STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Legater og fonds m.v.

illustration

Legater og fonds m.v.


Arkivserier
Koncepter og genparter af panteobligationer, gældsbreve, vurderingsforretninger m.v. 1798-1882
Annotationer og beregninger vedr. Almindelig hospitals legater m.v. 1799-1836
Sager vedr. panteobligationer og prioriteter 1802-1864
Sager vedr. prioriteter udenfor Kbh. 1842-1859
Sager vedr. fattigvæsenets gæld til banken m.v. 1800-1849
Obligationsbog I-II 1799-1824
Fortegnelse over fattigvæsenets stiftelsers, arbejdshuses og legaters kapitaler før og efter Rigsbankordningen af 1813 1813-1813
Designation over rentebærende kapitaler 1807-1818
Designation over rentebærende kapitaler 1818-1880
Taksationsforretning af 25/10 1824 over de bygninger hvori fattigvæsenet har prioriteter indestående 1824-1824
Fortegnelse over panter til omvurdering 1832-1832
Fortegnelse over panter til omvurdering 1842-1858
Beretning om fattigvæsenets legater og fonds 1840-1840
Beretning om Abel Cathrines hospitals legater og fonds 1840-1840
Beretning om Bredgadens Drenge- og pigeskoles legater og fonds 1840-1840
Beretning om Vor Frelser sogns arbejdsanstalts og skoles legater og fonds 1840-1840
Beretning om Vor Frue sogns arbejdsanstalts og skolers legater og fonds 1839-1839
Beretning om Garnisons sogns arbejdsanstalts og skolers legater og fonds 1840-1840
Beretning om Holmens sogns arbejdsanstalts legater og fonds 1840-1840
Beretning om Helliggejsts sogns arbejdsanstalts og skoles legater og fonds 1838-1838
Beretning om Nicolai sogns arbejdsanstalts og skoles legater og fonds 1840-1840
Beretning om Det kongelige Opfostringshus legater og fonds 1840-1840
Beretning om St. Hans hospitals og Claudi Rossets stiftelsers legater og fonds 1838-1838
Beretning om Trinitatis sogns arbejdsanstalts og skoles legater og fonds 1839-1839
Beretning om Helligånds hospitals (Vartov hospital) legater og fonds 1840-1840
Afskrifter af korte oversigter i beretninger om legater og fonds 1838-1840
Koncepter og bilag til Henning Augusts beretninger 1794-1838
Sager vedr. legater og fonds 1721-1882
Sager vedr. St.Hans hospitals og Claudi Rossets stiftelses legater og fonds 1766-1838
Henning Augusts legatekstrakter 1579-1830
Afskrifter af legatfundatser 1749-1876
Legatbreve og testamenter I-IV 1810-1835
Register til legatbreve og testamenter I-IV 1810-1835
Tabellarisk fortegnelse over legater og fonds til fattigvæsenet og underliggende stiftelser fra de ældste tider til 1839-1839
Omregning af forskellige legater og renteudregning 1813-1824
Supplement. Beretningen til Det kgl. danske Kancelli ang. fattigvæsenets stiftelser og legaters kapitaler 1821-1829
Fortegnelse over legater og fonds under fattigvæsenet 1840-1840
Udskrift af kommissionsberetning ang. St. Hans hospital og Claudi Rossets stiftelses legater og fonds 1843-1843
Arkivserier består af en eller flere bestillingsenheder

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter