STARBAS.net

Om STARBAS.net

Starbas.net er en fælles søgeportal for de stads-, kommune- og byarkiver, der registrerer arkivalier i Starbas-systemet. Du kan fra portalen søge i arkivernes samlinger.

Starbas er udviklet af Københavns Stadsarkiv og systemet håndterer de typiske opgaver for et stort arkiv:
Starbas drives af Københavns Stadsarkiv. 20 danske arkiver landet over har tilsluttet sig Starbas-samarbejdet (2019).

Økonomi

Et arkiv, der ønsker at indgå aftale om at indtræde i Starbas-samarbejdet, betaler en tilslutningsafgift i form af et engangsbeløb på 30.000 kr. Herudover betaler arkivet en årlig afgift på 15.000 kr. (2014).

Københavns Stadsarkiv påtager sig drift, vedligeholdelse og udvikling af Starbas-systemet for beløbet. De deltagende arkiver mødes to gange årligt.

Hvert efterår fastlægger de deltagende arkiver i fællesskab en prioriteret udviklingsplan for det kommende år. Ønsker og behov afvejes i fællesskab op mod ressourcer og økonomi.

Hvert forår mødes de deltagende arkiver til gensidig erfaringsudveksling og deling af viden med det formål at bidrage til forbedring, sparring og udvikling af de enkelte arkivers brug af systemet.

Hvis du vil vide mere om Starbas og Starbas-samarbejdet, er du velkommen til at kontakte Elisabeth Bloch, Københavns Stadsarkiv, på elbloc@kff.dk , tlf. 2686 7384.


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter