STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Gavebreve, fundatser m.v.

illustration

Gavebreve, fundatser m.v.


Arkivserier
Dokumenter vedr. de fattige 1508-1530
Bøger vedr. de fattige 1582-1687
Forestilling om Københavns Fattigvæsen og underliggende stiftelser af 21/3 1782...samlet af August 1830-1830
Forestilling om Københavns Fattigvæsen af 21/3 1833 af overpræsident Kierulff 1833-1833
Kongelig resolution af 29/7 1836 om Københavns Fattigvæsen 1836-1836
Originale gavebreve, dispositioner og testamenter, hvorefter til Københavns Fattigvæsen er indkommen kapitaler 1781-1835
Afskrifter af testamenter, fundatser etc, hvorefter Kbh. Fattigvæsen tilkommer kapitaler 1836-1844
Afskrifter af legatfundatser 1711-1822
Beretning om St. Hans hospital og Claudi Rosets stiftelses legater og fonde 1799-1835
Om arbejdsvæsenet og industrien under Fattigvæsenet i København. Samlet af H. August 1825-1825
Allerunderdanigst beretning fra den 9/1 1822 nedsatte kommission for de københavnske fattiges beskæftigelse 1836-1836
Forestilling af 21/3 1833 om Kbh. Fattigvæsens økonomiske tilstand og forslag til den økonomiske tilstands forbedring 1833-1833
Kgl. åbent brev 26/1 1798 ang. hvorledes Fattigvæsenet i København for fremtiden skal bestyres 1798-1798
Kongelig approberet plan for Fattigvæsenets indretning og bestyrelse i staden København og dens forstæder 1799-1799
Plakat som indeholder tillæg til reglementerne af 5/7 1803, for Fattigvæsenet i Danmark 1810-1810
Plakat indeholdende en tillægsbestemmelse til den under 1/7 1799 kundgjorte plan for Kbh. Fattigvæsen og plakaten af 1832-1832
Anordning andgående kommunalbestyrelsen i København 1840-1840
Forordning angående det offentlige kasse- og regnskabsvæsen i almindelighed 1840-1840
Forordning, indeholdende nærmere bestemmelser af reglerne for erhvervelsen af forsørgelsesret i en kommune 1844-1844
Betænkning afgiven af den til at gøre forslag om Almindelig Hospitals reorganisation ved reskript af 9/12 1853 nedsatte 1855-1855
Instrukser og regnskaber for stiftelser 1790-1835
Beretninger om fattigvæsenet til Danske Kancelli 1835-1841
Beretning om Fattigvæsenets tilstand 1803-1857
Oversigt over Fattigvæsenets tilstand 1835-1856
Beretninger, ekstrakter m.v. 1802-1849
Trykte beretninger m.v. 1773-1843
Arkivserier består af en eller flere bestillingsenheder

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter