Hjælp og vejledning til resultatsider

Kommunearkivets logo fungerer som link til kommunearkivets forside.
STARBAS.net logoet fungerer som link til STARBAS.net portalens forside.

Den nederste af de lysegrå bjælker viser den side, du er på. Du kan navigere tilbage i et forløb ved at klikke på de ovenstående bjælker.

For at kunne reservere arkivalier, skal du finde frem til en bestillingsenhed. Det kan du gøre gennem følgende forløb: Arkivskaber – Arkiv – Gruppe – Arkivserie – Bestillingsenhed.
Arkivalierne skal ses på arkivets læsesal.


Arkivskaber
En arkivskaber er den myndighed, virksomhed, forening eller person, der har skabt et arkiv.

Øverst står arkivskaberens navn og art (f.eks. kommunal institution), du kan se arkivskaberens navne og hvornår, de har været brugt. Derefter følger en beskrivelse af arkivskaberen.

I den sorte ramme er der links til de arkiver, arkivskaberen har skabt.

Der kan være links til overordnede og underordnede arkivskabere eller forgængere / efterfølgere.

Hvis andre arkivskaberes arkivalier omhandler den arkivskaber, du har valgt, vil der være links nederst på siden.

OBS!
Der er et hierarki inden for arkivskaberne. Du kan derfor af og til have brug for at kigge på underordnede eller overordnede arkivskabere. F.eks. kan sager fra en bestemt forvaltning enten ligge direkte under forvaltningen eller under det kontor, der har skabt dem.

Har du fundet frem til en overordnet arkivskaber, og der ikke er registreret arkiver, kan du prøve at se på de underordnede arkivskabere. Og omvendt, har du fundet frem til en underordnet arkivskaber, og der ikke er registreret arkiver, kan du prøve at se på den overordnede arkivskaber.


Arkiv
Et arkiv er en samling af arkivalier (arkivserier), der er skabt af samme arkivskaber

Øverst står arkivets navn og årene for hvornår, det har eksisteret, samt evt. bemærkninger til arkivet og dets tilgængelighed.

Større arkiver er opdelt i grupper. Du kan vælge at klikke på en gruppe for at se de arkivserier, den består af, eller du kan vælge at se alle arkivserier ved at klikke på "Se alle arkivserier eller arkivserier fra et specifikt år".

Ved mindre arkiver vil du umiddelbart kunne se alle arkivserier.

Du kan begrænse din søgning til et specifikt årstal ved at skrive et år i feltet og trykke på Søg.

Du kan ændre på arkivseriernes sortering ved at klikke på overskrifterne.

Hvis arkivet omhandler andre arkivskabere, vil der være links under Bemærkninger.


Gruppe
Større arkiver kan være opdelt i emnemæssige grupper.

Hver gruppe består af en eller flere arkivserier.

Øverst på siden står gruppens navn, og du kan se hvilke arkivserier, den består af.

Klik på en arkivserie, hvis du vil se hvilke bestillingsenheder, den består af.


Arkivserie
En arkivserie er en række af arkivalier (bestillingsenheder), der omhandler samme emne og er ordnet efter samme princip, f.eks. personalesager, der er anbragt efter CPR-nr.

Øverst står arkivseriens navn, og du kan se hvilke år, den omfatter.

Består arkivserien af flere bestillingsenheder, kan du se hvor mange, den består af, og hvilke principper, de er ordnet efter.

Består arkivserien kun af en bestillingsenhed, kommer du direkte til bestillingsenheden.

Klik på en bestillingsenhed, hvis du vil se nærmere på den eller reservere den.

Hvis der er forgængere eller efterfølgere til arkivserien, vil der være links til dem.

Er arkivserien indgang til andre arkivserier, f.eks. hvis arkivserien er et register til en anden arkivserie, vil der være link til den anden arkivserie.
Har du f.eks. et register til ægteskabsbøger, kan du ved hjælp af linket Er indgang til finde ægteskabsbøgerne.

Hvis der findes en indgang til arkivserien, f.eks. et register, vil det fremgå af Indgange hertil. Har du f.eks. en ægteskabsbog, kan du ved hjælp af linket finde registeret.

Hvis arkivserien omhandler andre arkivskabere, vil der under Bemærkninger være links dertil.


Bestillingsenhed
En bestillingsenhed er den mindste enhed, der kan bestilles, f. eks. en æske, et bind, en pakke eller et læg.

Øverst står bestillingsenhedens navn, årstal og omfang samt eventuelle detaljer, og det vil fremgå, hvis du i stedet for originalen, skal bestille et kopieksemplar.

Hvis bestillingsenheden omhandler andre arkivskabere, vil der være links under Bemærkninger.

Tryk på Reserver, hvis du vil reservere den til brug på læsesalen.


AV-materiale
Fotos, kort, tegninger, film og lyd.

Øverst står materialets art og nummer. Der er en beskrivelse af materialet, og du kan se, om der er aftaler om tilgængelighed og ophavsret.

Stammer det fra en arkivskaber, vil det fremgå af den grå bjælke øverst. Navnet fungerer som link til oplysninger om arkivskaberen

Tryk på Reserver, hvis du vil reservere materialet til brug på læsesalen.


Digitalt arkiv
Et arkiv, der er skabt digitalt.

Fra omkring 1990'erne og frem er mange arkiver digitale. Du kan derfor komme ud for, at en arkivserie fortsætter i et digitalt arkiv.

Hvis der er forgængere eller efterfølgere til det digitale arkiv, eller hvis det digitale arkiv er indgang til arkivserier vil der være links til dem.
Der vil også kunne forekomme links med andre typer af relationer til digitale arkiver.

Øverst står arkivets navn, og i bjælken ovenover kan du hvem, der har skabt arkivet.

Et digitalt arkiv består af en eller flere arkiveringsversioner. Klik på en arkiveringsversion, hvis du vil se nærmere på den.


Arkiveringsversion
Et digitalt arkiv er ofte et levende system på det tidspunkt, hvor det bliver afleveret til et offentligt arkiv. Det vil sige, at systemet stadig ændrer indhold i takt med, at der bliver indtastet nye oplysninger i det.

Ved afleveringen til et offentligt arkiv fremstilles en arkiveringsversion af systemet, som det er på tidspunktet for afleveringen. Et system, der bruges i en årrække, kan afleveres til et offentligt arkiv med bestemte intervaller. Hver gang, det afleveres, fremstilles en ny arkiveringsversion.

Øverst på siden kan du se arkiveringsversionens navn og hvilken periode, den dækker. Nedenunder kan du se systemets formål, indhold og andre informationer om systemet, samt hvordan du skal bære dig ad, hvis du vil se data derfra.