STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Foreninger til social bistand

Tilbage til Emneoversigt
 1. Afholdsfolkenes 100 mands Forening for Næstved og omegns arkiv 1902-1933
 2. Afholdsforeningen Enigheden, Spjellerups arkiv 1893-1933
 3. Afholdsforeningen Fremtidens Håb, Hyllinges arkiv 1897-1934
 4. Afholdsorganisationernes Fællesudvalg, Fensmarks arkiv 1914-1936
 5. Afholdssamfundet for Næstved og Omegns arkiv 1898-1982
 6. Afholdssamfundet for Tybjerg sogn og omegns arkiv 1901-1949
 7. Afholdssamfundet Hjemmenes Lykke, Fensmarks arkiv 1891-1993
 8. Afholdssamfundet i Toksværds arkiv 1905-1967
 9. Afholdssamfundet i Toxværd Sogns arkiv 1930-1930
 10. Afholdssamfundet Solstrålen, Fensmarks arkiv 1903-1956
 11. Afholdssamfundet Solstrålens hjælpekasse, Fensmarks arkiv 1908-1993
 12. Afholdssamfundet Sydsjællands Kreds arkiv 1918-1951
 13. Afholdssamfundets Idrætsforening i Tybjerg og Omegns arkiv 1928-1951
 14. Ambulatoriet for alkoholskadede, Næstveds arkiv 1961-1965
 15. Arbejdernes Hjælpe- og begravelseskasse for Mogenstrup Stenindustris arkiv 1964-1970
 16. Arbejdernes Samariterforening, Fensmark afds arkiv 1936-1986
 17. Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse, Næstelsø afdelings arkiv 1917-1968
 18. Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasses arkiv 1916-1980
 19. Arbejdsmændenes Fagforening Begravelseskasse, Næstveds arkiv 1957-1970
 20. Arbejdsmændenes og Special-s arkiv 1943-1971
 21. Arløse og Omegns Afholdsforenings arkiv 1922-1924
 22. ASF Dansk Folkehjælp Næstved Afdelings arkiv 1936-1994
 23. Aversi og omegns Afholdssamfunds arkiv 1896-1960
 24. Basarfonden for Herlufmagle Sogns Syge- og Hjælpekasse.s arkiv 1872-1973
 25. Begravelseshjælpekassen for Socialdemokratisk Forening og D.A. Forbunds medlemmer, i Toksværd Sogns arkiv 1919-1981
 26. Blangsløv og Omegns Afholdsforenings arkiv 1904-1967
 27. Blikkenslagernes Arbejdsløshedskasses arkiv 1927-1975
 28. Bloddonorerne i Næstveds arkiv 1942-2007
 29. Blå Kors Børneforening Håbets arkiv 1907-1933
 30. Blå Kors Svendehjems arkiv 1883-1955
 31. Børnehjælpsdagens arkiv 1945-1977
 32. Børnenes Afholdsforenings arkiv 1962-1993
 33. Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejder Forbund, Arbejdsløshedskassens arkiv 1942-1986
 34. Dansk Handicap Forbunds arkiv 1951-1989
 35. Dansk Handicapforbund, LaV. Syd/Vestsjællandskredsens arkiv 1971-1983
 36. Dansk Jernbaneforbund,Gruppekassen, Næstved afd.s arkiv 1955-1999
 37. Dansk Røde Kors Samaritterforening, Everdrups arkiv 1940-1966
 38. Dansk Røde Kors, Dameafdelingen for Sorø, Ringsted og Omegns arkiv 1915-1917
 39. Dansk Røde Kors, Næstved afdelings arkiv 1942-1982
 40. Dansk Røde Kors, Samariterkorps i Næstveds arkiv 1948-1976
 41. Dansk Tømrerforbunds Ulykkesforsikring, Næstveds arkiv 1902-1936
 42. De forenede kommuners arkiv 1899-1899
 43. De Samvirkende afholdsselskaber i Næstveds arkiv 1902-1980
 44. De samvirkende Afholdsselskaber i Præstø Amts arkiv
 45. Delfinen, Lokalkreds Næstved under Landsforeningen Evnesvages Vels arkiv 1977-1987
 46. Den kommunale forening i Næstveds arkiv 1866-1924
 47. Den kommunale forenings Aldersomsfonds arkiv 1870-1895
 48. Den Personlige Friheds Værn, Næstveds arkiv 1919-2013
 49. Det Blå Kors for Næstved og Omegns arkiv 1903-1980
 50. Diakonissesygeplejeforeningen i Næstveds arkiv 1881-1941
 51. Everdrup Afholdssamfunds arkiv 1896-1992
 52. Everdrup Blå Kors arkiv 1913-1921
 53. Everdrup Sogns Begravelseskasses arkiv 1913-1924
 54. Evnesvages Vel, Lokalkreds Næstveds arkiv 1978-1987
 55. Fensmark og Omegns socialdemokra-s arkiv 1902-1902
 56. Fensmark Sogns Begravelseskasse.s arkiv 1892-1921
 57. Forbundet af Blangslev og Omegns, Snesere og Brandelev Afholdsforeninger og Vester Egesborg, Toxværd og Everdrup Afholdssamfunds arkiv 1897-1908
 58. Foreningen af 1837 til forsømtes arkiv 1900-1923
 59. Foreningen til Understøttelse fors arkiv 1867-1972
 60. Fælleslærerrådet i Næstveds arkiv 1902-1960
 61. Førslev Sogns Hjælpeforenings arkiv 1859-1977
 62. Glasmagernes forening på Holmegård (Hjælpekassen)s arkiv 1908-1919
 63. Glumsø Afholdsforenings arkiv 1917-1917
 64. Glumsø-Bavelse Sygeplejeforenings arkiv 1907-1934
 65. Herlufmagle Sogns Sygeplejeforenings arkiv 1921-1965
 66. Herlufsholm Husmandsforenings Hjælpekasses arkiv 1920-1967
 67. Herlufsholm Sygeplejeforenings arkiv 1895-1970
 68. Herlufsholm Sygestyrs Aldersomskasse, Herlufsholm sogns arkiv 1888-1957
 69. Herlufsholm Sygestyrs begravelseskasse, Herlufsholm sogns arkiv 1906-1940
 70. HK, Handels- & kontorfunktionærernes Forbund, Arbejdsløshedskassens arkiv 1943-1967
 71. Holme-Olstrup Sogns Hjælpeforening.s arkiv 1896-1920
 72. Holmegårds Glasværks Begravelseskasse.s arkiv
 73. Hundredemandsforeningen af 1904 for Næstved og Omegns arkiv 1904-1972
 74. Hundremands-Foreningen for Lou og Omegns arkiv 1902-1963
 75. Huslejefonden under Dansk Typograf Forbunds arkiv 1965-1993
 76. Hustømrernes Begravelseskasse for Næstved og omegns arkiv 1900-1940
 77. Håndværkerforeningens Hjælpefond, Næstveds arkiv 1951-1951
 78. Indvalideredes Motor Klub Sydsjælland - Møns arkiv 1955-1975
 79. Juletræskomiteen, Rislev sogns arkiv 1909-1936
 80. Karrebæk Fiskeriforening, Hjælpe-s arkiv
 81. Karrebæk Sogns Alders- og Invaliderenteforenings arkiv 1941-1969
 82. Karrebæk-Fodby-Vallensved-Hyllinge-s arkiv 1954-1970
 83. Komiteen for hjælp til Internerede soldater i Næstved 1943s arkiv 1943-1943
 84. Landsforeningen for Bedre Hørelse, Næstved Kredsens arkiv 1984-2007
 85. Lytte- og radarstations arkiv 1943-1999
 86. Maribo Amts Børneværnsforenings arkiv 1927-1971
 87. Næsby Sogns Sygekasses Begravelseskasses arkiv 1900-1955
 88. Næsby-Tyvelse Sygeplejeforening.s arkiv 1904-1960
 89. Næstved Blå Kors Afdelings Hjælpekasses arkiv
 90. Næstved Brand- og Politivagts Ligkasses arkiv 1823-1924
 91. Næstved nye Sygeforenings begravelseskasses arkiv 1861-1941
 92. Næstved Røde Kors Samariter (RKS)s arkiv 1938-1987
 93. Papirindustriarbejdernes Arbejdsløshedskasse, Næstveds arkiv 1921-1967
 94. Papirindustriarbejdernes Forbund. afd. Maglemølles arkiv 1895-1990
 95. Præstø Amts Børneværnsforenings arkiv 1925-1970
 96. Præstø Amts Plejehjemsforenings arkiv 1950-1955
 97. Radiohjælpefonden fors arkiv 1935-1954
 98. Red Barnet, Næstveds arkiv 1957-1957
 99. Rislev sogns Syge- ogs arkiv 1906-1938
 100. Rislev sogns Sygeplejeforenings arkiv 1934-1947
 101. Røde Kors arkiv 1941-1970
 102. Rønnebæk Sogns Sygeplejeforening.s arkiv 1935-1949
 103. Sandby Sogns Hjælpefond.s arkiv 1943-1966
 104. Sandby Sogns Sygekasses Begravelseskasses arkiv 1892-1938
 105. Sandby-Vrangstrup Sogns Sygeplejeforenings arkiv 1933-1961
 106. Sct. Mortens Sogn, sygeforenings arkiv 1889-1921
 107. Skelby-Gunderslev Sygeplejeforenings arkiv 1939-1969
 108. Skrædderfagets Arbejdsløshedskasse i Næstveds arkiv 1954-1959
 109. Snedkerfagets Arbejdsløshedskasse, Næstveds arkiv 1942-1970
 110. Snesere Sogns Sygekasses Begravelseskasses arkiv 1890-1935
 111. Snesere Sogns Sygeplejeforenings arkiv 1890-1953
 112. Socialdemokratisk Forenings arkiv 1916-1932
 113. Storstrømsamtets børneværnsforenings arkiv 1969-1976
 114. Syge- og Hjælpekassen under Dansk Typograf Forbund, Næstved Afdeling.s arkiv 1918-1932
 115. Sygeforeningen Håbet Holme-Olstrup Sogn.s arkiv 1897-1933
 116. Sygehjælpekassens arkiv 1941-1976
 117. Sygeplejeforeningen i Kvislemark-Fyrendal Kommunes arkiv 1936-1936
 118. Sygeplejeforeningen, Vallensveds arkiv 1917-1940
 119. Tjustrup Haldagerlille Begravelseskasses arkiv 1906-1929
 120. Tjustrup Haldagerlille Pastorats arkiv 1885-1960
 121. Toksværd Sogns Sygeplejeforenings arkiv 1901-1956
 122. Tornemark Afholdsforening Fakkelens arkiv 1923-1932
 123. Træindustriarbejderforbundets A-kasses arkiv 1907-1974
 124. Tybjerg sogns Sygeplejeforening af 1918s arkiv 1918-1965
 125. Tømrerfagets Arbejdsløshedskasse, Næstveds arkiv 1907-1968
 126. Tømrerfagets Arbejdsløshedskasses arkiv 1942-1966
 127. Tømrerfagets Arbejdsløshedskasses arkiv 1942-1968
 128. Understøttelsesforeningen for lærer-s arkiv 1877-1877
 129. Understøttelsesforeningen for reisende Haandværkssvende i Næstveds arkiv 1882-1974
 130. Understøttelsesforeningen fors arkiv 1892-1892
 131. Understøttelsesforeningen i Næstveds arkiv 1866-1926
 132. Unge Hjem, Næstveds arkiv 1972-1980
 133. Vallensved Sogns Begravelseskasses arkiv 1931-1940
 134. Vejlø Sogns Hundredemandsforenings arkiv 1902-1972
 135. Vejlø-Vester Egesborgs arkiv 1886-1958Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter