, Næstveds arkiv 1901-2013
 125. HAGL SJÆLLANDs arkiv 1951-1980
 126. Hagl-Sjællands arkiv 1951-1970
 127. Haldagerlille Andelsmølle I/Ss arkiv 1892-1920
 128. Haldagerlille Mølleforenings arkiv 1990-1990
 129. Hammer og Tvede Laaneforening af 28. september 1944s arkiv 1942-1958
 130. Hans Gørgens v/ Poul Lehmann Sivertsen statsaut. skibsmægler, Næstved Havns arkiv 1953-1969
 131. Hans Jensens arkiv 1866-1872
 132. Hans Jesper Thorsens arkiv 1870-1874
 133. Hans Nielsen, gårdmand, Hårslevs arkiv 1914-1971
 134. Hans Nielsens arkiv 1853-1853
 135. Hans Nielsens arkiv 1863-1871
 136. Hans Petersen Holms arkiv 1908-1908
 137. Hans Vandahl Tolderlunds arkiv 1862-1865
 138. Henning Bertel Olsen, Smedemester, Sandveds arkiv 1910-1975
 139. Herluflille købmandsforretnings arkiv 1904-1960
 140. Herlufmagle Bryggeris arkiv 1888-1990
 141. Herlufmagle Hesteassurances arkiv 1918-1920
 142. Herlufmagle Kros arkiv 1700-1977
 143. Herlufmagle med flere sognes hesteforsikrings arkiv 1898-1962
 144. Herlufmagle Postkontors arkiv 1922-1990
 145. Herman A. Kähler A/S, Kählersbakken 5, Næstveds arkiv 1839-2014
 146. Herman Hoff, købmand, Axeltorv 1, Næstveds arkiv 1923-1925
 147. Hermann Søllegaard, købmands arkiv 1921-1970
 148. Herreekviperingsforretningen Johs. W. Jensen, Ringstedgade 2, Næstveds arkiv 1952-1952
 149. Hesteerstatningsforeningens arkiv 1852-1960
 150. Hesteforsikringsforeningen for Herlufsholm Sogns arkiv 1876-1926
 151. Hesteforsikringsforeningen for Tjustrup Haldagerlille Kommunes arkiv 1899-1925
 152. Hesteforsikringsforeningen fors arkiv 1908-1971
 153. Hjelmsølille Brugsforening og købmandsforretnings arkiv 1889-1964
 154. Holløse Mølles arkiv 1969-1976
 155. Holmegaard Glasværk, Fensmarks arkiv 1817-2013
 156. Husmændenes Låneforenings arkiv
 157. Håndkøbsudsalg i Skelbys arkiv 1946-1947
 158. Håndværker- og Industriudstilling i Næstved, 1923s arkiv 1923-1923
 159. Hårslev Smedies arkiv 1898-1980
 160. I.V. Larsen, manufakturhandler, Ringstedgade 5, Næstveds arkiv 1880-1965
 161. I/S Næstved Mosts arkiv 1939-1961
 162. I/S Tindur Shippings arkiv 1970-1970
 163. Industri og Håndværk i samfundets tjeneste, Næstveds arkiv 1954-1954
 164. Iversens Farvehandels arkiv 1963-1988
 165. J. Bentzens arkiv 1872-1873
 166. J. Scheel-Bech, isenkram m.m., Axeltorv 1, Næstveds arkiv 1902-1965
 167. Jacob Ferdinand Gottliebs arkiv 1837-1837
 168. Jacobsen, Jørgens arkiv 1864-1864
 169. Jan Cornelius Damens arkiv 1833-1833
 170. Jens Hansen Tofts arkiv 1858-1858
 171. Jens Nielsens arkiv 1872-1872
 172. Jens Peder Christian Johansen, cykelhandler, Sandveds arkiv 1904-1973
 173. Jens Peter Jensens arkiv 1850-1850
 174. Jens Wilhelm Pedersens arkiv 1838-1838
 175. Jensen, Thorvalds arkiv 1898-1930
 176. Jessien, Axel og Ulriks arkiv 1905-1983
 177. Johan Christian Lillegaards arkiv 1843-1871
 178. Johannes Gravesen, købmand, Ringstedgades arkiv 1929-1929
 179. Johannes Wilhelm Rudolphs arkiv 1826-1826
 180. Jubilæumsudstillingen 1935 i Næstveds arkiv 1934-1990
 181. K.T.A.S.s arkiv 1967-1967
 182. K/S Sagas arkiv 1969-1977
 183. K/S Saxos arkiv 1970-1983
 184. K/S Seelands arkiv 1972-1982
 185. K/S Selandias arkiv 1968-1985
 186. K/S Sjællands arkiv 1969-1982
 187. K/S Sjølunds arkiv 1961-1977
 188. K/S Stiklas arkiv 1970-1977
 189. K/S Stiklas arkiv 1970-1977
 190. K/S Suså I/S Suså fra 1976s arkiv 1964-1982
 191. K/S Sølysts arkiv 1969-1982
 192. Kakaofabrikkens arkiv 1954-1989
 193. Karrebæk Fjord Lodseris arkiv 1831-1968
 194. Karrebæk Smakkelaugs arkiv 1983-1986
 195. Karrebæk Spareforenings arkiv 1898-1972
 196. Karrebækstorp Købmandshandels arkiv 1952-2002
 197. Karrebækvej 2, Næstveds arkiv 1966-1995
 198. Kjoleakademiet, Næstveds arkiv 1943-1950
 199. Knud Anders Rasmussens arkiv 1954-1955
 200. Kolonialhandler Carl Severinsen, Næstveds arkiv 1916-1931
 201. Kreaturassuranceforeningen for Marvede og Hyllinge Sognes arkiv 1914-1962
 202. Kreaturforsikringen fors arkiv 1855-1971
 203. Kreaturforsikrings Forenings arkiv 1914-1971
 204. Kristensen, Ragnhild Henriettes arkiv 1951-1951
 205. Krummerup Sogns arkiv
 206. Kurt Larsen, Tornemarks arkiv 1947-1959
 207. Kvislemark og Fyrendal og Omliggende Sognes Svineassurances arkiv 1917-1978
 208. Kvægassuranceforeningen for Marvede og Hyllinge Sognes arkiv 1937-1978
 209. Kvægassuranceforeningen for Rejnstrup Skoledistrikts arkiv 1940-1967
 210. Kvægforsikringsforeningen for Herlufsholm sogns arkiv 1876-1887
 211. Kvægforsikringsforenings arkiv 1878-1967
 212. Købmand Carl Emil Lundstein, Kindhestegade 32, Næstveds arkiv 1877-1951
 213. Købmand Carl Marius Didriksens arkiv 1937-1969
 214. Købmand Carl Vilhelm Gørgens, Præstøvej 45, Næstveds arkiv 1938-1940
 215. Købmand Chr. Rasmussen, Næstveds arkiv 1913-1918
 216. Købmand J. Johansen, Næstveds arkiv 1898-1936
 217. Købmand Laurits Hansen, Østergade 18, Næstveds arkiv 1682-1986
 218. Købmand Ludvig Bollhorns arkiv 1896-1896
 219. Købmand Niels Peter Bertelse, Axeltorv/Hjultorv, Næstveds arkiv 1889-1894
 220. Købmand R. Rasmussen, Riddergade 4, Næstveds arkiv 1925-1960
 221. Købmand Rasmus Andersen, Rislevs arkiv 1931-1939
 222. Købmand Walter Sørensen, Karrebækvej 98A, Næstveds arkiv 1959-1967
 223. Købmandsgårdens arkiv 1942-1985
 224. L.P. Nielsens Smede- og Maskinfabrik, Næstveds arkiv 1899-1961
 225. Lacby Smedie, Ladbys arkiv 1899-1912
 226. Ladby Overdrevs Andelsmølles arkiv 1899-1999
 227. Ladby Teglværks arkiv 1865-1982
 228. Landkommunernes Ulykkesfordikrings arkiv 1928-1932
 229. Lars Andersens arkiv 1866-1872
 230. Lars peter Larsen, smedemester, Sandveds arkiv 1924-1947
 231. Larsen, Frants Henrik Christians arkiv 1923-1923
 232. Laura Jacobine Knudsens arkiv 1866-1866
 233. Lauritz Hansen Vinhandel A/S, Østergade 9, Næstveds arkiv 1954-1961
 234. Lille Næstved Mejeris arkiv 1890-1976
 235. Livsforsikring for Svin i Ladby skoledistrikts arkiv 1906-1933
 236. Livsforsikrings Foreningen for kvægkreaturer i Holløse med flere byers arkiv 1892-1964
 237. Livsforsikringsforeningen fors arkiv 1891-1903
 238. Lorange Vinhandel, Kirkestræde 4, Næstveds arkiv 1871-1996
 239. Lund, Hans Christian Carls arkiv 1869-1870
 240. Løveapoteket, Næstveds arkiv 1640-1988
 241. Låneforeningen for Hammer Sogn af 1936s arkiv 1936-1966
 242. Låneforeningen for Hammer Sogns arkiv 1919-1943
 243. Låneforeningen for Hyllinge-Havnskovs arkiv 1938-1952
 244. Låneforeningen for Sneslev og Højbjerg Afvandingsselskabs arkiv 1933-1933
 245. Madrigal / Wieses Hotel/Jjernbanehotellet, Jernbanegade 33, Næstveds arkiv 1950-1972
 246. Maglemølle Samarbejdsforholds arkiv 1939-1983
 247. Malermester Christen Andersen, Farimagsvej, Næstveds arkiv 1903-1944
 248. Malermester Frands Larsen, Farimagsvej 33, Næstveds arkiv 1903-1936
 249. Malermester Svend Nielsen, Skelbys arkiv 1969-1971
 250. Malthe Christian Meulengrachts arkiv 1842-1854
 251. Manufakturhandler Chr. Hoffmann, Axeltorv 1-3, Næstveds arkiv 1906-1982
 252. Manufakturhandler Knud Knudsen, Næstveds arkiv 1906-1961
 253. Mark Jensens Maskinfabriks arkiv
 254. Martin Frederik Larsens arkiv 1871-1871
 255. Marvede - Hyllinge og omliggende sognes Livsforsikringsforening for svins arkiv 1907-1977
 256. Masnedssunds Andelsslagteris arkiv 1936-1936
 257. Meldahl, Johannes Frederik Christians arkiv 1864-1864
 258. Menstrup Bryggeris arkiv
 259. Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrups arkiv 1904-1992
 260. Mineralvandsfabrikken Fortuna, Købmagergade 18, Næstveds arkiv 1845-1993
 261. Mogenstrup Kros arkiv 1872-2006
 262. Mund- og Klovesygeforeningens arkiv 1924-1942
 263. Murerfirmaet Storgaard & Mortensens arkiv 1933-1940
 264. Murermester Charles Mortensens arkiv 1892-1966
 265. Murermester Johannes Jørgensen, Sortebrødregade, Næstveds arkiv 1916-1937
 266. Murermester Peter Berg, Glumsøs arkiv 1918-1963
 267. Murermester Peter Larsen, Nygade 5, Næstveds arkiv 1872-1940
 268. Møbelsnedker Carl Jensen, Hjultorvet 6, Næstveds arkiv 1829-1987
 269. Møllebygger Jensens arkiv 1908-1935
 270. N. Krarup Petersen, Fuglebjergs arkiv 1937-1972
 271. N.P. Nielsens Købmandshandels arkiv 1888-1919
 272. Niels Albrecht Frederich Baggers arkiv 1845-1869
 273. Niels Jacobsens arkiv 1841-1841
 274. Niels Jensens arkiv 1849-1871
 275. Niels Mikkelsens arkiv 1869-1871
 276. Niels Nielsens arkiv 1870-1875
 277. Niels Sørensens arkiv 1838-1838
 278. Niels Sørensens arkiv 1858-1867
 279. Nordisk Brandforsikring A/S, Næstveds arkiv 1899-1927
 280. Næsted Bogcafés arkiv 1975-1975
 281. Næstelsø og omliggende Sognes Livsforsikring for Svins arkiv 1941-1981
 282. Næstved Diskontobank, Axeltorv 4, Næstveds arkiv 1906-2001
 283. Næstved Facondrejeris arkiv 1917-1921
 284. Næstved Financierings Selskab A/S arkiv 1943-1943
 285. Næstved Fiskemelsfabrik I/S, Rislevs arkiv 1936-1949
 286. Næstved Jernbetonskibsværft, Åderups arkiv 1917-1983
 287. Næstved Kolonialhandlerforenings arkiv 1937-1950
 288. Næstved Malerforretning Aps arkiv 1947-1982
 289. Næstved Møbelfabrik A/S, Præstemarken 18s arkiv 1959-2001
 290. Næstved Presseforenings arkiv 1952-1971
 291. Næstved Tidende Fondens arkiv 1970-2004
 292. Næstved Tidendes arkiv 1849-2024
 293. Næstved Tidendes Bogtrykkeris arkiv 1924-1948
 294. Næstvedkredsens afdeling afs arkiv 1929-1960
 295. Næstveds 850-års jubilæum 1985s arkiv 1983-1985
 296. Nørrekjær, Jens Adolf Hansens arkiv 1888-1963
 297. Ole Hansens arkiv 1868-1868
 298. P.G. Vintersborg, tømrer og maskinsnedkeri, Tagensvej 2, Næstveds arkiv 1924-1948
 299. P.K. Jeppesen & Søn Maskinfabrik, Farimagsvej 69, Næstveds arkiv 1892-1988
 300. P/R Fylkes arkiv 1970-1986
 301. Pantelåner Hans Olsen, Kindhestegade, Næstveds arkiv 1903-1919
 302. Partsrederi Fenris arkiv 1977-1985
 303. Partsrederi SAGA, Næstveds arkiv 1976-1987
 304. Partsrederi Uffes arkiv 1975-1985
 305. Partsrederiet Balders arkiv 1978-1989
 306. Paulsens Maskinfabrik, Indre Vordingborgvej 34, Næstveds arkiv 1868-1998
 307. Peder Christiansens arkiv 1869-1872
 308. Pedersen, Jens Anton, Glarmesters arkiv 1878-1915
 309. Peter Christian N. Christiansens arkiv 1865-1912
 310. Peter Jacob Andreas Lentzs arkiv 1872-1925
 311. Poul Frandsens arkiv 1973-1973
 312. Poulsen, Anders Karl Chr.s arkiv 1885-1892
 313. Præstø Amts Mejeriforenings arkiv 1937-1961
 314. Præstø m. fl. Amters Hagelskadefor-s arkiv 1873-1980
 315. Rasmus Peder Møller, Skafterups arkiv 1888-1888
 316. Ravnstrup Låneforening af 1946.s arkiv 1946-1961
 317. Rejseforeningen 1987, Næstveds arkiv 1987-1988
 318. Sadelmager Valdemar Larsen, Næstveds arkiv 1925-1925
 319. Sandved Mølles arkiv
 320. Scheibel, Teknisk Materialhandel, Jernbanegade 1s arkiv 1942-1980
 321. Sjællands Brandforsikring for mindres arkiv 1872-2002
 322. Sjællandske sadelmager- og tapetse-s arkiv 1919-1951
 323. Skelby og Gunderslev - træk af sognenes histories arkiv 1979-1985
 324. Skelby Skræderforretnings arkiv 1931-1931
 325. Skelby Telefoncentral v/Ellen Marie Nielsens arkiv 1965-1971
 326. Skibsmægler, Skibsproviantering Hans Gørgens arkiv 1894-1988
 327. Skorstensfejemestre Sven og viggo Petersen, Godthåbs Allé 10, Næstveds arkiv 1917-1955
 328. Skrædderforretnings arkiv 1868-1871
 329. Slagtermester M. Chr. Henriksen, Ringstedgade 15, Næstveds arkiv 1910-1910
 330. Smede- og Maskinværksted v/Svend Aage Andersen, Agerups arkiv 1924-1986
 331. Smedemester Hans Wilhelm Christensen, Herluflille smedjes arkiv 1949-1959
 332. Smedemesters arkiv 1942-1957
 333. Smedemestre Edvard Falch & Søn, Næstveds arkiv 1873-1986
 334. Smålandshavets arkiv 1977-2006
 335. Snesere Sogns Laaneforening af 1938 til Installation af Elektricitets arkiv 1938-1946
 336. Snesere Teglværks arkiv 1946-1970
 337. Sneslev Låneforenings arkiv 1922-1937
 338. Solvangsvej 59, Holsted bys arkiv 1965-1996
 339. Sorø og Omegns Spareforenings arkiv 1927-1966
 340. Spare- og Laanekassen for Everdrup Sogns arkiv 1898-1975
 341. Spare- og Laanekassen for Hyllested, Hårslev og Ting Jellinge sognes arkiv 1881-1938
 342. Spare- og Låneforeningen for Krummerup og Fuglebjerg Pastorats arkiv 1880-1881
 343. Spareforeningen for Tybjergs arkiv 1904-1974
 344. Spareforeningen Glædelig Jul, Næstveds arkiv 1909-1909
 345. Spareforeningen Glædelig Jul, Snesere Sogns arkiv 1905-1973
 346. Sparekassen Den lille Bikube Fuglebjergs arkiv 1893-2000
 347. Sparekassen for Aversi og Omegns arkiv 1877-1966
 348. Sparekassen for Herlufmagle og Tybjerg sogne samt Raunstrup Gods.s arkiv 1854-1913
 349. Spareklubben for unge landmænd is arkiv 1944-1953
 350. Staunstrup Skole Skolesparekasses arkiv 1934-1935
 351. Stiftsbogtrykkeriet i Næstved, Ramsherred 15, Næstveds arkiv 1939-1998
 352. Stormskadeforsikrings-Selskabets arkiv 1899-1969
 353. Strids Mølle Vejrmølles arkiv 1788-1788
 354. Suså Kommune, Sekretariatets arkiv 1879-2006
 355. Svaneapoteket, Torvestræde 8, Næstveds arkiv 1902-2002
 356. Svend Jacobsen, isenkræmmer, Lundevej 4, Fuglebjergs arkiv 1948-1948
 357. Sydsjællands Annoncebureau, Krumport 2, Næstveds arkiv 1919-1998
 358. Sydsjællands Frø-Kompagnies arkiv 1937-1962
 359. Sydsjællands Jernforretning A/S arkiv 1942-1978
 360. Sydsjællands Margarinefabrik, Ndr. Farimagsvej 20, Næstveds arkiv 1951-1953
 361. Sydsjællands Pressebureaus arkiv 1919-1919
 362. Sydsjællands Venstreblad, Ramsherred 6, Næstveds arkiv 1905-1961
 363. Sørup Købmandsforretning v/Agner Hansens arkiv 1965-1965
 364. Sørup Købmandsforretning v/N.P. Andersens arkiv 1958-1963
 365. Tingjellinge sogn, Udflytternes Brandforsikrings-Forenings arkiv 1886-1969
 366. Tjustrup Spareforenings arkiv 1909-1910
 367. Tobakshandler V. Knippel, Axeltorv 6, Næstveds arkiv 1946-1969
 368. Toksværd Fællessavværk, Fælleseje af rundsavs arkiv 1930-1978
 369. Toksværd Kvægforsikrings arkiv 1912-1967
 370. Toksværd og Omegns Livsforsikrings-s arkiv 1901-1925
 371. Toksværd Sogns Hesteforsikringsforenings arkiv 1878-1950
 372. Toksværd Sogns Låneforenings arkiv 1919-1940
 373. Toksværd Sogns Spare- og Lånekasses arkiv 1916-1988
 374. Toksværd Spareforenings arkiv 1906-1968
 375. Toksværd Vagtværns arkiv 1944-1945
 376. Tornemark Bryggeris arkiv 1891-1894
 377. Tornemark Lille Mølles arkiv 1804-1976
 378. Tornemark Stormølles arkiv 1904-1904
 379. Torvestræde 9, Torvestrædes Viktualieforretnings arkiv 1909-1972
 380. Trævarefabrikken Dan, Kildemarksvej 70, Næstveds arkiv 1918-1968
 381. Tybjerg Sogns Laaneforenings arkiv 1919-1941
 382. Tybjerglille Smedjes arkiv 1886-1936
 383. Tyvelse Sogns Brandassuranceforenings arkiv 1856-1913
 384. Udflytternes gensidige Brandforsikringsforening for rørlig Ejendom på Sjælland med omliggende Øers arkiv 1858-1975
 385. Urmager og Guldsmed Gunnar Chistiansens arkiv 1940-1982
 386. Vallensved Sogns Låneforenings arkiv 1919-1947
 387. Vedex, Dansk Skovindsustri, Vordingborgvej 78, Næstveds arkiv 1957-1971
 388. Vejlø sogns Spareforenings arkiv 1900-1960
 389. Vernøs Elektroværksted, Østergade 4, Næstveds arkiv 1925-1972
 390. Vester Egesborg Købmandshandels arkiv 1921-1956
 391. Vognmand William Knud Petersens arkiv 1893-1969
 392. Øernes Andelsselskabs arkiv 1906-1906Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter