STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 3. afdelings arkiv
+ illustration Borgmester og direktion
+ illustration Referatprotokoller med tilhørende sager
+ illustration Alm. administration
+ illustration Personale
+ illustration Hovedregistrant
+ illustration Arkiv
+ illustration Børn
+ illustration Enkebørnsunderstøttelse
+ illustration Fast hjælp
+ illustration Folkekøkkener
+ illustration Husvilde
+ illustration Invalide
+ illustration Midlertidig hjælp
+ illustration Mosaisk Fattigvæsen
+ illustration Politikommission
+ illustration Sindssyge
+ illustration Skifteprotokoller
+ illustration Stiftelser
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Sygekasser
+ illustration Ældre
+ illustration Bygninger, inventar m.v.
+ illustration Øvrigt
+ illustration Regnskab
+ illustration Personale- og lønregnskab m.v.
+ illustration Legater, fonde m.v.
+ illustration Regnskaber for forskellige områder/institutioner 1892-1916
+ illustration Almindelig hospital m. underliggende institutioner
+ illustration De Gamles By
+ illustration Helene Michaelsens Hjem
+ illustration Inspektoratet for kommunens Børneinstitutioner
+ illustration Optagelseshjemmet Emdrupgaard
+ illustration Optagelseshjemmet Folehavehøj
+ illustration Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde
+ illustration Børnehjemmet Hvidegaard
+ illustration Børnehjemmet Spanager
+ illustration Børnehjemmet Solhuset
+ illustration Københavns Kommunes Fredehjem Toppen
+ illustration Københavns Kommunes Ungdomshjem i Espergærde
+ illustration Kystsanatoriet Kastaniegaarden
+ illustration Kommunens Fritidshjem
+ illustration Børnehaven og Fritidshjemmet i Prinsesse Charlottes Gade
+ illustration Børnegaarden i Utterslev
+ illustration Københavns Værgeraad
+ illustration Asserbolejren
+ illustration Ungdomsarbejdslejren i Nærum
+ illustration Husvildeforsorgen
+ illustration Nærumgård børnehjem
+ illustration Ungdomsforanstaltningen i Utterslev Mose

Forside > Magistratens 3. afdeling > Magistratens 3. afdelings arkiv > Regnskab

illustration

Regnskab


Arkivserier
Hovedbøger 1881-1960
Regnskabsjournaler 1881-1940
Kassebøger 1881-1935
Kassebøger 1938-1944
Underregnskab 1912-1934
Regnskab med underregnskab 1933-1944
Budgetkontrol 1939-1940
Opgørelser til konteringsbog for mellemregningsforhold 1923-1934
Konteringsbog - mellemregnings-forhold vedr. forsørgelsesv. 1913-1934
Sammendrag til konteringsbog vedr. forsørgelsesvæsenet 1927-1934
Sammendrag og kont.bog for regnskabsoversigter for inst. 1928-1935
Specifikation til mellemregningsforhold 1927-1940
Mellemregningsforhold II 1933-1935
Ordrebog for mellemregningsforhold 1933-1935
Sammendrag til ordrebog og mellemregningsforhold 1933-1934
Sammendrag til ordrebog 1939-1940
Indholdsfortegnelse til regnskabs- og ordrebøgerne 1937-1941
Ordrebog for 1939-1940
Ordrebog for 1933-1934
Bibog til ordrebog M 1934-1935
Rescontro vedr. udlæg i.h.t. lov om off. forsorg 1933-1935
Rescontro vedr. offentlig forsorg 1933-1935
Rescontro vedr. udlæg i.h.t. forsikringsloven 1933-1935
Rescontro vedr. refusionskrav - restancer 1934-1950
Rescontro vedr. foreløbig henstående beløb 1916-1935
Rescontro vedr. opgørelse over værgerådsudgifter 1933-1934
Rescontro over kontingenthjælp 1937-1939
Kassebog for Oplysningskontoret 1944-1945
Kassebog for Centralarbejdsanvisningskontoret 1938-1939
Kassebog for Københavns Kommunes Børneværn 1954-1955
Kassebog for distrikterne 1932-1934
Kassekontrolbog for distrikterne. 2. distrikt 1932-1934
Refusionskrav - bibog til kontrolkassebog 1940-1941
Kassekontrolbog (udgift) 1929-1930
Kasserestance - afstemningsbog 1955-1957
Indtægter 1865-1934
Hovedbog over statstilskud til Mag. 3. afdeling 1925-1926
Periodiske anvisninger til varebog 1919-1941
Periodiske anvisninger til lønbog, varebog mv. 1925-1933
Diverse anvisninger 1900-1912
Noteringsbog for kontantanvisninger og afregningsordrer 1943-1944
Fortegnelse over dokumentkassens effekter vedr fonds og legater 1930-1937
Fortegnelse over dokumentkassens effekter vedr. deponenter 1930-1937
Dokumentkassen: beholdning af værdipapirer 1891-1895
Protokol vedr. dokumentkassen 1889-1938
Dokumentkassen: obligationer, aktier, etc. tilh. 3.afd. 1900-1910
Fortegnelse over embedskautioner, leverandørers deposita, mv 1900-1913
Edb-udskrifter vedr. børnetilskud 1981-1982
Anvisninger til Livsforsikringsselskabet m. fl. 1919-1925
Præmier til Statsanstalten for livsforsikring 1914-1934
Arbejdsløshedskontingent - regnskaber 1942-1943
Bog over ind- og udlevering af ernæringskort, mv. 1941-1958
Beholdningsbog for ernæringskort 1940-1944
Kassekontrolbog vedr. indløsning af levnedsmiddelkort 1942-1944
Diverse bøger vedr. rationering 1939-1943
Auktionsprotokol fra Sundholm 1950-1958
Sparekassebøger og deposita - 3. afdelings hovedkasse 1921-1950
Specifikation af cto: uddeling af legatportioner 1933-1937
Mag. 3. afdelings ejendomme 1917-1931
Likvidation med Frederiksberg 1935-1939
Kasseregnskab for anonym institution 1918-1919
Arkivserier består af en eller flere bestillingsenheder

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter