STARBAS.net

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Kommissioner, nævn og udvalg

Tilbage til Emneoversigt
 1. Forhandlingsprotokoller 2014-2017
 2. Frederikssund Kommune (209) og Jægerspris Kommune (225) og Skibby Kommune (229) og Slangerup Kommune (233), Sammenlægningsudvalg 2005-2006s arkiv 2000-2006
 3. Frederikssund Kommune (209), Arbejdsudvalg for EI-Centret/AMU-Centret i Frederikssunds arkiv 1984-1994
 4. Frederikssund kommune (209), Beskæftigelsesudvalgets arkiv 1985-1993
 5. Frederikssund Kommune (209), Byrådets arkiv 1966-2006
 6. Frederikssund Kommune (209), Børn- og ungekoordineringsudvalgets arkiv 1988-1990
 7. Frederikssund Kommune (209), Børn- og ungeudvalgs arkiv 1989-2006
 8. Frederikssund Kommune (209), Det Centrale Koordinerings- og Visitationsudvalgs arkiv 1997-2001
 9. Frederikssund Kommune (209), Det sociale udvalgs arkiv 1974-2006
 10. Frederikssund Kommune (209), Fritidskommissionens arkiv 1970-1979
 11. Frederikssund Kommune (209), Fritidsnævnets arkiv 1970-1990
 12. Frederikssund Kommune (209), Grundlisteudvalgets arkiv 1950-1975
 13. Frederikssund Kommune (209), Havneudvalgets arkiv 1933-1989
 14. Frederikssund Kommune (209), Jægerspris Kommune (225), Skibby Kommune (229), Slangerup Kommune (233), Stenløse Kommune (235), Ølstykke Kommune (237), Beboerklagenævns arkiv 1998-2006
 15. Frederikssund Kommune (209), Koordineringsudvalget for [Lov om folkeskolen 1975] § 19, stk. 22-undervisnings arkiv 1994-1994
 16. Frederikssund Kommune (209), Koordineringsudvalget vedrørende anbringelsers arkiv 1993-1994
 17. Frederikssund Kommune (209), Koordineringsudvalget vedrørende fortrins arkiv 1991-1994
 18. Frederikssund Kommune (209), Kultur- og fritidsudvalgets arkiv 1990-2006
 19. Frederikssund Kommune (209), Kulturelt udvalgs arkiv 1970-1981
 20. Frederikssund kommune (209), Miljøudvalgets arkiv 1974-1989
 21. Frederikssund Kommune (209), Plan- og Miljøudvalgs arkiv 1990-2006
 22. Frederikssund Kommune (209), Planlægningsudvalg vedrørende børn og unges arkiv 1986-1989
 23. Frederikssund Kommune (209), Samarbejdslokaleudvalget i Social- og sundhedsforvaltningen og Hovedsamarbejdsudvalget for det Sociale områdes arkiv 1988-1996
 24. Frederikssund Kommune (209), Samråds arkiv 1976-1986
 25. Frederikssund Kommune (209), Skolebiblioteksudvalgets arkiv 1976-1989
 26. Frederikssund Kommune (209), Skolekommissionens arkiv 1962-1989
 27. Frederikssund Kommune (209), Småbørnsudvalgets arkiv 1983-1987
 28. Frederikssund Kommune (209), SSP-udvalgets arkiv 1981-1982
 29. Frederikssund Kommune (209), Teknisk udvalgs arkiv 1970-2006
 30. Frederikssund Kommune (209), Udvalget for faste ejendommes arkiv 1970-1998
 31. Frederikssund Kommune (209), Undervisnings- og kulturudvalgets arkiv 1981-1990
 32. Frederikssund Kommune (209), Ungdomsskolenævnets arkiv 1970-1989
 33. Frederikssund Kommune (209), Visitationsudvalg for plejehjem og beskyttede boligers arkiv 1978-1986
 34. Frederikssund Kommune (209), Visitationsudvalgets arkiv 1982-1993
 35. Frederikssund Kommune (209), Voksenundervisningsnævnets arkiv 1970-1990
 36. Frederikssund Kommune (209), Økonomiudvalgets arkiv 1968-2006
 37. Frederikssund Kommune (250) og Egedal Kommune (240), Beboerklagenævn for Frederikssund og Egedal Kommunes arkiv 2007-2012
 38. Frederikssund Kommune (250), Beskæftigelsesudvalgets arkiv 2010-2013
 39. Frederikssund Kommune (250), Bevillingsnævnets arkiv 2013-2015
 40. Frederikssund Kommune (250), Bevillingsnævns arkiv 1913-2020
 41. Frederikssund Kommune (250), Byrådets arkiv 1969-2017
 42. Frederikssund Kommune (250), Det Lokale Beskræftigelsesråd (LBR)s arkiv 2006-2008
 43. Frederikssund Kommune (250), Folkeoplysningsudvalgets arkiv 2010-2017
 44. Frederikssund Kommune (250), Kultur- og Fritidsudvalgets arkiv 2007-2009
 45. Frederikssund kommune (250), Kultur-,Fritid og Idrætsudvalgets arkiv 2010-2013
 46. Frederikssund Kommune (250), Opvækst og Uddannelsesudvalgets arkiv 2007-2013
 47. Frederikssund Kommune (250), Social- og Ældreudvalgets arkiv 2007-2009
 48. Frederikssund Kommune (250), Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets arkiv 2007-2009
 49. Frederikssund Kommune (250), Teknik og Miljøudvalgets arkiv 2007-2009
 50. Frederikssund Kommune (250), Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalgets arkiv 2010-2013
 51. Frederikssund Kommune (250), Teknisk Udvalgs arkiv
 52. Frederikssund Kommune (250), Udvalget for Erhverv og Arbejdsmarkeds arkiv 2007-2009
 53. Frederikssund Kommune (250), Vækstudvalgets arkiv
 54. Frederikssund Kommune (250), Økonomiudvalgets arkiv 2007-2017
 55. Frederikssund Købstadskommune, Byrådets arkiv 1931-1970
 56. Frederikssund Købstadskommune, Skoleudvalgets arkiv 1965-1970
 57. Frederikssund og Græse-Sigerslevvester og Oppe Sundby-Snostrup, Sammenlægningsudvalg (første) - forhandlingsprotekols arkiv 1968-1970
 58. Græse-Sigerslevvester Kommune, Græse-Sigerslevvester Ungdomsnævns arkiv 1954-1969
 59. Jægerspris Kommune (225), Aftenskolenævnet i Kyndby-Krogstrup kommunes arkiv 1942-1969
 60. Jægerspris Kommune (225), Byrådets arkiv 1866-2006
 61. Jægerspris Kommune (225), Børne- og kulturudvalgets arkiv 2002-2006
 62. Jægerspris Kommune (225), Ejendomsudvalgets arkiv 1970-1989
 63. Jægerspris Kommune (225), Folkeoplysningsudvalgets arkiv 1970-2006
 64. Jægerspris Kommune (225), Kulturelt udvalgs arkiv 1970-1993
 65. Jægerspris Kommune (225), Miljøudvalgs arkiv 1989-1993
 66. Jægerspris Kommune (225), Mølleudvalgets arkiv 1969-2005
 67. Jægerspris Kommune (225), Social-, børne- og kulturudvalgs arkiv 1998-2001
 68. Jægerspris Kommune (225), Socialudvalg / Det sociale udvalgs arkiv 1967-2006
 69. Jægerspris Kommune (225), Teknisk udvalgs arkiv 1967-1994
 70. Jægerspris Kommune (225), Udvalget for teknik og miljøs arkiv 1994-2006
 71. Jægerspris Kommune (225), Økonomiudvalgets arkiv 1968-2006
 72. Ny Frederikssund Kommune (250), Opvækst og Uddannelse - Lokaludvalget for 0-6 års institutioners arkiv 2009-2009
 73. Ny Frederikssund Kommune (250), Opvækst- og Uddannelse - Del-udvalg / Lokaludvalgs arkiv 2007-2008
 74. Ny Frederikssund Kommune (250), Velfærd, Sundhed og Kultur - Del-udvalgets arkiv 2010-2010
 75. Skibby Kommune (229), Beredskabskommissions arkiv 1976-2001
 76. Skibby Kommune (229), Biblioteksudvalgets arkiv 1968-1970
 77. Skibby Kommune (229), Bygningskommissionens arkiv 1927-1963
 78. Skibby Kommune (229), Bygningsråds arkiv 1966-1974
 79. Skibby Kommune (229), Byplanudvalgets arkiv 1966-1968
 80. Skibby Kommune (229), Byrådets arkiv 1970-2006
 81. Skibby Kommune (229), Børne- og Unge udvalgets arkiv 1993-2002
 82. Skibby Kommune (229), Det Sociale udvalg / Socialudvalgs arkiv 1969-1993
 83. Skibby Kommune (229), Ejendomsudvalgets arkiv 1968-1991
 84. Skibby Kommune (229), Energiudvalgets arkiv 1981-1985
 85. Skibby Kommune (229), Folkeoplysningsudvalgs arkiv 1990-2006
 86. Skibby Kommune (229), Forbrændingsudvalgets arkiv 1967-1985
 87. Skibby Kommune (229), Fritidskommissionens arkiv 1971-1978
 88. Skibby Kommune (229), Førtidspensionsudvalgets arkiv 1991-2001
 89. Skibby Kommune (229), Hovedsamarbejdsudvalget for det sociale områdes arkiv 1983-1987
 90. Skibby Kommune (229), Hovedsamarbejdsudvalget for det tekniske områdes arkiv 1984-2006
 91. Skibby Kommune (229), Hovedsamarbejdsudvalget for Skole, Social og Sundhedsforvaltningens arkiv 1993-2006
 92. Skibby Kommune (229), Koordinationsudvalgets arkiv 1999-2001
 93. Skibby Kommune (229), Koordineringsudvalget for personer med psykiske og fysiske handicaps arkiv 1980-1985
 94. Skibby Kommune (229), Kulturelt udvalgs arkiv 1970-1993
 95. Skibby Kommune (229), Landliggerudvalgs arkiv 1974-1993
 96. Skibby Kommune (229), Ligningskommissionens arkiv 1979-1990
 97. Skibby Kommune (229), Miljø og Teknikudvalgets arkiv 1991-2006
 98. Skibby Kommune (229), Nævningegrundlisteudvalgs arkiv 1996-2006
 99. Skibby Kommune (229), Sikkerhedsudvalgets arkiv 1979-1999
 100. Skibby Kommune (229), Skole, Social og Sundhedsudvalgets arkiv 1994-2006
 101. Skibby Kommune (229), Skole, Socialforvaltning og Politi udvalget = SSPs arkiv 1983-1990
 102. Skibby Kommune (229), Skolekommissionen for Skuldelev-Selsøs arkiv 1934-1966
 103. Skibby Kommune (229), Skolekommissionens arkiv 1968-1989
 104. Skibby Kommune (229), Skuldelev Skolenævns arkiv 1971-1982
 105. Skibby Kommune (229), Sundhedskommissionens arkiv 1969-1974
 106. Skibby Kommune (229), Teknisk udvalgs arkiv 1969-1991
 107. Skibby Kommune (229), Trafikudvalget / Transportudvalgets arkiv 1981-1986
 108. Skibby Kommune (229), Udvalget for maglehøjgård lossepladss arkiv 1976-2001
 109. Skibby Kommune (229), Ungdomsskolenævnets arkiv 1989-1991
 110. Skibby Kommune (229), Ungdomsskolernes samarbejdsudvalgs arkiv 1970-1984
 111. Skibby Kommune (229), Voksenundervisningsnævns arkiv 1970-1990
 112. Skibby Kommune (229), Ældre og Handicaprådets arkiv 1994-2006
 113. Skibby Kommune (229), Økonomiudvalgets arkiv 1966-2006
 114. Slangerup Kommune (233), Borger og Virksomhedsudvalgets arkiv 1994-2001
 115. Slangerup Kommune (233), Borgerserviceudvalgets arkiv 2002-2006
 116. Slangerup Kommune (233), Byplan- og bygningsudvalget (udvalget for fysiske ejendomme)s arkiv 1970-1976
 117. Slangerup Kommune (233), Byrådets arkiv 1970-2006
 118. Slangerup Kommune (233), Det sociale udvalg/Socialudvalgets arkiv 1970-1993
 119. Slangerup Kommune (233), Kultur- og Virksomhedsudvalgets arkiv 2002-2006
 120. Slangerup Kommune (233), Planlægningsudvalgets arkiv 1977-1981
 121. Slangerup Kommune (233), Udvalget for kulturelle anliggender/Kulturudvalgets arkiv 1970-1993
 122. Slangerup Kommune (233), Økonomiudvalgets arkiv 1970-2006
 123. Slangerup Landsogn & Slangerup Kommune (233), Nævninge- og Domsmand- og Grundliste-Udvalgets arkiv 1957-1987Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter