STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Kulturelle foreninger og selskaber

Tilbage til Emneoversigt
 1. Adlersamfundets arkiv 1946-1960
 2. Afholdsforeningen Blå Kors arkiv 1899-1994
 3. Andelsforeningen Byens Børns arkiv 1993-1997
 4. Belysningsvæsenets Musikforenings arkiv 1939-1949
 5. Birthe Kristensens arkiv 1978-1992
 6. Bispebjerg Kulturcenters arkiv 1940-1961
 7. Borgerdydskoleselskabets arkiv 1860-2019
 8. Den bestandig borgerlige Forenings arkiv 1872-1872
 9. Det Danske Kompagnis arkiv
 10. Det Forenede Borgerlige Selskabs arkiv 1858-1877
 11. Det Techniske Selskabs arkiv 1843-1845
 12. Dronning Caroline Amalies Pigeskoles Elevforenings arkiv 1928-2017
 13. Efterslægtsselskabets arkiv
 14. Elevfonden ved Strandparkskolens arkiv 1984-2015
 15. Ellebjerg Skoles Forældreforenings arkiv 1951-1962
 16. Enkedronning Caroline Amalies Asylskoles Mindes arkiv 1881-1889
 17. Familieklubben af 2. Maj 1886s arkiv 1891-1960
 18. Foreningen af forstandere og ledere i Københavns kommunes arkiv 1997-2017
 19. Foreningen af oldSAGers arkiv 2005-2014
 20. Foreningen Bragis arkiv 1867-1927
 21. Foreningen Capris arkiv 1871-1908
 22. Foreningen Klub 13s arkiv 1929-1984
 23. Foreningen Nyboders Udgåede Skoleelevers arkiv 1948-1955
 24. Foreningen Selskabelighedens arkiv 1855-1895
 25. H.C. Andersen-Samfundet i Københavns arkiv 1951-1989
 26. Helle Lindes Kulturfonds arkiv 1993-2015
 27. Holmens Hæderstegns Forenings arkiv 1882-1920
 28. Idrætsforeningen for civilbetjente ved station 3 arkiv 1940-1973
 29. International Ungdomsligas arkiv 1931-1932
 30. Katrinedals Skoles Forældreforenings arkiv 1954-2000
 31. Kjøbenhavns Skytteforenings arkiv 1872-2002
 32. Klasseforeningen Lurens arkiv 1930-1994
 33. Kunstnersamfundets arkiv 1861-1870
 34. Københavns Malerlaugs Rejsefonds arkiv 1923-1976
 35. Københavns Rundskuedags arkiv 1910-1990
 36. Købmandsskolens Elev-Samfunds arkiv 1908-1959
 37. Lejrskoleforingen for Ålholm og Vigerslev Allés skolers arkiv 1950-1967
 38. Logen Young Fellows arkiv 1915-1974
 39. Lærlingehjemmets Mindes arkiv 1902-2003
 40. Læseforeningen af 9. januar 1861s arkiv 1874-1874
 41. Malersangforeningen af 1846s arkiv 1846-1965
 42. Marineforeningens arkiv 1913-1961
 43. Martin Nyrop Selskabets arkiv 1999-2006
 44. Nationalbankens Kunstforenings arkiv 1976-1984
 45. Rejseringen af 1943s arkiv 1943-2012
 46. Rejsestipendieforeningen for Håndværkere og Industridrivendes arkiv 1882-1973
 47. Roforeningen Kviks arkiv 1866-2011
 48. Samfundet / Selskabet Vort Samfunds arkiv 1919-1921
 49. Sangforeningen Arions arkiv 1861-1867
 50. Sangforeningen Danias arkiv 1852-1911
 51. Sangforeningen Edvards Mindes arkiv 1907-1929
 52. Sangforeningen Valkyriens arkiv 1870-1918
 53. Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfonds arkiv 2001-2018
 54. Selskabet Den Gode Hensigts arkiv 1930-1984
 55. Selskabet for Københavns Histories arkiv 1935-2005
 56. Selskabet Holbergs Mindes arkiv 1834-1917
 57. Selskabet til Restaurering af Frihedsstøttens arkiv 1987-2000
 58. Soroptimist International Københavns arkiv 1910-2022
 59. Sporvejenes Engelskklub (SEK)s arkiv 1948-2010
 60. Sundholms Ferielotteris arkiv 1940-2012
 61. Sønderjydsk Forening Sønderjydens arkiv 1940-2013
 62. The English Debating Clubs arkiv 1890-1969
 63. Ungdommens Naturvidenskabelige Forenings arkiv 1944-2014
 64. Ungdomsforeningen af 1917 (U. 17)s arkiv 1939-1946
 65. Ungdomsforeningen Guttens arkiv 1924-1950
 66. Valby Skoles Lejrskoleforenings arkiv 1942-1964
 67. Vanløse Skoles Forældreforenings arkiv 1995-2002
 68. Vesterbros Folkedanserforenings arkiv 1978-1983
 69. Vestre Borgerdydskoles Rejseklubs arkiv 1937-1970
 70. Værkstedsteknisk Forening Københavns arkiv 1941-2018
 71. Værneforeningen for svagt begavet ungdoms arkiv 1915-1950Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter