STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Diverse (FV100-145)

illustration

Diverse (FV100-145)


Arkivserier
Børnehusets kapitaler og ejendomme 1646-1759
Direktørens kvittering for Christianshavns fattiges obligationer, skøder og adkomster 1714 samt mandtal 1773 1714-1773
Kvitteringer for fattigpenge af rådstuefattigbøssen 1711-1722
Sager vedr. Fattigvæsenets overgang fra Plejeanstalten til Magistraten 1781-1781
Generalregnskab og kvittancer 1781-1799
Summarisk ekstrakt af regnskaberne for staden Københavns Fattigvæsens hovedkasse for Aaret ... 1799-1815
Københavns Almindelige Fattigvæsens og underliggende stiftelsers, arbejdshuses og skolers indtægter og udgifter 1814-1814
Kjøbenhavns Fattigvæsens budget 1858-1858
Dokumenter vedr. fattigkommissioner m.v. 1795-1801
Memorialer 1737-1799
Diverse dokumenter 1771-1847
Vor Frue sogns plejekommission, forhandlingsprotokol og kopibog 1786-1799
Dokumenter vedr. Almindelig hospital, Abel Cathrines stiftelse, Bleggården, Pesthuset m.v. 1732-1857
Fattigvæsenets bygninger 1785-1854
Dokumenter ang. Kommissionen af 10/4 1795 til at undersøge fattigvæsenets nærværende indretning i staden København 1781-1796
Rådstuens fattigbøsse 1757-1799
Register over ujournaliserede sager 1799-1840
Ujournaliserede sager 1782-1840
Sager vedr. fattigvæsenets institutioner 1858-1871
Indberetninger til mag.3.afd. fra Ladegården, Alm. hospital m.v. om de anbragte 1872-1875
Landetatens pensionister 1817-1851
Pensionister m.fl. 1878-1879
Landetatens pensionister 1799-1842
Søetatens pensionister 1799-1840
Chatolkassernes pensionister 1800-1834
Sager vedr. løn og pension til ansatte under fattigvæsenet og deres enker 1806-1858
Partikulære dokumenter 1709-1800
Fattigvæsenets styrelse 1708-1846
Kapitaler og ejendomme 1732-1841
Kancelliråd Henning Augusts samlinger vedr. fattigvæsenet 1574-1821
Kollektbøger 1799-1808
Dokumenter vedr. Almindelig hospital, Abel Cathrines stiftelse, Uldmagasinet og friskolerne 1782-1799
Dokumenter vedr. Almindelig hospital m.v. 1774-1779
Dokumenter vedr. Almindelig hospital 1842-1842
Alm. hospitals brændselsoplag og kørselsregnskab 1861-1876
Sager indgået til Plejeanstalten fra sognekommissionerne 1777-1781
Sager indgået til magistraten fra sognekommissionerne 1781-1799
Sygejournal for 1. hoveddistrikt 1812-1814
Direktør H.H. Herforths forslag til indretning af Almindelig hospital 1843-1857
Betænkning af 29/5 1832 om Ladegårdens indretning 1832-1832
Til- og afgangslister for konfirmerede og ukonfirmerede børn i Almindelig hospital samt for Christians Plejehus depot i 1870-1870
Fortegnelse over det københavnske fattigvæsens stiftelsers og legaters kapitaler 1823-1823
Opgørelse af Københavns Fattigvæsens stiftelsers og legaters formue den 31. december 1835 1850-1850
Afskrift af FV 144a 1850-1850
Diverse dokumenter vedr. fatttigvæsen 1793-1797
Arkivserier består af en eller flere bestillingsenheder

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter