STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Kulturelle foreninger og selskaber

Tilbage til Emneoversigt
 1. 4. Dragonregiments Rytterforening, Københavns arkiv 1923-1978
 2. 4. Dragonregiments Rytterforening, Næstveds arkiv 1670-1978
 3. A/S Hyllinge sogns Samlingshus, Centergårdens arkiv 1887-1989
 4. A/S Tingjellinge Forsamlingshuss arkiv 1917-1977
 5. Almue Låne Biblioteket for beboerne af landsbyen Åderup og sammes omegns arkiv 1835-1846
 6. Amatørteater: Skår i glædens arkiv 1993-1993
 7. Appenæs Brugsforenings arkiv 1907-1969
 8. Appenæs og Omegns Samlingshus arkiv 1913-1976
 9. Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub,s arkiv 1981-1990
 10. Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub for Næstved og Omegns arkiv 1926-2012
 11. Arbejdernes Radioforbunds Syd- og Østsjællands Kreds arkiv 1931-1952
 12. Arbejdsteknisk skoles Elevforenings arkiv 1945-1972
 13. Arkæologisk Forening for Præstø Amts arkiv 1962-1972
 14. Arløse Brugsforenings arkiv 1889-1980
 15. Billedværkstedets arkiv
 16. Bistrup Brugsforenings arkiv 1888-1964
 17. Blangslev Brugsforenings arkiv 1885-1983
 18. Bonderup Brugsforenings arkiv 1894-1923
 19. Borgerenigheden, Næstveds arkiv 1844-1978
 20. Borup Ris Venners arkiv 1950-1994
 21. Boserup Tærskeselskabs arkiv 1922-1969
 22. Brugerråd ved Fugleparkens Aktivitetscenters arkiv 1991-2009
 23. Brugsen for Fuglebjerg og Omegns arkiv 1968-1985
 24. Brugsforeningen Virkelysts arkiv 1918-1970
 25. Civiletaternes selskabelige forenings arkiv 1923-1978
 26. Civilforsvars-Forbundet i Næstelsøs arkiv 1948-1949
 27. Civilforsvars-Forbundet i Sneseres arkiv 1955-1969
 28. Concordia loge nr. 52 i Næstved under Danmarks Storloge af I.O.G.T.s arkiv 1886-1980
 29. Dagny-Klubben for Næstved og Herlufsholms arkiv 1966-2008
 30. Dagny-Rejser, Næstveds arkiv 1987-1996
 31. Damptærskeselskabet HÅBETs arkiv 1926-1966
 32. Danmarks-Samfundet, Næstveds arkiv 1954-1956
 33. Dansk Andels Gødningsforretning, Fodby afd.s arkiv 1916-1961
 34. Dansk Arbejde, Næstved afd.s arkiv 1909-1983
 35. Dansk Kvindesamfunds Kreds for Næstved og Omegns arkiv 1907-1977
 36. Dansk Ungdoms Samvirke, Hyllinges arkiv 1940-1950
 37. Dansk-Israelsk Forening for Sydsjælland og Møns arkiv 1987-2001
 38. Danske Kvinders Beredskab, Fuglebjerg Afdelings arkiv 1942-1959
 39. Danske Rytteriforeningers fællesrepræsentations arkiv 1940-1965
 40. DDH - Aktive Kvinders arkiv 1920-2002
 41. DDH-Glumsø Foreningen af Aktive Kvinders arkiv 1924-2000
 42. De danske Forsvarsbrødre for Næstved og Omegn af 1879s arkiv 1880-1995
 43. Den Frivillige Luftmeldetjeneste, Haldagerlilles arkiv 1934-1938
 44. Den Selskabelige Forening for Herluflille - Torpe og Omegns arkiv 1896-1934
 45. Den selskabelige forening for Sandved og Omegns arkiv 1919-1970
 46. Den upolitiske Radioklub for Fensmark Sogn.s arkiv 1933-1963
 47. Det danske Haveselskab, Næstveds arkiv 1943-1987
 48. Det danske Haveselskab, Præstø Amts arkiv 1889-1990
 49. Det venskabelige Selskab i Nestveds arkiv 1815-1837
 50. Dragonstuen i Næstveds arkiv 1951-1956
 51. Dysted Brugsforenings arkiv 1868-1990
 52. Eksperimenterende Danske Radioamatører, OZ 8NSTs arkiv 1923-2008
 53. Everdrup Samlingshuss arkiv 1893-2007
 54. Everdrup Sognefests arkiv 1983-2008
 55. Everdrup Sogns Foredragsforenings arkiv 1915-2018
 56. Everdrup Sogns Husmandsforenings Husholdningsudvalgs arkiv 1948-1971
 57. Fensmark Antenneforenings arkiv 1981-2016
 58. Fensmark Brugsforenings arkiv 1905-2010
 59. Fensmark Folkedanserforenings arkiv 1949-1960
 60. Fensmark Husholdningsforenings arkiv 1929-1978
 61. Filmklubben Husbio 1988s arkiv 1989-1989
 62. Filmklubben Husbios arkiv 1981-1985
 63. Flemstofte Brugsforenings arkiv 1919-1919
 64. FN-Foreningens arkiv 1927-1971
 65. Fodby Brugsforenings arkiv 1878-1997
 66. Fodby Læseforenings arkiv 1909-1909
 67. Fodby og omegns Foderstofforenings arkiv 1915-1954
 68. Foderstofforeningen fors arkiv 1901-1952
 69. Folkecafeen / Folkemusikhusets arkiv 1979-2006
 70. Fonden HJÆLMENs arkiv 1925-1971
 71. Forbrugergruppen for Næstved og Omegns arkiv 1974-2012
 72. Forbrugernes Oplysningskontors arkiv 1973-2002
 73. Foredragsforeningen fors arkiv 1917-1930
 74. Foredragsforeningen i Toksværds arkiv 1897-1936
 75. Foredragsforeningen Lundbys arkiv
 76. Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjællands arkiv 1905-1978
 77. Foreningen Dannevirkes Lokalafdeling for Næstved og Omegns arkiv 1907-1983
 78. Foreningen Folkets Hus i Næstveds arkiv 1982-1982
 79. Foreningen Jyden for Næstved og Omegns arkiv 1920-1978
 80. Foreningen Nordens arkiv 1944-2007
 81. Foreningen til Kristelig og Folkelig Oplysning i Tystrup Sogns arkiv 1884-1994
 82. Forsamlingshusets arkiv 1911-1977
 83. Forsvarsbrødrene i Glumsø og omegns arkiv 1881-1985
 84. Frederik, selskabelig Forening, Næstveds arkiv 1928-1935
 85. Fuglebjerg Antennelaugs arkiv 1976-1978
 86. Fuglebjerg Hallen, 5. majs arkiv 1970-1970
 87. Fuglebjerg Håndværkerforening, Bestyrelsen herfors arkiv 1940-1940
 88. Fuglebjerg Håndværkerforenings arkiv 1887-1987
 89. Fuglebjerg Lottekredss arkiv 1952-1983
 90. Fuglebjerg Luftsværnsforenings arkiv 1943-1944
 91. Fugleskydningsselskabet for Fuglebjerg og Omegns arkiv 1881-1980
 92. Fugleskydningsselskabet for Næstved og Omegns arkiv 1908-1985
 93. Fugleskydningsselskabets arkiv 1892-1962
 94. Fællesrepræsentationen for 4. Dragonregiments rytterforeningers arkiv 1920-1988
 95. Førslev Sogns Husholdningsudvalgs arkiv 1930-1967
 96. Gardehusarforeningen, Næstveds arkiv 1940-1985
 97. Gardehusarforeningernes Fællesrepræsentations arkiv
 98. Gelsted og omegns Brugsforenings arkiv 1883-1983
 99. Glumsø Aasø Tærskeselskabs arkiv 1929-1966
 100. Glumsø Borgerforenings arkiv 1961-1965
 101. Glumsø Brugsforenings arkiv 1937-1975
 102. Glumsø Hjemstavnsforenings arkiv 1942-1955
 103. Glumsø og Omegns arkiv 1931-1960
 104. Glumsø og Omegns Foredragsforenings arkiv
 105. Glumsø Realskole, Elevforenings arkiv 1939-1965
 106. Glumsø Teaterkreds arkiv 1948-1959
 107. Glumsø Turistforenings arkiv 1936-1988
 108. Grimstrups og Stenbækholms Forbrugsforenings arkiv 1915-1974
 109. Grænseforeningen for Fuglebjerg og Hyllesteds arkiv 1981-1984
 110. Grænseforeningen for Næstved & Omegns arkiv 1927-2003
 111. Haldagerlille Sogns og Omegns Forbrugsforenings arkiv 1885-1969
 112. Hammer Arbejdsforenings Udsalgs arkiv 1867-1900
 113. Hammer Forsamlingshuss arkiv 1883-2018
 114. Hammer, Everdrup, Snesere Husmandsforenings Husholdningsudvalgs arkiv 1971-1972
 115. Hammer-Mogenstrup Gødningsforenings arkiv 1916-1970
 116. Have- og Grundejerforeningen Hegnsgårdens arkiv 1948-1984
 117. Haveforeningen Ellebækhøj, Ellebækvej, Næstveds arkiv 1948-2008
 118. Haveforeningen Fremtiden, Næstveds arkiv 1953-1968
 119. Herluflille og Omegns Traktortærskeselskab A/S.s arkiv 1921-1955
 120. Herluflille og Omegns Tærskeselskab A/S arkiv 1951-1967
 121. Herlufmagle Borger- og håndværker-s arkiv 1928-1995
 122. Herlufmagle Husmandsforenings Husholdningsudvalgs arkiv 1934-1991
 123. Herlufmagle sogns Husflidsforenings arkiv 1925-1989
 124. Herlufmagle-Tybjerg Pensionist-s arkiv 1955-1995
 125. Herlufsholm Husholdningsudvalgs arkiv 1928-1970
 126. Herlufsholmkoret, Næstveds arkiv 1919-1999
 127. Historisk Forening for Holmegaards arkiv 1900-1990
 128. Historisk Samfund for Præstø Amts arkiv 1912-2002
 129. Hjemmeværnsforeningen for Næstved og Omegns arkiv 1945-1949
 130. Hjemmeværnsforeningen for Næstved- for Næsted-områdets arkiv 1980-1990
 131. Hjemmeværnskompagni 5304s arkiv 1945-1984
 132. Hjemmeværnskompagni 5307, nords arkiv 1965-2003
 133. Hjemmeværnskompagni 5308, syd Næstveds arkiv 1954-1999
 134. Hjemmeværnskompagni 5330, Politikompagniet, Næstveds arkiv 1975-1986
 135. Holme-Olstrup Brugsforenings arkiv 1875-1983
 136. Holme-Olstrup Husmandsforenings Husholdningsudvalgs arkiv 1937-1970
 137. Holmegaard Invalide- og Folkepensionistforenings arkiv 1970-1971
 138. Holmegaard Musikforenings arkiv 1979-1984
 139. Holmegård Husmandsforenings Husholdningsudvalgs arkiv 1971-1977
 140. Husflidsforeningen for Holsteinborg og Omegns arkiv 1896-1957
 141. Husflidsforeningen for Marvede sogns arkiv 1912-1972
 142. Husmoderforeningen for Sandved og Omegns arkiv 1955-1996
 143. Hyllinge Andelsmejeri, Dampsterilisatoranlægs arkiv 1954-1954
 144. Hyllinge Brugsforenings arkiv 1891-2011
 145. Hyllinge Foderstofforenings arkiv 1900-1920
 146. Hyllinge Hjemstavnsforenings arkiv 1941-1943
 147. Hyllinge Husholdningsudvalgs arkiv 1933-1952
 148. Højskoleforeningen for Næstved og Omegns arkiv 1902-1996
 149. Hårslev Brugsforenings arkiv 1887-1965
 150. I/S Møllerendens dræning, Menstrups arkiv 1923-1958
 151. Interessentselskabet Tærskeværket Palmevænge for Fuglebjerglund og Sneslev Overdrevs arkiv 1926-1962
 152. Jernbanehjemmeværnet, Kompagnie 5002, Næstveds arkiv 1982-1999
 153. Juletræet i Brandelev Samlingshuss arkiv 1948-1973
 154. Junior Chamber, Næstveds arkiv 1966-2011
 155. Kammeraterne for Glumsø og omegns arkiv 1949-1972
 156. Karlshøj Brugsforenings arkiv 1916-1982
 157. Karrebæk - Karrebæksminde Antenne-s arkiv 1968-2001
 158. Karrebæk Brugsforenings arkiv 1874-1986
 159. Klubben i Hyllinges arkiv 1882-1882
 160. Kolonihaveforeningen Ellevangs arkiv 1935-2011
 161. Kolonihaveforeningen Skovlys arkiv 1944-1966
 162. Kolonihaveforeningen Ydervangs arkiv 1946-1982
 163. Komiteen for rejsning af en genforeningssten i Appenæs arkiv 1920-1920
 164. Kristelig Lytter og Fjernseer-s arkiv 1930-1971
 165. Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, Næstveds arkiv 1928-1989
 166. Kristelig Lytterforening Fuglebjergs arkiv 1928-1988
 167. Kristelig Sangforening for Næstved og omegns arkiv 1896-1977
 168. Kulturelt Samråd, Næstveds arkiv 1971-2000
 169. Kunstforeningen for Næstved og Omegn, Amtmandsstien 1s arkiv 1943-2007
 170. Kunstforeningen ved Centralsygehuset i Næstveds arkiv 1985-1985
 171. Kvickly, FDB, Jernbanegade 8, Næstveds arkiv 1965-1995
 172. Kvindeforeningen i Everdrup Sogns arkiv 1915-1978
 173. Kvislemark Fuirendal og Omegns Folkepensionistforenings arkiv 1970-1998
 174. Kvislemark Fyrendal Kvindeforenings arkiv 1943-1945
 175. Kvislemark Fyrendal Sogns Læseforenings arkiv 1926-1966
 176. Kvislemark Husflidsforenings arkiv 1907-1907
 177. Kvislemark Sogn Samlingshuss arkiv 1891-1991
 178. Kyse Brugsforenings arkiv 1884-1983
 179. Kyse, Vallensved og Holløse Tærske-s arkiv 1923-1968
 180. Kystartilleriforeningens arkiv 1942-1972
 181. LABORARTE Foreningen til fremme af kunst på arbejdspladsen i Holmegård, Næstved og Suså kommunes arkiv 1983-1993
 182. Ladby Brugsforenings arkiv 1902-1991
 183. Landbo-Klubben af 1921s arkiv 1921-1921
 184. Lille Næstved Brugsforenings arkiv 1915-1970
 185. Lions Club, Herlufsholms arkiv 1985-2006
 186. Lokalbrugsen Tyvelses arkiv 1891-2001
 187. Lokalforeningen for Hyllinge ogs arkiv 1911-1911
 188. Lokalforeningen Virkelyst, Hyllesteds arkiv 1916-1971
 189. Lokalhistorisk Journal, Ekspeditionens arkiv 1973-1977
 190. LOs Efterløns og Pensionistklubs arkiv 1985-1986
 191. Lov og Omegns husholdningsforenings arkiv 1943-2003
 192. Lærlingeafdelingens Selskabelige Forenings arkiv 1969-1970
 193. Marinehjemmeværnet, Flotille 253, Næstveds arkiv 1975-1976
 194. Marvede Sogns Gødningsforenings arkiv 1916-1968
 195. Menstrup Brugsforenings arkiv 1935-2004
 196. Menstrup Foredragsudvalgs arkiv 1944-1958
 197. Mindestøtten på Axeltorvet, Næstved.s arkiv 1869-1869
 198. Modstandsbevægelsen i Karrebæks arkiv 1945-1946
 199. Modstandsbevægelsen Næstveds arkiv 1945-1995
 200. Modstandsforeningen, Afsnit Næstveds arkiv 1945-1970
 201. Musikforeningen for Næstved og omegns arkiv 1925-2014
 202. Musikforeningen Næstved Stations arkiv 1930-1930
 203. Musiksamfundet for Næstved og Omegns arkiv 1932-1977
 204. Musæums-, Turist- og Forskønnelsesforeningen for Næstved og Omegn.s arkiv 1914-1962
 205. Nestelsø Sogns Læseforenings arkiv 1894-1894
 206. Næsby Brugsforenings arkiv 1885-1977
 207. Næsby og Omegns Tærskeselskabs arkiv 1940-1942
 208. Næsby Sogns Gødningsforenings arkiv 1916-1982
 209. Næsby-Tyvelse Tærskeværks arkiv 1909-1922
 210. NÆSTORs arkiv 1950-2009
 211. Næstved Amatørscene.s arkiv 1946-1993
 212. Næstved borgerlige Fugleskydningsselskab af 1966s arkiv 1976-1978
 213. Næstved borgerlige Fugleskydningsselskabs arkiv 1797-1897
 214. Næstved Bys Kunstvenners arkiv 1950-1983
 215. Næstved Esperantoforenings arkiv 1936-2013
 216. Næstved Filatelistklub, Næstved Frimærkeklubs arkiv 1940-2010
 217. Næstved Filmklubs arkiv
 218. Næstved Fjerkræklub for Næstved og Omegns arkiv 1947-1974
 219. Næstved Folkedanserforenings arkiv 1929-1987
 220. Næstved Fotoklubs arkiv 1981-1988
 221. Næstved Fuglevenners arkiv 1960-1988
 222. Næstved Gymnasieforening Hebes arkiv 1943-1943
 223. Næstved Idrætsforenings orkesters arkiv 1949-1959
 224. Næstved Internationale Musikfestivals arkiv 1991-2001
 225. Næstved Internationale Musikfestivals Venners arkiv 1991-1998
 226. Næstved Korets arkiv 1868-2022
 227. Næstved Marineforenings arkiv 1861-2021
 228. Næstved Marks Brugsforening, Grønvej 6, Næstveds arkiv 1902-1985
 229. Næstved Møntklubs arkiv 1987-1990
 230. Næstved Nærradios arkiv 1986-1986
 231. Næstved og Omegns Foderstofforenings arkiv 1951-1989
 232. Næstved Sangforenings arkiv 1853-1930
 233. Næstved Selskabelige Forening Fremtidens arkiv 1859-1906
 234. Næstved Smalfilmklubs arkiv 1955-1985
 235. Næstved Teaterforening (Teaterforeningen for Næstved og Omegn)s arkiv 1972-2014
 236. Næstved-Foreningen i Københavns arkiv 1943-1952
 237. Næstved-kredsens indkøbsforening for mindre jordbrugeres arkiv 1966-1966
 238. Næstvedegnens Køre- og Rideforenings arkiv 1932-1964
 239. Næstvedkredsens Indkøbsforenings arkiv 1916-1975
 240. OK-Klubben, Næstveds arkiv 1972-1995
 241. Paraplyen, samarbejdsorgans arkiv 1994-1995
 242. Pensionistforeningen i Snesere Sogn.s arkiv 1962-1978
 243. Pensionisttræfs arkiv 1989-1992
 244. Præstø Amts Husflidsforenings arkiv 1907-1943
 245. Racedueklubben for Næstved og Omegns arkiv 1981-1987
 246. Radioklubben for Næstved og Omegns arkiv 1929-1976
 247. Regionalen (Danmarks Radio)s arkiv 1980-1985
 248. Rejnstrup Foredragsforenings arkiv 1893-1968
 249. Rejnstrup og Sneslev Gødningsforenings arkiv 1916-1970
 250. Rentenyderforeningen for Kvislemark Fyrendal og Omegns arkiv 1954-1972
 251. Rislev Studiekreds arkiv 1942-1953
 252. Round Table nr. 23, Næstveds arkiv 1948-1998
 253. Røddernes arkiv 1986-2009
 254. Samvirkende Østdanske Turistforeningers arkiv 1970-1991
 255. SAMVIRKETs arkiv 1921-1990
 256. Sandby Brugsforenings arkiv 1890-1983
 257. Sandby-Vrangstrup Dilletants arkiv 1979-1987
 258. Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus arkiv 1899-2009
 259. Sandby-Vrangstrup Husflidsforenings arkiv 1903-1947
 260. Sandby-Vrangstrup Husholdningsud-s arkiv 1935-1983
 261. Sangforeningen BRAGEs arkiv 1883-1933
 262. Sangforeningen for Fuglebjerg og Omegns arkiv 1930-1933
 263. Sangforeningen for Vallensveds arkiv 1917-1917
 264. Sangforeningen Fremads arkiv 1920-1935
 265. Sangforeningen i Toksværds arkiv
 266. Sangforenings arkiv 1927-1942
 267. Selskabelig Forening af 1919 for Næstved og omegns arkiv 1924-1979
 268. Selskabelig Forening for Giftes arkiv 1941-1946
 269. Selskabelig forenings arkiv 1886-1953
 270. Selskabet De Danske Vaabenbrødre i Næstved og Omegns arkiv 1862-1919
 271. Selskabet for de danske Forsvarsbrødre for Næstved og Omegn af 1889s arkiv 1889-2010
 272. Selskabet for Næstved Stuekulturs arkiv 1945-1983
 273. Seniorklubben HK i Næstveds arkiv 1982-2006
 274. Sipperup-Stenstrup Forbrugsforenings arkiv 1892-1907
 275. Skafterup og Omegns Foredragsforenings arkiv 1906-1962
 276. Skelby Antenneforenings arkiv 1978-1979
 277. Skelby og Omegns Husholdningsforenings arkiv 1926-1995
 278. Skelby sogns Brugsforenings arkiv 1916-1975
 279. Skelby Sogns Forsamlingshus, Andelsselskabs arkiv 1919-1921
 280. Skelby-Gunderslev Sogneforenings arkiv 1969-1997
 281. Slægtshistorisk Forening for Sydsjællands arkiv 1988-2015
 282. Snesere Brugsforenings arkiv 1886-1977
 283. Snesere Sogn Husmandsforenings Husholdningsudvalgs arkiv 1929-1972
 284. Snesere Sogns Husflidsforenings arkiv 1872-1972
 285. Sneslev Rejnstrup Gødningsforenings arkiv 1916-1976
 286. Spjellerup Forsamlingshus A/S arkiv 1905-1926
 287. Spjellerup og Omegns Brugsforenings arkiv 1891-1977
 288. Spjellerup Samlingshus ApS arkiv 1926-1971
 289. Spjellerup Sangforenings arkiv 1914-1959
 290. Staunstrup Motorselskabs arkiv 1916-1920
 291. Staunstrup Motortærskeværks arkiv 1923-1923
 292. Staunstrup-Nyprøve Motorselskabs arkiv 1922-1922
 293. Stenstrup Brugsforenings arkiv 1902-1971
 294. Storstrøms Amts Seniorklubs arkiv 1990-2007
 295. Størlinge Motorselskabs arkiv 1913-1920
 296. Størlinge og Omegns Brugsforenings arkiv 1925-1926
 297. Størlinge og Omegns Motortærskeværks arkiv 1924-1924
 298. Størlinge Tærskeselskabs arkiv 1921-1921
 299. Suså Egnshistoriske Forenings arkiv 1982-1992
 300. Suså Folkedanser Kreds arkiv 1973-2008
 301. Suså kommune, Udvalget for lokalradio og tvs arkiv 1988-1991
 302. Susålandets Initiativråds arkiv 1989-2005
 303. Sydsjællands Fodfolksforenings arkiv 1921-1979
 304. Sydsjællands Fuglevenners arkiv 1923-1996
 305. Sydsjællands Garderforenings arkiv 1907-1982
 306. Sydvestsjællands amatørgeologisks arkiv 1984-1994
 307. Sønderjydsk Forening for Kvislemark Fyrendals arkiv 1941-1970
 308. Sønderjysk Forening for Toksværd og Omegns arkiv 1922-1979
 309. Tappernøje forsamlingshuss arkiv 1908-2007
 310. Telefonabonnentforenings arkiv
 311. Telefonnumre Fuglebjerg bys arkiv 1912-1930
 312. Toksværd Borgerforenings arkiv 1966-1972
 313. Toksværd Brugsforenings arkiv 1874-1983
 314. Toksværd Gødningsforenings arkiv 1916-1970
 315. Toksværd Husflidsforenings arkiv 1913-1983
 316. Toksværd Husmandsforenings Husholdningsudvalgs arkiv 1920-1975
 317. Toksværd Radioklubs arkiv 1955-1955
 318. Toksværd Samlingshus arkiv 1888-2004
 319. Toksværd Sogns Husholdningsforenings arkiv 1925-2021
 320. Toksværd Sogns Mindeparks arkiv 1945-2002
 321. Torpe Forsamlingshus, Herluflilles arkiv 1911-1958
 322. Turistforeningen for Næstved og Omegns arkiv 1939-2008
 323. Turistkreds Storstrøms Amts arkiv 1977-1983
 324. Tybjerg Sogns Forsamlingshus, Tybjerg Bygade 13s arkiv 1893-1970
 325. Tybjerg Sogns Læseforenings arkiv 1866-1965
 326. Tybjerglille Borger- ogs arkiv 1986-1993
 327. Tybjerglille Brugsforenings arkiv 1919-1982
 328. Tystrup Brugsforenings arkiv 1885-1969
 329. Tyvelse Husholdningsudvalgs arkiv 1953-1960
 330. Tyvelseegnens Gødningsforenings arkiv 1916-1979
 331. Tærskeselskabet fors arkiv 1927-1946
 332. Vagtbygningens arkiv 1981-1995
 333. Vallensved og Omegns Brugsforenings arkiv 1902-1982
 334. Vallensved og Omegns Foredragsforenings arkiv 1915-1963
 335. Vallensved Sogneforenings arkiv 1977-1983
 336. Vallensved Sogns Husholdningsforenings arkiv 1936-1969
 337. Vallensved Sogns Samlingshus arkiv 1906-1998
 338. Vandrebog for en kreds af trofastes arkiv 1954-2009
 339. Vejlø Brugsforenings arkiv 1874-1988
 340. Vejlø Husflidsskoles arkiv 1874-1877
 341. Vester Egesborg Brugsforenings arkiv 1876-1966
 342. Virkelyst Gødningsforening, Hyllesteds arkiv 1944-1965
 343. Vordingborgvejens Brugsforening, Vordingborgvej 28, Næstveds arkiv 1962-1963
 344. Våbenbrødreselskabet for Baroniets arkiv 1862-1906
 345. Ægindkøbsforeningen i Tjustrups arkiv 1945-1954
 346. Østifternes Haveselskab, Fensmarks arkiv 1950-1969
 347. Østifternes Haveselskab, Glumsøs arkiv 1945-1971Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter